Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN B

CHỈ CÓ CHÚA CHA BIẾT MÀ THÔI.

Mc 13,24-32

 

13,24 "Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, 25 các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. 26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. 28 "Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. 29 Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. 30 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. 32 "Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.

 

Chiết tự CHÍCHvà Gợi ý

 

CHÍCH là độc nhất, chỉ là.

Chỉ chim đuôi ngắn chẳng ra ngoài gì.

 

CHÍCH(chỉ, đơn độc) được ghép bởi hai chữ CHUY(chim đuôi ngắn)và HỰU(thêm, lần nữa). Được hiểu là một chuyện gì đó chỉ lưu truyền trong một loài chim đuôi ngắn, nếu có thêm lần nữa thì cũng chỉ loài chim ngắn biết, nói nên sự độc nhất bí mật, chỉ trong phạm vi một.

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

◼ (Tính) Một mình, cô độc. ◎Như: hình đan ảnh chích  hình đơn bóng lẻ. ◇Cao Bá Quát : Chích mã thiên san nguyệt  (Bảo Xuyên ông ) Ngựa lẻ loi (vượt) nghìn núi dưới trăng.
◼ (Tính) Lẻ (số). ◎Như: chích nhật 
 ngày lẻ. § Ghi chú: song nhật 
 ngày chẵn.

◼ (Tính) Riêng biệt, độc đặc, đặc thù. ◎Như: độc cụ chích nhãn  có nhãn quan hoặc kiến giải đặc thù, riêng biệt.

◼ (Danh) Lượng từ: (1) Đơn vị dùng cho cầm thú. ◎Như: nhất chích kê  một con gà, lưỡng chích thố tử  hai con thỏ. (2) Đơn vị số kiện, vật thể. ◎Như: nhất chích tương tử  một cái rương, lưỡng chích nhĩ hoàn  đôi bông tai.

 

Gợi ý CHỈ từ Bài Tin Mừng:

 

Chỉ có cách tốt nhất là chuẩn bị đón ngày tận thế vì ngày tận thế là có thật bởi đó là quy luật, và chính Chúa truyền dạy.

13,24 "Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, 25 các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. 28 "Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. 29 Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. 30 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.

Ngày tận thế là có thật, các tôn giáo lớn đều tin vậy. Thái độ khôn ngoan cần có chính là hãy vui sống giây phút hiện tại và chu toàn bổn phận từng giây phút. Hãy sống tinh thần của Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận: “Chấm này nối tiếp chấm kia,

ngàn vạn chấm thành một đường dài.

Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.

Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp.

Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.

Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng.

Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng.” (Đường Hy Vọng số 978).

Cần khôn ngoan để nhận ra “dấu chỉ thời đại” nhưng không hoảng sợ trước những dấu chỉ thất thường. Cần sống chân thành và tín thác vào Chúa, để có thể “khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21,28).

 

Ngày tận thế là có thật mà chỉ một mình Chúa biết, nên hãy sống tốt bổn phận đừng nghe tin đồn thổi mà sợ hãi.

 

26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. 31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. 32 "Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.

 

Ai biết ngày tận thế xảy ra chính xác vào ngày giờ nào? Thưa câu trả lời đã được chính Chúa Giêsu khẳng định: “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.” Trong lịch sử đã có rất nhiều lần dự đoán “hụt” (*) vì con người tự cho mình có cái thượng trí của Thiên Chúa.

 

Xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn nhận biết sự thật về ngày tận thế để luôn tỉnh thức sống chu toàn bổn phận.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

(*)(http://topplus.vn/tin-tuc/top-10/top-10-nhung-lan-du-doan-hut-ve-ngay-tan-the-trong-lich-su)

 

 

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Ba Mươi BaThường Niên hôm nay là: “CHỈ CÓ CÁCH TỐT NHẤT LÀ CHU TOÀN BỔN PHẬN ĐỂ ĐÓN NGÀY TẬN THẾ”.Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luônxác tín có ngày tận thế để luôn sống trong tinh thần chuẩn bị bằng chu toàn bổn phận. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh,biếtsống chu toàn bổn phận để được vào sống những người được Chúa tuyển chọn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn tin tưởng vào Lời Chúa để được sống bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chúa Giêsu dạy: Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống tín thác vào Chúa mà lo chu toàn bổn phận, để không hoảng sợ trước những tin đồn về Tận-Thế từ loài người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con, luôn nhận biết sự thật về ngày tận thế để luôn tỉnh thức sống chu toàn bổn phận.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh Năm C
Lòng thương xót Chúa: ơn cứu độ hay phép lạ!
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
Đức ki-tô phục sinh: Người Bạn đồng hành của Ki-tô hữu
Thập giá là điên rồ
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
Vài suy nghĩ xung quanh vấn đề lạm dụng tình dục trong Hội thánh Công Giáo
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C
Giận ghét Thầy
Page 1 of 32 (317 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 692
Tất cả: 56,999,675