Lược sử giáo xứ Núi Tượng

Lược sử Giáo xứ Núi Tượng

 

 

 1. Địa chỉ :

* Nhà thờ Núi Tượng, Sơn Hoà, Vọng Đông, Thoại Sơn, An Giang.

2. Số giáo dân :

* Gồm các xã Vọng Đông, Vọng Thê, An Bình, Tây Phú và Thị trấn Óc Eo. Giáo dân tập trung nhiều ở Núi Tượng, thuộc Ấp Sơn Hoà, Vọng Đông. Nhà thờ Núi Tượng cách núi Ba Thê về hướng Tây 1km, cách Núi Tượng về hướng Đông 100 m.

* Dân số 2 xã chừng 40.000 người. - Sau năm 1975, thêm một số giáo dân ở miền Bắc vào.

* Số giáo dân hiện nay 4000 người.

3. Lịch sử hình thành & phát triển :

* Năm 1960, thành lập khu trù mật Ba Thê Núi Tượng, giáo dân tứ xứ đổ về, phần đông là gốc Campuchia (Việt kiều hồi hương) và một số người Bắc ở trong kinh đến (tổng cộng chừng 1500 người).

* Giáo xứ Núi Tượng được thành lập từ năm 1960, cách thành phố Long Xuyên khoảng 40 km. Nhưng đến cuối năm 1961, mới có một số người công giáo tụ tập về, đến năm 1963 xứ đạo chính thức được thành lập. Giáo dân phần lớn là người Việt kiều Campuchia hồi hương về, và một số gia đình công giáo ở các Kinh vùng Cái Sắn đến lập nghiệp, số giáo dân khoảng 800 người.

* Cha Giuse Maria Trần Công Chức là Cha sở đầu tiên của họ đạo.
* Lúc đầu ngôi Thánh đường chỉ là ngôi trường cũ lợp tôn, ghép thiếc. Dân chúng sống bằng nghề làm mướn, giăng câu, lưới cá và tiền trợ cấp của nhà nước. Đời sống kinh tế trong vùng gặp nhiều khó khăn, an ninh không được ổn định nên một số đông gia đình Công giáo người Bắc bỏ Xứ đạo trở về các Kinh sinh sống.
* Năm 1969, Cha sở Giuse Maria Trần Công Chức gặp tai nạn và không trở về Xứ đạo, nên năm 1970, Đức Giám mục giáo phận đã sai cha Phaolô Võ Ngọc Tỏ về làm Cha sở.
* Năm 1975, ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, cha Phêrô Mai Linh Nguỳ về làm Cha sở Họ đạo Núi Tượng thay cho cha Phaolô Võ Ngọc Tỏ.
* Từ năm 1975, một số giáo dân từ Miền Bắc di cư vào vùng Ba Thê, Núi Tượng để lập nghiệp. Hoàn cảnh đất nước mới được giải phóng, nên đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, giáo dân sống trong cảnh lầm than.
* Năm 1980, ngôi Thánh đường có nguy cơ sụp đổ, mặc dù Họ đạo còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Cha sở cùng với toàn thể giáo dân cố gắng xây dựng lại ngôi Thánh đường bằng gạch, xi măng nhưng rất đơn sơ khiêm tốn.
* Năm 1975, Thầy Phaolô Trần Văn Khoa về giúp Xứ Núi Tượng. Đến năm 1990, thầy được chịu chức Linh mục, làm phó Xứ Núi Tượng.
* Ngày 10/09/1992, Cha sở Phêrô Mai Linh Ngùy qua đời, và cha Phaolô Trần Văn Khoa làm Cha sở Họ đạo.
* Năm 1994, khởi công xây dựng lại nhà xứ và nhà thờ. Ngày 30/05/1995, ngôi Thánh đường được Đức Giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần về khánh thành một cách trọng thể.
* Năm 2000, Giáo xứ Núi Tượng có thêm cha phó, cha Phêrô Trần Thanh Liêm. Tháng 10/2003, Cha Phêrô Trần Thanh Liêm được bổ nhiệm làm Cha sở Họ đạo Ba Bần, và đến ngày 22/02/2004, Họ đạo có Cha phó mới, Cha Phaolô Nguyễn Thế Hiển. Năm 2006, cha Phaolô Nguyễn Thế Hiển được chuyển đến Giáo xứ Vĩnh Nhuận.

    * Năm 2008, cha Giuse Nguyễn Đức Triêm được Đức cha bổ nhiệm làm cha sở thay cha Phaolo Khoa.

    * Cuối năm 2013, Cha Phê-rô Trần Văn Quắn về làm cha sở Núi Tượng thay cha Giuse Triêm cho đến ngày nay.

* Giáo xứ Núi Tượng hiện nay được chia thành 08 khu; có Ban hành giáo; Ban Giáo lý viên; Hội hiền mẫu, hội trống, 2 hội Trắc, và 4 Ca đoàn.
* Số giáo dân hiện nay chừng 4000 người, trong địa bàn gồm 4 xã Vọng Đông, Vọng Thê, An Bình, Tây Phú và thị trấn Óc Eo, trong môi trường gồm nhiều tôn giáo khác nhau: Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo nguồn gốc Camphuchia và Cao Đài. Đây quả là môi trường thuận lợi cho công việc truyền giáo, và cũng đồng thời là nguy cơ cho giáo dân khi không có đời sống đức tin vững mạnh. Mặc dù còn non trẻ, nhưng nhờ ơn Chúa và Mẹ Maria, Giáo xứ Núi Tượng mỗi ngày một phát triển tốt đẹp hơn về đời sống đạo đức, cũng như cơ sở vật chất. Toàn thể giáo dân luôn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

* Hiện nay, Giáo xứ đã có 1 điểm dâng lễ mỗi ngày Chúa nhật ở Núi Tróc cho giáo dân ở xa. 

4. Nhà thờ : Xây dựng & chỉnh trang :

* 1980: xây dựng nhà thờ bằng bêtông, gạch nhưng đơn sơ.
* 1995: đại tu lại toàn bộ nhà thờ như hiện nay

5. Các linh mục phụ trách :

* 1960 – 1968    : Cha Giuse Maria Trần Công Chức
* 1969 – 1975    : Cha Phaolô Võ Ngọc Tỏ
* 1975 – 1992    : Cha Phêrô Mai Linh Nguỳ
* 1992 - 2008    : Cha sở Phaolô Trần Văn Khoa, với các cha phó :
                                * 2000 - 2004: Cha Phó Phêrô Trần Thanh Liêm

                                * 2004 - 2006: Cha Phó Phaolô Nguyễn thế Hiển

* 2008 - 12/2013  : Cha sở Giuse Nguyễn Đức Triêm

* 2014- nay :          Cha  sở Phêrô Trần Văn Quắn

6. Những đặc điểm :

* Núi Tượng là vùng truyền giáo vì sống giữa những người thuộc các tôn giáo và dân tộc thiểu số: Phật Giáo, Phật Giáo Hoà Hảo, Cao Đài.
* Là vùng sâu nghèo, trí thức thấp.
* Hầu hết dân sống bằng nghề làm ruộng và làm mướn.
* Giáo dân gồm cả Nam và Bắc.

.............................

ĐÔI NÉT HÌNH THÀNH GIAÓ XỨ NÚI TƯỢNG

 

Năm 1960, thành lập khu trù mật Ba Thê Núi Tượng, giáo dân tứ xứ đổ về, phần đông là gốc Campuchia (Việt kiều hồi hương) và một số người Bắc ở trong kinh đến (tổng cộng chừng 1500 người)

Giáo Xứ Núi Tượng được thành lập từ năm 1960, cách thành phố Long Xuyên khoảng 40km. Nhưng đến cuối năm 1961, mới có một số người công giáo tụ tập về. đến năm 1963 xứ đạo được chính thức thành lập. Giáo dân phần lớn là Việt kiều Campuchia hồi hương về và một số gia đình công giáo ở các kinh vùng cái Sắn đến lập nghiệp, số giáo dân khoảng 800 người

Cha Giuse Maria Trần Công Chức là Cha sở đầu tiên của họ đạo

Lúc ngôi thánh đường chỉ là ngôi trường cũ lợp tôn, ghép thiếc. Dân chúng sống bằn nghề làm mướn, giăng câu, lưới cá và tiền trợ cấp của nhà nước. Đời sống kinh tế trong vùng gặp nhiều khó khăn, an ninh không được ổn định nên một số đông gia đình Công Giáo người Bắc bỏ xứ đạo trở về các kinh sinh sống

Năm 1969 Cha Sở Giuse Maria Trần Công Chức gặp tai nạn và không trở về xứ đạo, nên năm 1970, Đức Giám Mục giáo phận đã sai Cha Phalô Võ Ngọc Tỏ về làm Cha Sở họ đạo Núi Tượng.

Năm 1975, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Cha Phêrô Mai Linh Ngùy về làm Cha Sở họ đạo Núi Tượng thay cho Cha Phalô Võ Ngọc Tỏ

Từ năm 1975, môt số giáo dân từ miền Bắc di cư vào vùng Ba Thê, Núi Tượng để lập nghiệp. Hoàn cảnh đất nước mới giải phóng, nên dời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, giáo dân sống trong cảnh lầm than

Năm 1980 ngôi thánh đường có nguy cơ sập đổ, mặc dù họ đạo còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Cha Sở cùng toàn thể giáo dân cố gắng xây dựng lại ngôi Thánh Đường bằng gạch, xi măng nhưng rất đơn sơ, khiêm tốn.

Năm 1975, thầy Phalô Trần Văn Khoa về giúp xứ Núi Tượng. Đến năm 1990 thầy được chịu chức Linh Mục, làm phó xứ Núi Tượng

Ngày 10-9-1992 Cha Phêrô Mai Linh Ngùy qua đời và Cha Phalô Trần Văn Khoa làm Cha Sở họ đạo

Năm 1994, khởi công xây dựng lại nhà xứ. Ngày 30-5-1995, ngôi thánh đường được Đức Giám Mục Gioan Baotixita Bùi Tuần vế khánh thành một cách trọng thể

Năm 2000 có thêm Cha Phó, Cha Phêrô Trần Thanh Liêm. Tháng 10-2003 Cha Phêrô Trần Thanh Liêm được bổ nhiệm làm Cha Sở họ đạo Ba bần và đến ngày 22-2-2004 họ đạo có Cha Phó mới, Cha Phaolô Nguyễn Thế Hiển. Năm 2007 Cha Phaolô Nguyễn Thế Hiển được chuyển đến đến Giáo Xứ Vĩnh Nhuận

Năm 2008, cha Giuse Nguyễn Đức Triêm được Đức cha bổ nhiệm làm cha sở thay cha Phaolo Khoa.

Cuối năm 2013, Cha Phê-rô Trần Văn Quắn về làm cha sở Núi Tượng thay cha Giuse Triêm cho đến ngày nay.

Giáo xứ Núi Tượng hiện nay chia làm 7 khu: có Ban Hành Giáo, Ban Giáo Lý Viên, Hội Hiền Mẫu, Hội Trống, 2 Hội Trắc, 2 Hội Hiếu và 4 Ca Đoàn

Số giáo dân hiện nay chừng 4000 người, trong địa bàn gồm 4 xã : Vọng Đông, Vọng Thê, An Bình, Tây Phú và Thị Trấn Óc Eo và , trong một môi trường gồm nhiều tôn giáo khác nhau, Phật Giáo Hòa Hảo, Phật Giáo nguồn gốc Campuchia và Cao Đài. Đây quả là một môi trường thuận lợi cho việc truyền giáo và cũng đồng thời là nguy cơ cho giáo dân khi không có đời sống đức tin vững mạnh. Mặc dù còn non trẻ, nhưng nhờ ơn Chúa và Mẹ Maria, Giáo Xứ Núi Tượng mỗi ngày một pháp triển tốt đẹp hơn về đời sống đạo đức, cũng như cơ sở vật chất. Toàn thể giáo dân luôn dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa

Bài viết liên quan:

Lịch sử giáo phận Long Xuyên (bài 6)
Lịch sử giáo phận Long Xuyên (bài 5)
Lịch sử giáo phận Long Xuyên (bài 4)
Lịch sử giáo phận Long Xuyên (bài 3)
Lịch sử giáo phận Long Xuyên (bài 2)
Lịch sử giáo phận Long Xuyên (bài 1)
Lược sử Giáo xứ Mong Thọ
Lược sử giáo xứ Hải Châu, kinh 7B
Lược sử giáo xứ Bình An, Mong Thọ
Lược sử giáo xứ Giu Đức, kinh 8B
Page 1 of 7 (61 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 879
Tất cả: 65,432,510