Suy niệm Chúa nhật 3 TN B

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN B

TRỞ THÀNH

Mc 1,14-20

1,14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." 16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 17 Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

 

Chiết tự THÀNH và Gợi ý

THÀNH là cấu trúc, xong, nên.

Sức dồn vào mác việc liền xong ngay.

THÀNH (cấu trúc, xong, nên) được ghép bởi hai chữ QUA (cái mác, vũ khi) và LỰC (sức lực, quyền, tài). Được hiểu là mọi việc dù khó đến đâu cũng xong, khi người ta dồn hết sức lực và tài trí vào. Như khi chặt cây mà dồn hết sức vào cái mác thì cây ắt sẽ ngả. Cặt một cây to đến mấy nhưng cứ dồn hết sức vào chắc chắn cây sẽ đứt, đó là điều có thể làm được vì đã có phương tiện, nên chỉ cần dốc lực là xong. Thành còn là sự thuộc về, không thể là xong nếu chưa thục sự thuộc về.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Xong. ◎Như: hoàn thành  xong hết, công thành danh tựu  công danh đều xong.

◼ (Động) Biến ra, trở nên. ◎Như: tuyết hoa thành thủy  tuyết tan thành nước.

◼ (Động) Nên. ◎Như: thành toàn  làm tròn, thành nhân chi mĩ  lo trọn việc tốt cho người.

◼ (Động) Có thể được, khả dĩ. ◎Như: na bất thành  cái đó không được.

◼ (Danh) Lượng từ: một phần mười. ◎Như: hữu bát thành hi vọng  có tám phần hi vọng (tám phần trên mười phần).

◼ (Danh) Thửa vuông mười dặm. ◇Tả truyện : Hữu điền nhất thành, hữu chúng nhất lữ (Ai Công nguyên niên ) Có ruộng một thành, có dân một lữ.

◼ (Danh) Cái sẵn có, hiện hữu. ◎Như: sáng nghiệp dong dị thủ thành nan  lập nên sự nghiệp dễ, giữ cơ nghiệp đã có mới khó. ◇Ngô Căng : Đế vương chi nghiệp, thảo sáng dữ thủ thành thục nan?  (Luận quân đạo ) Sự nghiệp đế vương, sáng lập với bảo tồn, việc nào khó hơn?

◼ (Danh) Họ Thành.

◼ (Tính) Đã xong, trọn. ◎Như: thành phẩm  món phẩm vật (sẵn để bán hoặc dùng ngay được), thành nhật  cả ngày. ◇Lục Du : Bất dĩ tự hại kì thành cú  (Hà quân mộ biểu ) Không lấy chữ làm hỏng trọn câu.

◼ (Tính) Thuộc về một đoàn thể, cấu trúc. ◎Như: thành phần  phần tử, thành viên  người thuộc vào một tổ chức.

 

Gợi ý TRỞ THÀNH từ Bài Tin Mừng:

Hãy dốc sức vào phương tiện là khả năng Chúa ban để trở thành, xong việc

1,14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." 16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 17 Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

 

Trở thành là cả một quá trình, và kết quả là xong; là đạt điều mong ước.

Điều kiện CẦN để TRỞ THÀNH là phải biết điều mình muốn, và khả năng của bản thân. Sau lời mời gọi của Chúa Giêsu, các môn đệ đầu tiên đã xác tín điều mình muốn là trở thành môn đệ của Chúa Giêsu; đồng thờicũng nhận ra khả năng của mình là có thể, vì cách thức chài lưới mình sẵn có, chỉ khác đối tượng xưa là cá, nay là người; xưa bắt cá để phục vụ cho lợi ích của mình còn nay gom người để phục vụ chương trình cứu độ của Chúa.

 

Điều kiện ĐỦ để TRỞ THÀNH là can đảm bỏ những cản trở để thực hiện những gì mình đã muốn. Cụ thể các môn đệ đầu tiên đã tử bỏ tất cả: ‘chài lưới’, ‘cha mình’, ‘thuyền’... ý riêng mình để thuận theo ý Chúa, làm những gì Chúa muốn. Chấp nhận theo lệnh truyền của Chúa “lưới người” bỏ “lưới cá”. Khi thuộc trọn về Chúa như thế các ngài xứng đáng là thành viên trong đoàn Tông Đồ Chúa Giêsu.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết can đảm theo Chúa để thực hiện những điều Chúa muốn, để trở nên môn đệ của Chúa. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Ba Thường Niên hôm nay là: “HÃY THEO CHÚA ĐỂ ĐƯỢC TRỞ THÀNH TÔNG ĐỒ CỦA CHÚA”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết nhiệt thành giới thiệu Chúa cho mọi người khi có điều kiện, và hoàn cảnh thích hợp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết rao giảng và giúp mọi người sám hối tin vào Chúa, vào Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng Chúa thường gặp chúng ta ngay khi ta thi hành công việc bổn phận, để mỗi người lo chu toàn bổn phận và gặp được Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết lắng nghe và theo Chúa trong đấng bậc của mình, cho có nhiều bạn trẻ biết quảng đại chọn đời tận hiến phục vụ Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết can đảm theo Chúa để thực hiện những điều Chúa muốn, để trở nên môn đệ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 TN Năm C , Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm C
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C
Page 1 of 30 (296 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
28
29
30
Next
Bài viết mới
 • Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C

  Gợi ý từ Bài Tin Mừng: Cách tốt nhất để đón nhận PHÚC chính là sống tinh thần nghèo khó: NGHÈO mà không khó khăn cau có; dù nghèo nhưng ...

 • Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!

  Nhiều bạn trẻ than thở rằng cuộc sống sao chán quá, nặng nề quá, mệt mỏi quá...và đó là lý do để các bạn không chịu suy tư làm việc và cống hiến.

 • Lắng nghe tích cực trong đồng hành với các gia đình

  Lắng nghe, chúng ta có thật sự sử dụng khả năng này như là một công cụ hữu hiệu trong việc chữa lành những anh chị em đang gặp những tổn ...

 • Từ một chiếc xương sườn

  Có người cho rằng chiếc xương sườn mà Thiên Chúa đã lấy từ Adam để làm nên Eva là chiếc xương đã giữ trái tim Adam quá chặt. Nó không cho trái ...

 • Quà tặng của sự tĩnh lặng

  Chỉ trong tĩnh lặng, Thiên Chúa mới mạc khải cho con người, thế nhưng người ta lại cứ để cho tâm hồn mình bị khuấy động. Những chất cặn ...

 • Nước Trời trong tâm trí người trẻ

  Chúng ta phải thú thật với nhau rằng Nước Trời là thực tại xa vời nơi tâm trí nhiều người trẻ. Họ quan tâm đến chuyện thế sự hơn là chuyện tìm ...

 • Một danh sách việc cần làm

  Tôi sẽ nỗ lực để không bao giờ nhìn vào những gì tôi đang mất đi, nhưng nhìn vào cuộc đời tuyệt vời và viên mãn của tôi lâu nay.

 • Mười cá tính làm cho một phụ nữ trở nên đặc biệt

  Triết gia Platon còn nói: “Sức mạnh của điều thiện ở trong bản chất của cái đẹp”. Sau đây là mười nét cá tính làm cho phụ nữ trở nên đẹp.

 • 20 danh xưng của Chúa Giêsu

  Vậy tôi xin mời bạn cùng nhìn lại 20 danh xưng mà tôi dựa theo trang Catholic-link.org để đi vào tâm tình cầu nguyện với Chúa Giê-su-su ...

 • Đừng lo lắng cho ngày mai

  Năm vừa qua, chúng ta thử ngồi suy lại 365 ngày với biết bao lần chúng ta khổ tâm lo lắng cho cuộc sống, cho tương lai…rồi chúng ta có làm được ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1097
Tất cả: 54,944,651