Làm phép diện tích đất và viên đá đầu tiên xây dựng Thánh đường

THÁNH LỄ và NGHI THỨC

LÀM PHÉP DIỆN TÍCH và VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN

XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG.

 

1. Khi khởi công xây dựng thánh đường, nên cử hành nghi thức làm phép diện tích ngôi thánh đường mới và viên đá đầu tiên để xin Chúa chúc phúc cho công việc được hoàn thành tốt đẹp và để giáo huấn dân Chúa về ý nghĩa của thánh đường, như là hình ảnh của Giáo Hội được xây dựng bởi những viên đá sống động là các tín hữu (GM số 840).

2. Nếu chỉ cử hành Nghi thức làm phép diện tích ngôi thánh đường mới và viên đá đầu tiên với phần Phụng Vụ Lời Chúa thì có thể cử hành vào bất cứ ngày nào trừ Tam Nhật Vượt Qua (GM số 841). Còn nếu cử hành nghi thức với thánh lễ thì tránh các ngày sau đây:

-       Suốt Tuần Thánh.

-       Lễ Giáng Sinh.

-       Lễ Hiển Linh.

-       Lễ Thăng Thiên.

-       Lễ Hiện Xuống.

-       Thứ Tư Lễ Tro.

-       Lễ Các Đẳng (2/11) (GM số 868).

3. Chính ĐGM giáo phận sẽ cử hành nghi thức làm phép viên đá đầu tiên. Khi không thể được, Người sẽ uỷ quyền cho một giám mục khác hay một linh mục cộng tác đặc biệt với Người trong việc coi sóc giáo phận chủ sự thay thế (GM số 842).

4. Cần chuẩn bị: mũ gậy cho ĐGM, nước thánh, hương lửa, viên đá đầu tiên và theo truyền thống, viên đá này phải có góc cạnh (GM số 846).

NGHI THỨC NHẬP LỄ:

KINH THƯƠNG XÓT.

KINH  VINH DANH.

LỜI TỔNG NGUYỆN.

Nếu thánh lễ cử hành trùng với các lễ trọng, các Chúa nhật mùa Vọng, mùa Chay và Phục sinh, các ngày trong tuần Bát nhật Phục sinh, thì dùng lời tổng nguyện theo ngày đó. Nếu không sẽ dùng lời nguyện sau đây:

Lạy Chúa, Chúa đã xây dựng Hội Thánh trên nền tảng các Tông Đồ và có chính Đức Kitô làm Viên Đá Góc tường. Xin cho Dân Chúa tập họp nơi đây nhân danh Chúa biết kính sợ, mến yêu và đi theo Chúa, để họ trở thành Đền Thờ làm rạng rỡ Danh Chúa và sau này đạt tới Thành Đô vĩnh cửu trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA.

Nếu thánh lễ cử hành là các lễ buộc, sẽ đọc các bài sách thánh theo luật phụng vụ quy định. Nếu không sẽ chọn các bài đọc trong lễ Cung Hiến Thánh Đường (Sách bài đọc các lễ ngoại lịch, trang 5-16).

Sau bài Tin Mừng, ĐGM giảng như thường lệ.

NGHI THỨC LÀM PHÉP.

Giảng xong, ĐGM đến ngồi tại ghế chủ toạ đối diện với dân chúng. Cha sở hoặc một người đại diện sẽ đọc văn thư của ĐGM cho phép xây dựng thánh đường mới. Khi đã đọc văn thư xong, ĐGM và tất cả cộng đoàn đứng. Người dang tay ra và đọc lời nguyện làm phép diện tích ngôi thánh đường như sau:

LỜI NGUYỆN LÀM PHÉP DIỆN TÍCH THÁNH ĐƯỜNG:

+ ĐGM:  Anh chị em thân mến, công trình mà chúng ta khởi sự hôm nay, phải thúc đẩy lòng tin của chúng ta, và là dịp biểu lộ tâm tình tạ ơn của chúng ta. Chúng ta đọc thấy trong Thánh Vịnh:

Nếu như Chúa chẳng xây nhà,

thợ nề vất vả cũng là uổng công. 

Nhưng một cách nào đó, chúng ta sẽ là những người cộng sự của Chúa mỗi lần chúng ta làm việc phục vụ anh em và mưu ích cho cộng đoàn. 

Vì thế, anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Chúa, thương trợ giúp cho công trình này được hoàn thành tốt đẹp, và xin Chúa gìn giữ bảo vệ mọi người góp phần vào việc xây dựng này khỏi mọi sự dữ.

(Thinh lặng giây lát)

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, Chúa đổ tràn sự thánh thiện của Chúa trên khắp hoàn cầu, để danh Chúa được rạng ngời khắp nơi. Xin Chúa chúc phúc + cho con cái Chúa đây là những người đã dâng cúng và lao nhọc để chuẩn bị diện tích này cho việc xây dựng ngôi nhà để kính Chúa. Xin cho họ ngày nay khi đồng tâm xây dựng công trình này, thì ngày mai sẽ vui mừng cử hành các mầu nhiệm trong đền thờ Chúa và sẽ ca tụng Chúa không ngừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Kế đó, ĐGM đội mũ mitra đi rảy nước thánh trên diện tích ngôi thánh đường sắp được xây dựng; hoặc người sẽ đứng ở giữa diện tích và rảy nước thánh chung quanh. Rảy nước thánh xong, ĐGM sẽ làm phép viên đá đầu tiên; Người bỏ mũ mitra, dang tay và đọc:

LỜI NGUYỆN LÀM PHÉP VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, Con Một Cha sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria đã được ngôn sứ loan báo là Đá, không phải do tay người phàm làm ra, và đã được các tông đồ tuyên bố là nền móng không thể lay chuyển. Xin Cha làm phép + viên đá đầu tiên này để chúng con đặt xuống nhân Danh Người. Cha đã đặt Người làm nguyên thuỷ và cùng đích mọi tạo vật, thì xin Cha cũng để Người hướng dẫn công trình này, từ khởi sự cho đến hoàn thành. Người hằng sống và hiển trị đến muôn đời. Amen.

Đọc lời nguyện xong, ĐGM rảy nước thánh và xông hương viên đá đầu tiên. Kế đó, Người sẽ đọc những lời sau đây trước khi đặt viên đá vào móng:

Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, chúng ta đặt viên đá đầu tiên này vào móng để trong ngôi nhà thờ sẽ mọc lên ở đây, chúng ta sẽ lãnh được sức mạnh và ơn thánh của các nhiệm tích bởi trời. Chúng ta sẽ kêu cầu và ngợi khen Danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nguyện chúc Người được vinh quang và uy quyền thống trị đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Kế đó ĐGM đặt viên đá vào móng và lấy xi măng gắn lại. Đang lúc đặt viên đá, nên hát một bài ca thích hợp. Đặt viên đá vào móng xong, ĐGM trở lại vị trí chủ toạ. Nếu là lễ trọng hay Chúa nhật, Người sẽ xướng kinh Tin Kính.

LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI:

Đọc kinh Tin Kính xong, cộng đoàn đọc lời nguyện chung sau đây hay những ý nguyện khác tương tự:

+ ĐGM: Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, Người đã tập họp chúng ta nơi đây để xây dựng kính dâng Người ngôi thánh đường mới. Xin Người cũng xây dựng chúng ta nên đền thờ sống động trên Đá Góc là Đức Giêsu Kitô, để chúng ta chúc tụng tôn vinh Danh Người.

- X: Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh là Thân Thể Đức Kitô được phát triển không ngừng nhờ việc xây dựng của các tín hữu, để mỗi Kitô hữu trở nên viên đá sống động trong Toà Nhà Thiên Chúa.

+  CĐ: Lạy Chúa, xin chúc phúc và giữ gìn Hội Thánh Chúa.

- X: Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho con cái Chúa đang tản mác khắp nơi biết từ bỏ tội lỗi là đầu mối mọi chia rẽ, được Chúa liên kết nên một trong tình thương của Chúa.

+  CĐ: Lạy Chúa, xin chúc phúc và giữ gìn Hội Thánh Chúa.

- X: Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những ai đem sức của, sức người vào công trình xây cất này luôn được Chúa củng cố trên nền tảng vững chắc là Hội Thánh Người.

+  CĐ: Lạy Chúa, xin chúc phúc và giữ gìn Hội Thánh Chúa.

- X: Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta được Chúa luôn thanh tẩy, hầu xứng đáng lãnh nhận các mầu nhiệm thánh được cử hành nơi đây.

+ CĐ: Lạy Chúa, xin chúc phúc và giữ gìn Hội Thánh Chúa.

+ ĐGM: (dang tay kết thúc):

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin nhậm lời Dân Chúa đang tha thiết khẩn nguyện cho công trình xây dựng Nhà Chúa. Xin cho họ được luôn yêu thương và liên kết với nhau. Xin cho công trình này được mau hoàn tất để chúng con có nơi thờ phượng Chúa và lãnh nhận các mầu nhiệm thánh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ:

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ:

+ ĐGM: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho Thánh Thần ngự xuống trên bàn thờ này, để Người thánh hoá những lễ vật của Dân Chúa và thanh tẩy tâm hồn chúng con, khi chúng con tham dự tiệc thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

KINH TIỀN TỤNG.

X. Chúa ở cùng anh chị em.

Đ. Và ở cùng Cha.

X. Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ. Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen Chúa, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Khi chúng con lìa xa Chúa vì tội lỗi, Chúa lại muốn quy tụ tất cả chúng con về hợp nhất với Chúa nhờ Máu Con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần.

Vì vậy, Dân Chúa là Hội Thánh nhờ mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi liên kết, được nhìn nhận là Thân Thể Đức Kitô và là Đền Thờ Chúa Thánh Thần, để ngợi khen Chúa là Đấng thượng trí vô song.

Vì thế, hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Chúa và tuyên xưng rằng:

Thánh! Thánh! Thánh…

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ     

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con năng đến gần bàn thờ của Chúa mà sốt sắng tham dự lễ tế của Đức Kitô, để khi được Người bổ dưỡng, chúng con nên một trong đức tin và đức mến, và biến đổi thành hình ảnh sống động của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha sở hoặc vị đại diện giáo dân có thể ngỏ lời với ĐGM và cộng đoàn tham dự. Sau đó ĐGM sẽ ban phép lành cuối lễ như thường lệ.

NGHI THỨC KẾT LỄ.

Bài viết liên quan:

Nghi thức đón Đức Giám Mục
Những điều cần lưu ý liên quan đến Phụng Vụ Tam Nhật Vượt Qua & Mùa Phục Sinh
Một số rét riêng trong thánh lễ Việt Nam (P2)
Một số rét riêng trong thánh lễ Việt Nam (P1)
Nghệ thuật cử hành Thánh lễ 2
Đoàn rước chủ tế buộc cần có Thánh Giá và Nến không?
Ý nghĩa việc chủ tế rửa tay trong phần chuẩn bị lễ vật
Hòa rượu với nước trong thánh lễ
Giải đáp phụng vụ: Tấm khăn phủ quan tài có các ý nghĩa nào?
Có nghi thức nào gọi là “trao tác vụ linh mục” không?
Page 1 of 2 (15 items)
Prev
[1]
2
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1047
Tất cả: 66,156,089