Hội đồng linh mục

DANH SÁCH

 

45 THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG LINH MỤC

(nhiệm kỳ 2019-2023)

I. THÀNH VIÊN DO CHỨC VỤ

 

1. Tổng Đại diện                           1. Lm. LG. Huỳnh Phước Lâm

2. Đại diện Giám mục                  2. Lm. Micae Lê Xuân Tân

3. Chưởng ấn                               3. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Kiệt

4. Đại diện Tư pháp                     4. Lm. Giuse Nguyễn Hữu Tường

5. Chủng viện                               5. Lm. Giuse Trần Đình Thuỵ

6. Phụ trách các linh mục hưu    6. Lm. Giuse Phạm Hồng Nhật

7. Các cha Hạt trưởng                 7. Lm. Phêrô Nguyễn Tấn Khoa

                                                      8. Lm. Phêrô Nguyễn Đức Dũng

                                                      9. Lm. Giuse Bùi Thanh Minh

                                                      10. Lm. Tôma Nguyễn Văn Thảo

                                                      11. Lm. Phêrô Bùi Duy Tân

                                                      12. Lm. Giuse Phạm Xuân Hoàng

                                                      13. Lm. Giuse Phạm Văn Kính

                                                      14. Lm. GB. Nguyễn Văn Lý

                                                      15. Lm. Phêrô Lê Văn Thượng

 

II. THÀNH VIÊN DO LINH MỤC ĐOÀN TUYỂN CHỌN

 

* Hạt Châu Đốc:                          16. Lm. Phêrô Đào Lê Hữu Trí

                                                      17. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Sơn

                                                      18. Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Trương

* Hạt Chợ Mới:                            19. Lm. Inhaxiô Mai Tấn Kiệt

                                                      20. Lm. Vinhsơn Bùi Tuấn Hiếu

                                                      21. Lm. Antôn Võ Ngọc Thâu

* Hạt Long Xuyên:                       22. Lm. Vinhsơn Đinh Việt Hùng

                                                      23. Lm. Phêrô Lê Đức Hoàng

                                                      24. Lm. Micae Nguyễn Trung Trực

* Hạt Vĩnh An:                             25. Lm. Giuse Hà Trung Hoàng

                                                      26. Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Dũng

Hạt Vĩnh Thạnh:                          27. Lm. Giuse Bùi Hữu Nghị

                                                      28. Lm. Gioakim Nguyễn Đức Cần

                                                      29. Lm. Giuse Trần Văn Thịnh

* Hạt Tân Hiệp:                            30. Lm. Giuse M. Phạm Văn Tính

                                                      31. Lm. Gioan Nguyễn Huy Quang

                                                      32. Lm. Giuse Lê Xuân Đỉnh

* Hạt Tân Thạnh:                        33. Lm. Giuse Phạm Minh Ngọc

                                                      34. Lm. GB. Trần Kim Tuyến

* Hạt Rạch Giá:                           35. Lm. Đaminh Đỗ Quốc Tuý

                                                      36. Lm. Mathia Vũ Văn Thương

* Hạt Hà Tiên:                              37. Lm. Giuse Trần Trọng Trí

                                                      38. Lm. Vinhsơn Vũ Thanh Tú

 

 

III. THÀNH VIÊN DO ĐGM CHỈ ĐỊNH

 

* Đặc trách Phụng tự :                39. Lm. Phêrô Phạm Minh Tâm

* Đặc trách Giáo lý:                     40. Lm. Vinhsơn Nguyễn Văn Thanh

* Giám đốc TTMV:                       41. Lm. Giuse Đặng Phước Thịnh

* Đại diện Tu sĩ:                           42. Lm. Giuse Hoàng Văn Luyện

                                                      43. Lm. Phaolô Nguyễn Thanh Hải (OFM)

* Nghiên huấn:                            44. Lm. Đaminh Hoàng Quốc Việt

* Đảo Phú Quốc:                         45. Lm. Gioan Trần Văn Trông

 

 

 

Bài viết liên quan:

Các linh mục trong giáo Phận và địa chỉ các nhà thờ - các Dòng tu
Các linh mục hạt trưởng
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 766
Tất cả: 67,462,323