NỬA GIỜ CHẦU CHÚA

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP

1960 - 2020

 

NỬA GIỜ CHẦU CHÚA

 

Lời đầu:

Sách Nửa Giờ Chầu Chúa do Đức Cha Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn, Giám mục Địa phận Bùi chu, Bắc Việt soạn cho Đoàn Nghĩa binh Thánh Thể trong Địa phận đọc và cầu nguyện khi chầu Mình Thánh Chúa, sách in quãng năm 1945.

 Ngày nay không rõ sách còn được sử dụng không.

 Nhận thấy những tâm tình rất đạo đức, sốt sắng, đã giúp ích nhiều linh hồn.

 Chúng tôi lưu trữ như một kỉ niệm thời thơ ấu và một tài liệu qúy.

Cám ơn M. Đoàn Hương đã đánh máy tập sách này.

 Linh mục. Đoàn Quang, CMC. 2/2011

 

 

NỬA GIỜ CHẦU CHÚA

 

·        Khai Mạc

o   Kinh Chúa Thánh Thần

o   Kinh Ăn Năn Tội

o   Đặt Mình Thánh Chúa

 

o   Hát: TÌM VỀ BÊN CHÚA – Kim Long

 

ĐK. Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước, tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa.

 

1. Nai rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng nước: ước mong về hằng ước mong về, về bên suối trong.

 

2. Lữ hành nơi khách lưu, nơi khách lưu sầu nhớ: ước mong về hằng ước mong về, về quê dấu yêu.

 

3. Chim đàn tung cánh bay, tung cánh bay ngàn hướng: ước mong về hằng ước mong về, về tổ ấm êm

 

4. Gian trần bao khó nguy, bao khó nguy ngập lối: ước mong về hằng ước mong về, về bên Chúa luôn.

 

*

*      *

KHẮC THỨ NHẤT

 NGUYỆN CHUNG CHO HỘI THÁNH

VÀ RIÊNG CHO ĐỊA PHẬN

NGUYỆN (Quỳ)

- Xướng: Chúng con thờ lạy Đức Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể.

+ Đáp: Chúng con thờ lạy Đức Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể.

- Xướng: Chúng con thờ lạy Đức Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể, Xin ban cho chúng con được lòng tin mạnh mẽ.

+ Đáp: Xin ban cho chúng con được lòng tin mạnh mẽ.

- Xướng: Chúng con thờ lạy Đức Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể, Xin ban cho chúng con được lòng cậy vững bền

+ Đáp: Xin ban cho chúng con được lòng cậy vững bền.

- Xướng: Chúng con thờ lạy Đức Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh Thể. Xin ban cho chúng con được lòng mến sốt sắng.

+ Đáp: Xin ban cho chúng con được lòng mến sốt sắng.

Hát: GIÊSU CHÚNG CON TỚI (Hoài Đức)

1. Giêsu, chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.

ĐK: Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần. Không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giêsu làm Vua đất Việt muôn đời.

2. Giêsu, chúng con tới đây sấp mình. Ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính. Toàn dân chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh. Chúa ơi! Hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.

* * *

NGUYỆN (Quỳ)

- Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu, chúng con xin kết hợp cùng Rất Thánh Trái tim Chúa.

+ Đáp: Lạy Đức Chúa Giêsu, chúng con xin kết hợp cùng Rất Thánh Trái tim Chúa.

- Xướng: Chúng con xin kết hợp cùng Rất Thánh Trái tim Chúa, mà nguyện cho danh Cha cả sáng

+ Đáp: Nguyện cho danh Cha cả sáng.

- Xướng: Chúng con xin kết hợp cùng Rất Thánh Trái tim Chúa, mà nguyện cho Nước Chúa ngày càng mở rộng.

+ Đáp: Nguyện cho Nước Chúa ngày càng mở rộng.

- Xướng: Chúng con xin kết hợp cùng Rất Thánh Trái tim Chúa, mà nguyện cho mọi người được rỗi linh hồn.

+ Đáp: Nguyện cho mọi người được rỗi linh hồn.

- Xướng: Chúng con xin kết hợp cùng Rất Thánh Trái tim Chúa, mà nguyện xin theo ý Đức Giáo Hoàng.

+ Đáp: Nguyện xin theo ý Đức Giáo Hoàng.

- Xướng: Lạy Rất thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu, xin nhậm lời chúng con nguyện.

+ Đáp: Lạy Rất thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu, xin nhậm lời chúng con nguyện.

Hát: CON THỜ LẠY (Hoài Chiên)

1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Vua Trời khúc hoan ca tràn đầy.

ĐK. Lòng con hân hoan mến tin nở hoa. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu bước đi gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

2. Chúa ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến. Ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối. Tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

*

*      *

NGUYỆN (Ngồi):

- Xướng: Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời. Xin cho Đức Giáo Hoàng chúng con được thái bình thịnh trị.

+ Đáp: Xin cho Đức Giáo Hoàng chúng con được thái bình thịnh trị.

- Xướng: Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu hợp cùng một cùng Ngôi thứ hai cho trọn. Xin cho các đức giám mục chúng con được hồn an xác mạnh.

+ Đáp: Xin cho các đức giám mục chúng con được hồn an xác mạnh.

- Xướng: Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu uy vọng vô cùng. Xin cho các phẩm trật Hội thánh được bình an.

+ Đáp: Xin cho các phẩm trật Hội thánh được bình an.

- Xướng: Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Đức Chúa Trời. Xin cho các linh mục chúng con được nên thánh.

+ Đáp: Xin cho các linh mục chúng con được nên thánh.

- Xướng: Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu là nhà Đức Chúa Trời cùng là cửa Thiên Đàng. Xin cho những người tu trì được nên gương sáng.

+ Đáp: Xin cho những người tu trì được nên gương sáng.

- Xướng: Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái. Xin cho các học sinh chúng con được nên nhân đức thông minh.

+ Đáp: Xin cho các học sinh chúng con được nên nhân đức thông minh.

 

Hát: CON MẾN YÊU (Văn Thi, Tâm Bảo)

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng. Cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa đổ ngàn ơn, Ngài hiến thân nuôi dưỡng đoàn con.

ĐK. Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa, yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu, con phó dâng tâm hồn.

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà, cùng với lòng đội ơn thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa ở cùng con, hằng xót thương trợ giúp ủi an.

3. Con khấn xin cho bậc tu trì, hằng dõi đường chông gai Chúa đi. Luôn tiến thẳng tới đỉnh tuyệt cao, miệng hát ca lòng thoả nhường bao.

 

*

*    *

NGUYỆN (Ngồi):

- Xướng: -Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu rất đáng khen ngợi mọi bề. Xin cho các giáo hữu được giữ đạo nên.

+ Đáp: Xin cho các giáo hữu được giữ đạo nên.

- Xướng: Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy. Xin cho những kẻ giữ đạo khô khan được nên sốt sắng.

+ Đáp: Xin cho những kẻ giữ đạo khô khan được nên sốt sắng.

- Xướng: Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu. Xin cho những kẻ mê đàng tội lỗi được ăn năn trở lại.

+ Đáp: Xin cho những kẻ mê đàng tội lỗi được ăn năn trở lại.

- Xướng: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là vua lòng mọi người cùng là chốn phải hướng về thay thảy. Xin cho các người ngoại giáo được trở lại cùng Chúa.

+ Đáp: Xin cho các người ngoại giáo được trở lại cùng Chúa.

- Xướng: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu. Xin cho chính phủ được biết thương dân trị nước.

+ Đáp: Xin cho chính phủ được biết thương dân trị nước.

- Xướng: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người. Xin cho nước Việt Nam được mọi sự lành bằng an.

+ Đáp: Xin cho nước Việt Nam được mọi sự lành bằng an.

- Xướng: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là vua sự bằng yên. Xin cho quê hương chúng con thoát khỏi hỏa tai, ôn dịch, thần khí, mất mùa, giặc giã.

+ Đáp: Xin cho quê hương chúng con thoát khỏi hỏa tai, ôn dịch, thần khí, mất mùa, giặc giã.

- Xướng: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin. Xin cho địa phận chúng con khỏi mọi sự dữ được mọi sự lành.

+ Đáp: Xin cho địa phận chúng con khỏi mọi sự dữ được mọi sự lành.

- Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria. Xin nhờ Trái tim cực sạch Đức Mẹ mà thờ phượng mến yêu Chúa.

+ Đáp: Xin nhờ Trái tim cực sạch Đức Mẹ mà thờ phượng mến yêu Chúa.

- Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria. Xin nhờ Trái tim cực sạch Đức Mẹ mà ngợi khen cám ơn Chúa.

+ Đáp: Xin nhờ Trái tim cực sạch Đức Mẹ mà ngợi khen cám ơn Chúa.

- Xướng: Lạy ông Thánh Giuse là cha nuôi Đức Chúa Giêsu cùng là bạn thanh sạch Đức Mẹ. Xin đưa chúng con đến cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ.

+ Đáp:Xin đưa chúng con đến cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ.

 

 

Hát BÊN CUNG THÁNH

ĐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thắm lệ nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng Tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

TK: Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.

 

*

*      *

KHẮC THỨ HAI

 MẤY LỜI CHÚC TỤNG CHÚA
VÀ NGUYỆN CHO KẺ XIN KHẤN,
CHO THIẾU NHI VÀ CHO MỌI NGƯỜI THÂN THUỘC

 

NGUYỆN (đứng)

- Xướng: Chúc tụng ngợi khen Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

+ Đáp: Chúc tụng ngợi khen Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

- Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

+ Đáp: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

- Xướng: Ngợi khen thánh danh Đức Chúa Giêsu.

+ Đáp: Ngợi khen thánh danh Đức Chúa Giêsu.

- Xướng: Ngợi khen thánh danh Đức Mẹ Maria.

+ Đáp: Ngợi khen thánh danh Đức Mẹ Maria.

- Xướng: Ngợi khen ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Mẹ.

+ Đáp: Ngợi khen ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Mẹ.

- Xướng: Chúc tụng Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua thần thánh. Xin Chúa ngự trị giữa lòng chúng con.

+ Đáp: Xin Chúa ngự trị giữa lòng chúng con.

- Xướng: Chúc tụng Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua thiên hạ. Xin Chúa ngự trị giữa Tổ quốc chúng con.

+ Đáp: Xin Chúa ngự trị giữa Tổ quốc chúng con.

- Xướng: Chúc tụng Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua thiếu nhi. Xin Chúa ngự trị giữa gia đình chúng con.

+ Đáp: Xin Chúa ngự trị giữa gia đình chúng con.

- Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu là Vua các gia đình. Xin thương đến các gia đình chúng con.

+ Đáp: Xin thương đến các gia đình chúng con.

- Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc loài người ta. Xin thương đến cha mẹ chúng con.

+ Đáp: Xin thương đến cha mẹ chúng con.

- Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng hay thương xót. Xin thương đến hết bà con thân thuộc chúng con.

+ Đáp: Xin thương đến hết bà con thân thuộc chúng con.

 

Hát: TRÔNG CẬY CHÚA – Nguyễn Duy

PK 1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa, niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha

ĐK. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yêu trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yêu.

PK 2. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời. Đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình yêu Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui.

 

*

*      *

NGUYỆN (Ngồi):

- Xướng: Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu rất thanh sạch. Xin cho chúng con được giữ mình sạch tội luôn.

+ Đáp: Xin cho chúng con được giữ mình sạch tội luôn.

- Xướng: Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu là gương mọi nhân đức. Xin cho chúng được tập tành mọi nhân đức.

+ Đáp: Xin cho chúng được tập tành mọi nhân đức.

- Xướng: Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ hấp hối được cậy trông. Xin cho chúng con được ơn chết lành.

+ Đáp: Xin cho chúng con được ơn chết lành.

- Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Con thật Đức Chúa Trời. Xin cho chúng con sống xứng đáng là con Chúa.

+ Đáp: Xin cho chúng con sống xứng đáng là con Chúa.

- Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là con thật Đức Mẹ Maria. Xin cho chúng con được sống xứng đáng là con Đức Mẹ.

+ Đáp: Xin cho chúng con được sống xứng đáng là con Đức Mẹ.

- Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Anh chúng con. Xin cho chúng con được sống xứng đáng là em Chúa Giêsu.

+ Đáp: Xin cho chúng con được sống xứng đáng là em Chúa Giêsu.

- Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Đấng có phép tắc. Xin phù hộ cho các Đấng xem sóc dạy dỗ chúng con.

+ Đáp: Xin phù hộ cho các Đấng xem sóc dạy dỗ chúng con.

- Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Đấng cai quản mọi loài. Xin thương đến các người phục vụ chúng con.

+ Đáp: Xin thương đến các người phục vụ chúng con.

- Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Thầy các Thánh Tông đồ. Xin xem sóc các tông đồ nhỏ chúng con.

+ Đáp: Xin xem sóc các tông đồ nhỏ chúng con.

- Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là sự thanh sạch các Thánh Đồng trinh. Xin gìn giữ chúng con được thanh sạch.

+ Đáp: Xin gìn giữ chúng con được thanh sạch.

- Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Chúa chúng con. Xin đoái thương Hội Cầu nguyện chúng con.

+ Đáp: Xin đoái thương Hội Cầu nguyện chúng con.

- Xướng: Lạy Đức Mẹ Maria là Mẹ rất yêu dấu Chúa Hài Đồng. Xin thương chúng con cũng là con Mẹ.

+ Đáp: Xin thương chúng con cũng là con Mẹ.

 Hát: Ca Tình Tri Âm – Kim Long

 ĐK: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

PK 1. Hồn con thao thức bên lòng Chúa. Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong. Con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông.

PK 2. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa. Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con. Là chính cùng đích con trông mong. Nơi cánh tay Người vững một niềm tin.

*

*      *

 

ĐỀN BÙ PHẠT TẠ VÌ TỘI KẺ SỐNG

VÀ CẦU NGUYỆN CHO KẺ ĐÃ QUA ĐỜI

 

NGUYỆN (Quì)

- Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu, xưa chịu lo buồn sầu não trong vườn Giệtsimani vì tội chúng con. Xin tha tội tha lỗi chúng con cùng tội lỗi cả thiên hạ.

+ Đáp: Xin tha tội tha lỗi chúng con cùng tội lỗi cả thiên hạ.

- Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu, xưa đã chịu thương khó mà đền vì tội thiên hạ. Xin tha tội tha lỗi chúng con cùng tội lỗi cả thiên hạ.

+ Đáp: Xin tha tội tha lỗi chúng con cùng tội lỗi cả thiên hạ.

- Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu, xưa đã chịu chết trên cây thánh giá mà đền vì tội thiên hạ. Xin tha tội tha lỗi chúng con cùng tội lỗi cả thiên hạ.

+ Đáp: Xin tha tội tha lỗi chúng con cùng tội lỗi cả thiên hạ.

- Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu, nay còn dâng mình trên bàn thờ làm của tế lễ vì tội chúng con. Xin tha tội tha lỗi chúng con cùng tội lỗi cả thiên hạ.

+ Đáp: Xin tha tội tha lỗi chúng con cùng tội lỗi cả thiên hạ.

 Hát: Nguyện Chúa Chí Ái

ĐK. Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời Chúng con. Dủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Người.

PK 1:Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Người. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.

PK 2: Người chính nguồi sinh phúc, là cánh tay Chúa uy quyền. Chìa khóa trời cao quang, nguyện thương xóa sạch lỗi lầm.

 

*

*      *

NGUYỆN (quỳ):

- Xướng: Vì những điều thất lễ chúng con phạm trước Mình Thánh. Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

+ Đáp: Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

- Xướng: Vì những lần chúng con chịu lễ cách khô khan. Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

+ Đáp: Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

- Xướng: Vì những lần chúng con xem lễ chẳng nên. Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

+ Đáp: Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

- Xướng: Vì có kẻ còn mắc tội trọng mà chịu lễ phạm sự thánh. Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

+ Đáp: Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

- Xướng: Vì có kẻ bỏ xưng tội chịu lễ hằng năm Hội thánh buộc. Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

+ Đáp: Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

- Xướng: Vì có kẻ chẳng xem lễ ngày Chúa nhật lễ trọng. Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

+ Đáp: Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

- Xướng: Vì có kẻ theo tình tư dục làm gương xấu gương mù. Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

+ Đáp: Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

- Xướng: Vì có kẻ giữ đạo còn nguội lạnh khô khan. Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

+ Đáp: Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

- Xướng: Vì những tội lỗi cả địa phận chúng con cùng thiên hạ đã phạm. Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

+ Đáp: Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

- Xướng: Nhân vì công nghiệp Máu Thánh Chúa đã đổ ra. Xin Chúa nguôi giận chúng con.

+ Đáp: Xin Chúa nguôi giận chúng con.

- Xướng: Nhân vì lòng ái tuất Chúa trong phép Thánh Thể. Xin Chúa nguôi giận chúng con.

+ Đáp: Xin Chúa nguôi giận chúng con.

- Xướng: Nhân vì công nghiệp Đức Mẹ cùng các thánh. Xin Chúa nguôi giận chúng con.

+ Đáp: Xin Chúa nguôi giận chúng con.

- Xướng: Nhân vì chút công nghiệp bé mọn của chúng con hợp cùng Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu. Xin Chúa nguôi giận chúng con.

+ Đáp: Xin Chúa nguôi giận chúng con.

 

Hát: ĂN NĂN TỘI

ĐK. Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa. Cậy trông Máu Thánh Chúa thương xuống rửa hồn con. Bao nhiêu năm qua lạc bước con xa tình Chúa. Nhờ lòng lân tuất Chúa thương thứ tha tội con.

1. Ớ Cha nhân từ, xin thương xem người tội lỗi, kêu khóc than van đêm ngày hết lòng cậy trông. Lòng Cha hay thương, này con lo buồn thống hối Chúa nhân từ thương xót con cùng.

2. Thế gian điêu tàn, miệt mài trên đường tội lỗi. Mê đắm gian tham, khinh mãn chính nguồn bình an. Này con kêu van. Nhờ lời Đức Mẹ tâu đối. Chúa nhân từ thương xót nhân gian.

 

*

*      *

NGUYỆN (Quỳ):

- Xướng: -Nhân vì công nghiệp Máu Thánh Chúa trong Thánh Lễ. Xin Chúa đoái thương các linh hồn trong chốn luyện hình

+ Đáp: Xin Chúa đoái thương các linh hồn trong chốn luyện hình.

- Xướng: Nhân vì phép Nhiệm mầu Thánh Thể. Xin Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời.

+ Đáp: Xin Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời.

- Xướng: Nhân vì lòng lân ái Chúa trong phép Thánh Thể. Xin Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời.

+ Đáp: Xin Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời.

- Xướng: Xin Chúa đoái thương linh hồn các Đức Giáo Hoàng chúng con đã qua đời, và ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.

+ Đáp: Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.

- Xướng: Xin Chúa đoái thương linh hồn các Đức Giám mục, Linh mục chúng con đã qua đời, và Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.

+ Đáp: Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.

- Xướng: Xin Chúa đoái thương linh hồn những người trong gia đình chúng con đã qua đời, và

+ Đáp: Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.

- Xướng: Xin Chúa đoái thương linh hồn những bà con thân thuộc chúng con đã qua đời, và Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.

+ Đáp: Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.

- Xướng: Xin Chúa đoái thương linh hồn những kẻ làm ơn làm phúc cho chúng con đã qua đời, và Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.

+ Đáp: Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.

- Xướng: Xin Chúa đoái thương những linh hồn mồ côi ở trong chốn luyện hình, và Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.

+ Đáp: Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.

- Xướng: Xin Chúa đoái thương hết các linh hồn ở trong chốn luyện hình, và Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.

+ Đáp: Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.

- Xướng: Lạy Rất thánh Đức Mẹ Maria là Đấng hay yên ủi kẻ âu lo. Ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.

+ Đáp: Xin ban cho các linh hồn ấy được nghỉ ngơi đời đời.

 

Hát: TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH

TK 1. Từ chốn luyện hình u tối, Vọng tiếng bao Linh hồn khóc than, Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái, Nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.

ĐK: Từ vực sâu, tiếng khóc than còn vọng ngân  với tháng năm u hoài đớn đau, Mẹ Mẹ ơi, hãy đoái thương, lòng từ bi Hãy chiếu soi hết mọi Linh hồn.

TK2 Ngàn nỗi u phiền đau đớn, Chỉ biết kêu xin Mẹ đoái thương, Dìu về nơi Thiên tòa cao sang, Cùng Mẹ hoan ca Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

·        (Quỳ) Đọc kinh cầu cho công cuộc loan báo Tin Mừng của giáo phận

Lạy Chúa Cha toàn năng/ Cha đã muốn cho mọi người được ơn cứu độ/ và nhờ Chúa Giêsu/ chúng con nhận biết có một Cha chung trên trời /còn tất cả đều là anh chị em/ Vì thế chúng con phải yêu mến và tôn thờ Cha/ đồng thời góp phần xây dựng vương quốc của Cha/ vương quốc hòa bình và công lý/ Chúng con xin ca ngợi và cảm tạ Cha/ đã ban Chúa Giêsu làm Đấng Cứu Độ chúng con/ Xin thương giúp chúng con biết can đảm sống đức tin/ và quảng đại chia sẻ đức tin ấy cho những ai chưa biết Chúa/ Xin cho chúng con trở nên nhân chứng tình yêu Chúa giữa thế gian/ bằng chính đời sống gương mẫu của chúng con.

          Lạy Chúa Giêsu/ Chúa đã sai các nhà truyền giáo đến gieo hạt giống Tin Mừng trên quê hương chúng con/ Xin cho tất cả những ai đang chung sống với chúng con trên mảnh đất thân yêu này/ sớm nhận biết và yêu mến Chúa/ để chỉ còn một đoàn chiên và một Chúa chiên.

Lạy Chúa Thánh Thần/ xin ban cho giáo phận chúng con một lễ Hiện xuống mới/ với quyết tâm xây dựng một Hội Thánh Tham gia và Hiệp Thông vì Sứ Vụ/ Xin cho các chủ chăn và toàn thể dân Chúa/ trở thành một cộng đoàn tông đồ được Chúa sai đi/ hăng hái loan báo Tin Mừng cho muôn dân/ Xin cho chúng con luôn chân thành gặp gỡ các anh chị em khác tôn giáo và văn hóa/ để chia sẻ cuộc sống và niềm tin/ cùng nhau xây dựng quê hương và phục vụ người nghèo khổ/ hầu dẫn đưa họ tới Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống.

Lạy Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình/ cùng hai Thánh Tử Đạo Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng/ xin giúp chúng con đến cùng Chúa Giêsu và đến với mọi người/ để tất cả đều tin nhận Chúa/ là Đấng Cứu Độ duy nhất/ và được cùng các Ngài vui hưởng hạnh phúc muôn đời/ Amen.

·        Hát: XIN ƠN HIỆP NHẤT VÀ BÌNH AN CHO GIÁO PHẬN

Lạy Chúa, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin Hội Thánh Chúa, mà ban cho chúng con ơn hiệp nhất, ơn bình an.

Xin Ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con. Để Ngài đổi mới, để Ngài hiệp nhất các con của Ngài, trong một chân lý và trong một tình yêu.

Xin gìn giữ giáo phận chúng con, trong tình yêu Chúa. Xin cho hết mọi người, được biết thương yêu nhau, để xứng đáng, là môn đệ của Cha.

Lạy Chúa, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin Hội Thánh Chúa, mà ban cho chúng con ơn hiệp nhất, ơn bình an.

·        Thinh lặng cầu nguyện riêng (chừng một phút)

 

·        Hát: CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG

Này con là đá, trên viên đá́ này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá Sa-tan sức hùng mưu ma vẫy vùng không hề chuyển rung.

Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù, đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

·        Hát Tantum ergo – ĐÂY NHIỆM TÍCH VÔ CÙNG CAO QUÝ

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

·        Phép lành Thánh Thể

 

·        (Đứng) Hát: DÂNG HIẾN GIÁO PHẬN CHO MẸ MARIA

Mẹ ơi, giáo phận con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ từ bi. Xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì, và thương dẫn dắt trên đường đi.

Mẹ Maria, xin thương đến giáo phận Long Xuyên. Ban nguồn an bình, hiệp nhất yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi giáo phận Long Xuyên. Trong tình yêu Mẹ, liên kết muôn tâm hồn.

Mẹ thương giáo phận con đây, đòan con liên kết trong niềm vui, muôn người luôn sống theo gương mẹ, niềm tin mãi sáng lên đẹp tươi.

Mẹ thương kết hợp đoàn chiên, được luôn duy nhất với chủ chiên, cho dù bao khó nguy trên đường, đồng tâm tiến bước trong tình thương.

 

·        Kinh Cám Ơn

 

·        Kinh Trông Cậy.

 

 

Bài viết liên quan:

LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ 2019
LỊCH CÔNG GIÁO NĂM 2019
LỜI CHÚA THÁNG 4/2019
KINH ĐỌC HÀNG NGÀY
BẢN TIN MỤC VỤ GIỚI TRẺ 4/2019
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNG 4/2019
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 04/2019
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 842
Tất cả: 56,338,318