Suy niệm Chúa nhật 3 Phục sinh B

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH B

CHÉP VỀ

Lc 24,35-48

 

24,35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" 40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" 42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. 44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." 45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

 

Chiết tự QUAN và Gợi ý

QUAN là đóng cửa, liên quan.

Hài-thanh, giữa cửa máng thanh nhỏ gài.

QUAN (đóng cửa, liên quan) được ghép bởi hai chữ MÔN (cửa, phái,dấu) YÊU (nhỏ) và QUÁN (tóc trẻ trái đào). Được hiểu là cửa được đóng bởi một then nhỏ, đó cũng có nghĩa là liên quan về sự khép kín của giữa hai cánh cửa. Khi không có then gài và không khép hai cánh cửa lại thì giữa hai cánh chẳng có gì liên hệ với nhau, cánh này chẳng hề phụ thuộc và ảnh hưởng đến cánh kia.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Đóng (cửa). Đối lại với khai . ◎Như: quan môn  đóng cửa. ◇Đào Uyên Minh : Môn tuy thiết nhi thường quan  (Quy khứ lai từ ) Tuy có cửa nhưng vẫn thường đóng.
◼ (Động) Nhốt, giam giữ. ◎Như: điểu bị quan tại lung trung 
 chim bị nhốt trong lồng, tha bị quan tại lao lí 
 nó bị giam trong tù.

◼ (Động) Ngừng, tắt. ◎Như: quan cơ  tắt máy, quan đăng  tắt đèn.

◼ (Động) Liên quan, liên hệ, dính líu. ◎Như: quan thư  đính ước, quan tâm  bận lòng đến, đoái hoài. ◇Nguyễn Du : Quan tâm nhất dạ khổ vô thụy  (Thăng Long ) Bận lòng nghĩ ngợi thâu đêm khổ tâm không ngủ được.

◼ (Động) Lĩnh, phát (lương, tiền). ◎Như: quan hướng  lĩnh lương, phát lương. ◇Hồng Lâu Mộng : Giả Trân nhân vấn Vưu thị: Gia môn xuân tế đích ân thưởng khả lĩnh liễu bất tằng? Vưu thị đạo: Kim nhi ngã đả phát Dung nhi quan khứ liễu (Đệ ngũ thập tam hồi) Giả Trân hỏi Vưu thị: Tiền thưởng tế xuân của chúng ta đã lĩnh chưa? Vưu thị đáp: Hôm nay tôi đã sai thằng Dung đi lĩnh rồi.

◼ (Danh) Dõi cửa, then cửa. ◇Liêu trai chí dị : Nhất dạ, bế hộ độc chước, hốt văn đạn chỉ xao song, bạt quan xuất thị, tắc hồ nữ dã  (Hà hoa tam nương tử ) Một đêm, đóng cửa uống rượu một mình, chợt nghe có tiếng ngón tay gõ cửa sổ, mở then cửa ra xem, thì chính là nàng hồ li.

◼ (Danh) Cửa ải, cửa biên giới. ◎Như: biên quan  cửa ải ngoài biên, chỗ nước này giáp với nước khác. ◎Như: quan san  cửa ải và núi, ý nói đường đi xa xôi khó khăn. ◇Vương Bột : Quan san nan việt, thùy bi thất lộ chi nhân  (Đằng Vương Các tự ) Quan san khó vượt, nào ai xót thương người lạc lối.

◼ (Danh) Cửa ô, các nơi ách yếu để tra xét hành khách và hàng hóa. ◇Mạnh Tử : Quan cơ nhi bất chinh  (Đằng Văn Công hạ ) Cửa ô chỉ để tra xét hành khách mà không đánh thuế.

◼ (Danh) Bộ phận, giai đoạn trọng yếu. ◎Như: nan quan  giai đoạn khó khăn, quá thử nhất quan, tất vô đại ngại  vượt qua chặng quan trọng này, tất không còn trở ngại lớn nào nữa, niên quan tại nhĩ  cuối năm.

◼ (Danh) Bộ vị trên thân người. ◎Như: Nhà làm thuốc chia ba bộ mạch, cứ nơi cổ tay, lấy cái xương chồi đằng sau làm cữ, giữa gọi là mạch quan .

◼ (Danh) Tên đất.

◼ (Danh) Họ Quan.

◼ (Trạng thanh) Quan quan  tiếng kêu của con chim thư cưu.

◼ Một âm là loan. (Động) Giương. ◎Như: Việt nhân loan cung nhi xạ chi  người Việt giương cung mà bắn đấy.

 

Gợi ý CHÉP VỀ (liên quan) từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy biết rằng mọi chuyện đều có liên hệ và phụ thuộc vào nhau:

24,35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" 40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" 42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

Chúa sống lại đã liên quan đến các sứ mạng của các tông đồ, tác động đến tận thâm tâm của các nhà lãnh đạo Dothái giáo. Những lần hiện ra cho nhóm này ảnh hưởng đến hai môn đệ trên đường Emmaus. Sự tỏ mình ra của Chúa chạm đến tâm tính rất yếu kém của các môn đệ, sau lời chào”bình an cho anh em” đầy quyền năng của Chúa Phục Sinh, các môn đệ được ơn can đảm và trưởng thành hơn trong đức tin. Mỗi việc chúng ta làm, nói cũng có liên quan, ảnh hưởng đến người khác… mà chúng có thầt sự sinh ích cho mình và cho người hay không! Mỗi chúng ta có nhận ra sự liên quan quan trọng Chúa tác động dến chúng ta để được đổi mới tốt hơn hay chưa?

 

Hãy tìm hiều tầm quan trọng của sự liên quan giữa ThiênÝ và Cuộc Đời của mỗi chúng ta để thực hiện.

44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." 45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

Chúa Giêsu thì luôn luôn tìm hiểu và thực hiện chương trình của Chúa Cha, như chính Chúa đã thường khẳng định: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.” (Ga 4,34) Mà chương trình cứu độ của Chúa Cha mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện, thì được cácsách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy”. Mỗi chúng ta cũng phải trung thành và siêng năng cầu nguyện để nhận ra chương trình Chúa dành riêng cho mỗi chúng ta để thực hiện. Nguyện Chúa Phục Sinh cho chúng ta ý thức để dâng lời cầu nguyện như danh nhân Reinhold Niebuhr (1892 – 1971) đã có một khái quát đáng kính trọng và cực kỳ thiết thực trong đời sống hàng ngày. Đó là: “Xin Thượng đế hãy ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những gì không thể thay đổi được, lòng dũng cảm để thay đổi những gì có thể và sự khôn ngoan để phân biệt hai điều này”. Đó chính là thực hiện có tính liên quan và quan trọng theo chương trình Chúa muốn cho mỗi chúng ta.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết Chúa đã hoàn thành những gì Kinh Thánh viết về Người, để chúng ta cũng biết thực hiện những gì Chúa muốn nơi mỗi chúng ta.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH B

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh hôm nay là: “HÃY TIN VÀO CHÚA VÀ TIN MỪNG”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn cảm nhận được tình Chúa yêu thương và kể lại cho anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết Chúa Phục Sinh luôn hiện hữu sống động trong mỗi chúng ta và nơi anh chị em chung sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn tin rằng Chúa Giêsu là quyển Tin Mừng sống động, vì Chúa đã thực hiện tất cả những gì Thiên Chúa nói với con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh  và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng Chúa mọi Kitô là chứng nhân của Tin Mừng Phục Sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết Chúa đã hoàn thành những gì Kinh Thánh viết về Người, để chúng con cũng biết thực hiện những gì Chúa muốn nơi mỗi chúng con . Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Đức ki-tô phục sinh: Người Bạn đồng hành của Ki-tô hữu
Thập giá là điên rồ
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
Vài suy nghĩ xung quanh vấn đề lạm dụng tình dục trong Hội thánh Công Giáo
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C
Giận ghét Thầy
Mùa Chay: Mùa canh tân đổi mới
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp
Page 1 of 32 (313 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 954
Tất cả: 56,338,848