"Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con".
"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".
"Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel".
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".
"Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại".
"Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng".
"Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ".
"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"
"Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế".
"Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ".
"Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ".
“Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”.
"Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy".
"Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".
"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch".
"Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát".
“Nó sẽ gọi tên là Gioan”.
"Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta".
“Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã”.
"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác".
Page 1 of 106 (2111 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
104
105
106
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 832
Tất cả: 65,500,110