"Satan phải diệt vong".
"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm".
"Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí".
"Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người".
"Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?"
"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat".
"Tân lang còn ở với họ".
"Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người".
"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".
"Con Người có quyền tha tội dưới đất".
"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".
"Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".
"Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền".
"Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".
"Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua".
"Con là con yêu quý của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng".
"Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel"
"Chúng tôi đã gặp Ðấng Cứu Thế".
"Ðây Chiên Thiên Chúa"
Page 1 of 61 (1211 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
59
60
61
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1104
Tất cả: 47,134,650