“Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người”.
“Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”.
“Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.
"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy".
"Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà".
“Con Người phải bị treo lên”.
“Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ”.
“Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không”.
"Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em".
“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”.
"Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa".
"Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó..
"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình".
Page 1 of 55 (1089 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
53
54
55
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 822
Tất cả: 44,686,303