"Sao ngươi không gửi bạc Ta ở ngân hàng".
"Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".
"Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? - Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy".
"Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người".
"Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện".
"Nước Thiên Chúa ở giữa các ông".
"Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này".
"Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm".
"Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó".
"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống".
"Người có ý nói đền thờ là thân thể Người".
"Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng".
"Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".
"Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".
"Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi".
"Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật".
"Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".
"Hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".
Page 1 of 94 (1878 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
92
93
94
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 827
Tất cả: 60,347,128