Các ủy ban và các ban

DANH SÁCH NHÂN SỰ

PHỤ TRÁCH CÁC UỶ BAN VÀ BAN

 

1. UB Lm. Chủng sinh & Ơn gọi: Lm. Micae Lê Xuân Tân

2. UB Tu sĩ :                                   Lm. Giuse Hoàng Văn Luyện

3. UB Thánh Kinh:                        Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Lâm

4. UB Giáo lý Đức tin:                   Lm. Vinhsơn Nguyễn Văn Thanh

5. UB Phượng tự:                          Lm. Phêrô Phạm Minh Tâm

6. UB Thánh nhạc:                        Lm. Phaolô Lê Bá Tùng

7. UB N.thuật Thánh & V. Hoá:  Lm. GB. Trần Kim Tuyến

8. UB Gia đình:                              Lm.  Phêrô Đào Lê Hữu Trí

9. UB Giáo dân:                             Lm. Giuse Phạm Minh Ngọc

10. UB Giới trẻ & Thiếu Nhi:       Lm. Phaolô Nguyễn Đức Thiện

11. UB Loan báo TM & Di dân:  Lm. Giuse Đặng Phước Thịnh

12. UB Bác ái Caritas:                   Lm. Isiđôrô Bùi Văn Tăng

13. UB Truyền thông:                   Lm. Phêrô Nguyễn Văn Kiệt

14. Ban Xây dựng:                         Lm. Antôn Đàm Thiện Đạt

15. Ban Tài chánh:                        Lm. Micae Lê Xuân Tân

16. Ban Nghiên huấn:                    Lm. Đaminh Hoàng Quốc Việt

 

 

DANH SÁCH CÁC LINH MỤC & TU SĨ
PHỤ TRÁCH CÁC ĐOÀN THỂ ĐẠO ĐỨC

(Nhiệm kỳ 2019-2023)

 

* Hội Chăm sóc Bệnh nhân:            1. Lm. Giuse Trần Thành Công

 

* Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm:        2. Lm. Phaolô Phạm Minh Trý

                                                         3. Lm. Giuse Giang Hoà Việt

 

* Phong trào Cursillos:                    4. Lm. Vinhsơn Phạm Thế Hoà

 

* Huynh đoàn Đaminh:                   5. Lm. Giuse Phạm Hồng Nhật

 

* Legio Maria:                                 6. Lm. Phaolô Phạm Minh Trý

                                                         7. Lm. Giuse Lê Xuân Đỉnh

 

* Phan Sinh tại thế:                          8. Lm. Phêrô Trần Thanh Bảo

 

* Hội Mân Côi:                                9. Lm. Đminh Nguyễn Mạnh Cường

 

* Tác viên Tin Mừng:                      10. Lm. Đaminh Hoàng Cao Khải

 

* Khôi Bình:                                    11. Lm. Micae Trần Trường Hoà

 

* Gia đình Tận hiến Đồng Công:     12. Lm. Giuse Nguyễn Công Chính

 

* Huynh đệ Chúa Quan Phòng: 13. Nữ tu Têr. Nguyễn Thị Vỹ Hân(Gx. Chánh Toà)

14. Nữ tu Santan Trần Bích Phỉ (Gx.Chánh Toà)

 

Bài viết liên quan:

No data to display
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 915
Tất cả: 70,639,271