Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường niên B

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN B

SẼ NHỜ TÔI MÀ ĐƯỢC

Ga 6,51-58

 

6,51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" 53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

 

Chiết tự KHÁO và Gợi ý

 

KHÁO là tin tưởng, cậy nhờ.

Hài-thanh, bởi biết mình kho lỗi lầm.

 

 

KHÁO (nhờ, tin cậy, dựa vào) được ghép bởi hai chữ PHI (sai, trái, lầm lỗi) và CÁO (bảo, nói cho biết). Được hiểu là khi được bảo cho biết hay nhận liết mình có nhiều sai trái (kho lỗi lầm) ta sẽ dễ dàng nhờ cậy, dựa vào người khác, mong để có thể vượt qua những khó khăn.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Động) Nương tựa vào vật khác cho vững. ◎Như: kháo tường  tựa vào tường, kháo trước đại thụ  tựa vào cây lớn.

◼ (Động) Dựa vào, ỷ vào, trông cậy. ◎Như: y kháo  nương dựa người khác. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô nhất gia toàn kháo trước tướng quân lí  (Đệ bát hồi) Cả nhà ta đều trông nhờ vào tướng quân đấy.

◼ (Động) Tin cậy. ◎Như: khả kháo  đáng tin cậy, kháo bất trụ  không tin cậy được.

◼ (Động) Sát lại, nhích gần. ◎Như: thuyền kháo ngạn  thuyền cập bến.

◼ (Danh) Áo giáp mặc trong hí kịch thời xưa.

◼ § Ta quen đọc là khốc.

 

Gợi ý NHỜ, CẬY DỰA từ Bài Tin Mừng:

 

Hãy biết mình yếu đuối để khiêm tốn cậy nhờ Chúa Giêsu nâng đỡ

6,51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?"

Con người không có khả năng tự giải thoát cũng như không tự tồn tại nếu không có Thiên Chúa. Không khiêm tốn mà tự cho mình giỏi, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh của người Do-thái xưa kia, chỉ thấy nhân-tính của Chúa Giêsu mà không nhận ra Thiên-Tính (Emmanuel) nơi Người. Cậy dựa chính là sát lại gần Chúa để hưởng nhờ những ân huệ Chúa hứa ban. Một người không nhận mình yếu đuối, cần sự giúp đỡ thì chẳng khi nào muốn sát lại gần và muốn nhờ vả ai!

 

Nhờ cậy chính là thái độ tin tưởng vào Chúa Giêsu, đó là đặt niềm tin đúng người đúng chỗ

53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

Tín thác vào Chúa Giêsu là cách cậy nhờ khôn ngoan nhất và chắc chắn nhất, vì Người là Ngôi Lời nhập thể, là Đấng ban sự sống. Đón nhận Thánh Thể Chúa Giêsu là được sống trong sự hiệp thông với Chúa Ba NgôiTôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy”.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết siêng năng dâng lễ và rước lễ sốt sắng, để luôn nhờ Chúa mà được sự sống muôn đời..

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Thường Niên hôm nay là: “HÃY ĐÓN NHẬN THÁNH THỂ CHÚA GIÊSU ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhận ra tình thương yêu Chúa dành cho chúng ta nơi bí tích Thánh thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết rõ rằng sự sống đích thực là kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng chúng ta chỉ có thể sống và phát triển nhờ có Chúa ở cùng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống kết hiệp với Chúa cụ thể bằng việc siêng năng rước lễ hàng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết siêng năng dâng lễ và rước lễ sốt sắng, để luôn nhờ Chúa mà được sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường niên B
Suy niệm Chúa nhật 27 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường niên năm B
Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường niên B
Page 1 of 29 (282 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
27
28
29
Next
Bài viết mới
 • Đừng đi tu để học hành!

  Nếu đi tu để học thôi thì họ mang tiếng là lợi dụng nhà dòng để tiến thân trên con đường học vấn. Họ lấy việc học làm mục đích chính của ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B

  Gợi ý CHỈ từ Bài Tin Mừng:Chỉ có cách tốt nhất là chuẩn bị đón ngày tận thế vì ngày tận thế là có thật bởi đó là quy luật, và chính Chúa truyền ...

 • Cách chúng ta phản ứng lại khi bị chỉ trích và phản đối

  Tôi có thể yêu thương kẻ thù không? Tôi có thể chúc lành cho người nguyền rủa tôi không? Tôi có thể ước mong điều tốt cho người muốn điều ...

 • Cấp bách phải nên một trong Chúa Kitô

  Tại sao lại quá đỗi lo lắng khi mất đi, và quá đỗi vui mừng khi tìm được một đồng xu vốn chẳng có giá trị bao nhiêu? Câu trả lời nằm ở tính biểu ...

 • Biện pháp tránh thai và tòa cáo giải

  Đừng làm ‘chuyện ấy’, nhưng nếu làm thì hãy dùng biện pháp tránh thai”, vì mang thai ở tuổi thiếu niên là sự nhục nhã. Họ nói rằng cách ...

 • Sống với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần

  Lo liệu tốt nhất là hãy bám vào Chúa, để nhờ Chúa mà tập trung vào bổn phận chính yếu của mình, và biết bám vào những ai mà Chúa muốn.

 • Linh mục & Mùa Trai Tịnh

  Mùa Trai Tịnh của giáo dân, đỉnh điểm là mùa Chay. Còn với hàng giáo sĩ và một số dòng tu khác thì Mùa Trai Tịnh được chọn vào đầu, giữa ...

 • Tháng 11 – gẫm suy về cái chết

  Tháng 11 đưa ta vào một cuộc biến đổi, để cho lá vàng cũ kỹ rụng đi, chuẩn bị cho những chiếc lá mới sẽ tỏ lộ. Ta cũng sẽ “qua đi” theo dòng ...

 • Lòng kiên nhẫn đã cạn

  Kinh thánh bảo chúng ta là không bao giờ được mệt mỏi, nản lòng khi làm những chuyện đúng đắn. Tất nhiên, chúng ta gần như không có đủ sức ...

 • Cúi đầu và ngước đầu

  Dù kiêu ngạo có thể là xấu, nhưng đôi khi kiêu hãnh và kiêu căng lại không phải là vấn đề. Đúng hơn, thì chúng ta phải đấu tranh với một tinh ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 1256
Tất cả: 53,282,873