LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ NĂM 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XIII TN

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐCPhó vắng khỏi G.Phận

2

T. HAI

 

Tinh Tâm Chợ Mới             

3

T. BA

Thánh Tôma tông đồ

Tĩnh Tâm  LXuyên

4

T. TƯ

 

Tĩnh Tâm RGiá + HTiên

5

T. NĂM

Đầu tháng

Tĩnh Tâm V.An + V.Thạnh

6

T. SÁU

Đầu tháng

Tĩnh Tâm T.Hiệp + T.Thạnh

7

T. BẢY

Đầu tháng

Tĩnh Tâm C.Đốc

8

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XIV TN

 

9

T. HAI

 

 

10

T. BA

 

 

11

T. TƯ

Thánh Bênêđictô, Viện Phụ

Họp Ban Tư Vấn (2)

12

T. NĂM

 

Phong Chức Linh Mục lớp K.12

13

T. SÁU

 

 

14

T. BẢY

 

Thêm sức Gx. Hà Tiên 9g30

15

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XV TN

+ Sáng: TSức Gx. Lạng Sơn, 3a, 9g

+ Chiều: TSức Gx. Ngọc Thạch, K.B

16

T. HAI

 

TSức Gx. Sáu Bọng, 9g

17

T. BA

 

TSức Gx. Tân Bình 9g30

18

T. TƯ

 

TSức Gx. Giuse E2, 9g

19

T. NĂM

 

+ 9:00: TSức Gx. An Sơn E2

+ 3:00: TSức Gx Đồng Công F2

20

T. SÁU

 

TSức Gx. Tân Hải, C2, 9g

21

T. BẢY

 

TSức Gx. Trinh Vương, A1

22

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XVI TN

+ TSức Gx. T.Hoá, 5a, 9g30

+ TSức Gx. T.Long 3 giờ PM

23

T. HAI

Thánh Birghitta

TSức Gx. Tân Chu 9g

24

T. BA

Bổn mạng GLV VN

TSức Gx. Giuđức, 8b, 9g30

25

T. TƯ

Thánh Giacôbê tông đồ

60 năm Lmục của Cha Cố Hiền

26

T. NĂM

Thánh Anna và thánh Gioakim

 

27

T. SÁU

 

 

28

T. BẢY

 

+ Sáng: Thêm sức Gx. Rạch Đùng

+ Chiều: Thêm sức Gx. Hòn Chông, 5:00

29

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XVII TN

Thêm sức Gx. Hiệp Tâm, 0b, 9g30 sáng

30

T. HAI

 

+ Sáng: TSức Gx. Martinô K.E1

+ Chiều: TSức Gx Lộ Đức-Năng Gù

31

T. BA

- T. Emm. Lê Văn Phụng
và T. Phêrô Đoàn Công Quý

- Bổn mạng HĐMV các GX

- Liên đoàn TNTT LX

 

ĐCChánh: Châu Đốc

 

ĐCPhó: Cù Lao Gieng

 

 

Bài viết liên quan:

TUẦN TIN HĐ GIÁM MỤC VN (số 34/2018)
BẢN TIN MỤC VỤ GIỚI TRẺ 07/2018
LỜI CHÚA THÁNG 7/2018
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA MỖI NGÀY 7/2018
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 7/ 2018
LỊCH PHỤNG VU NĂM 2018
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 675
Tất cả: 50,788,740