Chương trình Tu đức – Mục vụ - Loan báo Tin mừng năm 2018

NHỮNG QUYẾT ĐỊNH

TỪ CUỘC CẦU NGUYỆN VÀ HỘI HỌP CỦA BAN TƯ VẤN

(Từ thứ Hai 23/10 đến thứ Tư 25/10/2017)

 

1. Về áp dụng giáo luật để tổ chức Toà Giám Mục và tổ chức Giáo Phận

·       Văn Phòng Tòa Giám Mục sẽ tổ chức và sắp xếp lại văn khố Tòa Giám Mục

·       Về vai trò Đại Diện Tư Pháp: Theo giáo luật, Cha Tổng Đại Diện không thể kiêm nhiệm Đại Diện Tư Pháp. Nhưng trong trường hợp cụ thể của giáo phận, Cha Tổng Lâm vẫn là Đại Diện Tư Pháp, Cha Tường là Phó. Cha Tổng sẽ đồng hành với cha Tường về Tư Pháp và về Tòa Án Hôn Phối, và từng bước, giáo phận sẽ áp dụng đúng theo giáo luật.

·       Cuối năm 2018 sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của các cha hạt trưởng và các cha phụ trách các đoàn hội. Giáo phận sẽ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2018-2023

 

2. Về sinh hoạt đào tạo giai đoạn dự tu của Ban Mục vụ Ơn Gọi.

·       Giáo phận sẽ cổ vũ ơn gọi và tháp tùng ơn gọi cho các em học sinh từ cấp II và cấp III.

·       Các linh mục phụ trách các cộng đoàn được khích lệ tổ chức sinh hoạt cho các lễ sinh trong giáo xứ giáo họ của mình. Ban mục vụ ơn gọi sẽ hỗ trợ sinh hoạt mục vụ ơn gọi này

·       Giáo phận sẽ tổ chức tập trung để tháp tùng ơn gọi các em học sinh tốt nghiệp cấp III. Một nhóm các cha sẽ nghiên cứu về chương trình này để sẽ bắt đầu thực hiện từ niên khóa 2019-2020 (Đức cha Phó sẽ triển khai quyết định này)

 

3. Về sinh hoạt mục vụ và Loan Báo Tin Mừng trong Giáo phận

·       HĐGM Việt Nam đã phê chuẩn, và giáo phận sẽ áp dụng “Những hướng dẫn Mục vụ Di Dân” “Những Hướng Dẫn Mục vụ Thánh Nhạc” và “Những Hướng Dẫn Mục Vụ Dạy Giáo Lý”

·       Về Loan Báo Tin Mừng: Tòa giám mục cổ vũ và sắp xếp các giáo xứ có khả năng và điều kiện để hỗ trợ và kết thân với các giáo điểm với lời cầu nguyện + những cuộc thăm viếng giao lưu với nhau + những cuộc hội họp trao đổi về đạo đức và việc Loan báo Tin mừng + vận động hỗ trợ nhân lực và tài lực.

 

4. Về kỷ niệm 30 năm hai thánh Quý -  Phụng được tuyên thánh (1988-2018)

·       Giáo phận sẽ xin ơn toàn xá cho các ngày lễ và hành hương từ 19/6/2018 đến 24/11/2018

·       Giáo phận sẽ soạn một kinh nguyện với hai thánh tử đạo của giáo phận là Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, để sử dụng trong toàn giáo phận

·       Giáo phận sẽ viết tiểu sử về hai vị thánh

5. Về chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận 1960-2020

·  Giáo phận chuẩn bị 3 năm để mừng kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận.

·  Thành lập Ban Tổ Chức, thực hiện công tác chuẩn bị mừng đại lễ kỷ niệm 60 thành lập Gp (1960- 2020) (Đức Cha Phó sẽ triển khai quyết định này)

·  Một cách cụ thể để thực hiện ngày này từ Niên lịch phụng vụ 2017-2018: Giáo xứ tổ chức Chầu Thánh Thể vào các ngày thứ Năm đầu tháng để cầu cho giáo phận

·  Tổ chức hoạt động bác ái tông đồ cách đặc biệt hơn trong giáo xứ, theo hệ thống Caritas, để hướng về ngày đại lễ của Gp.

 

6. Về nhà hưu dưỡng các linh mục tại Giáo Xứ Thạnh An

·       Năm nay giáo phận ưu tiên cho chương trình xây dựng nhà hưu dưỡng các linh mục tại giáo xứ Thạnh An. Ban Tài Chánh sẽ có kế hoạch huy động tài chánh để thực hiện chương trình này.

 

 GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

CHƯƠNG TRÌNH TU ĐỨC – MỤC VỤ - LOAN BÁO TIN MỪNG 2018

 

 

1.    ĐIỂM NHẤN 1: THỪA TÁC VỤ RAO GIẢNG

1)    Sinh Hoạt Lời Chúa

·      Các cha giảng hàng ngày trong thánh lễ có giáo dân tham dự (không quá 5’)

·      Cổ vũ các gia đình đọc kinh cầu nguyện hàng ngày với Lời Chúa

·      Cỗ vũ mỗi gia đình có một cuốn Kinh Thánh, ít là cuốn Tân Ước, hay tập các bài đọc trong thánh lễ.

·      Ban Thánh Kinh của giáo phận có hình thức cổ vũ việc học hỏi Kinh Thánh

2)    Sinh Hoạt Giáo Lý

·      Tổ chức có chất lương chương trình giáo lý của giáo xứ giáo họ

·      Ưu tiên cho việc huấn luyện và thường huấn cho giáo lý viên tại giáo xứ, giáo hạt, và giáo phận.

·      Những giáo xứ giáo họ nào có nhu cầu và có điều kiện, nên quan tâm đến các địa điểm dạy giáo lý cho các thiếu nhi trong giáo xứ/giáo họ.

3)    Khóa huấn luyện về Huấn Giáo

·      Tĩnh tâm tháng tại các giáo hạt: từ tháng 1 đến tháng 5, sẽ trao đổi về tình hình sinh hoạt giáo lý trong giáo phận (từ tháng 7 đến tháng 11 sẽ trao đổi về Kim Chỉ Nam Linh Mục giáo phận Long Xuyên)

·      Thường huấn linh mục: Sinh hoạt giáo lý trong đời sống giáo hội

·      Hình thức cổ vũ học hỏi kinh thánh và giáo lý trong các buổi lễ ĐG Mục ban bí tích Thêm sức trong các giáo xứ/giáo họ

 

2.    ĐIỂM NHẤN 2: THÁP TÙNG CÁC GIA ĐÌNH TRẺ

1)    Cổ võ việc cầu nguyện chung trong gia đình, năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích;

2)    Tổ chức những buổi tĩnh tâm cho các đôi vợ chồng trẻ;

3)    Tổ chức thánh lễ nhân dịp kỷ niệm hôn phối, để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho đời sống gia đình.

4)    Tổ chức những buổi nói chuyện về đề tài cụ thể như: sinh sản và giáo dục con cái, những vấn đề thường gặp sau khi kết hôn, cách giải quyết xung đột trong gia đình;

5)    Chia sẻ kinh nghiệm của các đôi vợ chồng đi trước, đặc biệt gương sáng và kinh nghiệm của cha mẹ đôi bên có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với các gia đình trẻ;

6)    Sinh hoạt nhóm nhỏ theo mô hình “cộng đoàn giáo hội cơ bản”, ở đó các gia đình trẻ có thể chia sẻ và nâng đỡ nhau cách cụ thể.

 

Riêng cấp giáo phận

7)    Thiết lập Tòa án Hôn phối để phục vụ các gia đình, cụ thể là

8)    (*) Giải quyết những vấn đề hôn phối, đặc biệt là thực hành thủ tục tuyên bố hôn phối vô hiệu theo ơn rộng của ĐGH Phanxicô

9)    (*) Tư vấn hôn phối qua gặp gỡ - điện thoại – email – trang mạng – tập tĩnh tâm…

 

3.    ĐIỂM NHẤN III: TÔN KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

1)    Hiệp thông với Giáo hội Việt Nam tổ chức thời gian Thánh từ ngày 19/6/2018 đến 24/11/2018: Tham gia các sinh hoạt do HĐGMVN đề ra cho toàn giáo hội Việt Nam

2)    Tổ chức các cuộc hành hương tôn kính các thánh tử vị đạo tại Việt Nam trong thời gian thánh, đặc biệt là hai thánh Quý và Thánh Phụng của giáo phận

3)    Tổ chức việc học hỏi về hai (02) Thánh Quý và Thánh Phụng

4)    Cổ vũ trưng bày tượng ảnh của 2 thánh ở những nơi công cộng để được tôn kính và cầu nguyện

5)    Soạn kinh của 2 thánh cho toàn thể dân Chúa trong giáo phận cầu nguyện

 

4.    ĐIỂM NHẤN IV: SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

1)    Đọc kinh truyền giáo của giáo phận vào các ngày Chúa nhật Đầu Tháng và trong các thánh lễ có ĐGM chủ tế

2)    Thực hiện đường hướng Giới thiệu Tin mừng bằng hoạt động Bác Ái Xã Hội

3)    Tòa Giám Mục giới thiệu giáo xứ kết thân với giáo điểm để + Cầu nguyện + Thăm viếng + Trao đổi + hỗ trợ nhân lực và tài lực

4)    Cổ vũ tinh thần loan báo Tin mừng cho toàn thẻ cộng đoàn Dân Chúa, đặc biệt là các tông đồ giáo dân, các dự tu và các chủng sinh

5)    Các giáo hạt tổ chức xác định ranh giới của giáo xứ giáo họ trong giáo hạt theo tinh thần “Ra Đi Ngoại Biên”

 

5.    ĐIỂM NHẤN V: KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN

1)    Thành lập Ban Tổ Chức kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận: Ban tổ chức sẽ là Ban Tư Vấn (sẽ họp bàn vào cuộc họp định kỳ vào 29/12).

2)    Bắt đầu từ tháng Giêng 2018, vào các ngày Thứ Sáu đầu tháng, các giáo xứ/giáo họ tổ chức lần chuỗi Lòng Thương Xót kết hợp với Chầu Thánh Thể  hay Thánh lễ để cầu nguyện cho giáo phận (Sẽ có bài suy niệm Tin Mừng từ TGM gửi để sử dụng trong ngày thứ Sáu Đầu Tháng)

 

6.    NHỮNG SINH HOẠT SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018

1)    Hình thành cuốn “Kim Chỉ Nam Linh Mục Long Xuyên”

2)    Huy động tài chánh cho việc xây dựng nhà hưu linh mục Thạnh An

3)    Tổ chức lại Văn Khố của Giáo phận

4)    Nghiên cứu chương trình đào tạo nhân sự của giáo phận từ giai đoạn dự tu

5)    Chuần bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2018-2023

6)    Lịch thăm mục vụ theo giáo luật của Đấng Bản Quyền giáo phận

·      Năm 2018: Các Dòng Tu

·      Năm 2019: Các giáo hạt Châu Đốc + Chợ Mới + Long Xuyên

·      Năm 2020: Các giáo hạt Vĩnh An và Vĩnh Thạnh

·      Năm 2021: Các giáo hạt Tân Hiệp và Tân Thạnh

·      Năm 2022: Các giáo hạt Rạch Giá và Hà Tiên

 

Bài viết liên quan:

Thánh lễ mừng Kỷ niệm 100 năm xây dựng Nhà thờ Rạch Giá
Những bổ nhiệm và nhân sự nhiệm kỳ 2019 - 2023
Nhật ký tuần tĩnh tâm Năm của linh mục đoàn Giáo phận
Khai mạc tuần tĩnh tâm năm của linh mục đoàn Giáo phận 2018
Thánh Lễ bế mạc năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Lễ Khánh thành nhà thờ Đức mẹ Lộ Đức, Cờ Trắng, Hà Tiên
Thánh lễ An táng Cha Phêrô Vũ Quang Thành
Điếu văn LM Phêrô Vũ Quang Thành
Thánh lễ An táng Cha Cố Giuse Vũ Tuấn Tú
Thư mục vụ của Đức giám mục Giáo phận tháng 10/2018
Page 1 of 38 (376 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
36
37
38
Next
Bài viết mới
 • Đón nhận trái tim Chúa Giêsu như Thánh Charles de Foucauld + GB. Bùi Tuần

  Anh Charles luôn mặc một chiếc áo dài trắng đơn sơ, có thêu trái tim Chúa Giêsu trước ngực. Anh luôn ở lại trong trái tim Chúa Giêsu với ...

 • Hãy tin vào ông già Noel

  Mong chúng ta không bao giờ quá già, quá cầu kỳ, quá người lớn, quá mất trinh nguyên để không còn nhìn được “cánh cửa của căn phòng trẻ con.”

 • Đừng giết ông già Noel quá sớm

  Phá vỡ các cấm kỵ, giết chết tính thơ ngây, dù nó ngây ngô như thế nào, thì đem được gì thêm cho tâm hồn? Rất nguy hiểm nếu cho ông già ...

 • Người trẻ và cha xứ

  Chúng ta chỉ có một Cha trên trời và chúng ta là anh em với nhau. Nếu trong Hội Thánh có những mục tử, hoặc những người chưa tốt, thì không vì ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

  PHẲNG chính là không còn chỗ lồi lõm trở ngại để người ta không bị vấp ngã, không còn ngại ngùng khi đến với nhau, làm được điều này đòi ...

 • Cái mác tu sĩ

  Từ khi tôi thấy lòng mình khao khát dâng đời mình cho Chúa, dường như tôi chưa mảy may nghĩ rằng mình sẽ làm gì vĩ đại sau này và tôi cũng chẳng ...

 • MẤT GỐC

  Cảm nghiệm cái gì cũng chóng qua có thể làm chúng ta đau lòng, nhưng nó cũng là động lực để cho chúng ta tìm kiếm sâu hơn bên trong tất ...

 • Người trẻ trước một Thiên Chúa quan phòng

  Là người trẻ đang dâng trào sức sống, hẳn nhiên không ai trong chúng ta dễ dàng chấp nhận khổ đau. Mặt khác, chúng ta cũng tin rằng đi theo Chúa ...

 • Đi tu là ơn gọi hiến dâng

  Tôi biết vài người đã chuẩn bị kết hôn, nhưng chính lúc đó, Thiên Chúa gọi hai người bước và con đường dâng hiến! Chính họ cũng không hiểu ...

 • Đợi Người Yêu

  Biết phải làm sao đây khi ông trời cho chàng một thân xác giới hạn nhưng con tim lại quá nhiều cảm xúc, để rồi khi gặp phải bóng hình ai kia ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 1031
Tất cả: 53,749,407