"Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian".
"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".
"Con Người có quyền tha tội dưới đất".
"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".
"Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".
"Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền".
"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
"Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống trên mình Người".
"Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang".
"Lập tức người ấy khỏi phong hủi".
"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này".
"Họ thấy Người đi trên mặt biển".
"Hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Ðấng Tiên tri".
"Nước trời đã đến gần".
"Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua".
"Chúng tôi đã gặp Ðấng Cứu Thế".
"Ðây Chiên Thiên Chúa"
"Có một Ðấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi"
"Ngôi Lời đã làm người".
Page 1 of 97 (1938 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
95
96
97
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1061
Tất cả: 61,602,714