Suy niệm Chúa nhật 6 TN B

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN B

NẾU NGÀI MUỐN

Mc 1,40-45

1,40 Có  người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" 42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." 45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

 

Chiết tự KHẲNG/KHẢI và Gợi ý

 

KHẲNG là đồng ý, vui lòng.

Tựa như ngừng lại tình thương nơi mình.

KHẲNG/KHẢI (khái, đồng ý, vui lòng) được ghép bởi hai chữ NHỤC (thịt, thể xác) và CHỈ (ngừng lại, ngăn cấm, đạt đến, chân). Được hiểu là một khi đã bằng lòng thì ý muốn của người khác cũng coi như của chính mình. Khi đồng ý nghĩa là mọi chuyện đều ngừng lại, quy về chính mình. Khi chúng ta khẳng định là chúng ta nhìn nhận sự xét đó là đúng, mà nhìn khi chỉ vì tin vào khả năng và uy tín của người khác.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Khá, ừ được, đồng ý. ◎Như: khẳng định  nhận là như có vậy, đồng ý chắc chắn.

◼ (Động) Nguyện, vui lòng. ◇Thi Kinh : Chung phong thả mai, Huệ nhiên khẳng lai  (Bội phong , Chung phong ) Suốt ngày dông gió thổi cát bụi bay mù (chàng cuồng si hung bạo), Nhưng cũng có lúc thuận hòa vui lòng đến (với em). ◇Đỗ Phủ  : Vấn chi bất khẳng đạo tính danh, Đãn đạo khốn khổ khất vi nô  (Ai vương tôn ) Hỏi đến không chịu nói tên họ, Chỉ nói đang khốn khổ, xin được làm nô bộc.

◼ (Phó) Biểu thị phản vấn, tương đương với khởi : Há, há chịu. ◇Lí Bạch : Phong lưu khẳng lạc tha nhân hậu (Lưu dạ lang tặng tân phán quan ) Phong lưu há chịu rớt lại sau người khác.

◼ Một âm là khải. (Danh) Thịt thăn, thịt áp xương. § Xem khải khính .

 

Gợi ý ĐỒNG Ý, VUI LÒNG  (NẾU NGÀI MUỐN) từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy có lòng yêu thương cảm thông như Chúa Giêsu

1,40 Có  người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" 42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.

Muốn có sự đồng cảm và nhận ra những điều hay từ người khác, chúng ta phải có sự ‘chạnh lòng thương’ như Chúa luôn muốn điều tốt nhất cho người khác. Chỉ có thế và chỉ như thế ta mới sẵn sàng giúp đỡ và chấp nhận đồng ý và vui lòng giúp đỡ người khác. Những nhà hảo tâm chưa hẳn là những người nhiều tiền của, nhưng là những người giàu tình thương, và thật đáng khen những đại gia hảo tâm!

 

Hãy học Chúa Giêsu ‘đồng ý’ nhưng không ‘đồng hóa’

43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." 45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

Chúa Giêsu không muốn đồng hóa ai, Chúa luôn tôn trọng mỗi người chúng ta. Chúa không muốc chúng ta phụ thuộc vào người như những đứa con nít nhưng là những con người trưởng thành. Hơn nữa, Chúa không muốn vì người khác mà làm lệch mục đích của mình. Ngày nay không ít người đánh mất mục đích ban đầu, vì ham tiền ham danh mà từ người làm từ thiện thành kẻ tham ô; từ nhà hảo tâm ra kẻ bất chính… Đây là cám dỗ lớn của thời đại: “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, tam quan hệ, tứ trí tuệ”.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết  chạy đến cùng Chúa và học thương yêu như Chúa hằng yêu thương.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Sáu Thường Niên hôm nay là: “HÃY ĐẾN VỚI CHÚA VÀ HỌC YÊU THƯƠNG NHƯ CHÚA”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Có  người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tin tưởng chạy đến với Chúa khi đời mình gặp những khó khăn vượt sức con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết rằng Chúa luôn yêu thương và giàu lòng thương xót. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết thực hiện những luật dạy trong khiêm tốn, đừng ba hoa coi thường lề luật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết trung thành tuân giữ Lời Chúa, đừng cãi lời Chúa nhân danh sự nhiệt thành, mà làm hư chương trình lớn của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết  chạy đến cùng Chúa và học thương yêu như Chúa hằng yêu thương.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay B
Suy niệm Chúa nhật 5 TN B
Suy niệm Chúa nhật 4 TN B
Suy niệm Chúa nhật 3 TN B
Suy niệm Chúa nhật 2 TN B
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Hiển linh
Trong năm mới, con người thường xin với Thiên Chúa điều gì?
Suy niệm Chúa nhật Lễ Thánh Gia
Suy niệm CN 4 MV B & Chúa Giáng sinh
Suy tư Giáng sinh
Page 1 of 25 (241 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
23
24
25
Next
Bài viết mới
 • Ba cấp độ của sứ vụ tông đồ Kitô

  Con là chiếc cung trong tay Người, Chúa ơi, xin hãy kéo con, nếu không con sẽ mục nát. Xin đừng kéo con quá mức, Chúa ơi, con sẽ gãy mất. ...

 • Sám hối - Hoán cải

  Chỉ có “sám” mà không có “hối” thì tội vẫn còn nguyên. Không có sự ăn năn hối cải thì không bao giờ có quyết tâm thay đổi.

 • Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay B

  Gợi ý THÚ VẬT từ Bài Tin Mừng: Hãy có sống hòa hợp như Chúa Giêsu để vượt thắng thử thách nhờ sự trợ giúp của muôn vật.

 • 7 lý do để xưng tội

  Những người thường xuyên xưng tội với ước muốn tiến bộ sẽ thấy những bước dài trong đời sống tâm linh”.Đây là 7 lý do để thường xuyên xưng tội ...

 • Nỗi lo vị thành niên sống với giới tính ảo

  Tình trạng lệch lạc giới tính hay sống với giới tính ảo ở thanh thiếu niên hiện nay không còn là chuyện hiếm và rất được xã hội quan tâm.

 • Có đâu vui cho bằng mái nhà

  Ai cũng nôn nao về đến nhà, tất cả cũng chỉ vì mái nhà là gia đình, mái nhà là mái ấm hạnh phúc; mái nhà là chiếc nôi đầu đời của chúng ta, là ...

 • Phần thưởng của bậc sống độc thân

  Nếu làm một linh mục, tôi sẽ không được chết trong tay bất kỳ ai. Tôi sẽ chết như những người độc thân khác! Trong cách chết đó, cũng có ...

 • Sứ Điệp Tân Niên

  Năm mới khởi đầu, những cái khởi sự mới cũng đang cần bắt đầu: Canh tân, chấn chỉnh, quyết tâm,… Đây là 10 sứ điệp cần thiết cho chúng ta trong ...

 • Chuyện kiêng cữ ( dịp Tết)

  Ai có thể biết giờ nào tốt? Vậy giờ chết và giờ sinh thì sao? Ai biết chắc? Nếu thực sự biết giờ nào tốt, sao không ráng chờ đến đúng giờ ...

 • Mẹ ơi thế giới mênh mông nhưng con phải quay về

  TTO - "Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ…", vừa nghe hết lời bài ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 805
Tất cả: 47,705,599