Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Phục sinh

CHÚA NHẬT 1 PHỤC SINH B

ĐẾN MỘ

Ga 20,1-9

20,1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." 3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải chỗi dậy từ cõi chết.

 

Chiết tự MỘ và Gợi ý

 

MỘ là mồ mả chôn người.

Một vùng đất định thành nơi mả-mồ.

MỘ (mồ, mả) được ghép bởi hai chữ THỔ (đất, khu vực) và MẠC (quy định). Được hiểu là một vùng đất nào đó hoặc phần đất nào đó được dành để chôn cất người quá cố. Nơi có nhiều MỘ còn được gọi là ‘bãi tha ma’, ‘thành phố buồn’… nơi không có niềm vui và sự sống.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Danh) Mồ, mả. ◇Nguyễn Du : Tống triều cổ mộ kí Âu Dương  (Âu Dương Văn Trung Công mộ ) Ghi rõ mộ cổ của Âu Dương Tu đời nhà Tống.

 

Gợi ý MỘ từ Bài Tin Mừng:

Phải chăng giới hạn của con người là đi tìm sự sống ở những nơi chứa đựng sự chết!

20,1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." 3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.

Cho đến muôn đời thì nơi sâu thẳm của tâm con người luôn hướng tìm Chân-Thiện-Mỹ. Nhưng tùy vào hoàn cảnh xã hội và trào lưu của cuộc sống mà những bậc thang của giá trị bị thay đổi, dẫn đến những định hướng cũng lệch lạc. “Bà Ma-ri-a Mác-đa-la cùng Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến” đều là những con người nhiệt tâm nhiệt thành và giàu tình nghĩa, nhưng vì hoàn cảnh đã làm cho các vị quên mất những gì Chúa Giêsu đã báo trước “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” (Mc 9,31). Các ví đó đã đi tìm người sống nơi kẻ chết; mong một xác Thầy hơn chính con người Thầy đang sống. Con người ngày nay cũng thế, chúng ta tìm sự sống nơi chứa đựng sự chết, dồn công sức đầu tư vào những hoàn cảnh và môi trường phát sinh cái chết mà tưởng mình đang kiến tạo sự sống, cái mà Đức Thánh giáo hoàng Gioan-Phaolô-II gọi là “nền văn minh sự chết”.

           

Nào hãy bỏ những gì là mồ mả để đến điểm hẹn có chứa đựng sự sống!

4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải chỗi dậy từ cõi chết.

Nhờ những quan sát với con mắt đức tin, người ta sẽ nhận ra sự thật đúng như nó là! Thánh Phêrô “thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi” Ông nhận ra ngay Thầy mình đã sống lại vì sự thật là thế, Ông không suy nghĩ lệch lạc như người ta đồn: có ai đó ăn cắp xác Chúa; có con thú ăn thịt người đã ‘chén’ xác Chúa Giêsu… thật là tào lao, ấu trĩ. Ông nhận đúng sự thật là Chúa Giêsu đã sống lại, vì từ xưa đến nay: chẳng có tên trộm nào tử tế đến thế, lục tung đồ tìm tiền bạc… mà lại bình tĩnh xếp đồ lại gọn gàng trước khi tẩu thoạt bao giờ. Hẳn cho đến tận thế đi nữa, thì chẳng con thú nào lại khôn ngoan đến độ biết phân biệt “khăn che đầu.. xếp riêng ra một nơi” và biết lịch sự từ tốn cắn xác Chúa mà không làm nhàu rách những băng vải quấn xác Người! Nhờ Đức-Tin chúng ta cũng sẽ giống như Thánh Phêrô và các chứng nhân Chúa Kitô, dù ở trong môi trường sự chết nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy Sự-Sống, để từ đó biết bỏ đó mà hương về hứa gặp Sự-Sống là “Galilêa” là một Giêrusalem mới.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết can đảm loại bỏ nền văn minh sự chết để kiến tạo nền văn minh tình thương và sự sống: được gặp Chúa là Tình Yêu.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 1 PHỤC SINH B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Nhất Mừng Chúa Phục Sinh hôm nay là: “HÃY CÙNG CHÚA PHỤC SINH XÂY DỰNG NỀN VĂN MINH SỰ SỐNG”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tha thiết tìm gặp Chúa với hết khả năng trong hoàn cảnh của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết đoàn kết kiên nhẫn trong khôn ngoan để tìm những giải đáp chính xác, và chân thật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tôn trọng phẩm trật trong Giáo Hội, và khiên tốn đón nhận giáo huấn của Giáo Hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết tỉnh táo mà phân định dưới ánh sáng Tin Mừng, để nhận ra những sự thật trong mọi biến cố. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết can đảm loại bỏ nền văn minh sự chết để kiến tạo nền văn minh tình thương và sự sống: được gặp Chúa là Tình Yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Đức ki-tô phục sinh: Người Bạn đồng hành của Ki-tô hữu
Thập giá là điên rồ
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
Vài suy nghĩ xung quanh vấn đề lạm dụng tình dục trong Hội thánh Công Giáo
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C
Giận ghét Thầy
Mùa Chay: Mùa canh tân đổi mới
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp
Page 1 of 32 (313 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 929
Tất cả: 56,338,766