"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".
"Ta là sự sống lại và là sự sống".
"Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?"
"Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người".
"Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng".
“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”.
"Tức khắc người ấy được lành bệnh".
"Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi".
"Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ".
"Người thu thuế ra về được khỏi tội".
"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người".
"Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền".
“Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.
“Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”.
“Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu”.
"Mạch nước vọt đến sự sống đời đời".
“Em con đã chết nay sống lại”.
"Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó".
“Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”.
“Họ đã lên án tử cho Người”.
Page 1 of 101 (2009 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
99
100
101
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 4676
Tất cả: 63,192,653