Suy niệm Chúa nhật 11 Thường niên B

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN B

HẠT GIỐNG

Mc 4,26-34

4,26 Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa." 30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng." 33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

 

Chiết tự CHÚNG, CHỦNG và Gợi ý

 

 

CHỦNG là hạt giống, chích ngừa.

Lúa ngon làm giống để chừa mùa sau.

 

CHỦNG/CHÚNG (hạt giống, chích ngừa) được ghép bởi hai chữ HÒA (lúa, thóc) và TRỌNG (nặng, đặc biệt). Được hiểu là những hạt lúa đặc biệt có khả năng tốt sẽ được để làm giống, chích ngừa là  “truyền chất (đưa hạt giống) kháng nguyên vào cơ thể,  nhằm kích thích hệ thống miễn dịch phát triển sự miễn dịch thích ứng đối với một căn bệnh”; điều này muốn diễn tả tính di truyền cùng loài có tính đặc trưng.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Danh) Giống, hạt giống. ◎Như: tuyển chủng  chọn giống, chủng tử  hạt giống.

◼ (Danh) Giống người. ◎Như: hoàng chủng  giống người da vàng.

◼ (Danh) Thứ, loại, hạng. ◎Như: binh chủng  loại quân, chủng loại  hạng loại.

◼ (Danh) Đảm lược, khí cốt. ◎Như: hữu chủng đích trạm xuất lai  có gan thì ra đây.

◼ (Danh) Lượng từ: để tính số loại người và sự vật. ◎Như: lưỡng chủng nhân  hai hạng người, tam chủng hoa sắc  ba loại màu hoa, các chủng tình huống  các thứ tình huống.

◼ Một âm là chúng. (Động) Giồng, trồng, gieo. ◎Như: chúng thụ  trồng cây, chủng hoa  trồng hoa.

◼ (Động) Lấy giống của bệnh cho vào cơ thể, để ngừa bệnh (y khoa). ◎Như: chủng ngưu đậu  chủng đậu mùa.

 

Gợi ý HẠT GIỐNG từ Bài Tin Mừng:

 

Hạt giống vốn luôn mang SỰ SỐNG trong mình; điều khác biệt giữa hạt giống nhân tạo và hạt giống tự nhiên là dù có tất cả các chất giống nhau nhưng hạt giống nhân tạo không thể nẩy mầm và đơm hoa kết trái.

4,26 Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28

Nước Trời, Ơn Cứu Độ được ví tưa hạt giống, nó luôn mang trong mình sự sống trong hoàn cảnh nào ‘đêm hay ngày’ người ta có quan tâm hay không ‘ngủ hay thức’ nó vẫn phát triển theo chủng loài của riêng nó, hoàn toàn ngoài khả năng định đoạt của con người ‘bằng cách nào, thì người ấy không biết’. Con người có thể nghĩ ra nhiều con đường giải thoát nhưng nó có thật giải thoát được hay không là nó có thật sự có sự sống nội tại như hạt giống hay không; Sự Sống Nội Tại như hạt giống ở đây, chính là có tính thiên-sai và thuận-thiên hay không!

 

Hạt giống rất cần có môi trường tốt để phát huy SỨC SỐNG; hai hạt giống tốt như nhau nhưng sẽ phát triển và đơm hoa kết trái khác nhau tùy thuộc vào môi trường tốt hoặc kém…

Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa." 30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng." 33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

 

Cái mà chúng ta phải quan tâm chính là môi trường tốt thích hợp cho hạt giống phát triển. Như đã phân tích ở phần trên hạt giống luôn có sự sống trong mình, nhưng để sự sống ấy phát huy sức sống tròn đầy cần phải có môi trường tốt. Ở đây môi trường không phải là điều kiện cần hoặc đủ để làm nên bản chất của hạt giống, nhưng môi trường chỉ là phương tiện cho hạt giống phát huy bản chất của mình. Mảnh đất đón nhận hạt giống với những điều kiện thích hợp thì hạt giống phát huy hết tiềm năng như cây ‘mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng’. Vì hạt giống vốn đã là như vậy; còn đất khi cộng tác để hạt giống phát triển thì chẳng vì thế mà làm cho hạt giống thêm vinh quang nhưng lại là sinh ích cho mảnh đất như Lời Tiền Tụng Chung IV: “Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con”. Mảnh đất cộng tác để hạt giống phát triển tròn đầy sẽ được gọi là ‘đất lành chim đậu’. Mảnh đất cộng tác để hạt giống phát triển tròn đầy sẽ được khen là mảnh đất tốt làm tròn bổn phận. Mảnh đất cộng tác để hạt giống phát triển tròn đầy sẽ được chính thân lá cây rơi xuống nên phân bón cho và làm cho mảnh đất thêm phì nhiêu.

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết đón nhận và cộng tác vào ơn cứu độ.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 11  THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Mười Một Thường Niên hôm nay là: “HÃY ĐÓN NHẬN VÀ CỘNG TÁC VÀO ƠN CỨU ĐỘ”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Chúa Giêsu nói: Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tin tưởng và biết rằng sự phát triển của Nước Trời phụ thuộc vào quyết định của Thiên Chúa, nhưng con người sẽ được cứu độ nhờ sự đón nhận bằng sự cộng tác chân thành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết rằng Chúa luôn yêu thương và ban cho con người nhiều khả năng để cộng tác vào chương trình cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Rồi Chúa lại nói: Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết đón nhận và cộng tác để những ơn Chúa ban được phát triển đạt mức viên mãn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết lắng nghe Lời Chúa dạy và thực hành khi được giải thích. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết đón nhận và cộng tác vào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay nói về sự hy sinh
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C
LỄ TRO: Thuốc đắng giã tật
Suy niệm Chúa nhật 8 Thường niên Năm C
Tiền nhiều để làm gì?
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Page 1 of 31 (304 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
29
30
31
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
 • Chầu Mình Thánh Chúa và suy niệm Mùa Chay

  Một khi còn ganh ghét, còn cay đắng, còn giận dữ, còn lên án người khác là chúng ta đang xa Chúa, đang bỏ nhà Chúa là Cha mà ra đi, vì trong ...

 • Thử thách của quả tim

  René-Luc, con có yêu Ta hơn những người này không? Lạy Chúa, Chúa biết tất cả, con chỉ là một người khốn khổ, nhưng Chúa biết con thương Chúa ...

 • Đời sống tu trì: Sướng hay khổ?

  “Đời sống tu trì, sướng hay khổ?”. Quả thực đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Đa số giáo dân khi nhìn vào những người tu hành thì thốt ...

 • Linh đạo và những linh đạo

  Linh đạo là nỗ lực của một cá nhân hay một nhóm để gặp gỡ và cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, của tha nhân và vũ trụ để đi vào sự sống ...

 • Người Việt sĩ diện, khoe khoang, dễ chán nản khi gặp khó

  PGS Bùi Hoài Sơn đánh giá, người Việt ỷ lại, dễ chán nản khi gặp khó khăn, không biết lo xa, sĩ diện, tính tổ chức kỷ luật kém,…

 • Bảy mối tội đầu: Triệu chứng và chữa trị

  Bảy mối tội đầu tập trung và nuôi dưỡng tất cả các hình thức khác của tội và muôn vàn cách sa chước để cho tội lỗi hoành hành. Chúng là các căn ...

 • Tâm tình sống Mùa Chay: Dòng sông thanh tẩy (bài 3)

  Cần nhìn ngắm Đức Giêsu, không chỉ để thanh tẩy lời nói, cách nói, mà còn đào luyện cho mình khả năng biết dùng lời nói để làm dịu nhẹ những ...

 • Chầu Mình Thánh Chúa và suy niệm Mùa Chay

  Một quyết tâm trở về, một quyết tâm hoán cải sẽ làm cho Chúa vui mừng, sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực dù còn nhiều trở ngại và khó ...

 • MỆT

  Tôi sẽ không mệt nữa khi tôi có thể được bồi bổ bằng sự sống của chính tôi, sự sống mà tôi đã được thừa hưởng từ Tạo Hoá. Tôi giải thoát ...

 • Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp

  Mùa chay ngẫm chuyện ông Gióp để ý thức thân phận tro bụi của mình. Cuộc sống không ai tránh được những khó khăn, đau khổ…

Thống kê Truy cập
Đang online: 1044
Tất cả: 55,670,393