Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường niên B

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN B

SẼ NHỜ TÔI MÀ ĐƯỢC

Ga 6,51-58

 

6,51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" 53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

 

Chiết tự KHÁO và Gợi ý

 

KHÁO là tin tưởng, cậy nhờ.

Hài-thanh, bởi biết mình kho lỗi lầm.

 

 

KHÁO (nhờ, tin cậy, dựa vào) được ghép bởi hai chữ PHI (sai, trái, lầm lỗi) và CÁO (bảo, nói cho biết). Được hiểu là khi được bảo cho biết hay nhận liết mình có nhiều sai trái (kho lỗi lầm) ta sẽ dễ dàng nhờ cậy, dựa vào người khác, mong để có thể vượt qua những khó khăn.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Nương tựa vào vật khác cho vững. ◎Như: kháo tường  tựa vào tường, kháo trước đại thụ  tựa vào cây lớn.

◼ (Động) Dựa vào, ỷ vào, trông cậy. ◎Như: y kháo  nương dựa người khác. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô nhất gia toàn kháo trước tướng quân lí  (Đệ bát hồi) Cả nhà ta đều trông nhờ vào tướng quân đấy.

◼ (Động) Tin cậy. ◎Như: khả kháo  đáng tin cậy, kháo bất trụ  không tin cậy được.

◼ (Động) Sát lại, nhích gần. ◎Như: thuyền kháo ngạn  thuyền cập bến.

◼ (Danh) Áo giáp mặc trong hí kịch thời xưa.

◼ § Ta quen đọc là khốc.

 

Gợi ý NHỜ, CẬY DỰA từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy biết mình yếu đuối để khiêm tốn cậy nhờ Chúa Giêsu nâng đỡ

6,51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?"

Con người không có khả năng tự giải thoát cũng như không tự tồn tại nếu không có Thiên Chúa. Không khiêm tốn mà tự cho mình giỏi, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh của người Do-thái xưa kia, chỉ thấy nhân-tính của Chúa Giêsu mà không nhận ra Thiên-Tính (Emmanuel) nơi Người. Cậy dựa chính là sát lại gần Chúa để hưởng nhờ những ân huệ Chúa hứa ban. Một người không nhận mình yếu đuối, cần sự giúp đỡ thì chẳng khi nào muốn sát lại gần và muốn nhờ vả ai!

 

Nhờ cậy chính là thái độ tin tưởng vào Chúa Giêsu, đó là đặt niềm tin đúng người đúng chỗ

53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

Tín thác vào Chúa Giêsu là cách cậy nhờ khôn ngoan nhất và chắc chắn nhất, vì Người là Ngôi Lời nhập thể, là Đấng ban sự sống. Đón nhận Thánh Thể Chúa Giêsu là được sống trong sự hiệp thông với Chúa Ba NgôiTôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy”.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết siêng năng dâng lễ và rước lễ sốt sắng, để luôn nhờ Chúa mà được sự sống muôn đời..

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Thường Niên hôm nay là: “HÃY ĐÓN NHẬN THÁNH THỂ CHÚA GIÊSU ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhận ra tình thương yêu Chúa dành cho chúng ta nơi bí tích Thánh thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết rõ rằng sự sống đích thực là kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng chúng ta chỉ có thể sống và phát triển nhờ có Chúa ở cùng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống kết hiệp với Chúa cụ thể bằng việc siêng năng rước lễ hàng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết siêng năng dâng lễ và rước lễ sốt sắng, để luôn nhờ Chúa mà được sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường niên Năm C
Tản mạn về ân sủng của bí tích
Suy niệm Chúa nhật 13, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm C
Suy niệm Chúa nhật 12, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm C
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu về trời, Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C
Page 1 of 33 (326 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
31
32
33
Next
Bài viết mới
 • Các câu hỏi của cuộc sống

  Vậy cuộc sống có những vấn đề của nó. Như khi chúng ta đấu tranh để yêu thương nhau, cái gì là thật? Liệu khoảng cách giữa chúng ta đang ...

 • Đời tu, con đường đức tin

  Hòa trong tâm tình của Thầy Giêsu (Lc 10,21-24), người môn đệ thấy sáng lên ba nét của đời tu trong con đường đức tin: tìm kiếm Thiên Chúa, gặp ...

 • Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm C

  HÃY LÀM là tiếng tỏ ý khuyên răn, thúc giục thực hiện, tiến hành, theo đuổi việc gì nhằm lao động, tạo ra sản phẩm thành điều tuyệt hảo.

 • Kitô hữu và mạng xã hội

  Chúng ta tin rằng số người Công giáo sử dụng FB không ít và họ đã biết khai thác những tính năng giúp người sử dụng một cách hiệu quả. Có thể ...

 • Khẩn thiết cần có một cộng đoàn đích thực

  Đừng nói với tôi về Chúa hay đem sách giáo lý đến nhà tôi, cũng đừng chặn tôi trên đường để nói về cứu rỗi. Địa ngục chẳng làm tôi đau đớn ...

 • Người trẻ còn tha thiết với tôn giáo?

  Là người trẻ, ước gì chúng ta thấy còn có biết bao người đang gặp đau khổ, tội lỗi, chịu nhiều bất công, thất học và dửng dưng với tôn giáo. ...

 • Vợ chồng hòa thuận: Sức mạnh làm nên gia đình hạnh phúc

  Chúng ta đều biết rằng sự hòa thuận trong đời sống vợ chồng là điều quý giá và đáng mơ ước vô cùng. Nó là một điều kiện không thể thiếu ...

 • Lỗi tại tôi hồi nào!

  Văn hóa Việt không quen từ hai từ “Xin Lỗi”. Câu cửa miệng của người Tây là “Thank you”, “I’m sorry”, “Excuse me”…Trong khi câu cửa miệng của ...

 • Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

  Ai trong chúng ta cũng có khuynh hướng muốn cai trị, muốn sở hữu, muốn làm thầy người khác. Khuynh hướng đó biểu lộ qua những tính xấu nhỏ ...

 • Dâng hiến là ơn gọi đặc biệt

  Trong thế giới phẳng và hiện đại như hiện nay, ơn gọi dâng hiến đang gặp rất nhiều khủng hoảng. Tạ ơn Thiên Chúa vì Việt Nam còn nhiều bạn trẻ ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 675
Tất cả: 57,962,107