Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên Năm C

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

Lc 10,25-37

 

25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" 26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?" 27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." 28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống." 29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" 30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?" 37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."

 

HÃY… LÀM

Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."(Lc 10, 37)

 

   

Chiết Tự Luận từ Nôm:

HÃY được viết dạng chữ NÔM: 矣 (C2*); 俟(F2); 㤥(F2*); 咳(F2*); 𩡭 (D1)

   Mượn chữ Hán HỸ 矣 :Tiếng tỏ ý khuyên răn, thúc giục. HÃY俟 (F2) = NHÂN 亻+HỸ 矣 ; HÃY 唉 (F2) = KHẨU 口+HỸ 矣

悲矣𨕭共𡗶:Bay hãy lên cùng Trời 召福重無穷: chịu [nhận, hưởng] phúc trọng vô cùng. (Ông Thánh, 3b)

翁唉於低: Ông hãy ở đây, 庄固末功󰠲: chẳng có mất công đâu. (Bà Thánh, 4a)

Tương tự mượn chữ Hán HỢI để ghép 咳 HÃY= KHẨU 口+ HỢI 亥;  㤥 HÃY (F2)= TÂM 忄+ HỢI 亥;   𩡭 HÃY (D1)= HÃI 駭 → 馬+矣 → 卜

昆渚𠰷爫之: Con chớ lo làm chi, 亥宜吒媄眉: hãy nghe cha mẹ mày. (Ông Thánh, 1a)

 

歐羅㤥待欺:  Âu là hãy đợi khi sang. 𨖅 英㛪 些仕决塘𢧚庄: Anh em ta sẽ quyết đàng nên chăng. (Kiều Lê, 70a)

 

   LÀM được viết dạng chữ NÔM: 爫;  𪵯

   Mượn chữ Hán TIÊN làm爫 (B → G1): VI 爲 → 爫 | C2 → G1): LẠM 濫 → 滥 → 𪵯 → 爫. 𪵯 LÀM (C2: 濫 → 滥 → 𪵯 Thực hiện, tiến hành, theo đuổi việc gì. Lao động, tạo ra sản phẩm

咹固𠶣:  Ăn có mời,爫固遣: làm có khiến. (Nam lục, 28a)

 (* là những ký hiệu cách cấu tạo chữ NÔM,  xin xem mục Tâm Giao trong Bài suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng

25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" 26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?" 27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." 28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống." 29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" 30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?" 37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."

 

HÃY LÀM là tiếng tỏ ý khuyên răn, thúc giục thực hiện, tiến hành, theo đuổi việc gì nhằm lao động, tạo ra sản phẩm thành điều tuyệt hảo.

Theo nguyên ngữ Hán-Văn làm, trở nên (TỐ) được ghép bởi hai chữ NHÂN (người), CỐ (việc, cũ, cái gốc mình vẫn có từ trước). Được hiểu là một người làm điều gì đó để trở nên (trở lại) cái mình vốn có. Theo tinh thần ‘nhân chi sơ tính bổn thiện’. TỐ có ý nghĩa đặc biệt, nó không chỉ là làm công việc, mà là trở thành con người làm chủ công việc đó, như: làm quan, làm bác sĩ, làm người… LÀM là động từ, là hành trình chứ không chỉ là một hành động. Theo chiết-tự-Nôm HÃY LÀM giúp chúnh ta hiểu hơn rộng hơn khi Tiền Nhân Việt ghép Chữ TÂM (bằng tấm lòng), NHÂN (bằng con người lý trí và tự do), KHẨU(bằng lời nói có trách nhiệm, ích lợi cho người nghe), MÃ(bằng hết sức lực trong tinh thần phục vụ), vào Âm HỸ, HỢI nhắc nhở con cháu hãy làm bằng hết khả năng với mọi khía cạnh mới hy vọng thành công.

“LÀM để trở thành và đạt kết quả viên mãn cần phải an vui tự nguyện và miệt mài kiên nhẫn. LÀM trong câu Tin Mừng: "Ông hãy đi, và cũng hãy LÀM như vậy." Không phải là lời khuyên hãy làm cái việc như người Sa-ma-ri đã làm, mà là hãy trở thành người tốt như người Sa-ma-ri, rồi ắt sẽ biết phải làm những gì cho anh chị em mình. Làm được vài việc tốt chưa chắc đã là người tốt, nhưng người tốt thì những việc họ làm thường là tốt.” (CN 15 TN 2016)

 

Xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng ta, biết sống và hành động như con người bác ái biết quan tâm đến anh chị em mình.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Yêu thương người là điều căn bản của cuộc sống đạo, mà mọi tín hữu chúng ta đều cố gắng thể hiện. Trong tâm tình khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

"Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết khao khát tìm kiếm sự sống đời đời ngay trong cuộc sống tại thế hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Trong Luật đã viết: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống và thực thi những giới răn Chúa truyền. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết quan tâm và giúp đỡ anh chị em mình, trong từng hoàn cảnh cụ thể với khả năng củ thể của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, hăng say thực hành việc bác ái và còn mong mốn trở thành con người bác ái như Chúa đã chỉ ra nơi người Samari. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con trở thành con người bác ái, biết sống yêu thương và nâng đỡ anh chị em mình . Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

 

Bài viết liên quan:

Một Giêsu hữu không hạnh phúc là một Giêsu hữu vô dụng
Suy niệm Chúa nhật Chúa lên trời Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Thăng Thiên
Chúa lên Trời - Có chăng một cõi đi về?
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 6 Phục sinh A
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Phục sinh A
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Phục sinh Năm A
Tấm bánh tình yêu
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm A
Page 1 of 42 (412 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
40
41
42
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1049
Tất cả: 64,510,478