"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy".
"Tôi và Cha Tôi là một".
"Ta là cửa chuồng chiên".
"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên".
"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".
"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống".
"Ta là bánh từ trời xuống".
"Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời".
"Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực".
"Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát."
"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho".
"Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển".
"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".
"Đức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài".
"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".
"Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời".
“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”.
"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".
"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng".
Page 1 of 66 (1305 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
64
65
66
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 996
Tất cả: 49,053,866