Suy niệm Chúa nhật 20 TN A

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN

ĂN

Mt 15,21-28

15,21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.  Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!" 24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" 26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." 27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Chiết tự PHẠN và Gợi ý

PHẠN là nhai nuốt, cơm ăn.

Hài-thanh, ăn uống rất cần nuôi thân.

PHẠN (ăn, cơm) được ghép bởi hai chữ THỰC (thức ăn) và PHẢN (trái lại). Được hiểu là ăn là tiếp nhận lương thực, thức ăn để nuôi sống và âm Phản là âm đọc.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

-PHẠN là Cơm. Như: bạch mễ phạn  cơm gạo trắng. Bữa ăn chính định kì trong ngày.

-PHẠN là ăn, cho ăn. Ăn là một hành động tiếp nhận thức ăn nhưng sẽ là tốt hay xấu là do cách thức và mục đích người ta thực hiện.

 

Gợi ý ĂN từ Bài Tin Mừng:

Đời sống nào cũng cần có lương thực, và bậc làm cha mẹ phải có bổn phận lo cho con cái mình có đầy đủ thức ăn, được điều tốt nhất có thể.

15,21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" 23 Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!" 24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" 26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con."

Chúa Giêsu đặt mình vào vai trò của người cha người mẹ, là luôn lo cho con cái được no cơm ấm áo. Việc bác ái là việc tốt nhưng việc bổn phận thì quan trọng hơn. Chúa dạy chúng ta bác ái nhưng không được quên việc bổn phận; không được nhân danh việc bác ái mà chểnh mảng việc bổn phận! Bổn phận của Chúa Giêsu lúc bấy giờ là ‘chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi’; bổn phận của người đàn bà Ca-na-an là tìm mọi cách để con gái của bà được cứu chữa; và bổn phận của mỗi Kitô-hữu chúng ta là gì, nếu không phải là ‘lắng nghe và thực hành lời Chúa’. Chúa Giêsu và người đàn bà Ca-na-an, đã quyết chu toàn việc bổn phận, còn bạn và tôi thì sao!

 

Nhờ đức tin và sự khiêm tốn, người đàn bà Ca-na-an đã được Chúa thương giúp bà chu toàn việc bổn phận.

27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Qua câu van xin của bà, chúng ta nhận ra một sự khiêm tốn và tin tưởng vào Chúa Giêsu qua mạnh nơi bà. Vì khiêm tốn là biết rõ thân phận của mình nên bà không ganh tỵ, hơn thua… đòi cho được quyền lợi như bao người khác; mà nói: ‘Chúa không công bằng, tại sao chữa cho bao nhiêu người mà không chữa cho con gái của tôi’. Thì thật là: “Miếng ăn là miếng tồi tàn; Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu” (cao dao). Cũng mong để được ăn nhưng không phải là tranh giành, mà xin được ăn phần còn dư thừa bỏ đi, không mất phần của ai cả. Đây là xin lòng bác ái ‘cho ai cũng là cho, cho em, em cảm ơn’. Việc bác ái đúng nghĩa và hữu ích là những việc giúp cho người khác sống xứng đáng nhân phẩm và hỗ trợ họ chu toàn bổn phận.

Nhân danh bác ái nuông chiều con cái là làm hư chúng.

Nhân danh bác ái làm ngơ với sự ác là thỏa hiệp, dung túng.

Nhân danh bác ái im lặng trước bất công là trọng tội.

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, để được Chúa cứu rỗi và nâng đỡ cuộc đời ta. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “HÃY KHIÊM TỐN VÀ TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀO CHÚA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành tìm gặp Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, để được Người cứu giúp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Nhưng Người không đáp lại một lời.  Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!" Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tin tưởng vào Chúa ngay cả khi ta tưởng Người im lặng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa luôn ban ơn theo lòng khiêm tốn và đức tin của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống khiên tốn và tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn luôn biết khiêm tốn và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, để được Chúa cứu rỗi và nâng đỡ cuộc đời đầy giới hạn của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy niệm lễ các thánh tử đạo VN và CN 33 TNA
Sự sống đời sau
Suy niệm Chúa nhật 32 TN A
Đối diện với cái chết
Suy niệm Chúa nhật 31 TN A
Suy niệm Chúa nhật 30 TN A
Suy niệm Chúa nhật 29 TN A
Suy niệm Chúa nhật 28 TN A
Suy niệm Chúa nhật 27 TN A & Lễ Mẹ Mân Côi
Suy niệm Chúa nhật 26 TN A
Page 1 of 23 (226 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
21
22
23
Next
Bài viết mới
 • Suy niệm lễ các thánh tử đạo VN và CN 33 TNA

  Gợi ý GÂY LỜI từ Bài Tin Mừng: Chúa luôn biết rõ ‘từng con chiên’ và không đòi hỏi quá khả năng của mỗi chúng ta.Hãy vận dụng và tận dụng ...

 • "Dâu tây" liệu có đem lại cuộc sống hạnh phúc?

  Con trai báo tin vui đã tìm được “nửa kia” của mình. Thú thực, đối với nhà tôi thì đó lại là... tin buồn. Bởi vì cháu yêu người nước ngoài! Tôi ...

 • Lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi con + GB. Bùi Tuần

  Câu vắn tắt tôi hay dùng nhất là: “Lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi con”. Cầu nguyện và hy sinh, tôi xin Chúa đừng bỏ rơi ai cậy tin vào Chúa, ...

 • Dạy con trẻ thời nay, trăm đường khó!

  "Con muốn chào ai là chuyện của con. Sao bố mẹ lại ép con làm điều mà con không muốn? Như thế là không tôn trọng tự do cá nhân của con!"

 • Từ xuống tinh thần đến yêu đời

  Lớn lên, sống mà không bị xuống tinh thần một lúc nào đó thì không phải dễ. Xuống tinh thần là bệnh của một người bình thường.

 • Chuyện chụp hình và thánh lễ

  Nên chăng đừng đưa Ipad, Iphone... của mình ra để tránh sự phiền hà cho người bên cạnh cũng như gây chia trí cho những linh mục đồng tế đứng ...

 • Đời sống hằng ngày như là bí tích

  Tại sao chúng ta không thường xuyên thức tỉnh hơn với sự kiện chúng ta đang hiện diện trên mặt đất thiêng liêng và tại sao những hoạt động ...

 • Cứu mình trước khi trời cứu!

  Rất đồng cảm với nỗi lo lắng của các bậc cha mẹ đang đau đáu bảo vệ con, nhất là con gái trong thời buổi này! Con gái xa nhà, cha mẹ hãy dạy ...

 • Sự sống đời sau

  Nhiều người chắp nối “đời sau” với “đời này” như một kiểu nhân quả. Đời này sống tốt thì đời sau sẽ được hưởng phúc; đời này làm nhiều điều ...

 • Giấc mơ thân thiết

  Cái gì làm cho người lớn e dè về tình cảm lãng mạn, vì đã trưởng thành hay tâm hồn đã mệt mỏi? Nếu tôi đánh mất đam mê, có phải đó là dấu hiệu ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 822
Tất cả: 45,784,818