Suy niệm Chúa nhật 30 TN A

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN

TRỌNG NHẤT

Mt 22,34-40

22,34 Khi nghe  tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. - 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" 37 Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: "Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."

 

Chiết tự TRỌNG và Gợi ý

TRỌNG là quý giá, quyền cao.

Làng kia hàng dặm, dám sao coi thường.

TRỌNG (giá trị, tôn quý, quyền uy) được ghép bởi hai chữ LÝ (làng, chỗ ở, dặm) và THIÊN (nghìn, nhiều). Được hiểu là một sự cao trọng đáng quý, to lớn nghìn dặm thì thật vĩ đại, đáng nể.

 

Chúng ta có được vài gợi ý:

-TRỌNG là nặng (sức, lượng). Như: khinh trọng  nặng nhẹ.

-TRỌNG là giá trị cao, quan yếu. Như: trọng giá  giá cao, trọng quyền  quyền hành cao.

-TRỌNG có một âm là TRÙNG là lại, nhiều lần, chồng chất. Như: trùng tố  làm lại, phúc bất trùng lai  phúc chẳng đến hai lần. TRÙNG chỉ lượng từ: tầng, lớp. Như: nhất trùng  một tầng.

 

Gợi ý TRỌNG NHẤT từ Bài Tin Mừng:

Trong muôn vàn điều tốt có cái tốt nhất mà không phải dễ nhận ra.

22,34 Khi nghe  tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. - 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?"

Dẫu nói là “hỏi Đức Giê-su để thử Người” nhưng thật ra thì người thông luật đó cũng chẳng thể nhận biết đâu là điều răn trọng nhất, nếu không được Đức Giêsu khơi mở cho.

 

Người giỏi không phải là người biết nhiều thứ mà là người biết cái cốt lõi, cái thiết yếu.

37 Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: "Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."

Đức Giêsu là thầy dạy đại tài, khi gom mọi lề luật vào một luật duy nhất là Luật Yêu Thương khi khẳng định: “Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.” Đức Giêsu là Thầy dạy đại tài khi tóm bài cho chúng ta là những học trò: từ Mười Điều Răn Chúa gom lại hai điều, rồi đến gần giờ thi, Người lại gom vào một điều duy nhất: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34)

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn ngoan ngoãn thực hiện lệnh Chúa truyền, để sống trọn Luật Yêu Thương mà đón nhận ơn cứu rỗi. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG, LÀ LUẬT YÊU THƯƠNG”. Trong tâm tình yêu mến và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành khao khát tìm thực hiện giới răn Chúa dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tin thờ Chúa với cả xác hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết yêu thương tôn trọng anh chị em vì Chúa luôn ở nơi những anh chị em đó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy, là Mến Chúa Yêu Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống Mến Chúa Yêu Người là linh hồn của mọi lề luật của đạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn ngoan ngoãn thực hiện lệnh Chúa truyền, để sống trọn Luật Yêu Thương mà đón nhận ơn cứu rỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường niên B
Suy niệm Chúa nhật 27 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường niên năm B
Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường niên B
Page 1 of 29 (282 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
27
28
29
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 949
Tất cả: 53,249,432