Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường niên Năm B

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN B

ÔNG KHÔNG CÒN XA NƯỚC THIÊN CHÚA ĐÂU !

Mc 12,28b-34

 

12,28 Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?" 29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

 

Chiết tự VIỄN và Gợi ý

VIỄN là xa mãi, lâu, dài.

Hài thanh, dáng áo quần này thướt tha.

 

VIỄN(xa, dài, lâu) được ghép bởi haichữ SƯỚC(chợt đi, chợt dừng)và VIÊN(dáng áo quần dài). Được hiểu là một sự đi theo dáng dài theo mãi hoài khôg rõ sự dứt khoát.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Tính) Xa, dài, lâu. § Đối lại với cận . ◎Như: diêu viễn  xa xôi, vĩnh viễn  lâu dài mãi mãi.

◼ (Tính) Sâu xa, thâm áo. ◎Như: thâm viễn  sâu xa. ◇Dịch Kinh : Kì chỉ viễn, kì từ văn, kì ngôn khúc nhi trúng  (Hệ từ hạ ) Ý nghĩa (của Dịch) sâu xa, lời thì văn vẻ, câu giảng thì khúc mắc nhưng mà đúng sự việc.

◼ (Tính) Có họ xa (liên hệ máu mủ không gần). ◎Như: viễn thích  họ hàng xa.

◼ (Danh) Họ Viễn.

◼ (Động) Tránh xa, không ở gần. ◇Luận Ngữ : Vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị trí hĩ  (Ung dã ) Chuyên tâm làm việc nghĩa giúp người, kính trọng quỷ thần nhưng tránh xa, như thế gọi là trí vậy. ◇Văn tuyển : Thân hiền thần, viễn tiểu nhân  (Gia Cát Lượng , Xuất sư biểu ) Thân gần với bề tôi hiền tài, tránh xa kẻ tiểu nhân.

 

Gợi ý XA từ Bài Tin Mừng:

Hãy tìm gặp gỡ Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian Duy Nhất,để không lạc xa những ý muốn của Thiên Chúa.

 

12,28 Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" 29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."

Như Tôbia cha dạy Tôbia con: “Biết ai khôn ngoan thì tìm đến mà bàn hỏi và chớ coi thường bất cứ lời chỉ giáo nào hữu ích.” (Tb 4, 18) Người này thật là khôn ngoan khi nhận ra Chúa Giêsu là bậc thầy chỉ bảo đường lành thì tìm gặp. Ông ta đã gặp được Chúa Giêsu. Ông ta đã được tự tin, được biến đổi. Hãy tìm đến bên Chúa vì Chúa luôn ở gần mỗi chúng ta. Hãy yêu thương anh chị em mình vì Chúa cũng luôn hiện thân nơi những người đó!

 

Hãy ở lại bên Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai,để hoàn thiện đời mình, để được thuộc về Nước Thiên Chúa.

32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

Như Chúa đã xác quyết: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25,40). Mến Chúa yêu ngưới được ví như hai mặt của một tờ giấy bạc (tiền); sẽ là không có giá trị khi in thiếu một mặt. Muốn “không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” và thuộc về Nước Thiên Chúa; điều kiện cần là phải mến Chúa và điều kiện đủ là yêu người!

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết thành tâm sống những điều Chúa dạy, gồm tóm trong hai điều căn bản là Mến Chúa Yêu Người.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Ba Mươi MốtThường Niên hôm nay là: “HÃY TRUNG THÀNH TUÂN GIỮ NHỮNG ĐIỀU RĂN CHÚA TRUYỀN”.Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn khao khát thực hiện những điều răn Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su trả lời: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Và Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh,luôn biếtquan tâm sống hai điều răn căn bản của Đạo là Mến chúa Yêu Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn tích cực sống Mến Chúa Yêu Người trong từng giây phút. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống trong tình yêu thương của Chúa bằng thực hiện những điều răn Chúa dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết thành tâm sống những điều Chúa dạy, gồm tóm trong hai điều căn bản là Mến Chúa Yêu Người.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Thập giá là điên rồ
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
Vài suy nghĩ xung quanh vấn đề lạm dụng tình dục trong Hội thánh Công Giáo
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C
Giận ghét Thầy
Mùa Chay: Mùa canh tân đổi mới
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
Page 1 of 32 (312 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 994
Tất cả: 56,296,245