"Người phải sống lại từ cõi chết".
"Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa".
"Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".
"Ngài yêu thương họ đến cùng".
"Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp".
"Một người trong các con sẽ nộp Thầy... Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần".
"Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta".
"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".
"Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối".
"Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ".
"Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta".
"Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do".
"Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai".
"Ta là sự sáng thế gian".
"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".
"Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?"
"Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người".
"Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng".
"Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ý Người".
"Tức khắc người ấy được lành bệnh".
Page 1 of 84 (1665 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
82
83
84
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 880
Tất cả: 56,295,578