Các kinh nguyện Thánh Thể

Các kinh nguyện Thánh Thể

Bài này được viết ra là vì:

 • Thứ nhất, Kinh nguyện Thánh Thể là lời kinh quan trọng nhất trong tất cả các lời nguyện của chủ tế đọc trong thánh lễ, nhưng thường ít ai để ý tới khi chuẩn bị phụng vụ. (1)
 • Thứ hai, ý thức lời nhắn nhủ của Công đồng Vatican II và của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II rằng: “ …cần phải cổ võ sinh hoạt phụng vụ trong các cộng đồng của chúng ta, bằng một cuộc huấn luyện đầy đủ cho các vị thừa tác viên cũng như cho tất cả mọi tín hữu, nhắm đến việc tham dự một cách trọn vẹn, ý thức và chủ động vào các việc cử hành phụng vụ theo ý hướng của Công đồng”.(2)

 

 • Thứ ba, trong các giáo xứ và tu viện tại Việt Nam, hiếm khi quý cha sử dụng Kinh nguyện Thánh Thể nào khác hơn là Kinh nguyện Thánh Thể số II đến độ các tín hữu rất quen thuộc, hầu như thuộc lòng Kinh nguyện Thánh Thể số II và đinh ninh rằng chỉ có một Kinh nguyện Thánh Thể này hay quá lắm chỉ biết đến 4 Kinh nguyện Thánh Thể (I, II, III, IV) mà thôi! Điều này có thể lý giải tại sao trong tất cả những lớp học hỏi về phụng vụ do chúng tôi phụ trách, khi được hỏi có bao nhiêu Kinh nguyện Thánh Thể thì chưa bao giờ học viên nào trả lời đúng.

Có bao nhiêu Kinh Nguyện Thánh Thể?

Trong Sách Lễ hiện nay, có tổng cộng 13 Kinh nguyện Thánh Thể để vị tư tế có thể chọn lựa sử dụng:

1] Kinh nguyện Thánh Thể I

2] Kinh nguyện Thánh Thể II

3] Kinh nguyện Thánh Thể III

4] Kinh nguyện Thánh Thể IV

5] Kinh nguyện Thánh Thể Giao Hòa I

6] Kinh nguyện Thánh Thể Giao Hòa II

7] Kinh nguyện Thánh Thể - Cầu cho những nhu cầu khác nhau I

8] Kinh nguyện Thánh Thể - Cầu cho những nhu cầu khác nhau II

9] Kinh nguyện Thánh Thể - Cầu cho những nhu cầu khác nhau III

10] Kinh nguyện Thánh Thể - Cầu cho những nhu cầu khác nhau IV

11] Kinh nguyện Thánh Thể - Thánh lễ dành cho trẻ em I

12] Kinh nguyện Thánh Thể - Thánh lễ dành ho trẻ em II

13] Kinh nguyện Thánh Thể - Thánh lễ dành cho trẻ em III

 

 

 

 


Hiện nay, có đến 13 Kinh nguyện Thánh Thể trong Sách lễ Rôma, nhưng trong vòng hơn 1500 năm trước Công đồng Vatican II, nghi điển Rôma chỉ sử dụng duy nhất một Kinh nguyện Thánh Thể (Lễ quy Rôma) (3) mà thôi trong khi các nghi điển khác thuộc Công giáo và Chính Thống giáo lại sử dụng nhiều Kinh nguyện Thánh Thể khác nhau.

Mặc dầu các tài liệu của Công đồng Vatican II không đề cập đến những Kinh nguyện Thánh Thể mới, nhưng ngay từ đầu năm 1963, thần học gia Hans Kung đã tiến hành hiệu đính lại Lễ quy Rôma và soạn thảo những Kinh nguyện Thánh Thể mới. Các Giám mục thuộc vùng nói tiếng Đức - Hà Lan, Indonesia và Pháp cũng cho lưu hành một số Kinh nguyện Thánh Thể mới và đem áp dụng chúng dù chưa có tiếng nói từ Rôma.(4)

Về phía thẩm quyền chính thức là Tòa Thánh, Nhóm nghiên cứu số 10 (Coetus X) chịu trách nhiệm cải tổ Lễ quy của thánh lễ đã tiến hành xem xét những thay đổi đối với Kinh nguyện Thánh Thể truyền thống (Lễ quy Rôma) của Giáo hội Latinh để rồi nhờ những nỗ lực làm việc của Nhóm này, đặc biệt là của Dom Cipriano Vagaggini, OSB (2 Kinh nguyện Thánh Thể III và IV) cũng như đóng góp của các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục (10/1967), mà các Kinh nguyện Thánh Thể mới dần dần được ra đời, được chuẩn nhận, đem thử nghiệm và áp dụng như hiện nay.

Ba Kinh nguyện Thánh Thể mới (II, III, IV) đã được ban hành theo sắc lệnh của Bộ Lễ nghi (ngày 2.5.1968) và bắt đầu cho sử dụng từ ngày 15.8.1968. Nhờ vậy, 4 Kinh nguyện Thánh Thể (I, II, III, IV) đã xuất hiện trong Sách lễ Rôma (ấn bản mẫu thứ I - năm 1970). Toàn bộ 13 Kinh nguyện Thánh Thể đều nằm trong ấn bản Sách lễ Rôma mẫu thứ III (năm 2002).

 

 

Về các Kinh nguyện Thánh Thể khác: Bộ Phụng tự Thánh trước hết được phép của Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI (ngày 03.5.1973) để chuẩn bị 2 công thức cho thánh lễ [với] thiếu nhi và một Kinh hiến lễ (anaphora) đặc biệt sử dụng cho Năm Thánh 1975 nhằm đáp lại ước muốn của một số Hội đồng Giám mục trong Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ I diễn ra năm 1967. Sau đó, Bộ đã nhất trí quyết định trong cuộc họp đầu tiên diễn ra vào 13-15.11.1973 là sẽ soạn thảo 3 “Kinh nguyện Thánh Thể cho Thánh lễ [với] thiếu nhi” cũng như 2 Kinh nguyện Thánh Thể cho Năm Thánh 1975 (tức 2 Kinh nguyện Thánh Thể về chủ đề Hoà giải). Vào ngày 1.11.1974, Giáo hội ban hành 3 Kinh hiến lễ cho thánh lễ thiếu nhi cùng với Dẫn nhập riêng cho mỗi Kinh (Praenotanda). Hai Kinh nguyện Thánh Thể Hòa giải được xuất bản cùng với 3 Kinh hiến lễ cho thánh lễ thiếu nhi. Ban đầu, Giáo hội có ý định sử dụng những Kinh nguyện Thánh Thể này như một thử nghiệm (ad experimentum) có thời hạn với sự kiểm soát của các Hội đồng Giám mục và dành cho các Hội đồng Giám mục nào đã thỉnh cầu sử dụng chúng nên chỉ được xuất bản trong một cuốn sách nhỏ. Năm Kinh nguyện này đã được ĐGH chuẩn nhận vào tháng 10.1974 và được sử dụng không giới hạn thời gian ad experimentum từ năm 1980.(5)

Các “Kinh nguyện Thánh Thể cho những nhu cầu khác nhau” phát xuất từ một bản văn cơ bản cố định được gắn với 4 phần khác nhau có thể thay đổi (Kinh tiền tụng và Kinh chuyển cầu) để làm thành 4 Kinh nguyện Thánh Thể. Các Kinh nguyện Thánh Thể này được Giáo hội chuẩn nhận trước hết để sử dụng ở Thụy Sĩ nhân dịp Công nghị Thụy Sĩ (Synod) diễn ra năm 1972. Sau này (năm 1974), “Kinh nguyện Thánh Thể cho Công nghị Thụy Sĩ” mới được chấp thuận cho sử dụng mở rộng ở những nơi khác nữa do thỉnh cầu của một số Hội đồng Giám mục các nước (Thụy Sĩ, Hà Lan, Brazin). Hiện nay “Kinh nguyện Thánh Thể cho Công nghị Thụy Sĩ” mang một cái tên mới là “Kinh nguyện Thánh Thể cho những nhu cầu khác nhau” và được đưa vào Sách lễ Rôma nhằm sử dụng một cách đặc biệt khi cử hành những bài lễ “Thánh lễ và Lời nguyện cho những nhu cầu và những dịp khác nhau”.(6)

Tại sao lại cần nhiều Kinh Nguyện Thánh Thể?(7)

Giáo hội thêm vào nhiều Kinh nguyện Thánh Thể vì những lý do sau:

1] Lễ quy Rôma khá dài, do vậy các tín hữu sẽ cảm thấy thật nặng nề và đơn điệu nếu đọc lớn tiếng Lễ quy Rôma cho mọi buổi cử hành Thánh lễ. Bởi thế, Giáo hội mong muốn có thêm những Kinh nguyện Thánh Thể khác vắn gọn hơn;

2] Danh sách các vị thánh trong Lễ quy Rôma mang tính chất hạn hẹp địa phương;

3] Lễ quy Rôma chưa hoàn trọn về cấu trúc lẫn thần học và chỉ nguyên Kinh nguyện Thánh Thể này không thể chứa đựng tất cả sự phong phú về các phương diện thần học, tâm linh, mục vụ và phụng vụ;

4] Nếu có nhiều Kinh nguyện Thánh Thể thì nội dung của những Kinh nguyện Thánh Thể này sẽ bổ túc cho nhau hầu khắc phục được những giới hạn nếu có của từng Kinh nguyện Thánh Thể.

5] Có nhiều khám phá và tiến bộ trong lãnh vực nghiên cứu phụng vụ, nhờ đó chúng ta biết đến các mẫu Kinh hiến lễ (anaphora) từ phụng vụ Do Thái, các Kinh hiến lễ cổ khác nhau thuộc gia đình phụng vụ Đông phương, thuộc nghi điển Rôma cũng như thuộc cả nghi điển Tây phương không phải Rôma…

(còn nữa)

Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS(cgvdt.vn)

___________________________________

1 Xc. Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma (= QCSL) số 30 và 78.

2 Xc. Hiến chế Phụng vụ Thánh, số 14; Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Tông Thư “Vicesimus Quintus” (Kỷ niệm 25 năm Hiến Chế Phụng Vụ Thánh) (4/12/1988), số 15 (AAS 81 (1989), pp. 911-912); Tông Thư “Spiritus et Sponsa” (Kỷ niệm 40 năm Hiến Chế Phụng Vụ Thánh) (4/12/1988), số 7.

3 Theo thánh Grêgôriô Cả, Lễ quy Roma có thể được soạn thảo dưới thời của ĐGH Damacus (366-385) và được phát triển sau đó để rồi có hình thức cố định hồi thế kỷ VI, hình thức như chúng ta biết hiện nay là từ thế kỷ XIII.

4 Xc. Cassian Folsom, O.S.B., “From One Eucharistic Prayer to Many: How it Happened and Why” đăng trong Adoramus Bulletin, Online Edition - Vol. II, Nos. 4 - 6: September - November 1996 (http://www.adoremus.org/9-11-96-FolsomEuch.html)

5 Xc. Alan F. Detscher, “The Eucharistic Prayers of the Roman Catholic Church” trong Frank C. Senn (ed), New Eucharistic Prayers (Newyork: Paulist Press, 1987), 22-23; Enrico Mazza, The Celebration of the Eucharist: The Origin of the Rite and the Development of Its Interpretation, dịch bởi Matthew J. O’Connell (Minnesota: The Liturgy Press, 1998), 275-276.

6 Xc. Enrico Mazza, The Celebration of the Eucharist: The Origin of the Rite and the Development of Its Interpretation, 277-278. 

Xc. Xc. Cassian Folsom, O.S.B., “From One Eucharistic Prayer to Many: How it Happened and Why” trong http://www.adoremus.org/9-11-96-FolsomEuch.html.

 

Bài viết liên quan:

Tại sao trong nhà thờ, tượng Đức Mẹ đặt bên trái, còn thánh Giuse bên phải?
Có các thánh Cựu Ước không?
Nêu tên Đức Giám mục trong kinh nguyện thánh thể (P2)
Nêu tên Đức Giám mục trong kinh nguyện thánh thể (P1)
Người đi lễ trễ có được rước lễ không?
Đức Maria và Đặc ân Vô nhiễm
Tại sao không đọc Amen cuối Kinh Lạy Cha trong Thánh lễ?
Tháng Các Linh Hồn, Cảm Nghĩ Về Lòng Biết Ơn
Suy gẫm về thánh lễ (P3)
Suy gẫm về thánh lễ (P2)
Page 1 of 3 (27 items)
Prev
[1]
2
3
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
 • Chầu Mình Thánh Chúa và suy niệm Mùa Chay

  Một khi còn ganh ghét, còn cay đắng, còn giận dữ, còn lên án người khác là chúng ta đang xa Chúa, đang bỏ nhà Chúa là Cha mà ra đi, vì trong ...

 • Thử thách của quả tim

  René-Luc, con có yêu Ta hơn những người này không? Lạy Chúa, Chúa biết tất cả, con chỉ là một người khốn khổ, nhưng Chúa biết con thương Chúa ...

 • Đời sống tu trì: Sướng hay khổ?

  “Đời sống tu trì, sướng hay khổ?”. Quả thực đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Đa số giáo dân khi nhìn vào những người tu hành thì thốt ...

 • Linh đạo và những linh đạo

  Linh đạo là nỗ lực của một cá nhân hay một nhóm để gặp gỡ và cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, của tha nhân và vũ trụ để đi vào sự sống ...

 • Người Việt sĩ diện, khoe khoang, dễ chán nản khi gặp khó

  PGS Bùi Hoài Sơn đánh giá, người Việt ỷ lại, dễ chán nản khi gặp khó khăn, không biết lo xa, sĩ diện, tính tổ chức kỷ luật kém,…

 • Bảy mối tội đầu: Triệu chứng và chữa trị

  Bảy mối tội đầu tập trung và nuôi dưỡng tất cả các hình thức khác của tội và muôn vàn cách sa chước để cho tội lỗi hoành hành. Chúng là các căn ...

 • Tâm tình sống Mùa Chay: Dòng sông thanh tẩy (bài 3)

  Cần nhìn ngắm Đức Giêsu, không chỉ để thanh tẩy lời nói, cách nói, mà còn đào luyện cho mình khả năng biết dùng lời nói để làm dịu nhẹ những ...

 • Chầu Mình Thánh Chúa và suy niệm Mùa Chay

  Một quyết tâm trở về, một quyết tâm hoán cải sẽ làm cho Chúa vui mừng, sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực dù còn nhiều trở ngại và khó ...

 • MỆT

  Tôi sẽ không mệt nữa khi tôi có thể được bồi bổ bằng sự sống của chính tôi, sự sống mà tôi đã được thừa hưởng từ Tạo Hoá. Tôi giải thoát ...

 • Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp

  Mùa chay ngẫm chuyện ông Gióp để ý thức thân phận tro bụi của mình. Cuộc sống không ai tránh được những khó khăn, đau khổ…

Thống kê Truy cập
Đang online: 929
Tất cả: 55,669,947