Suy niệm Chúa nhật 5 TN B

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN B

CỐT ĐỂ LÀM

Mc 1,29-39

1,29 Vừa ra khỏi  hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. 32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. 35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!" 38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

 

Chiết tự TỰU và Gợi ý

TỰU là đạt tới thành công.

Mả gò người đắp xong luôn lạ kỳ.

TỰU (nên, thành công, tới) được ghép bởi hai chữ VƯU (kỳ lạ, oán trách, lầm lỗi) và KINH/NGUYÊN (gò, mả người đắp). Được hiểu là một sự việc được người tạo ra, người cố công thực hiện... Tựu là một quá trình thực hiện một việc gì đó với nhiều quyết tâm và kiên nhẫn theo đuổi.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Nên, thành công. ◎Như: sự tựu  sự thành, công thành danh tựu  công danh thành tựu.

◼ (Động) Tới, theo. ◎Như: tựu chức  đến nhận chức. ◇Thủy hử truyện : Khoa cử bất đệ, khí văn tựu vũ  (Đệ thập nhất hồi) Đi thi không đỗ, bỏ văn theo võ.

◼ (Động) Lại gần, tụ về. ◇Mạnh Hạo Nhiên : Đãi đáo trùng dương nhật, Hoàn lai tựu cúc hoa  (Quá cố nhân trang ) Đợi tới ngày trùng dương, Lại về gần bên hoa cúc.

◼ (Phó) Tức khắc, ngay. ◎Như: hiện tại tựu tẩu  đi ngay bây giờ.
◼ (Phó) Chính, đúng.
◎Như: cận hiệu biên tựu thị cổ tỉnh 
 gần bên trường học chính là cái giếng cổ.

◼ (Phó) Đã, mà đã, mà lại. ◎Như: ngã hoàn một hữu khởi sàng, tha tựu thướng học khứ liễu  tôi chưa dậy, nó đã đi học rồi.

◼ (Liên) Dù, dù rằng. ◎Như: nhĩ tựu bất thuyết, ngã dã tri đạo  dù anh không nói, tôi đã biết rồi.

◼ (Liên) Biểu thị sự tiếp theo: thì, là, rồi. ◎Như: nhất đáo gia, tựu khứ hưu tức liễu  vừa về đến nhà, là đi nghỉ ngay.

◼ (Giới) Tùy, theo. ◎Như: tựu sự luận sự  tùy việc mà xét.

 

Gợi ý CỐT ĐỂ từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy học Chúa Giêsu luôn nhiệt thành thực hiện Ý Chúa Cha trong đời mình

1,29 Vừa ra khỏi  hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. 32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

Như chính Chúa Giêsu đã nhiều lần đã khẳng định "lương thực của Thầy là thi hành thánh ý Chúa Cha."  Chúa Giêsu đã tận dụng mọi hoàn cảnh để thực hiện sứ mạng Thiên Sai, thi hành ý Cha.

 

Muốn nhận ra và thi hành đúng ý Chúa, phải siêng năng cầu như Chúa Giêsu

35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!" 38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chu  ng quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

 

 Chúa Giêsu đã luôn cầu nguyện là thưa chuyện cùng Chúa Cha, để hiểu ý Chúa Cha. Khi có và thực hiện ý Chúa Cha con người sẽ có được sự cảm thông 'chạnh lòng thương' như Chúa Giêsu.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết theo Chúa học thực thi ý Chúa Cha, luôn trung thành và nhiệt tâm sống làm chứng nhân Tin Mừng.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Năm Thường Niên hôm nay là: “HÃY HỌC CHÚA TRUNG THÀNH THI HÀNH SỨ MẠNG”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Vừa ra khỏi  hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết nhiệt thành gắn bó với Thiên Chúa, là luôn theo sát Chúa Giêsu thực hiện lời dạy của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết tin nhận quyền năng của Chúa hơn, mà phục vụ Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng Chúa luôn yêu thương và giải thoát con người khỏi mọi ám ảnh, sự khống chế của ma quỷ và sự dữ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết cầu nguyện và trung thành thực hiện công việc bổn phận của người Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết theo Chúa học thực thi ý Chúa Cha, luôn trung thành và nhiệt tâm sống làm chứng nhân Tin Mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay B
Suy niệm Chúa nhật 6 TN B
Suy niệm Chúa nhật 4 TN B
Suy niệm Chúa nhật 3 TN B
Suy niệm Chúa nhật 2 TN B
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Hiển linh
Trong năm mới, con người thường xin với Thiên Chúa điều gì?
Suy niệm Chúa nhật Lễ Thánh Gia
Suy niệm CN 4 MV B & Chúa Giáng sinh
Suy tư Giáng sinh
Page 1 of 25 (241 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
23
24
25
Next
Bài viết mới
 • Ba cấp độ của sứ vụ tông đồ Kitô

  Con là chiếc cung trong tay Người, Chúa ơi, xin hãy kéo con, nếu không con sẽ mục nát. Xin đừng kéo con quá mức, Chúa ơi, con sẽ gãy mất. ...

 • Sám hối - Hoán cải

  Chỉ có “sám” mà không có “hối” thì tội vẫn còn nguyên. Không có sự ăn năn hối cải thì không bao giờ có quyết tâm thay đổi.

 • Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay B

  Gợi ý THÚ VẬT từ Bài Tin Mừng: Hãy có sống hòa hợp như Chúa Giêsu để vượt thắng thử thách nhờ sự trợ giúp của muôn vật.

 • 7 lý do để xưng tội

  Những người thường xuyên xưng tội với ước muốn tiến bộ sẽ thấy những bước dài trong đời sống tâm linh”.Đây là 7 lý do để thường xuyên xưng tội ...

 • Nỗi lo vị thành niên sống với giới tính ảo

  Tình trạng lệch lạc giới tính hay sống với giới tính ảo ở thanh thiếu niên hiện nay không còn là chuyện hiếm và rất được xã hội quan tâm.

 • Có đâu vui cho bằng mái nhà

  Ai cũng nôn nao về đến nhà, tất cả cũng chỉ vì mái nhà là gia đình, mái nhà là mái ấm hạnh phúc; mái nhà là chiếc nôi đầu đời của chúng ta, là ...

 • Phần thưởng của bậc sống độc thân

  Nếu làm một linh mục, tôi sẽ không được chết trong tay bất kỳ ai. Tôi sẽ chết như những người độc thân khác! Trong cách chết đó, cũng có ...

 • Sứ Điệp Tân Niên

  Năm mới khởi đầu, những cái khởi sự mới cũng đang cần bắt đầu: Canh tân, chấn chỉnh, quyết tâm,… Đây là 10 sứ điệp cần thiết cho chúng ta trong ...

 • Chuyện kiêng cữ ( dịp Tết)

  Ai có thể biết giờ nào tốt? Vậy giờ chết và giờ sinh thì sao? Ai biết chắc? Nếu thực sự biết giờ nào tốt, sao không ráng chờ đến đúng giờ ...

 • Mẹ ơi thế giới mênh mông nhưng con phải quay về

  TTO - "Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ…", vừa nghe hết lời bài ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 929
Tất cả: 47,706,039