DẪN VÀO THÁNH LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 31 TN B

DẪN VÀO THÁNH  LỄ

Anh chị em thân mến

Từ hồi học giáo lý Rước Lễ Vỡ Lòng, chúng ta đã thuộc lòng câu "10 điều răn ấy tóm về hai điều này mà thôi, trước kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy, Amen". Tuy nhiên chúng ta đã không thực hiện đúng như điều ta đã thuộc : một mặt, chúng ta không ý thức rằng yêu thương là điều quan trọng nhất trong cuộc sống ; mặt khác, chúng ta cố gắng mến Chúa nhưng chưa cố gắng yêu người cho đủ.

Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta thực hành hai điều răn quan trọng ấy một cách trọn vẹn hơn.

GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng con chưa thực sự kính mến Chúa trên hết mọi sự.

- Chúng con lỗi phạm rất nhiều về điều răn yêu thương anh em.

- Rất nhiều lần chúng con hành động vì bị thúc đẩy bởi lòng giận ghét.

LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã dạy rằng : Mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như chính mình ; không có giới răn nào khác quan trọng hơn hai giới răn này. Chúa cùng cầu xin Chúa giúp chúng ta hiểu và sống đúng lời dạy của Chúa :

1. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh luôn thực thi đúng lời Chúa dạy / để chứng minh cho mọi người hiểu rằng : người công giáo mến Chúa là để yêu người / và yêu người là để chứng tỏ lòng mến Chúa.

2. Xin cho mọi nhà cầm quyền trong xã hội hiểu biết rằng / lòng mến Chúa của người Công giáo không gây thiệt hại gì cho tình yêu đồng loại / trái lại còn giúp họ yêu thương đồng bào trọn hảo hơn.

3. Xin cho mọi người đang thiếu tình thương, thiếu sức khỏe, không có công ăn việc làm / gặp được những người thật tình giúp đỡ vì lòng mến Chúa và vì lòng yêu thương họ.

4. Xin cho mọi người trong cộng đồng họ đạo chúng ta / biết bày tỏ lòng mến Chúa yêu người một cách thành thật và cụ thể / để loại trừ thói giữ đạo bề ngoài và giả hình.

Chủ tế  : Lạy Chúa, xin cho chúng con sau khi được bồi dưỡng lòng mến Chúa yêu người nhờ Thánh lễ, biết thực thi lòng mến Chúa yêu người đó với mọi người chung quanh trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô.

Bài viết liên quan:

CÁC BÀI SUY NIỆM CN 2 PHỤC SINH NĂM C
BÀI GIẢNG LỄ THIẾU NHI - CN 2 PS C
CHẦU THÁNH THỂ CN 2 PHỤC SINH C
BÀI GIẢNG ĐỨC CHA PHERO KHẢM - CN 2 PS
DẪN VÀO THÁNH LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 PS NĂM C
CHẦU THÁNH THỂ CN 1 PHỤC SINH C
SCĐ CHÚA NHỰT 2 PS NĂM C
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM C
BÀI GIẢNG ĐỨC CHA PHERO KHẢM - CN PHỤC SINH
BÀI GIẢNG LỄ THIẾU NHI - CN PHỤC SINH
Page 1 of 172 (1719 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
170
171
172
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 969
Tất cả: 56,338,875