Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gioan Tẩy Giả

LỄ KÍNH THÁNH GIOAN BAOTIXITA

TÊN CHÁU LÀ GIO-AN

Lc 1,57-66.80

 

1,57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an." 61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả." 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. 80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

 

Chiết tự DANH và Gợi ý

DANH là tên vật tên người.

Trong đêm dùng miệng ngỏ lời gọi nhau.

 

 

DANH (tên ngườ, tên vật) được ghép bởi hai chữ KHẨU (miệng) và TỊCH (ban chiều, đêm). Được hiểu là trong đêm tối muốn gặp nhau phải dùng miệng mà gọi, cái để phân biệt người này với người kia chính là cái tên, cái tên là cả con người, một phần đại diện cho toàn thể.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

(Danh) Tên người. ◎Như: tôn tính đại danh tên họ của ngài, thỉnh vấn phương danh  xin hỏi quý danh.

◼ (Danh) Tên gọi sự vật. ◎Như: địa danh  tên đất. ◇Quản Tử : Vật cố hữu hình, hình cố hữu danh  (Tâm thuật thượng ) Vật thì có hình, hình thì có tên gọi.

◼ (Danh) Tiếng tăm. ◎Như: thế giới văn danh  có tiếng tăm trên thế giới. ◇Cao Bá Quát : Cổ lai danh lợi nhân, Bôn tẩu lộ đồ trung (Sa hành đoản ca ) Xưa nay hạng người (chạy theo) danh lợi, Vẫn tất tả ngoài đường sá.

◼ (Danh) Văn tự. ◎Như: cổ nhân gọi một chữ là nhất danh. ◇Chu Lễ : Chưởng đạt thư danh ư tứ phương (Xuân quan , Ngoại sử ) Cai quản bố cáo sách và văn tự khắp bốn phương.

◼ (Danh) Lượng từ: người. ◎Như: học sanh thập danh, khuyết tịch nhất danh  học sinh mười người, vắng mặt một người.

◼ (Danh) Danh gia , một môn phái trong chín phái ngày xưa, chủ trương biện biệt, suy luận căn cứ trên danh: tên gọi.

◼ (Động) Xưng tên, gọi tên, hình dung ra, diễn tả. ◇Bạch Cư Dị : Hữu mộc danh lăng tiêu  (Lăng tiêu hoa ) Có cây tên gọi là lăng tiêu. ◇Luận Ngữ : Đãng đãng hồ, dân vô năng danh yên  (Thái Bá ) Lồng lộng thay, dân không thể xưng tên làm sao! (ý nói không biết ca ngợi làm sao cho vừa).

◼ (Tính) Nổi tiếng, có tiếng. ◎Như: danh nhân  người nổi tiếng.

◼ (Tính) Giỏi, xuất sắc. ◎Như: danh thần  bầy tôi giỏi, danh tướng  tướng giỏi.

 

Gợi ý “TÊN ” từ Bài Tin Mừng:

 

Tên là ước mơ, điều mong muốn của người đặt tên.

1,57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.

‘Cha nào con nấy’ hoặc vì muốn có người ‘nối dõi tông đường, rạng danh gia tộc’ mà người đời thường đặt những cái tên cho con gần hoặc diễn nghĩa tên của người cha. Đó là thói thường và đó chính là ước mơ của con người. Mỗi tên có một ý nghĩa, có một câu chuyện dài thể hiện những ước mơ…

 

Tên là sứ vụ đặc biệt của người được mang tên.

60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. 80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

Tên là sứ vụ. Điều này chúng ta thấy rất rõ nơi Kinh Thánh trong lịch sử cứu độ. Khi Thiên Chúa chọn ai thực hiện một sứ vụ thì Chúa đặt cho một tên mới. Người thực hiện được sứ vụ trao ban thì được gọi là thánh, bởi thực sự thuộc về Chúa do biết lắng nghe và thực thi ý Chúa Cha. Gioan tên gọi của con trẻ nhưng cả cha và mẹ cùng trẻ Gioan được gọi là gia đình thánh, vì cả ba vị đều tìm thực thi ý Chúa. Mỗi Kitô-hữu cũng có sứ vụ chứng tỏ cho mọi người thấy Chúa nơi mỗi chúng ta, khi chúng ta sống đúng tên gọi với những khả năng của mình.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết sống tốt đáp trả phần nào những ước mơ cùng công khó của các bậc sinh thành và thực hiện được sứ vụ Chúa đặt để nơi mỗi người chúng ta.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

LỄ KÍNH THÁNH GIOAN BAOTIXITA

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Lễ Kính Thánh Gioan Baotixia hôm nay là: “HÃY SỐNG CHO TRÒN BỔN PHẬN”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết hiệp thông cùng anh chị em mình, như Thánh Phaolô dạy: “vui với kẻ vui, khóc cùng kẻ khóc” (Rm 12:15). Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết làm mọi việc theo sự hướng dẫn và thực hiện chương trình của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tin tưởng vào quyền năng và tìm thực hiện ý của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết trung thành tuân giữ và sống theo ý Thiên Chúa, cụ thể là sống chu tòan bổn phận của mình mỗi ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết sống tốt đáp trả phần nào những ước mơ cùng công khó của các bậc sinh thành và thực hiện được sứ vụ Chúa đặt để nơi mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay nói về sự hy sinh
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C
LỄ TRO: Thuốc đắng giã tật
Suy niệm Chúa nhật 8 Thường niên Năm C
Tiền nhiều để làm gì?
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Page 1 of 31 (304 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
29
30
31
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
 • Chầu Mình Thánh Chúa và suy niệm Mùa Chay

  Một khi còn ganh ghét, còn cay đắng, còn giận dữ, còn lên án người khác là chúng ta đang xa Chúa, đang bỏ nhà Chúa là Cha mà ra đi, vì trong ...

 • Thử thách của quả tim

  René-Luc, con có yêu Ta hơn những người này không? Lạy Chúa, Chúa biết tất cả, con chỉ là một người khốn khổ, nhưng Chúa biết con thương Chúa ...

 • Đời sống tu trì: Sướng hay khổ?

  “Đời sống tu trì, sướng hay khổ?”. Quả thực đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Đa số giáo dân khi nhìn vào những người tu hành thì thốt ...

 • Linh đạo và những linh đạo

  Linh đạo là nỗ lực của một cá nhân hay một nhóm để gặp gỡ và cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, của tha nhân và vũ trụ để đi vào sự sống ...

 • Người Việt sĩ diện, khoe khoang, dễ chán nản khi gặp khó

  PGS Bùi Hoài Sơn đánh giá, người Việt ỷ lại, dễ chán nản khi gặp khó khăn, không biết lo xa, sĩ diện, tính tổ chức kỷ luật kém,…

 • Bảy mối tội đầu: Triệu chứng và chữa trị

  Bảy mối tội đầu tập trung và nuôi dưỡng tất cả các hình thức khác của tội và muôn vàn cách sa chước để cho tội lỗi hoành hành. Chúng là các căn ...

 • Tâm tình sống Mùa Chay: Dòng sông thanh tẩy (bài 3)

  Cần nhìn ngắm Đức Giêsu, không chỉ để thanh tẩy lời nói, cách nói, mà còn đào luyện cho mình khả năng biết dùng lời nói để làm dịu nhẹ những ...

 • Chầu Mình Thánh Chúa và suy niệm Mùa Chay

  Một quyết tâm trở về, một quyết tâm hoán cải sẽ làm cho Chúa vui mừng, sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực dù còn nhiều trở ngại và khó ...

 • MỆT

  Tôi sẽ không mệt nữa khi tôi có thể được bồi bổ bằng sự sống của chính tôi, sự sống mà tôi đã được thừa hưởng từ Tạo Hoá. Tôi giải thoát ...

 • Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp

  Mùa chay ngẫm chuyện ông Gióp để ý thức thân phận tro bụi của mình. Cuộc sống không ai tránh được những khó khăn, đau khổ…

Thống kê Truy cập
Đang online: 913
Tất cả: 55,669,898