LỊCH PHỤNG VU NĂM 2018

Giáo Phận LONG XUYÊN

LỊCH PHỤNG VỤ

Năm 2018 – Năm B

MẬU TUẤT

 

THÁNG CHÍN

Ý chỉ chung: Giới trẻ Châu Phi

Cầu cho giới trẻ Châu Phi được dự phần vào công việc giáo dục và làm ăn trên chính quê hương của họ.

 

CHẦU MTC THAY GIÁO PHẬN

 

41/ CN XXIII  TN (09-09-2018): Định Mỹ, An Tiến (1a), Mong Thọ.

42/ CN XXIV  TN (16-09-2018): Rạch Sỏi, Hòn Chông, Hòa Hưng

43/ CN XXV  TN (23-09-2018): Khánh Bình, Đông Hòa, Bình Sơn.

44/ CN XXVI  TN (30-09-2018): Nhà Têrêsa, Vĩnh Bình, Kinh Xáng, Bò Ót.

 

16        07        X         CHÚA NHẬT XXIV MÙA THƯỜNG

NIÊN. Không nhớ Thánh Corneliô, Ghtđ và Cyprianô, Gmtđ.

Is 50:4-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35

Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Muốn lãnh nhận Bí tích Thống Hối, ta phải làm gì?

T. Muốn lãnh nhận Bí tích Thống Hối, ta phải làm bốn việc này: Một là xét mình. Hai là ăn năn và dốc lòng chừa. Ba là xưng tội. Bốn là đền tội.

CHIA SẺ

Muốn lãnh nhận Bí tích Thống Hối, ta phải làm bốn việc này: (1) Xét mình cẩn thận (kiểm điểm đời sống) là nhớ lại những tội mình đã phạm, số lần và trường hợp gia giảm tội phạm. (2) Ăn năn tội cách trọn, khi phát xuất từ lòng yêu mến Chúa; hoặc ăn năn tội cách không trọn, khi dựa vào những động lực khác, và quyết tâm không tái phạm nữa. (3) Xưng tội, là thú nhận cách thành thật và rõ ràng những tội mình đã xét thấy với Linh mục giải tội, đại diện Chúa Kitô. (4) Đền tội, là làm những việc Linh mục giải tội dạy làm, để tạ lỗi cùng Thiên Chúa và đền bù những thiệt hại về tinh thần hay vật chất mà mình đã gây ra, nếu có (x. GLHTCG, số 1450-1460, 1487-1492).

 

17        08        X         Thứ Hai tuần XXIV Mùa Thường Niên

                                    Thánh Robertô Bellarminô, Gmtsht.

1 Cr 11:17-26.33; Lc 7:1-10

18       09         X         Thứ Ba tuần XXIV Mùa Thường Niên

1 Cr 12:12-14.27-31; Lc 7:11-17

19       10         X         Thứ Tư tuần XXIV Mùa Thường Niên

                                    Thánh Gianuariô, Gmtđ.

1 Cr 12:31-13:13; Lc 7:31-35

20       11         Đ         Thứ Năm tuần XXIV Mùa Thường Niên

Thánh Andrê Kim, Phaolô Chung và các Bạn Tử Đạo. Lễ nhớ.
1 Cor 15:1-11; Lc 7:36-50

21        12        Đ         Thứ Sáu tuần XXIV Mùa Thường Niên

THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ,

TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

                                    Ep 4:1-7.11-13; Mt 9:9-13

Thánh vịnh riêng

22        13        X         Thứ Bảy tuần XXIV Mùa Thường Niên

1 Cr 15:35-37.42-49; Lc 8:4-15

23        14        X         CHÚA NHẬT XXV MÙA THƯỜNG

NIÊN. Không nhớ Thánh Piô năm dấu, Lm

Kn 2:12.17-20; Gc 3:16-4:3; Mc 9:30-37

Thánh Vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Xét mình là gì?

T. Xét mình là khiêm nhường nhớ lại tội lỗi mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân.

CHIA SẺ

Có nhiều cách giúp ta xét mình: (1) Dựa vào Kinh Thánh, để xét xem ta còn thiếu sót những gì có thể rút ra từ kho tàng Lời Chúa, nhất là những bản văn liên quan đến việc thống hối và luân lý. (2) Dựa vào lương tâm, để xét mình theo 3 mối tương quan: đối với Thiên Chúa, đối với người khác và đối với chính, xem ta còn thiếu sót những bổn phận gì. (3) Dựa vào luật Chúa và Hội Thánh, gồm tóm trong kinh Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, kinh Sáu Điều Răn Hội Thánh, kinh Cải Tội Bẩy Mối, để ta rà xét lại toàn bộ đời sống của mình. Cách xét mình này là một phương thế thông dụng, dễ nhớ và đem lại nhiều ích lợi linh hồn cho người Công Giáo qua nhiều thế kỷ.

Trong tâm tình cầu nguyện, ta được khuyến khích dựa trên những cách xét mình ấy, để suy xét về các hành vi của mình: những điều ta làm, ta nói, ta suy nghĩ, và cả những điều ta thiếu sót. Phải xét mình hằng ngày, xét mình thật chu đáo, để biết rõ và diệt trừ những gốc rễ tội lỗi trong tâm hồn ta (x. GLHTCG, số 1454).

 

24        15        X         Thứ Hai tuần XXV Mùa Thường Niên

Cn 3:27-34; Lc 8:16-18

Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi.

Hc 42: 15-16. 43:1-2.6-10; Mc 10: 13-16

25       16         X         Thứ Ba tuần XXV Mùa Thường Niên

Cn 21:1-6.10-13; Lc 8:19-21

26       17         X         Thứ Tư tuần XXV Mùa Thường Niên

Cn 30:5-9; Lc 9:1-6

Thánh Cosma và thánh Đamianô,Tđ (Đ)

27       18         Tr        Thứ Năm tuần XXV Mùa Thường Niên

Thánh Vinh sơn Phaolô, Lm. Lễ nhớ.
Gv 1:2-11; Lc 9:7-9

28        19         X        Thứ Sáu tuần XXV Mùa Thường Niên

Gv 3:1-11; Lc 9:18-22

T. Venceslaô, Tđ.

T. Lôrensô Ruiz và các bạn Tđ (Đ).

29        20        Tr        Thứ Bảy tuần XXV Mùa Thường Niên

TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, VÀ RAPHAE. Lễ kính.

                                    Đn 7:9-10.13-14; Ga 1:47-51

PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ:

- (LX) Bò Ót

- (VA) Vạn Đồn [B1]

- (RG) Đông Hoà

30        21        X         CHÚA NHẬT XXVI MÙA THƯỜNG

NIÊN. Không nhớ Thánh Giêrônimô, Lmtsht. Ds 11:25-29; Mc 9:38-43.45.47-48

Thánh Vịnh tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ăn năn tội và dốc lòng chừa là gì?

T. Ăn năn tội và dốc lòng chừa là thật lòng chê ghét các tội đã phạm, và quyết tâm từ nay không phạm tội nữa.

CHIA SẺ

Ăn năn dốc lòng chừa, là thật lòng thống hối vì đã phạm tội mất lòng Chúa và quyết tâm chừa cải. Như thế khi ăn năn tội, ta phải làm 2 việc: ăn năn tội và dốc lòng chừa tội. (1) Ăn năn tội: nghĩa là thật lòng đau đớn vì đã xúc phạm đến Thiên Chúa và Hội Thánh. (2) Dốc lòng chừa: là quyết tâm chừa cải, không phạm tội nữa. Ăn năn dốc lòng chừa, là điều kiện cần thiết để được tha tội.

Điều 987 của Bộ Giáo luật quy định: “Để hưởng nhờ phương dược cứu độ của Bí tích Thống Hối, người Kitô hữu phải được chuẩn bị thế nào để trở về với Thiên Chúa, bằng cách từ bỏ các tội đã phạm và quyết tâm sửa mình”. Từ bỏ các tội đã phạm, là tâm tình hướng về quá khứ. Còn quyết tâm sửa mình, là tâm tình hướng về tương lai. “Vì vậy, sự hối cải bao trùm cả quá khứ lẫn tương lai, được nuôi dưỡng bằng sự trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa” (x. GLHTCG, số 1490).

Trong các hành vi của hối nhân, ăn năn tội là quan trọng nhất. Vì nếu ta không thật lòng ăn năn hối cải và không tìm về hiệp thông với Thiên Chúa, thì Ngài không thể giải thoát ta khỏi lầm lỗi, và cho ta được hòa giải với Ngài. Nếu ta không thật lòng ăn năn, thì ta không thể xưng tội cách chân thành, và không thực tâm muốn làm việc đền tội. Trong trường hợp ta bị ngăn trở không lãnh nhận Bí tích Thống Hối được, mà ta giục lòng ăn năn tội và ước ao lãnh nhận Bí tích Thống Hối, thì cũng được khỏi tội.

 

THÁNG MƯỜI

 

“Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược... Với Kinh Mân Côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua Kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế.” (Tông Thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II ngày 16.10.2002, số 1)

 

 

Ý chỉ truyền giáo: Sứ mạng của những người được thánh hiến

Cầu cho những người được thánh hiến biết làm sống lại lòng nhiệt thành truyền giáo, gặp gỡ những người nghèo khổ, những người sống bên lề xã hội và những người không có tiếng nói.

 

CHẦU MTC THAY GIÁO PHẬN

 

45/ CN XXVII  TN (07-10-2018): Khiết Tâm (D2), Môi Khôi, An Sơn (E2).

                             Sóc Xoài,  Tân Hải (C2). Bình Thái (F1). Thức Hóa (5a).

Hiệp Tâm (0b).

46/ CN XXVIII  TN (14-10-2018): Hải Châu (7b), Tân Long (2a).

47/ CN XXIX  TN (21-10-2018): Chánh Tòa (LX), Sáu Bọng, Long Bình

                             (G2). Hiếu  Hiệp (H1).

48/ CN XXX TN (28-10-2018): Gh Truyền Tin (8a), Giuse (E2).

 

 

01        22        Tr        Thứ Hai tuần XXVI Mùa Thường Niên

THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU. Lễ kính. Bổn mạng các xứ truyền giáo.

G 1:6-22; Lc 9:46-50 (Coi lại)

Thánh Vịnh tuần 2

Bổn mạng các giáo xứ và cộng đoàn:

- (LX) Nhà Têrêxa, Tv. Nguồn Sống, Định Mỹ,

Vĩnh Bình.

- (CĐ) Kinh Xáng

02        23        Tr        Thứ Ba tuần XXVI Mùa Thường Niên

Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ.
Xh 22:20-23; Mt 18:1-5.10

03        24        X         Thứ Tư tuần XXVI Mùa TN.

G 9:1-12.14-16; Lc 9:57-62

04        25        Tr        Thứ Năm đầu tháng. Tuần XXVI Mùa

Thường Niên.

Thánh Phanxicô thành Assisi. Lễ nhớ.

Gl 6:11-18; Mt 11:25-30 (Coi lại)

05        26        X         Thứ Sáu đầu tháng. Tuần XXVI Mùa

                                    Thường Niên. G 38:12-21; Lc 10:13-16

06        27        X         Thứ Bảy đầu tháng. Tuần XXVI Mùa

                                    Thường Niên. Thánh Brunô, Lm.

G 42:1-3.5-6.12-16; Lc 10:17-24

07        28        Tr        CHÚA NHẬT XXVII MÙA THƯỜNG

NIÊN. St 2:18-24; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16

ĐỨC MẸ MÂN CÔI.

Cv 1:12-14; Lc 1:26-38 (Tr).

Thánh Vịnh tuần 3

Bổn mạng các giáo xứ:

- (CĐ) Tri Tôn, Khánh Bình - (CM) Vàm Cống

- (VA) Môi Khôi, Gh. Châu Bình, Long Bình, Hiếu Thuận.

- (VT) Khiết Tâm [D2], Tân Hải [C2], Gh. Bình Cát

- (TH) Hiệp Tâm, Thái Hoà, Ninh Cù, Đài Đức Mẹ.

- (TT) Thức Hóa, Hải Châu, Tân Long, Tân Thành

- (RG) Mong Thọ, Sóc Xoài.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Xưng tội là gì?

T. Xưng tội là thành tâm thú nhận với Linh mục, đại diện Chúa Kitô, các tội mình đã phạm.

CHIA SẺ

Xưng tội là nói với Linh mục giải tội những tội mà mình đã phạm. Nếu được, tốt nhất nên nói rõ số lần phạm tội, kể từ lần xưng tội trước. Tránh xưng tội một cách chung chung, cũng như tránh kể lể dài dòng, nhất là đừng bao giờ kể tội người khác để bào chữa cho mình (x. GLHTCG, số 1451-1456).

Có hai thứ tội, là tội trọng và tội nhẹ. Tội trọng là cố tình phạm những điều quan trọng trong Luật Thiên Chúa và Hội Thánh, khi đã kịp suy xét. Tội trọng làm ta mất tình nghĩa với Chúa. Tội nhẹ là phạm những điều luật nhẹ, hoặc một điều quan trọng nhưng chưa kịp suy xét, hay chưa hoàn toàn ưng thuận. Tội nhẹ làm ta bớt lòng mến Chúa và nghiêng chiều về đàng xấu.

Buộc phải xưng những tội trọng, vì những tội nhẹ đã được tha nhờ các việc lành phúc đức, những hy sinh, cầu nguyện, và các việc đạo đức khác. Tuy nhiên, sẽ rất hữu ích, khi ta xưng thú cả các tội nhẹ, vì nó sẽ giúp ta xa tránh tội lỗi, và thăng tiến trên con đường thánh thiện. Công đồng Trentô nói: “Khi cố ý xưng hết tội nhớ được, người tín hữu trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa để được Ngài tha thứ. Ai cố tình giấu tội, thì người ấy không sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa qua trung gian Linh mục. Vì nếu bệnh nhân xấu hổ không cho thầy thuốc coi vết thương, thì làm sao chữa bệnh được” (Trentô, DS 1680), (x. GLHTCG, số 1456-1457).

 

08        29        X         Thứ Hai tuần XXVII Mùa Thường Niên

Gl 1:6-12; Lc 10:25-37

09       01/09    X         Thứ Ba tuần XXVII Mùa Thường Niên

Thánh Điônixiô, Gm và các bạn tử đạo.

Thánh Gioan Lêônarđô, Lm.

Gl 1:13-24; Lc 10:38-42

10       02         X         Thứ Tư tuần XXVII Mùa Thường Niên

Gl 2:1-2.7-14; Lc 11:1-4

11       03         X         Thứ Năm tuần XXVII Mùa Thường Niên.

Gl 3:1-5; Lc 11:5-13

Thánh Gioan XXIII, Gh. (Tr)

Gl 4: 31b – 5, 6; Tv 118: 41. 43. 44. 45. 47. 48: All. Ga 6, 64b và 69b; PÂ: Lc 11, 37-41

12        04        X         Thứ Sáu tuần XXVII Mùa Thường Niên

Gl 3:7-14; Lc 11:15-26                      

13        05        X         Thứ Bảy tuần XXVII Mùa Thường Niên.

Gl 3:22-29; Lc 11:27-28

14        06        X         CHÚA NHẬT XXVIII MÙA THƯỜNG

                                    NIÊN. Kn 7:7-11; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30

Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Đền tội là gì?

T. Đền tội là làm việc cha giải tội chỉ định, để tạ lỗi với Chúa và đền bù thiệt hại do tội lỗi gây ra.

CHIA SẺ

Sau khi được tha mọi tội qua Bí tích Thống Hối, ta vẫn còn phải làm một số việc lành để đền tội, theo chỉ dẫn của cha giải tội. Lý do là: “Ơn tha tội có thể xoá mọi tội lỗi, nhưng không sửa chữa được những xáo trộn mà tội đã gây ra” (x. GLHTCG, số 1459).

Nói cách khác, khi ta thành tâm xưng tội, thì tội được tha, và giúp ta lấy lại tình thân với Chúa. Nhưng ta phải làm một số việc lành tương xứng để đền bù lại. Thí dụ, ta đã lấy của ai cái gì, thì ta phải trả lại cho người ấy cách nào đó, vì phép công bằng đòi buộc như vậy. Giết người không thể đền mạng được, nhưng phải làm việc gì có giá trị bảo vệ sự sống, để đền bù lại. Nghĩa là ta không thể đọc năm ba kinh Lạy Cha, Kính Mừng để đền tội giết người, hay làm thiệt hại danh dự và tài sản của người khác được. Đây là việc “đền tội” mà các cha giải tội đòi ta phải làm, để ta sửa chữa những hậu quả do tội gây ra, sau khi ta đã xưng và được tha, qua ơn phép tha tội (x. GLHTCG, số 1459-1460).

 

15        07        Tr        Thứ Hai tuần XXVIII Mùa Thường Niên.

Gl 4:22-24.26-27.31-5:1; Lc 11:29-32

Thánh Têrêsa Giêsu, Đttsht. Lễ nhớ

16        08        X         Thứ Ba tuần XXVIII Mùa Thường Niên.

Thánh Hét-vich, nữ tu

Thánh Magarita Maria Alacoque, Đt.

Gl 5:1-6; Lc 11:37-41

17        09        Đ         Thứ Tư tuần XXVIII Mùa Thường Niên.

Thánh Ignatiô Antiôkia, Gmtđ.

Lễ nhớ. Gl 5:18-25; Lc 11:42-46

18        10        Đ         Thứ Năm tuần XXVIII Mùa Thường Niên

THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

2 Tm 4: 9-17b; Lc 10: 1-9

19        11         X        Thứ Sáu tuần XXVIII Mùa Thường Niên

Thánh Phaolô Thánh Giá, Lm .(Tr)
Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo. (Đ)

Ep 1:11-14; Lc 12:1-7

20       12         X         Thứ Bảy tuần XXVIII Thường Niên

Ep 1:15-23; Lc 12:8-12

21        13        X         CHÚA NHẬT XXIX MÙA THƯỜNG

NIÊN. Is 53:10-11; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45.

Ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

                                    Góp quỹ Truyền giáo của Toà Thánh

Thánh Vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ai là thừa tác viên của Bí tích Thống Hối?

T. Các Giám mục và những Linh mục được quyền giải tội, đều có quyền tha tội, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi.

CHIA SẺ

Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội (x. Lc 5,21). Nhưng Ngài đã trao quyền ấy cho các Tông đồ và các Đấng kế vị (x. Ga 20, 22-23). Vì thế, các Giám mục và các Linh mục nào được phép Đức Giám mục, mới có quyền ban Bí tích Thống Hối. Như vậy, tất cả các vị ấy trở thành khí cụ của lòng thương xót và sự công chính của Thiên Chúa. Các ngài thực thi quyền tha thứ các tội lỗi, nhân danh Cha, Con và Thánh Thần (x. GLHTCG, số 1461-1466, 1495).

Sách GLHTCG, số 986 viết: “Do ý muốn của Chúa Kitô, Hội Thánh có quyền tha tội cho những người đã được rửa tội. Hội Thánh thực thi quyền này một cách thông thường qua các Giám mục và các Linh mục trong Bí tích Thống Hối”.

Sách GLHTCG viết thêm: "Trong việc tha thứ tội lỗi, các Linh mục và các bí tích chỉ thuần túy là những dụng cụ, mà Chúa Giêsu sử dụng, để tẩy xoá các điều gian ác của ta, và ban cho ta ân sủng của sự công chính, vì chính Chúa là Tác Giả độc nhất và là Đấng ban phát ơn cứu độ cho chúng ta" (số 987).

 

22        14        X         Thứ Hai tuần XXIX Mùa Thường Niên

Ep 2:1-10; Lc 12:13-21

                                    Thánh Gioan-Phaolô II, Gh.

Bổn mạng giới trẻ Gp Long xuyên

Is 52: 7-10;  Tv 96 (95): 1-2a.2b-3.7-8a.10. All. Ga 10, 14; Pâ: Ga 21: 15-17

23        15         X        Thứ Ba tuần XXIX Mùa Thường Niên.

Thánh Gioan Capistranô, Lm

Ep 2:12-22; Lc 12:35-38

24        16         X        Thứ Tư tuần XXIX Mùa Thường Niên

Thánh Antôn Maria Claret, Gm

Ep 3:2-12; Lc 12:39-48

25        17        X         Thứ Năm tuần XXIX Mùa Thường Niên

Ep 3:14-21; Lc 12:49-53

26        18        X         Thứ Sáu tuần XXIX Mùa Thường Niên

Ep 4:1-6; Lc 12:54-59

27        19        X         Thứ Bảy tuần XXIX Mùa Thường Niên

Ep 4:7-16; Lc 13:1-9

28        20       X          CHÚA NHẬT XXX MÙA THƯỜNG

NIÊN. Gr 31:7-9; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52

Thánh Vịnh tuần 2

Không kính thánh Simon và Giuđa, TĐ.

Ep 2: 19-22; Lc 6: 12-19
PVGK: thánh vịnh riêng

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Cha giải tội có buộc phải giữ bí mật tòa giải tội không?

T. Cha giải tội phải giữ “Ấn tín tòa giải tội”. Nghĩa là phải giữ bí mật tuyệt đối về những gì người ta đã xưng trong Tòa giải tội.

CHIA SẺ

Vì sự tế nhị và cao cả của thừa tác vụ giải tội, và vì phải tôn trọng những người xưng tội, mọi cha giải tội buộc phải giữ “ấn tín tòa giải tội”. Nghĩa là phải bí mật tuyệt đối về những tội lỗi người ta đã xưng thú cho ngài trong tòa giải tội. Vấn đề giữ ấn tín tòa giải tội không có luật trừ. Ai vi phạm sẽ bị những hình phạt rất nặng (x. GLHTCG, số 1467).

Giáo luật Điều 983 viết: (1) “Ấn tích giải tội là điều bất khả vi phạm. Do đó, tuyệt đối cấm chỉ cha giải tội không được tiết lộ về hối nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác, và vì bất cứ lý do gì. (2)  Nghĩa vụ phải giữ bí mật, buộc cả những người thông ngôn (nếu có), và mọi người khác, vì một cách nào đó, đã nghe biết các tội khi hối nhân xưng trong tòa”.

29        21         X        Thứ Hai tuần XXX Mùa Thường Niên

Ep 4:32-5:8; Lc 13:10-17

30        22        X         Thứ Ba tuần XXX Mùa Thường Niên

Ep 5:21-33; Lc 13:18-21

31        23        X         Thứ Tư tuần XXX Mùa TN.

Ep 6:1-9; Lc 13:22-30

 

 

THÁNG MƯỜI MỘT

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

 

Ý chỉ chung: Phụng sự hòa bình

Cầu cho tiếng nói của con tim, của đối thoại luôn lấn át tiếng nói của vũ khí.

 

CHẦU MTC THAY GIÁO PHẬN

 

49/ CN XXXI TN (04-11-2018): Vạn Đồn (B1), Martinô (E1), Kinh Tràm.

 Bình An  (RG).

50/ CN XXXII TN (11-11-2018): Tân Châu, Thị Đam, Giuse (Rivera).

51/ CN XXXIII  TN (18-11-2018): Tân Lập, Đông Hưng (Thứ 10).

52/ CN XXXIV TN. LỄ CHÚA GK VUA (25-11-2018): Đồng Tâm (3b),

                             Kiến Thành, Kitô Vua (C1), Kitô Vua (1b), Hưng Văn.

 

01        24        Tr        Thứ Năm đầu tháng. Tuần XXX Mùa

                                    Thường Niên. LỄ CÁC THÁNH.

                                    Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

Kh 7:2-4.9-14; 1 Ga 3:1-3; Mt 5:1-12a

PVGK: thánh vịnh riêng

Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:

1. Từ trưa ngày hôm nay cho đến hết ngày mai, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá dành cho các linh hồn trong luyện ngục. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 2°)

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi viếng nghĩa địa, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá, dành cho các linh hồn trong luyện ngục. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 1°)

3. Vào các ngày khác trong năm, ai đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn xá từng phần (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §2, 1°).

 

02        25        Tm       Thứ Sáu đầu tháng. Tuần XXX Mùa

                                    Thường Niên.

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Lễ nhất: Rm 6,3-9; Ga 6,51-59

                                    Lễ nhì: Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43

                                    Lễ ba: Rm 5,4-11; Ga 17,24-26

PVGK: thánh vịnh riêng

Lưu ý:

       1. Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ: có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ sau).

       2. Hôm nay không được cử hành thánh lễ nào khác, ngoại trừ thánh lễ an táng.

 

03        26        X         Thứ Bảy đầu tháng. Tuần XXX Mùa

Thường Niên.

Thánh Martinô Porres, Ts (Tr).

Pl 1:18-26; Lc 14:1.7-11

04        27        X         CHÚA NHẬT XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN.

Không nhớ Thánh Carôlô Borrômêo, Gm. Đnl 6:2-6; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34

Thánh Vịnh tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Bí tích Thống Hối có những hiệu quả nào?

T. Bí tích Thống Hối có những hiệu quả này: Một là tha tội, để giao hòa ta với Thiên Chúa và Hội Thánh. Hai là tha hình phạt muôn đời do các tội trọng đã gây ra, và tha một phần các hình phạt tạm. Ba là ban sự bình an, và gia tăng sức mạnh cho cuộc chiến đấu thiêng liêng của người Kitô hữu.

CHIA SẺ

Hiệu quả của Bí tích Thống hối là: (1) Ta được giao hòa với Thiên Chúa. Và như vậy, ta được tha thứ tội lỗi; được giao hòa với Hội Thánh; được trở lại tình trạng ân sủng nếu như đã mất. (2) Ta được tha thứ hình phạt đời đời đáng phải chịu vì các tội trọng đã phạm; và ít nhất một phần, những hình phạt tạm là hậu quả của tội. (3) Ta được bình an thư thái trong lương tâm và được an ủi; được gia tăng sức mạnh thiêng liêng, để chiến đấu trong cuộc lữ hành (x. GLHTCG, số 1468-1470, 1496).

Bí tích Thống Hối không những chữa lành ta, mà còn ảnh hưởng tốt đẹp đến cả Hội Thánh. Đồng thời nhờ sự hiệp thông trong Hội Thánh, ta được mạnh sức hơn trên đường về Quê Trời. Vào buổi xế chiều cuộc sống, ta sẽ phải ra trước Tòa Chúa. Nhưng ngay từ hôm nay, khi nhận lãnh Bí tích Thống Hối, ta đã ra trước Tòa Chúa, và nhờ ơn Bí tích, ta được ngang qua cõi chết mà vào cõi sống, như Lời Chúa phán: "Quả thật Ta bảo các ngươi: ai nghe Lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta, thì có sự sống đời đời và khỏi đến Tòa phán xét, nhưng đã ngang qua sự chết mà vào sự sống" (Ga 5,24).

 

05        28        X         Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên

Pl 2:1-4; Lc 14:12-14

06       29         X         Thứ Ba tuần XXXI Mùa Thường Niên

Pl 2:5-11; Lc 14:15-24

07       30         X         Thứ Tư tuần XXXI Mùa Thường Niên

Pl 2:12-18; Lc 14:25-33

08       01/10    X         Thứ Năm tuần XXXI Mùa Thường Niên.

Pl 3:3-8; Lc 15:1-10

09       02         Tr        Thứ Sáu tuần XXXI Mùa Thường Niên

LỄ CUNG HIỀN ĐỀN THỜ THÁNH GIOAN LATÊRANÔ. Lễ kính.
Ed 47:1-2.8-9 hoặc 1Cr 3:9c-11.16-17;

Ga 2:13-22

10       03         Tr        Thứ Bảy tuần XXXI Mùa Thường Niên

Thánh Lêo Cả, Ghtsht. Lễ nhớ.
Pl 4:10-19; Lc 16:9-15

11       04         X         CHÚA NHẬT XXXII MÙA THƯỜNG NIÊN.

Không nhớ Thánh Martinô, Gm.

1 V 17:10-16; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44.

Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Khi nào được xưng tội chung và xá giải tập thể?

T. Khi có trường hợp thật sự khẩn cấp, mới có thể xưng tội chung và xá giải tập thể. Nhưng người lãnh nhận phải quyết tâm xưng tội riêng các tội trọng vào thời gian sớm nhất (x. GLHTCG, số 1480-1484).

CHIA SẺ

Về vấn đề xưng tội chung, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đưa ra những chỉ dẫn chi tiết và điều kiện sau đây: (1) Người tín hữu phải có tâm tình thích đáng, nghĩa là phải chuẩn bị đầy đủ như khi xưng tội riêng: xét mình, sám hối và dốc lòng chừa. (2) Nếu có thể, kể cả trường hợp nguy tử, mỗi người phải làm một việc đền tội. (3) Hối nhân đang sống trong tình trạng tội trọng thường xuyên và không có ý định thay đổi tình trạng của mình, thì không thể lãnh nhận Bí tích Thống Hối thành sự. (4) Phải quyết tâm là: sẽ đi xưng tội riêng vào thời gian thích hợp. Thời gian thích hợp phải hiểu là “ngay khi có dịp”. Ngoài ra, người nào được tha các tội trọng nhờ một ơn xá giải chung, thì phải đi xưng tội riêng sớm hết sức khi có dịp, trước khi lãnh nhận ơn xá giải chung một lần khác, trừ khi bị ngăn trở vì một lý do chính đáng” (Giáo Luật, điều 963).

Đức Giám mục Giáo phận là vị duy nhất có quyền cho phép “Giải tội tập thể” và ấn định các tiêu chuẩn phải giữ. Bình thường, khi đã nhận chức Linh mục thành sự, một Linh mục có khả năng cử hành Bí tích Thống Hối; nhưng trừ trường hợp nguy tử, Linh mục chỉ giải tội thành sự cho các tín hữu khi được Đấng Bản Quyền địa phương trao cho Năng quyền Giải tội; đồng thời Linh mục phải tuân giữ những chỉ dẫn mục vụ do Đấng Bản Quyền địa phương nêu ra (Giáo Luật, điều 966, 969 và 976).

 

12       05         X         Thứ Hai tuần XXXII Mùa Thường Niên

Tt 1:1-9; Lc 17:1-6

Thánh Josaphat, Gmtđ. Lễ nhớ.

13       06         X         Thứ Ba tuần XXXII Mùa Thường Niên

Tt 2:1-8.11-14; Lc 17:7-10

14       07         X         Thứ Tư tuần XXXII Mùa Thường Niên

Tt 3:1-7; Lc 17:11-19

15        08        Tr        Thứ Năm tuần XXXII Mùa Thường Niên

Thánh Albertô Cả, Gmtsht. Lễ nhớ.

Plm 1:7-20; Lc 17:20-25

16        09        X         Thứ Sáu tuần XXXII Mùa Thường Niên.

2Ga 1:1.4-9; Lc 17:26-37

Thánh Magarita Tô Cách Lan.

Thánh Gertrude, Đt (Tr).

17        10        X         Thứ Bảy tuần XXXII Mùa Thường Niên

                                    3Ga 1:5-8; Lc 18:1-8

18        11      X/Đ       CHÚA NHẬT XXXIII MÙA THƯỜNG NIÊN.

Đn 12:1-3; Dt 10:11-14.18; Mc 13:24-32

Được kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM (Đ)

(Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991).

Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

Thánh Vịnh tuần 1

Cung hiến thánh đường thánh Phêrô

và thánh Phaolô.

Kn 18:14-16.19:6-9; Lc 18:1-8

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ân xá là gì?

T. Ân xá là việc tha thứ những hình phạt tạm đáng phải chịu vì những tội ta đã phạm, dù những tội này đã được tha thứ.

CHIA SẺ

Khi đi xưng tội, ta được tha thứ các tội, được tái lập sự hiệp thông với Thiên Chúa và được tha các hình phạt đời đời do tội gây ra. Nhưng những hình phạt tạm thì vẫn còn. Chính vì thế, nhờ quyền cầm buộc và tháo cởi do Chúa Kitô ban, Hội Thánh đã ban phát các ân xá rút ra từ kho tàng công ơn của Chúa Kitô, Đức Mẹ và các Thánh, để xoá bỏ những hình phạt tạm ta còn phải chịu sau khi tội đã được tha. Ân xá mà Hội Thánh ban có thể trọn vẹn hoặc một phần, và dựa trên việc thực hành một số việc nào đó, thí dụ như tham dự Thánh Lễ, đọc kinh, đi hành hương, viếng nhà thờ, ăn chay, bố thí… (x. GLHTCG, số 1471-1479, 1498).

Có hai thứ ân xá: Một là ơn đại xá (toàn xá), tha tất cả các hình phạt. Hai là ơn tiểu xá, tha một phần hình phạt mà thôi (Giáo Luật, điều 994). Mọi tín hữu có thể lãnh nhận và hưởng những ân xá, hoặc có thể nhường cho các tín hữu đã qua đời. Ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh cùng thông công (x. GLHTCG, số 1474-1475).

 

19        12       X          Thứ Hai tuần XXXIII Mùa Thường Niên                              Kh 1:1-4.2:1-5a; Lc 18:35-43

20        13        X         Thứ Ba tuần XXXIII Mùa Thường Niên

Kh 3:1-6.14-22; Lc 19:1-10

21        14       Tr         Thứ Tư tuần XXXIII Mùa Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ.

Lễ nhớ. Kh 4:1-11; Lc 19:11-28

22        15        Đ         Thứ Năm tuần XXXIII  Mùa Thường Niên.

Thánh Cêcilia, Đttđ. Lễ nhớ.
Kh 5:1-10; Lc 19:41-44

23        16        X         Thứ Sáu tuần XXXIII  Mùa Thường Niên

Thánh Clêmentê I, Ghtđ.

Thánh Columbanô, viện phụ.

Kh 10:8-11; Lc 19:45-48

24        17         Đ        Thứ Bảy tuần XXXIII Mùa Thường Niên

Kh 11:4-12; Lc 20:27-40

THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM.

Lễ Trọng. (Đ)

24.11.1960 NGÀY THÀNH LẬP GIÁO PHẬN LONG XUYÊN.

25        18         T         CHÚA NHẬT XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN.

CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ.

Lễ trọng.

Đn 7:13-14; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37

Thánh Vịnh riêng.

Tước hiệu các nhà thờ:

- Kitô Vua (1b), Hưng Văn, Hà Tiên, Kinh Tràm

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Muốn hưởng ân xá, ta phải làm gì?

T. Phải làm những việc Hội Thánh dạy và quyết tâm hoán cải, bằng cách dứt khoát với tội lỗi, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng .

CHIA SẺ

Hội Thánh ban ân xá đặc biệt trong Năm Toàn Xá và trong những dịp đặc biệt khác, như kỷ niệm thành lập Giáo Phận, Nhà Dòng, Tu Hội, hành hương kính Đức Me, tham dự Thánh lễ mở tay của tân Linh mục, viếng nghĩa trang cầu cho các linh hồn…  Muốn hưởng ân xá trong những dịp trên, thì tín hữu phải làm một số việc lành qui định, như xưng tội, rước lễ, đọc các kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Tin Kính, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Giáo Luật, số 992-997).

Tóm lại, Ân xá là đặc ân mà Hội Thánh lấy từ kho tàng thiêng liêng của Chúa, để ban cho tín hữu còn sống hay đang chịu thanh luyện trong nơi Luyện tội, để được sạch mọi vết nhơ của tội, hầu đạt mức thánh thiện hoàn toàn. Đây cũng là dấu chỉ tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa, để giúp cho con người được xứng đáng hưởng Thánh Nhan Ngài trên Thiên đàng (Tông huấn Ân xá, số 26).

 

26        19      X         Thứ Hai tuần XXXIV Mùa Thường Niên

Kh 14:1-3.4b-5; Lc 21:1-4

Thánh Vịnh tuần 2

27        20        X         Thứ Ba tuần XXXIV Mùa Thường Niên.

Kh 14:14-19; Lc 21:5-11

28        21        X         Thứ Tư tuần XXXIV Mùa Thường Niên

Kh 15:1-4; Lc 21:12-19

29        22        X         Thứ Năm tuần XXXIV Mùa Thường Niên

                                    Kh 18:1-2.21-23; Lc 21:20-28

30        23        Đ         Thứ Sáu tuần XXXIV  Mùa Thường Niên.

THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22

 

 

THÁNG MƯỜI HAI

01        24        X         Thứ Bảy đầu tháng. Tuần XXXIV  Mùa

                                    Thường Niên

Kh 22:1-7; Lc 21:34-36

 

NĂM PHỤNG VỤ 2019. NĂM C

 

02        25         Tm      CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

Gr 33:14-16; 1Tx 3:12-4:2; Lc 21:25-28.34-36. Thánh Vịnh tuần 1

03        26        Tr        Thứ Hai tuần I MV.

THÁNH PHANXICÔ XAVIER. Lễ kính.

Is 2:1-5; Mt 8:5-11

04        27        Tm       Thứ Ba tuần I Mùa Vọng.

Is 11:1-10; Lc 10:21-24

                                    Thánh Gioan Đamascênô, Lmtsht.

05        28        Tm       Thứ Tư tuần I Mùa Vọng.

Is 25:6-10; Mt 15:29-37

06        29        Tm      Thứ Năm tuần I Mùa Vọng.

Thánh Nicôla, Gm.

Is 26:1-6; Mt 7:21.24-27

07        01/11   Tr        Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng.

                                    Thánh Ambroxiô, Gmtsht. Lễ nhớ

Is 29:17-24; Mt 9:27-31

08        02        Tr        Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng.

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng.

St 3:9-15.20; Ep 1:3-6.11-12; Lc 1:26-38

09        03        Tm       CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

Br 5:1-9; Pl 1: 3-.8-11; Lc 3:1-6

Thánh Vịnh tuần 2

10       04         Tm       Thứ Hai tuần II Mùa Vọng.

Is 35:1-10; Lc 5:17-26

11       05         Tm       Thứ Ba tuần II Mùa Vọng.

Thánh Đamaxô I, Gh

Is 40:1-11; Mt 18:12-14

12       06         Tm       Thứ Tư tuần II Mùa Vọng.

                                    Đức Mẹ Guađalupê.

Thánh Gioanna Phanxica Santan, Ts

Is 40:25-31; Mt 11:28-30 (coi lại)

13       07         Đ         Thứ Năm tuần II Mùa Vọng.

Thánh Lucia, Đttđ. Lễ nhớ.
Is 41:13-20; Mt 11:11-15

14        08         Tr       Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng.

Thánh Gioan Thánh Giá, Lmtsht.

Lễ nhớ. Is 48:17-19; Mt 11:16-19

15        09         Tm      Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng.

                                    Hc 48:1-4.9-11; Mt 17:10-13

16        10       Tm/H  CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

Xp 3:14-18a; Pl 4:4-7; Lc 3:10-18.

Thánh Vịnh tuần 3

17         11       Tm       Thứ Hai tuần III Mùa Vọng.

St 49:2.8-10; Mt 1:1-17

18        12        Tm       Thứ Ba tuần III Mùa Vọng.

Gr 23:5-8; Mt 1:18-24

19        13        Tm       Thứ Tư tuần III Mùa Vọng.

Tl 13:2-7.24-25; Lc 1:5-25

20        14        Tm       Thứ Năm tuần III Mùa Vọng.

Is 7:10-14; Lc 1:26-38

21        15         Tm      Thứ Sáu tuần III Mùa Vọng.

Thánh Phêrô Canixiô, Lmtsht.

Xp 3:14-18a; Lc 1:39-45

22        16        Tm       Thứ Bảy tuần III Mùa Vọng.

1 Sm 1:24-28; Lc 1:46-56

23        17        Tm       CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

Mi 5:2-5a; Dt 10:5-10; Lc 1:39-45

Thánh Vịnh tuần 4

24        18        Tm       Thứ Hai tuần IV Mùa Vọng.

                                    2Sm 7:1-5.8-12.16; Lc 1:67-79

Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr).

Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25.

25       19        Tr         Thứ Ba. ĐẠI LỄ GIÁNG SINH.

                                    Lễ trọng với tuần bát nhật.

                                    Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân.

Lễ Đêm: Is 9:1-6; Tt 2:11-14; Lc 2:1-14

Lễ Rạng Đông: Is 62:11-12; Tt 3:4-7;

   Lc 2:15-20

Lễ Ban ngày: Is 52:7-10; Dt 1:1-6;

Ga 1:1-18

PVGK: thánh vịnh riêng

26       20         Đ         Thứ Tư. NGÀY THỨ HAI TUẦN

                                    BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH STÊPHANÔ,

TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.

Cv 6: 8-10. 7:54-60; Mt 10: 17-22
PVGK: thánh vịnh riêng

27       21         Tr        Thứ Năm. NGÀY THỨ BA TUẦN

BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ  SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

1 Ga 1: 1-4; Ga 20: 1a. 2-8

28       22         Đ         Thứ Sáu. NGÀY THỨ TƯ TUẦN BÁT

                                    NHẬT GIÁNG SINH.

CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO.

Lễ kính. 1 Ga 1:5–2:2; Mt 2:13-18

PVGK: thánh vịnh riêng

29       23      Tr           Thứ Bảy. NGÀY THỨ NĂM TUẦN

BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

Thánh Tôma Becket, Gmtđ.

1 Ga 2: 3-11; Lc 2: 22-35
PVGK: thánh vịnh riêng

30       24         Tr        CHÚA NHẬT. NGÀY THỨ SÁU TUẦN

BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

LỄ THÁNH GIA
Lễ kính. Hc 3: 2-6. 12-14; Cl 3: 12-21; Lc 2: 41-52

PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ và tu viện:

- (LX) Dòng Thánh Gia

- (VT) Thánh Gia [Thầy Ký]

- (TH) Thánh Gia [7A], Thánh Gia [1b]

- (RG) Tân Bình, Hòa Hưng

31       25/11         Tr   Thứ Hai. NGÀY THỨ BẢY TUẦN

                                    BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

1 Ga 2:18-21; Ga 1:1-18

Thánh Silvestrô I giáo hoàng.

 

 LỊCH PHỤNG VỤ 2019

 

 

Chúa nhật I Mùa Vọng                                  Chúa nhật 02-12-2018

Chúa Giáng Sinh                                                Thứ ba 25-12-2018

Thánh Gia Thất                                            Chúa Nhật 30-12-2018

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa                          Thứ Ba 01-01-2019
Lễ Hiển Linh                                                Chúa Nhật 06-01-2019

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa                          Chúa Nhật 13-01-2019

MÙA THƯỜNG NIÊN TRƯỚC MÙA CHAY:

         từ thứ Hai tuần I TN                                         14-01-2019

         đến thứ Ba tuần VIII TN                                  05-03-2019

Tết Nguyên Đán KỶ HỢI (mùng 1 Tết):        Thứ Ba

                                                                                    05-02-2019

Lễ Tro                                                                Thứ Tư 06-03-2019

Lễ Lá                                                            Chúa Nhật 14-04-2019

Thứ Năm Tuần Thánh                                    Thứ Năm 18-04-2019

Thứ Sáu Tuần Thánh                                       Thứ Sáu 19-04-2019

Thứ Bảy Tuần Thánh                                      Thứ Bảy 20-04-2019

Lễ Phục Sinh                                                 Chúa nhật 21-04-2019

Lễ Hiện Xuống                                              Chúa nhật 09-06-2019

MÙA THƯỜNG NIÊN SAU LỄ HIỆN XUỐNG:

          từ thứ Hai tuần XI                                                 17-06-2019

          đến thứ Bảy tuần XXXIV                                     23-11-2019

Lễ Chúa Ba Ngôi                                          Chúa nhật 16-06-2019

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô                   Chúa nhật 23-06-2019

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu                             Thứ Sáu 28-06-2019

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ                    Chúa nhật 24-11-2019

Chúa nhật I Mùa Vọng                                  Chúa nhật 01-12-2019

Chúa Giáng Sinh                                               Thứ Tư 25-12-2019

 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM 2019

 

THÁNG 1.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1 MTC

2

3

4

5

6 HL

7

8

9

10

11

12

13 CCR

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

THÁNG 2.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5  TẾT

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

THÁNG 3.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6LTRO

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

36

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

THÁNG 4.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 LLÁ

15

16

17

18 5TT

19 6TT

20 7TT

21 PS

22

23

24

25

26

27

28

23

30

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 5.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

THÁNG 6.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9 HX

10

11

12

13

14

15

16 CBN

17

18

19

20

21

22

23MMTC

24

25

26

27

28TTAM

29

30

 

 

 

 

 

 

THÁNG 7.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8

19

20

21

22

23

24

24

26

27

28

29

30

31

 

 

 

THÁNG 8.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

THÁNG 9.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

THÁNG 10.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

THÁNG 11.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 KTV

25

26

27

28

29

30

THÁNG 12.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

1 MV

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 GS

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên sách: LỊCH PHỤNG VỤ 2018 -

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

Tác giả:   Tòa Giám Mục Long Xuyên

 

 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

53 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐT: 04-37822845 – Fax: (04) 37822841

Email: nhaxuatbantongiao@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc – Tổng biên tập

Nguyễn Công Oánh

 

Biên tập: Nguyễn Thị Hà

Trình bày: Lê Văn Quang

Biên tập kỹ thuật: Trần Thọ Linh

Sửa bản in: Trần Thọ Linh

Đơn vị liên kết: Cty TNHH In ấn Mai Anh Dũng

Địa chỉ: 186 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11,

thành phố Hồ Chí Minh.

___________________________________

 

Số lượng in: 5.000 bản, Khổ: 14,5x20,5 cm

In tại: Công ty TNHH In ấn Mai Anh Dũng, 186 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Số ĐKXB:

Mã ISBN:

QĐXB:

          In xong và nộp lưu chiểu:

 

Bài viết liên quan:

TUẦN TIN HĐ GIÁM MỤC VN (số 43/2018)
BẢN TIN MỤC VỤ GIỚI TRẺ 9/2018
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA MỖI NGÀY 9/2018
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 9/2018
LỜI CHÚA THÁNG 9/2018
LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ NĂM 2018
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1162
Tất cả: 52,108,043