LỊCH CÔNG GIÁO NĂM 2019

 

Giáo Phận LONG XUYÊN

LỊCH PHỤNG VỤ

Năm 2019 – Năm C

KỶ HỢI

 

LỊCH PHỤNG VỤ 2019

Chúa Giáng Sinh                                          Thứ ba 25-12-2018

Thánh Gia Thất                                            Chúa Nhật 30-12-2018

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa                     Thứ Ba 01-01-2019
Lễ Hiển Linh                                                Chúa Nhật 06-01-2019

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa                        Chúa Nhật 13-01-2019

MÙA THƯỜNG NIÊN TRƯỚC MÙA CHAY:

         từ thứ Hai tuần I TN                                         14-01-2019

         đến thứ Ba tuần VIII TN                                  05-03-2019

Tết Nguyên Đán KỶ HỢI (mùng 1 Tết): Thứ Ba 05-02-2019

Lễ Tro                                                                Thứ Tư 06-03-2019

Lễ Lá                                                            Chúa Nhật 14-04-2019

Thứ Năm Tuần Thánh                                    Thứ Năm 18-04-2019

Thứ Sáu Tuần Thánh                                        Thứ Sáu 19-04-2019

Thứ Bảy Tuần Thánh                                       Thứ Bảy 20-04-2019

Lễ Phục Sinh                                                 Chúa nhật 21-04-2019

Lễ Chúa Giêsu lên trời                                  Chúa nhật 02-06-2019

Lễ Hiện Xuống                                             Chúa nhật 09-06-2019

MÙA THƯỜNG NIÊN SAU LỄ HIỆN XUỐNG:

          từ thứ Hai tuần X                                                  10-06-2019

          đến thứ Bảy tuần XXXIV                                    30-11-2019

Lễ Chúa Ba Ngôi                                          Chúa nhật 16-06-2019

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô                    Chúa nhật 23-06-2019

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu                              Thứ Sáu 28-06-2019

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ                    Chúa nhật 24-11-2019

Chúa nhật I Mùa Vọng                                 Chúa nhật 01-12-2019

Chúa Giáng Sinh                                               Thứ Tư 25-12-2019


 

THÁNG 12-2018

Ý cầu nguyện trong tháng:

 

Cầu cho mỗi quốc gia biết dùng những phương tiện cần thiết để dành ưu tiên trong việc tạo dựng tương lai cho tuổi thơ, đặc biệt những em đang gặp phải khổ đau.

 

 

MÙA VỌNG

 

Mùa vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do ấy, Mùa Vọng được coi là mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39).

Lưu ý:

1. Trong Mùa Vọng, có thể sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác, và chưng hoa trên bàn thờ, trong mức độ phù hợp với tính chất của mùa phụng vụ này, tuy nhiên phải liệu sao để đừng đi trước niềm vui tràn đầy của lễ Giáng Sinh (x. CE 236).

2. Các Chúa Nhật Mùa Vọng không được cử hành thánh lễ an táng (x. IM 380).

3. Khi cử hành lễ Hôn Phối vào các Chúa Nhật Mùa Vọng, “thì sử dụng bản văn và các bài đọc của lễ hôm ấy, tuy nhiên vẫn đọc lời nguyện chúc hôn và tuỳ nghi có thể sử dụng công thức ban phép lành cuối lễ dành cho lễ hôn phối”. (OCM 34)

 

THÁNG MƯỜI HAI

 

NĂM PHỤNG VỤ 2019 - NĂM C

 

16        10       Tm/H   CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG.

Xp 3:14-18a; Pl 4:4-7; Lc 3:10-18.

Thánh Vịnh tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Những ai có thể lãnh nhận Bí tích Xức Dầu bệnh nhân?

T. Mọi tín hữu khi lâm bệnh nặng, khi gặp nguy tử, hoặc bị yếu liệt vì tuổi già, đều có thể lãnh Bí tích Xức Dầu bệnh nhân (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 316).

 

CHIA SẺ

Theo định hướng của Công Đồng Vatican II, Bộ Phụng Tự đã qui định 6 trường hợp sau đây về người lãnh nhận Bí tích Xức dầu:

 

(1) Bí tích Xức Dầu có thể ban lại, nếu sau khi lãnh nhận Bí tích này, bệnh nhân bình phục và sau đó bệnh trở lại; Hay nếu trong cùng một căn bệnh kéo dài lâu, khi tình trạng nguy cập trở nên trầm trọng hơn. (2) Bí tích này có thể ban cho bệnh nhân trước khi giải phẫu vì căn bệnh nguy hiểm. (3) Bí tích này có thể ban cho người già yếu, dù không có bệnh nặng. (4) Bí tích này có thể ban cho trẻ em khi chúng biết sử dụng trí khôn. (5) Bí tích này có thể ban cho bệnh nhân đã bất tỉnh hoặc mất trí, miễn là khi họ còn tỉnh táo, với tư cách là người có đức tin, có thể họ xin chịu Bí tích này. (6) Đối với bệnh nhân đã chết, Linh mục chỉ cầu xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho họ mà thôi; và không ban Bí tích Xức Dầu cho họ. Trong trường hợp hồ nghi, không biết bệnh nhân đã chết thật chưa, thì có thể ban Bí tích này với điều kiện (Trích “Nghi Thức Xức Dầu Bệnh Nhân”, ngày 07.12.1972), (x. GLHTCG, số 1514).

 

17         11       Tm       Thứ Hai tuần 3 MV.

St 49:2.8-10; Mt 1:1-17

18        12        Tm       Thứ Ba tuần 3 MV.

Gr 23:5-8; Mt 1:18-25

19        13        Tm       Thứ Tư tuần 3 MV.

Tl 13:2-7.24-25a; Lc 1:5-25

20        14        Tm       Thứ Năm tuần 3 MV.

Is 7:10-14; Lc 1:26-38.

21        15        Tm       Thứ Sáu tuần 3 MV.

Thánh Phêrô Canisiô, Lmtsht.

Xp 3:14-18a; Lc 1:39-45

22        16        Tm       Thứ Bảy tuần 3 MV.

1Sm 1:24-28; Lc 1:46-56

 

23        17        Tm       CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG.

Mi 5:1-4a; Dt 10:5-10; Lc 1:39-45

Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Những ai được ban Bí tích Xức Dầu bệnh nhân?

T. Chỉ có các Giám mục và Linh mục mới có quyền ban Bí tích Xức Dầu bệnh nhân (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 317).

 

CHIA SẺ

Các Giám mục và Linh mục là thừa tác viên chính thức của Bí tích Xức Dầu bệnh nhân (Giáo luật, số 1003, 1). Mọi Linh mục được phép mang Dầu Thánh theo bên mình, để khi cần thiết, có thể ban Bí tích Xức Dầu bệnh nhân (Giáo luật, số 1003, 3).

 

Dầu sử dụng trong Bí tích Xức Dầu là dầu ôliu, hay thảo mộc; và phải được Giám mục hay những người do luật quy định làm phép. Dầu này thường được làm phép vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh (XD 21). Khi không có sẵn Dầu bệnh nhân đã được thánh hiến bởi Giám mục, thì bất cứ Linh mục nào khi cử hành Bí tích Xức Dầu cũng có thể làm phép dầu theo nghi thức đã qui định. Nhưng số dầu còn lại do Linh mục này làm phép, phải được đốt hết, sau khi cử hành xong Bí tích cho bệnh nhân (XD 21-22).

 

Khi xức dầu, thừa tác viên phải xức bằng chính tay của mình, trừ khi có lý do quan trọng đòi hỏi phải dùng đến một dụng cụ trung gian (Giáo luật, số 1000, 2).

 

24        18        Tm       Thứ Hai tuần 4 MV.

                                    2Sm 7:1-5.8b-12.14a.16; Lc 1:67-79

Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr).

Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25.

25       19         Tr         Thứ Ba. ĐẠI LỄ GIÁNG SINH.

                      Lễ trọng với tuần bát nhật.

                      Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân.

Lễ Đêm: Is 9:1-6; Tt 2:11-14; Lc 2:1-14

Lễ Rạng Đông: Is 62:11-12; Tt 3:4-7;

   Lc 2:15-20

Lễ Ban ngày: Is 52:7-10; Dt 1:1-6;

Ga 1:1-18

PVGK: thánh vịnh riêng

26       20         Đ         Thứ Tư. NGÀY THỨ HAI

TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH STÊPHANÔ,

TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.

Cv 6:8-10. 7:54-59; Mt 10:17-22
PVGK: thánh vịnh riêng

27       21         Tr         Thứ Năm. NGÀY THỨ BA

TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ  SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

1Ga 1:1-4; Ga 20: 1a.2-8

PVGK: thánh vịnh riêng

28       22         Đ         Thứ Sáu. NGÀY THỨ TƯ

TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO.

Lễ kính. 1Ga 1:5-2:2; Mt 2:13-18

PVGK: thánh vịnh riêng

29       23        Tr          Thứ Bảy. NGÀY THỨ NĂM

TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

Thánh Tôma Becket, Gmtđ.

1Ga 2:3-11; Lc 2:22-35
PVGK: thánh vịnh riêng

 

30       24         Tr         CHÚA NHẬT. NGÀY THỨ SÁU

TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

LỄ THÁNH GIA
Lễ kính. Hc 3:2-6. 12-14; Cl 3: 12-21;

Lc 2: 41-52. Hoặc: 1Sm 1:20-22. 24-28; 1Ga 3:1-2. 21-24; Lc 2:41-52

PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ và tu viện:

- (LX) Dòng Thánh Gia

- (VT) Thánh Gia [Thầy Ký]

- (TH) Thánh Gia [7A], Thánh Gia [1b]

- (RG) Tân Bình, Hòa Hưng

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Bí tích Xức dầu Bệnh nhân được cử hành thế nào?

T. Bí tích Xức Dầu được cử hành qua việc xức dầu trên trán và hai lòng bàn tay của bệnh nhân, cùng với lời nguyện xin ân sủng của Bí tích này (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 318).

 

CHIA SẺ

Như tất cả các Bí tích khác, Bí tích Xức Dầu bệnh nhân cũng là một cử hành phụng vụ có tính cộng đoàn, dù được cử hành riêng tư. Nếu hoàn cảnh cho phép, nên cử hành Bí tích Giải Tội cho bệnh nhân trước khi ban Bí tích Xức Dầu cho họ (có thể ban ơn Toàn Xá). Tiếp sau đó là trao ban Thánh Thể như “của ăn đàng”, giúp họ vững bước tiến vào đời sống vĩnh cửu với Chúa.

 

Nghi thức chính yếu của Bí tích Xức Dầu bệnh nhân, là Linh mục đặt tay trên bệnh nhân và đọc lời nguyện xin Thiên Chúa, nhờ sức mạnh của Thánh Thần, sẽ chữa trị linh hồn bệnh nhân. Và nếu Chúa muốn, thì thể xác bệnh nhân cũng được chữa lành. Kế đến, Linh mục lấy Dầu bệnh nhân (OI) xức lên trán bệnh nhân và đọc: “Nhờ việc xức Dầu Thánh này, và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con. Amen”. (Sau đó xức hai tay bệnh nhân và đọc): “Để Người giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa con và thương làm cho con thuyên giảm. Amen” (x. GLHTCG, số 1517-1519).

 

31       25/11   Tr          Thứ Hai. NGÀY THỨ BẢY

TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

1Ga 2:18-21; Ga 1:1-18

Thánh Sylvestrô I giáo hoàng.


THÁNG GIÊNG 2019

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho giới trẻ, đặc biệt tại Châu Mỹ La Tinh, biết noi gương Mẹ Maria, đáp trả lời mời gọi của Chúa, loan truyền Niềm Vui Tin Mừng cho thế giới.

 

01        26-11   Tr        Thứ Ba. NGÀY THỨ TÁM

TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA.

Lễ trọng.

Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Lc 2:16-21

Ngày thế giới cầu cho hoà bình.

Ngày bổn mạng của giáo phận.

PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ:

- (LX) Cản Đá

- (CM) Cần Thay, Ông Chưởng, Nhơn Mỹ

- (VT) Long Thạnh, Trinh Vương [Bờ Bao]

- (RG) Thạnh Hòa Gh, Hòn Chông

02         27       Tr         Thứ Tư. Thánh Basiliô Cả và Thánh

Grêgôriô Nazianzênô, Gmtsht – lễ nhớ.

1Ga 2:22-28; Ga 1:19-28

Thánh vịnh tuần 1

03        28        Tr         Thứ Năm đầu tháng trước Lễ Hiển Linh

                                    1Ga 2:29-3:1-6; Ga 1:29-34

                                    Danh Thánh Chúa Giêsu

                                    Cv 4:8-12; Lc 2:16-21

04        29        Tr         Thứ Sáu đầu tháng trước Lễ Hiển Linh.

1Ga 3:7-10; Ga 1:35-42

05        30        Tr         Thứ Bảy đầu tháng trước Lễ Hiển Linh.

             1Ga 3:11-21; Ga 1:43-51

Chiều: LỄ VỌNG HIỂN LINH

Gal 4:1-7; Mt 2:19-23

 

06      01/12     Tr         CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH.

                                    Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

Is 60:1-6; Ep 3:2-3a.5-6; Mt 2:1-12

Thánh vịnh riêng

 

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Bí tích Xức Dầu bệnh nhân có những hiệu quả nào?

T. Bí tích Xức dầu có những hiệu quả này: (1) Một là kết hợp bệnh nhân với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, để sinh ích cho họ và cho Hội Thánh. (2) Hai là mang lại cho họ niềm an ủi và lòng can đảm, để họ chịu đựng những đau đớn của bệnh tật, hoặc tuổi già. (3) Ba là tha thứ các tội họ đã phạm, nếu họ chưa thể xưng được. (4) Bốn là chữa lành thân xác họ, nếu điều đó phù hợp với ý Chúa. (5) Năm là chuẩn bị cho họ “cuộc vượt qua” sang cõi sống đời đời (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 319).

 

CHIA SẺ

Bí tích Xức Dầu bệnh nhân là hồng ân đặc biệt của Chúa Thánh Thần, để giúp bệnh nhân thêm tin tưởng, bình an và phó thác trong tay Chúa. Đồng thời Bí tích này kết hiệp những đau khổ mà họ đang chịu với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, để sinh ơn cứu độ. Ân sủng của Bí tích này còn mang tính Hội Thánh, vì trong sự hiệp thông, cả Hội Thánh cùng cầu nguyện cho bệnh nhân; và bệnh nhân cũng góp phần của mình vào sự thánh hóa Hội Thánh. Nhất là Bí tích này chuẩn bị cho bệnh nhân cuộc ra đi lần cuối, giúp họ an tâm trong cuộc chiến đấu sau cùng, trước khi về Nhà Cha.

 

Cũng như Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể hợp thành “ba bí tích khai tâm Kitô giáo”, thì Bí tích Giải Tội, Xức Dầu bệnh nhân và Thánh Thể hợp thành “ba bí tích chuẩn bị về Quê Trời”, hay còn gọi là “các bí tích hoàn tất cuộc lữ hành trần thế” (x. GLHTCG, số 1520-1523).

 

07        02        Tr       Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh.

Thánh Raymunđô, Lm

1Ga 3:22-4:6; Mt 4:12-17. 23-25

Thánh vịnh tuần 2

 

MÙA THƯỜNG NIÊN

(trước Mùa Chay)

 

“Ngoài những mùa có đặc tính riêng biệt, còn lại ba mươi ba hoặc ba mươi bốn tuần trong chu kỳ năm phụng vụ. Trong các tuần lễ này, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô; nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật, thời gian này gọi là Mùa Thường Niên (AC 43)”.

                  

Bài đọc 1 các ngày trong tuần: NĂM LẺ (NĂM 1)

08        03        Tr         Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh.

1Ga 4:7-10; Mc 6:34-44

09        04        Tr         Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh.

1Ga 4:11-18; Mc 6:45-52

10        05        Tr         Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh.

1Ga 4:19-5:4; Lc 4:14-22a

11        06        Tr         Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh.

1Ga 5:5-13; Lc 5:12-16

12        07        Tr         Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh.

1Ga 5:14-21; Ga 3:22-30

13        08        Tr         CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA.

Lễ kính. Is 42: 1-4.6-7; Cv 10:34-38;

Lc 3:15-16.21-22 hoặc Is 40:1-5.9-11; Ti 2:11-14. 3:4-7; Lc 3:15-16.21-22.

PVGK: Thánh vịnh riêng

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Của Ăn Đàng là gì?

T. Của Ăn Đàng là Bí tích Thánh Thể được trao ban cho những người sắp lìa đời, giúp họ vững mạnh, tiến bước về Nhà Cha trên trời (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 320).

 

CHIA SẺ

Rước lễ đầu tiên trong đời, được gọi là “rước lễ vỡ lòng”. Còn rước lễ lần cuối trong đời, được gọi là “của ăn đàng”. Cụm từ này có ý nghĩa gì?

 

Có lẽ thuật ngữ “của ăn đàng” hơi xa lạ đối với ngôn ngữ Việt Nam, và không gợi lên ý tưởng nào trong đầu óc người nghe. Thực ra, đây là một chữ tiếng La tinh “viaticum”. Chữ này, lúc đầu ám chỉ một bữa tiệc từ giã bạn hữu trước khi lên đường; và sau đó cũng bao gồm hành lý mang theo khi đi đường, như tiền bạc, lương thực, quần áo, v.v... Phụng vụ đã du nhập chữ “viaticum” này, để ám chỉ hành trang của người tín hữu, khi chuẩn bị bước sang thế giới bên kia.

 

Kitô giáo tin rằng, cuộc sống vẫn tiếp tục ở thế giới bên kia, nhưng cuộc sống đó rất khác với cuộc sống hiện nay. Cuộc sống bên kia thế giới là sự sống thân mật với Thiên Chúa Ba ngôi và cộng đoàn các thánh. Vì thế, không cần phải mang theo quần áo, tiền bạc, hay lương thực. Đối với Kitô hữu, bữa tiệc và lương thực đi đường, chính là Mình Thánh Chúa Giêsu, như chính Ngài đã hứa: “Thịt Ta thật là của ăn. Máu Ta thật là của uống. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời” (x. Ga 6,51-58), (x. GLHTCG, số 1524).

 

14        09        X         Thứ Hai tuần 1 TN
                                    Dt 1:1-6; Mc 1:14-20. TV tuần 1

15        10        X         Thứ Ba tuần 1 TN                                                                   Dt 2:5-12; Mc 1:21-28.

16        11        X         Thứ Tư tuần 1 TN                                                                                         Dt 2:14-18; Mc 1:29-39

17        12        Tr         Thứ Năm tuần 1 TN

Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ.

Dt 3:7-14; Mc 1:40-45

18        13        X         Thứ Sáu tuần I Mùa TN

Dt 4:1-5.11; Mc 2:1-12

Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.

19        14        X         Thứ Bảy tuần 1 TN

Dt 4:12-16; Mc 2:13-17

20        15        X         CHÚA NHẬT 2 MÙA THƯỜNG NIÊN

Is 62:1-5; 1Cr 12:4-11; Ga 2:1-11.

 

Thánh Vịnh Tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Người chăm sóc bệnh nhân cần có những bổn phận nào?

T. Người chăm sóc bệnh nhân cần có những bổn phận này: (1) Một là phải lấy lòng bác ái chăm sóc phần xác bệnh nhân. (2) Hai là lấy đức tin mà an ủi, khuyên bảo họ vui lòng chịu đau đớn, để kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. (3) Ba là giúp bệnh nhân dọn mình lãnh nhận các Bí tích (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 323).

 

CHIA SẺ

Thăm viếng bệnh nhân là bổn phận của hết mọi người. Đặc biệt là của các Linh mục, của những người có trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân, và của thân nhân người bệnh. Sống trong cộng đoàn đức tin, chúng ta đều liên đới với nhau. Khi được thăm viếng, bệnh nhân sẽ không cảm thấy cô đơn hay vô dụng. Trong nhiều trường hợp, ngoài việc nâng đỡ tinh thần người bệnh, ta còn có thể đưa họ trở về với Chúa, nếu sau nhiều năm tháng họ sống xa Chúa và Hội Thánh.

 

Lúc lâm bệnh, thường ai cũng cảm thấy băn khoăn lo lắng, nhiều khi thất vọng và cảm thấy suy giảm về đức tin, đức cậy. Vì thế khi đến thăm bệnh nhân, ta phải hết sức khôn ngoan và tế nhị, để có thể giúp họ vui lòng chấp nhận đau khổ theo gương Chúa Giêsu. Chính Ngài cũng đã lo âu và đau khổ vì ta.

 

Trong những dịp thăm viếng, ta hãy tế nhị và khôn ngoan, để giúp bệnh nhân dọn mình lãnh nhận các Bí tích, càng sớm càng tốt. Ta cũng đừng quên cầu nguyện cho họ và hết sức giúp đỡ họ cả phần xác nữa, để có thể đem lại những lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân, giúp họ an tâm vượt qua cơn thử thách, và được chết lành trong Hội Thánh Chúa (x. GLHTCG, số 1516).

 

21        16       Đ          Thứ Hai tuần 2 TN

Thánh Thánh Anê, Đttđ. Lễ nhớ

Dt 5:1-10; Mc 2:18-22

22        17       X          Thứ Ba tuần 2 TN

Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo.

Dt 6:10-20; Mc 2:23-28

23        18       X          Thứ Tư tuần 2 TN

Dt 7:1-3.15-17; Mc 3:1-6

24        19       Tr          Thứ Năm tuần 2 TN

Thánh Phanxicô Salêsiô, Gmtsht.

Lễ nhớ. Dt 7:25-8:6; Mc 3:7-12

25        20        Tr         Thứ Sáu tuần 2 TN

T. PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI.

Lễ kính. Cv 22: 3-16; Mc 16: 15-18

Kết thúc tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.

26        21        Tr         Thứ Bảy tuần 2 TN

Thánh Timôthêô và Thánh Titô, Gm.

Lễ nhớ. 2Tm 1:1-8 hoặc Tt 1, 1-5;

Mc 1:14-20 hoặc Ga 21:15-17

 

27        22        X         CHÚA NHẬT 3 MÙA THƯỜNG NIÊN

Nkm 8:2-4a.5-6.8-10; 1 Cr 12:12-30;

Lc 1:1-4.4:14-21

Thánh Vịnh Tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Bí tích Truyền Chức Thánh là gì?

T. Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập, để ủy thác sứ vụ của Ngài cho các Tông đồ. Nhờ đó, sứ vụ này được tiếp tục thực thi trong Hội Thánh cho đến ngày tận thế (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 324).

 

CHIA SẺ

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã trao quyền cử hành Thánh Thể cho các Tông đồ: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). Khi từ cõi chết sống lại, Chúa Giêsu đã sai các ông đi rao giảng Tin Mừng và ban quyền tha tội: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,21-23). Ngài dạy các ông làm phép rửa cho muôn dân, trước khi Ngài lên trời (x. Mt 28,19).

 

Sau đó, các Tông đồ đặt tay ban Thánh Thần cho những người được chọn, để kế vị các Ngài (x. Cv 1,15-26; 6,6; 1 Tm 4,14). Chính các Giám mục là những người kế vị các Tông đồ liên tục qua các thời đại, với đầy đủ quyền bính. Các Giám mục lại đặt tay trao ban chức Linh mục và Phó tế cho những người mà các ngài tuyển chọn, lập nên hàng giáo sĩ.

 

Như vậy, Bí tích Truyền Chức Thánh là Bí tích Chúa Giêsu đã lập, để thông ban chức Linh mục của Ngài cho những người được tuyển chọn, để họ phục vụ dân Chúa, bằng việc giảng dạy, tế tựđiều hành mục vụ.

 

28        23       Tr          Thứ Hai tuần 3 T

                         Thánh Tôma Aquinô, Lmtsht. Lễ nhớ.

Tước hiệu Nhà Nguyện Toà Giám Mục

Dt 9:15. 24-28; Mc 3:22-30

29        24       X          Thứ Ba tuần 3TN

Dt 10:1-10; Mc 3:31-35

30        25       X          Thứ Tư tuần 3 TN

Dt 10:11-18; Mc 4:1-20

31        26       Tr          Thứ Năm tuần 3 TN

Thánh Gioan Boscô, Lm. Lễ nhớ.
Dt 10:19-25; Mc 4:21-25

 

THÁNG HAI

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho chúng ta biết quảng đại đón nhận các nạn nhân của nạn buôn người, bị ép buộc bán dâm và bạo hành.

 


01        27        X         Thứ Sáu đầu tháng tuần 3 TN

Dt 10:32-39; Mc 4:26-34

          02        28        Tr         Thứ Bảy đầu tháng tuần 3 TN

DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính.

PVGK: Thánh vịnh riêng.

Ml 3:1-4; Dt 2:14-18; Lc 2:22-40

Ngày quốc tế đời sống thánh hiến.

Tước hiệu các nhà thờ:

- (LX) Bình Minh

- (VA) Bắc Xuyên

 

03       29       X          CHÚA NHẬT 4 MÙA THƯỜNG NIÊN

 

                                              Gr 1:4-5.17-19; 1Cr 12:31-13:13;

                                               Lc 4:21-30. Thánh Vịnh Tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúa Giêsu lập Bí tích Truyền Chức Thánh khi nào?

T. Chúa Giêsu lập Bí tích Truyền Chức Thánh trong Bữa Tiệc Ly, khi Ngài nói với các Tông đồ rằng: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19), (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 325).

 

CHIA SẺ

Khi dâng mình chịu chết trên Thánh giá để cứu chuộc nhân loại, Chúa Giêsu vừa là tư tế, vừa là của lễ dâng lên Chúa Cha. Nhưng để lễ tế dâng trên thập giá được hiện diện với mọi người, thuộc mọi thời, mọi nơi, Chúa Giêsu đã làm 2 việc: Lập Bí Tích Thánh Thể và Bí tích Truyền chức.

 

Ngài lập Bí tích Thánh Thể, khi Ngài cầm lấy bánh và nói: “Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con”. Rồi Ngài cầm lấy chén rượu và nói: “Này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội” (Mt 26,26-28). Chúa lập Bí tích Thánh Thể để lễ tế của Ngài trên Thập giá được luôn tiếp tục, trở thành hiện tại đến muôn đời.

 

Nhưng để lễ tế của Ngài được tiếp tục luôn mãi, thì cần phải có người tế lễ. Vì thế, ngay sau khi lập Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã lập Bí tích Truyền Chức Thánh, khi Ngài nói với các Tông đồ và những người tiếp nối các ngài trong chức Linh mục rằng: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). Như vậy, khi dạy các Tông đồ: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, Chúa Giêsu đã ban quyền tế lễ cho các ông và những người kế vị chức Tư tế (x. GLHTCG, số 1544-1545).

 

04       30       X           Thứ Hai tuần 4 TN

Dt 11:32-40; Mc 5:1-20

Lưu ý đặc biệt: Hôm nay là ngày cuối năm Mậu Tuất, buổi chiều và tối có thể cử hành:

        Lễ Tất Niên: 1Cr 1,3-9; Lc 17,11-19

          Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

 

NĂM ÂM LỊCH KỶ HỢI

05      01/1      Tr          Thứ Ba

 KỶ HỢI            MỒNG 1 TẾT

 CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Tr)

Lễ Tân Niên: St 1,14-18; Pl 4,4-8;   Mt 6,25-34

Thánh Agata, Đttđ. Lễ nhớ (Đ)

Dt 12:1-4; Mc 5:21-43

06       02/1     Tr          Thứ Tư tuần 4 TN. MỒNG HAI TẾT.

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. (Tr)      

                                               Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Lc 1,67-75

                                               Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo.

                                               Lễ nhớ (Đ)

07       03/01    Tr         Thứ Năm đầu tháng tuần 4 TN

MỒNG BA TẾT.

Thánh hóa công việc làm ăn.

St 2:4b-9.15; Cv 20:32-35; Ga 5:16-20

08        04        X         Thứ Sáu tuần 4 TN

Thánh Hiêrônimô Êmilianô

Dt 13:1-8; Mc 6:14-29

09        05        X         Thứ Bảy tuần 4 TN

                                    Dt 13:15-17; Mc 6:30-34

10        06        X         CHÚA NHẬT 5 MÙA THƯỜNG NIÊN

                                    Is 6:1-2a.3-8; 1Cr 15:1-11; Lc 5:1-11

Thánh Vịnh Tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vì sao gọi là Bí tích Truyền Chức Thánh?

T. Vì Bí tích này thánh hiến người thụ phong, và cho họ thực thi quyền thánh chức, để họ phục vụ Dân Thiên Chúa theo phẩm trật của Hội Thánh (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 326).

 

CHIA SẺ

 

Vào thời cổ Roma, người ta sử dụng chữ “Ordo”, hay “Ordines” (phẩm trật, hàng, bậc), để chỉ tập thể những người lãnh đạo. Trong Hội Thánh cũng có những phẩm trật như vậy, dựa trên lời Kinh Thánh: “Muôn thuở, con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkisêđê” (Tv 110,4; Dt 5, 6).

 

Chữ “chức thánh” chỉ một phẩm trật của Hội Thánh. Người gia nhập vào phẩm trật đó phải được thánh hiến một cách đặc biệt, gọi là truyền chức. Nhờ hồng ân đặc biệt của Chúa Thánh Thần, việc thánh hiến này cho phép người thụ phong được thực thi một quyền thánh chức nhân danh Đức Kitô và với thẩm quyền của Đức Kitô, để phục vụ Dân Thiên Chúa (x. CĐ Vaticanô II, Hiến chế Tín Lý, số 10).

 

Quyền này chỉ có thể phát xuất từ chính Đức Kitô, qua Hội Thánh của Ngài. Việc truyền chức (ordinatio) cũng được gọi là sự thánh hiến (consecratio), bởi vì đây là sự tách riêng ratrao nhiệm vụ bởi chính Đức Kitô, để phục vụ Hội Thánh Chúa. Việc đặt tay của Giám mục cùng với lời nguyện thánh hiến, làm thành dấu chỉ hữu hình của sự thánh hiến này (x. GLHTCG, số 1537-1538).

 

11        07        Tr         Thứ Hai tuần 5 TN

                                    St 1:1-19; Mc 6:53-56

Đức Mẹ Lộ Đức. Lễ nhớ.

Đnl 30: 15-20; Lc 9: 22-25
Ngày Quốc tế các bệnh nhân.

Bổn mạng các giáo xứ:

- (LX) Kinh Ông Quýt - (TT) Đức Mẹ Lộ Đức [8b].

- (HT) Đức Mẹ Lộ Đức

12        08        X         Thứ Ba tuần 5 TN

                                    St 1:20-2:4a; Mc 7:1-13

13        09       X         Thứ Tư tuần 5 TN

St 2:4b-9.15-17; Mc 7:14-23

14        10        Tr         Thứ Năm tuần 5 TN                                                                                     Thánh Cyrillô, đan sĩ và Mêtôđiô, Gm.

Lễ nhớ.

St 2:18-25; Mc 7:24-30

15        11        X         Thứ Sáu tuần 5 TN

                                    St 3:1-8; Mc 7:31-37

16        12        X         Thứ Bảy tuần 5 TN

St 3:9-24; Mc 8:1-10

17        13        X         CHÚA NHẬT 6 MÙA THƯỜNG NIÊN.

Gr 17:5-8; 1Cr 15:12.16-20;

Lc 6:17.20-26

Thánh Vịnh Tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Trong Cựu Ước, Bí tích Truyền Chức Thánh được báo trước bằng những hình ảnh nào?

T. Trong Cựu Ước, Bí tích Truyền Chức Thánh được báo trước bằng việc phục vụ của các thầy Lêvi, chức tư tế của ông Aaron, và thể chế của 70 kỳ mục (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 327).

 

CHIA SẺ

Trong Cựu Ước, có nhiều hình ảnh tượng trưng cho Bí tích Truyền Chức Thánh. Chẳng hạn như: việc phục vụ của các thầy Lêvi, chức tư tế của ông Aaron, và thể chế của 70 kỳ mục (x. Ds 11,25).

 

Hình ảnh thầy Lêvi: Trong 12 chi tộc Israen, Thiên Chúa đã dành riêng chi tộc Lêvi để chuyên lo việc phụng vụ (x. Ds 1,48-53). Chính Thiên Chúa là gia nghiệp của chi tộc này (x. Gs 13,33). Vì thế ngay từ thời Cựu Ước đã có một nghi thức riêng biệt, để thánh hiến các tư tế (x. Xh 29, 1-30; Lv 8).

 

Hình ảnh chức tư tế của ông Aaron, hay thể chế của 70 kỳ mục cũng thế (x. Ds 11,24-25). Tất cả đều là những hình ảnh tiên báo về chức tư tế có chức thánh trong thời Tân Ước. “Họ được đặt lên vì loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như của lễ đền tội” (x. Dt 5,1).

 

Vì thế, chức tư tế trong thời Cựu Ước không có khả năng thực hiện ơn cứu độ, cũng như không đạt được sự thánh hóa vĩnh viễn (x. Dt 5,3; 7,27; 10,1-4). Các hình ảnh ấy sẽ được kiện toàn đầy đủ nơi Đức Kitô trong thời Tân Ước, nhờ hy tế Thập giá của Ngài (x. GLHTCG, số 1539-1543).

 

18        14        X         Thứ Hai tuần 6 TN

St 4:1-15; Mc 8:11-13

19        15        X         Thứ Ba tuần 6 TN

St 6:5-8.7:1-5.10; Mc 8:14-21

20        16        X         Thứ Tư tuần 6 TN

St 8:6-13; Mc 8:22-26

21        17        X         Thứ Năm tuần 6 TN

Thánh Phêrô Đamianô, Gmtsht

St 9:1-13; Mc 8:27-33

22        18        Tr         Thứ Sáu tuần 6 TN

LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ.

Lễ kính. 1Pr 5:1-4; Mt 16:13-19

23        19        Đ         Thứ Bảy tuần 6 TN

Thánh Pôlycarpô, Gmtđ. Lễ nhớ

St 11:1-7; Mc 9:2-13

24        20        X         CHÚA NHẬT 7 MÙA THƯỜNG NIÊN.

1Sm 26:2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15:45-49; Lc 6:27-38. Thánh Vịnh Tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Trong Tân Ước, các hình ảnh báo trước trong Cựu Ước được kiện toàn thế nào?

T. Trong Tân Ước, các hình ảnh này đã được kiện toàn nơi Đức Kitô, vị Thượng Tế theo phẩm trật Menkisêđê, nhờ hy tế Thập giá của Ngài (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 328).

 

CHIA SẺ

Tất cả những hình ảnh của Cựu Ước báo trước về chức tư tế đã được hoàn tất trọn vẹn nơi Đức Kitô, là “Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người” (1 Tm 2,5), là “Vị Thượng Tế theo phẩm trật Menkisêđê” (Dt 5,10). Chính Ngài đã làm cho Hội Thánh Chúa trở thành một vương quốc tư tế, để phụng sự Thiên Chúa Cha (x. Kh 1,6; 5,9-10; 1 Pr 2,5.9).

 

Thực vậy, nhờ Bí tích Rửa Tội, toàn thể cộng đoàn tín hữu đều được tham dự vào chức Tư tế, Tiên tri và Vương đế của Đức Kitô, tùy theo ơn gọi của riêng mình (x. CĐ Vaticanô II, Hiến chế Tín Lý, số 10). Hay nói cách khác, chức Tư Tế duy nhất của Đức Kitô đang được hiện diện qua chức tư tế thừa tác trong Hội Thánh, đúng như lời Thánh Tôma Aquinô: “Đức Kitô là vị Tư Tế đích thực duy nhất. Những người khác chỉ là những thừa tác viên của Ngài mà thôi” (x. GLHTCG, số 1539-1546).

 

25        21         X        Thứ Hai tuần 7 TN

Hc 1:1-10; Mc 9:14-29

26         22        X        Thứ Ba tuần 7 TN

                                    Hc 2:1-11; Mc 9:30-37

27          23        X                    Thứ Tư tuần 7 TN

                                    Hc 4:11-19; Mc 9:38-40

28          24        X        Thứ Năm tuần 7 TN

Hc 5:1-8; Mc 9:41-50

 

 

THÁNG BA

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

 

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Người đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu, đặc biệt những cộng đoàn đang bị bách hại, cảm thấy được gần gũi với Đức Kitô, và các quyền lợi của họ được tôn trọng.

 


01        25       X         Thứ Sáu đầu tháng tuần 7 TN

                                    Hc 6:5-17; Mc 10:1-12  

02         26       X         Thứ Bảy đầu tháng tuần 7 TN

Hc 17:1-15; Mc 10:13-16

03        27       X         CHÚA NHẬT 8 MÙA THƯỜNG NIÊN

Hc 27:4-7; 1Cr 15:54-58; Lc 6:39-45

Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Có mấy cách tham dự vào chức Tư Tế duy nhất của Đức Kitô?

T. Có hai cách tham dự vào chức Tư Tế duy nhất của Đức Kitô. Đó là tham dự vào chức tư tế thừa tác, hay chức tư tế cộng đồng.

 

CHIA SẺ

Chức tư tế thừa tác của các Giám mục và Linh mục, cũng như chức tư tế cộng đồng của các tín hữu, đều tham dự vào chức Tư Tế duy nhất của Đức Kitô theo cách thức riêng của mình và bổ túc cho nhau (x. CĐ Vaticanô II, Hiến chế Tín Lý, số 10). Dầu vậy, hai chức tư tế này khác nhau về bản chất.

 

Khác thế nào? Qua Bí tích Rửa Tội, các tín hữu thi hành chức tư tế cộng đồng của mình, bằng cách phát triển đời sống đức Tin, đức Cậy, đức Mến, và sống theo ơn Chúa Thánh Thần. Còn chức tư tế thừa tác của các Giám mục và Linh mục, dành để phục vụ chức tư tế cộng đồng, giúp phát triển ân sủng Bí tích Rửa Tội của mọi Kitô hữu. Ðó là một trong những cách thế Chúa Giêsu luôn dùng, để xây dựng và hướng dẫn Hội Thánh. Vì thế, chức tư tế thừa tác này được chuyển giao qua một bí tích riêng, đó là Bí tích Truyền Chức Thánh (x. GLHTCG, số 1547).

 

04         28       Tr         Thứ Hai tuần 8 TN

Thánh Casimirô. Lễ nhớ

Hc 17:20-24; Mc 10:17-27

05         29       X          Thứ Ba tuần 8 TN

                                    Hc 35:1-12; Mc 10:28-31

 

 

MÙA CHAY

Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa Giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua (AC 27).

Lưu ý:

1. Từ đầu Mùa Chay cho đến Canh thức Phục Sinh, trong Thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ không đọc (hát) Alleluia (IM 28).

2. Các Chúa nhật Mùa Chay không được cử hành thánh lễ ngoại lịch, thánh lễ an táng hoặc cầu hồn (IM 372 và 380).

3. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (x. CE 41; 252; 300).

4. Các ngày thường trong Mùa Chay được cử hành:

a. thánh lễ có nghi thức riêng và thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do Giám mục Giáo phận chỉ định hoặc cho phép (IM 374);

b. thánh lễ an táng (IM 380);

c. thánh lễ khi được tin người chết (hối tử) hoặc trong lần an táng cuối cùng, hoặc trong ngày giỗ đầu trừ thứ Tư lễ Tro hay Tuần Thánh (IM 381).

5. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM), và kinh Vinh Danh.

6. Khi cử hành lễ Hôn Phối trong cũng như ngoài Thánh Lễ, “thì sử dụng bản văn và các bài đọc của lễ hôm ấy, tuy nhiên vẫn đọc lời nguyện chúc hôn và tuỳ nghi có thể sử dụng công thức ban phép lành cuối lễ dành cho lễ hôn phối.” (OCM 34) Nhưng Cha Sở “nên nói cho những người kết hôn biết tính chất riêng biệt của mùa này. Phải tuyệt đối tránh không nên cử hành hôn nhân vào thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh. (OCM 32)

- Trong MC, lễ nhớ buộc có thể cử hành như lễ nhớ không buộc.

06        01/02       Tm   THỨ TƯ LỄ TRO.

                                    Giữ chay và kiêng thịt.

Ge 2:12-18; 2Cr 5:20-6:2; Mt 6:1-6,16-18. Thánh Vịnh Tuần 4.

Hôm nay chỉ có thể cử hành thánh lễ an táng mà thôi (IM 380).

 

Lưu ý:

          1. Về việc giữ chay và kiêng thịt

          a. Giáo luật điều 1251 quy đinh: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”

          b. Tuổi giữ chay, theo giáo luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, điều 97 khoảng 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.”

          c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo luật điều 1252)

          2. Về việc xưng tội và rước lễ

          a. Về việc xưng tội: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần.” (Giáo luật điều 989).

          b. Về việc rước lễ: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi có lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm.” (Giáo luật điều 920).

          Tại Việt Nam, thời gian để chu toàn luật buộc “rước lễ trong Mùa Phục Sinh” này là từ thứ Tư lễ Tro cho đến lễ Chúa Ba Ngôi (Thông báo của UBGM về PV số VII ngày 10-08-1971).

07        02     Đ                        Thứ Năm đầu tháng sau lễ Tro.

Thánh Perpêtua và thánh Fêlixita, tđ. Lễ nhớ. Đnl 30: 15-20; Lc 9: 22-25

08        03     Tm          Thứ Sáu sau lễ Tro.

Thánh Gioan Thiên Chúa, ts

Is 58: 1-9a; Mt 9: 14-15

09        04     Tm          Thứ Bảy sau lễ Tro.

            Thánh Phanxica Rôma, nt

Is 58: 9b-14; Lc 5: 27-32

10        05    Tm           CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY.

Đnl 26:4-10; Rm 10:8-13; Lc 4:1-13

Thánh Vịnh Tuần I

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Bí tích Truyền Chức Thánh có những hiệu quả nào?

T. Bí tích Truyền Chức Thánh có những hiệu quả này: (1) Một là ban đầy tràn Chúa Thánh Thần. (2) Hai là làm cho người thụ phong nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong ba chức năng: tư tế, tiên tri và vương đế, theo từng cấp bậc của Bí tích Truyền Chức Thánh. (3) Ba là trao ban một ấn tín thiêng liêng không tẩy xóa được (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 329).

 

CHIA SẺ

"Ðược Chúa Cha thánh hiến và sai đến thế gian” (x. Ga 10,36), Ðức Kitô đã cho các Tông đồ là các Giám mục, được tham dự vào việc thánh hiến và sứ mạng của mình. Các Giám mục lại giao trách nhiệm tác vụ của mình một cách hợp pháp cho nhiều phần tử trong Hội Thánh theo từng cấp bậc (x. CĐ Vaticanô II, Hiến chế Tín Lý, số 28).

 

Chức vụ Linh mục liên kết mật thiết với chức Giám mục, nên cũng được tham dự vào quyền bính mà chính Chúa Kitô đã dùng, để kiến tạo, thánh hóa và cai quản Thân Thể Người (x. Dt 5,1-10; 7,24; 9,11-28). Vì vậy, chức Linh mục dù đã có những Bí tích khai sinh đời sống Kitô giáo, nhưng vẫn được một Bí tích riêng in ấn tín đặc biệt, khi các ngài được Chúa Thánh Thần xức dầu trong Bí tích Truyền Chức Thánh. Như thế, các ngài nên giống Chúa Kitô Linh Mục, đến nỗi có quyền thay mặt Chúa Kitô là Ðầu, để phục vụ Dân thánh Chúa (x. GLHTCG, số 1562-1568).

 

11        06     Tm          Thứ Hai tuần 1 MC.

Lv 19:1-2.11-18; Mt 25:31-46

12        07      Tm         Thứ Ba tuần 1 MC.

Is 55:10-11; Mt 6:7-15

13        08       Tm         Thứ Tư tuần 1 MC.                                                                             Gn 3:1-10; Lc 11: 29-32

14        09      Tm         Thứ Năm tuần 1 MC.

Et 12: 14-16.23-25; Mt 7:7-12

15        10       Tm        Thứ Sáu tuần 1 MC.                                                               Ed 18: 21-28; Mt 5: 20-26

16         11      Tm        Thứ Bảy tuần 1 MC.

                                     Đnl 26: 16-19; Mt 5: 43-48

17        12      Tm        CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY

St 5:5-12.17-18; Pl 3:17-4:1; Lc 9:28b-36. Thánh Vịnh Tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Bí tích Truyền Chức Thánh gồm những cấp bậc nào?

T. Bí tích Truyền Chức Thánh gồm ba cấp bậc này: một là Phó tế, hai là Linh mục, ba là Giám mục (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 330).

 

CHIA SẺ

Bí tích Truyền Chức Thánh chỉ có một mà thôi, nhưng gồm 3 cấp bậc không thể thay thế trong cơ cấu của Hội Thánh, đó là: Giám mục, Linh mục và Phó tế (x. GLHTCG, số 1554). 

 

Giám mục: là người có chức thánh tròn đầy nhất, vì các ngài kế vị các Tông đồ, do việc đặt tay (tông truyền). Linh mục: là cộng sự viên của Giám mục, được tham dự vào sứ mạng phổ quát mà Chúa Giêsu trao cho các Tông đồ. Phó tế: là người được Giám Mục cắt đặt, để phục vụ trong một lãnh vực nào đó. Chẳng hạn: trao Mình Thánh Chúa, chứng hôn, Rửa Tội, công bố và rao giảng Tin Mừng, chủ toạ lễ nghi an táng và đặc biệt là việc bác ái (x. GLHTCG, số 1554-1570).

 

Có hai loại Phó tế: (1) Phó tế vĩnh viễn, có thể được ban cho người có gia đình. (2) Phó tế chuyển tiếp (thừa tác), được ban cho những người đang chuẩn bị nhận tác vụ Linh mục (x. GLHTCG, số 1571).

 

18          13      Tm       Thứ Hai tuần 2 MC.   

                                    Thánh Cyrillô Giêrusalem, Gmtsht

                                    Đn 9:3.4b-10; Lc 6:36-38

19          14      Tr         Thứ Ba tuần 2 MC.

THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM

ĐỨC TRINH NỮ MARIA.

Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

2Sm 7:4-5a, 12-14a.16; Rm 4:13.16-18.22; Mt 1:16. 18-21.24a

PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ:

- (CĐ) Phú An -  (LX) Núi Sập, Hoà  Lợi, Năng Gù, Vĩnh Nhuận

- (VA) Châu Long, Tân Mỹ [G2], Đồng Công [F2],

         Đền Thánh Giuse An Bình

- (VT) Hải Hưng [C1], Thanh Hải, Thanh Long, Hợp Tiến 

- (TH) Bình Lộc 

- (HT) Hòa Giang

- (TT) Hợp Châu, Thánh Giuse [7b], Tân Bùi, Lạng Sơn, Giu Đức (8b).

- (RG) Đền Thánh Giuse, Tân Lập, Minh Châu

20        15       Tm        Thứ Tư tuần 2 MC.

Gr 18:18-20; Mt 20:17-28

21        16       Tm        Thứ Năm tuần 2 MC.

Gr 17:5-10; Lc 16:19-31

22        17       Tm        Thứ Sáu tuần 2 MC.

St 37:3-4.12-13a.17b-28;

Mt 21:33-43.45-46

23        18       Tm        Thứ Bảy tuần 2 MC.

Thánh Turibiô Monrôvêkhô, Gm

Mi 7:14-15.18-20; Lc 15:1-3. 11-32

24        19       Tm        CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY

Xh 3:1-8a.13-15; 1Cr10:1-6.10-12; Lc 13:1-9. Thánh Vịnh Tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Việc truyền chức Giám mục có những hiệu quả nào?

T. Việc truyền chức Giám mục có những hiệu quả này: (1) Một là trao ban sự trọn vẹn của Bí tích Truyền Chức Thánh. (2) Hai là làm cho vị Giám mục trở thành người kế vị các Tông đồ. (3) Ba là cho ngài gia nhập Giám mục đoàn, cùng với Đức Giáo hoàng chăm sóc toàn thể Hội Thánh. (4) Bốn là trao ban nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 331).

 

CHIA SẺ

Công đồng Vaticanô II dạy: Khi được tấn phong, các Giám mục nhận lãnh trọn vẹn Bí tích Truyền Chức mà tập tục phụng vụ Hội Thánh và các thánh Giáo phụ gọi là chức tư tế tối cao, và nhận lãnh thực tại toàn vẹn của thánh vụ (x. CĐ Vaticanô II, Hiến chế Tín Lý, số 21), (x. GLHTCG, số 1557-1560).

 

            Vì là đại diện của Ðức Kitô, mỗi Giám mục có trách nhiệm mục vụ trong Hội Thánh địa phương được trao phó cho ngài. Đồng thời ngài cũng phải cùng với các vị khác trong Giám mục đoàn, chăm lo cho toàn thể Hội Thánh. Dù mỗi Giám mục là mục tử của đoàn chiên được giao phó, nhưng vì là người kế nhiệm hợp pháp của các Tông đồ do Chúa Giêsu thiết lập, nên ngài phải liên đới trách nhiệm với sứ mạng tông đồ của Hội Thánh (x. Piô XII, thông điệp "Hồng ân đức tin"; CĐ Vaticanô II, Hiến chế Tín Lý, số 23).

 

25        20      Tr           Thứ Hai tuần 3 MC.

LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng

Is 7:10-14; 8:10; Dt 10:4-10; Lc 1:26-38

PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các các giáo xứ và giáo họ:

- (TT)  Truyền Tin; (HT) Bình Giang.

26        21      Tm         Thứ Ba tuần tuần 3 MC.

Đn 3: 25. 34-43; Mt 18: 21-35

27        22      Tm         Thứ Tư tuần tuần 3 MC.

Đnl 4:1.5-9; Mt 5:17-19

28        23      Tm         Thứ Năm tuần tuần 3 MC.

Gr 7: 23-28; Lc 11: 14-23

29        24      Tm         Thứ Sáu tuần tuần 3 MC.

Hs 14: 1-9; Mc 12: 28b-34

30        25      Tm         Thứ Bảy tuần tuần 3 MC.

Hs 6:1-6; Lc 18: 9-14

31        26      Tm/H     CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY

Gs 5:9a.10-12; 2Cr5:17-21; Lc 15:1-3.11-32. Thánh Vịnh Tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Việc truyền chức Linh mục có hiệu quả nào?

T. Việc truyền chức làm cho Linh mục nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô Tư Tế, và trao cho ngài khả năng hành động nhân danh Đức Kitô là Đầu (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 333).

 

CHIA SẺ

            Nhờ Bí tích Truyền Chức, Linh mục được thánh hiến theo hình ảnh Ðức Kitô, Vị Thượng Tế vĩnh cửu (x. Dt 5,1-10; 7,24; 9,11-28), để rao giảng Tin Mừng, chăm sóc các tín hữu và cử hành việc phụng tự Thiên Chúa, với tư cách là tư tế đích thực của Tân Ước" (x. CĐ Vaticanô II, Hiến chế Tín Lý, số 28).

 

Khi gia nhập hàng Linh mục nhờ Bí tích Truyền Chức, tất cả các Linh mục liên kết mật thiết với nhau bằng một tình huynh đệ do Bí tích. Đặc biệt trong một giáo phận, khi được chỉ định phục vụ dưới quyền Giám mục của mình, các ngài hợp thành một Linh mục đoàn duy nhất. Tính duy nhất của Linh mục đoàn được biểu lộ qua một tập quán trong phụng vụ: Đó là ngay sau Giám mục, thì các Linh mục cũng đặt tay lên đầu tân Linh mục trong lễ nghi phong chức (x. GLHTCG, số 1564,1568).

 

 

 

THÁNG TƯ

 

 CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho các bác sĩ và những người hoạt động nhân đạo, đặc biệt tại những nơi đang có giao tranh, biết hy sinh mạng sống mình để cứu chữa những người khác.


01        27/2   Tm         Thứ Hai tuần tuần 4 MC.

Is 65: 17-21; Ga 4: 43-54.

02        28      Tm         Thứ Ba tuần 4 MC.

Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu

Ed 47: 1-9. 12; Ga 5: 1-3.5-16

03        29      Tm         Thứ Tư tuần 4 MC.

Is 49: 8-15; Ga 5: 16-30

04        30      Tm         Thứ Năm đầu tháng - tuần 4 MC.

Thánh Isiđôrô, Gmtsht

Xh 32: 7-14; Ga 5: 18.31-47

05     01/03    Tm         Thứ Sáu đầu tháng - tuần 4 MC.

Kn 2: 1a. 12-22; Ga 7: 1-2. 10. 25-30

Thánh Vinh Sơn Phêriô, Lm

Bổn mạng các giáo xứ và giáo họ:

- (TH) Vinh sơn [A2], Vinh sơn [0a], Vinh sơn [4b],

06        02     Tm        Thứ Bảy đầu tháng -  tuần 4 MC.

                                    Gr 11:18-20; Ga 7:40-53

Lưu ý:

          Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ tùy theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục. Các thánh giá thì che cho đến thứ sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa. (Sách lễ Rôma trang 223)

07        03    Tm          CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY.

Is 43:16-21; Pl 3:8-14; Ga 8:1-11

Thánh Vịnh Tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Việc truyền chức Phó tế có hiệu quả nào?

T. Việc truyền chức Phó tế làm cho vị Phó tế nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là tôi tớ của mọi người, để phục vụ Hội Thánh trong thừa tác vụ Lời Chúa, trong việc phụng thờ Thiên Chúa, và trong việc bác ái (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 335).

 

 

CHIA SẺ

            Các Phó tế được đặt lên, không phải để lãnh nhận chức vụ Linh mục, nhưng để phục vụ (x. LG 229; x. CD 15). Vì thế khi phong chức Phó tế, chỉ mình Giám mục đặt tay. Ðiều này cho thấy Phó tế được liên kết đặc biệt với Giám mục trong trách nhiệm "phục vụ" (x. Thánh Hipôlitô, Truyền thống tông đồ, 8).

 

Các Phó tế tham dự cách đặc biệt vào sứ mạng và ân sủng của Ðức Kitô. Bí tích Truyền Chức in trong họ một ấn tín vĩnh viễn, làm cho các ngài nên đồng hình đồng dạng với Ðức Kitô, Ðấng trở thành "người phục vụ", nghĩa là tôi tớ của mọi người (x. Mc 10,45; Lc 22,27). Một trong các phận vụ của Phó tế là phụ giúp các Giám mục và Linh mục trong việc cử hành mầu nhiệm thánh, nhất là Thánh lễ, trao Mình Thánh Chúa, chứng kiến và chúc lành cho đôi hôn phối, công bố và rao giảng Tin Mừng, chủ tọa lễ nghi an táng và đặc biệt là việc bác ái (x. CĐ Vaticanô II, Hiến chế Tín Lý, số 29), (GLHTCG, số 1569-1570).

 

08       04       Đ           Thứ Hai tuần 5 MC.

Thánh Stanislaô, Gmtđ. Lễ nhớ

Đn 13:1-9.15-17.19-30.33-62; Ga 8:12-20

09       05       Tm         Thứ Ba tuần 5 MC.

Ds 21: 4-9; Ga 8: 21-30

10       06       Tm         Thứ Tư tuần 5 MC.

Đn 3: 13-20. 91-92. 95; Ga 8: 31-42

11       07       Tm         Thứ Năm tuần 5 MC.

St 17: 3-9; Ga 8: 51-59

12        08      Tm         Thứ Sáu tuần 5 MC.

Gr 20: 7.10-13; Ga 10: 31-42

13        09      Tm         Thứ Bảy tuần 5 MC.

                                    Thánh Martinô I, Ghtđ

Ed 37:21-28; Ga 11:45-57

 

TUẦN THÁNH

Description: Description: C:\Users\Admin\Downloads\chua-rua-chan.jpg

 

1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ  Tiệc Ly.

          Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với Thánh Lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chúa Nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.

          Trong các ngày Tuần Thánh, đừng cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.

          2. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, Kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

          Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.

          Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.

14      10        Đ           CHÚA NHẬT LỄ LÁ.

TƯỞNG NIỆM CUỘC

THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.

Ngày Quốc tế Giới Trẻ.

Is 50:4-7; Pl 2:6-11; Bài thương khó theo thánh Luca. Thánh vịnh tuần 2

Lưu ý:

Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Bí tích Truyền Chức Thánh được cử hành thế nào?

T. Bí tích Truyền Chức Thánh được trao ban, qua việc Giám mục đặt tay trên đầu tiến chức, và đọc lời nguyện truyền chức (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 336).

 

CHIA SẺ

Cả ba lễ Truyền Chức Thánh cho Giám mục, Linh mục và Phó tế, đều diễn ra theo cùng một diễn tiến, và được cử hành một cách long trọng trong Thánh Lễ.

 

Nghi thức chính yếu của Bí tích Truyền Chức Thánh cho cả ba cấp bậc, gồm việc Giám mục đặt tay trên đầu tiến chức, rồi long trọng đọc lời nguyện truyền chức. Qua lời nguyện này, Giám mục cầu xin Thiên Chúa đổ tràn Chúa Thánh Thần với các hồng ân của Ngài một cách đặc biệt trên tiến chức, giúp tiến chức thực thi thừa tác vụ được lãnh nhận.

 

Nghi thức phụ của Bí tích Truyền Chức Thánh gồm: Việc giới thiệu và tuyển chọn tiến chức, huấn dụ của Giám mục, khảo hạch tiến chức, kinh cầu các thánh. Sau nghi thức chính yếu của Bí tích Truyền Chức Thánh, tùy theo cấp bậc được phong chức, mà có việc Giám mục xức dầu thánh, trao sách Tin Mừng, trao dĩa thánh và chén thánh, trao nhẫn, mũ, gậy… (x. GLHTCG, số 1572,1574).

15        11        Tm       THỨ HAI TUẦN THÁNH.

Is 42:1-7; Ga 12:1-11

16        12       Tm        THỨ BA TUẦN THÁNH.  

Is 49:1-6; Ga 13:21-33.36-38

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr).

Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

Lưu ý:

Thánh lễ làm phép Dầu, do Đức Giám Mục chủ tế cùng với linh mục đoàn của người đồng tế, bảy tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Để nói lên sự hợp nhất của linh mục đoàn trong giáo phận, nên có các linh mục từ các hạt về đồng tế với Đức Giám Mục. Cộng đoàn nên tham dự đông đảo và rước lễ trong thánh lễ này.

Dầu mới được làm phép và hiến thánh được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ, Dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu.

Có thể tổ chức rước Dầu mới trước Thánh Lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng và hiệu năng của Dầu Thánh trong đời sống Kitô giáo.

17        13     Tm         THỨ TƯ TUẦN THÁNH   

Is 50:4-9; Mt 26:14-26

 

TAM NHẬT VƯỢT QUA

 

Chúa Kitô đã hoàn thành công trình cứu độ nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa chủ yếu bằng chính mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ mầu nhiệm này, bằng cái chết, Người đã diệt trừ sự chết của chúng ta, khi sống lại, Người đã phục hồi sự sống. Tam Nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa bừng sáng lên như là tột đỉnh của năm phụng vụ.” (AC 18)

 

18      14       Tr            THỨ NĂM TUẦN THÁNH

                                    Lễ Tiệc Ly: Xh 12:1-8,11-14;

                                    1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15

PVGK: thánh vịnh riêng

Lưu ý: Thánh lễ Tiệc Ly

          - Nhà tạm hoàn toàn để trống. Trong Thánh Lễ chiều nay sẽ truyền phép Bánh Thánh đủ cho giáo sĩ và giáo dân rước lễ hôm nay và ngày mai.

          - Có thể tổ chức rửa chân cho những người đàn ông đã được tuyển chọn.

          - Mình Thánh Chúa lưu giữ cho việc rước lễ ngày hôm sau được kiệu sang bàn thờ phụ, nơi giáo dân tiếp tục suy niệm và cầu nguyện.

          - Khuyên giáo dân nên tuỳ hoàn cảnh đến Chầu Mình Thánh Chúa ban tối hay đêm vào giờ thuận tiện; nhưng từ nửa đêm trở đi, không tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể nữa.

19    15       Đ                          THỨ SÁU TUẦN THÁNH.

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt.

Is 52:13-53:12; Dt 4:14-16. 5:7-9;

Ga 18,1-19.42. PVGK: thánh vịnh riêng

                                    Góp quỹ Bác Ái của HĐGM Việt Nam.

Lưu ý:

          - Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành bí tích nào hết, trừ bí tích Hoà Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, không đàn, không chiêng trống.

          - Hôm nay giữ chay và kiêng thịt. “Vì là Chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua, để tâm hồn được nâng cao và mở rộng mà đạt tới niềm vui của Chúa Nhật Phục Sinh” (PV, số 110).

          - Nếu có thể, nên long trọng cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân.

          - Chỉ dùng một Thánh Giá duy nhất trong nghi thức kính thờ.

          - Từ sau khi kính thờ Thánh Giá cho đến Canh Thức Vượt Qua, cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước Thánh Giá.

          - Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ, như: kiệu thương khó, đi Đáng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó Đức Mẹ…

20        16        Tr         THỨ BẢY TUẦN THÁNH–

                                    VỌNG PHỤC SINH

PVGK: thánh vịnh riêng

                                    CANH THỨC VƯỢT QUA:

          1. St 1,1–2,2 (St 1,1.26-31a)

          2. St 22,1-18 (St 22,1-2.9a.10-13.15-18)

          3. Xh 14,15-15,1a

          4. Is 54,5-14

          5. Is 55,1-11

          6. Br 3,9-15.32–4,4

          7. Ed 36,16-17a.18-28

          8. Rm 6,3-11

          9. Mt 28,1-10

21       17    Tr           CHÚA NHẬT LỄ CHÚA PHỤC SINH.

Lễ trọng với tuần bát nhật.

                                    Lễ cầu cho giáo dân.

Cv 10:34a.37-43; Cl 3:1-4; Ga 20:1-9 hoặc Lc 24: 1-12 (Thánh lễ chiều có thể đọc Luca 24:13-35). Phải hát ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh.

                                    PVGK: thánh vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ai được quyền ban Bí tích Truyền Chức thánh?

T. Chỉ có các Giám mục đã được tấn phong thành sự, mới có quyền trao ban ba cấp bậc của Bí tích này (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 337).

 

CHIA SẺ

Chính Ðức Kitô đã tuyển chọn và cho các Tông đồ tham dự vào sứ mạng và quyền bính của Ngài. Khi lên ngự bên hữu Chúa Cha, Ngài không bỏ rơi đoàn chiên, nhưng luôn nhờ các Tông đồ giữ gìn, che chở và hướng dẫn đoàn chiên đó. Từ đó đến nay, trải qua nhiều thời đại, các mục tử vẫn tiếp tục công trình của Chúa (x. Kinh tiền tụng lễ các Tông đồ I). Chính Ðức Kitô đã cho kẻ này làm Tông đồ, kẻ khác làm Mục tử (x. Ep 4,11). Ngài vẫn còn tiếp tục hoạt động như thế qua các Giám mục (x. CĐ Vaticanô II, Hiến chế Tín Lý, số 21).

 

Bởi vì Bí tích Truyền Chức Thánh là bí tích ban thừa tác vụ Tông đồ, nên chỉ có các Giám mục, với tư cách là những người kế nhiệm các Tông đồ, mới có quyền ban "hồng ân thiêng liêng" và "hạt giống tông đồ". Các Giám mục ở trong chuỗi kế nhiệm các Tông đồ, có quyền truyền chức cách thành sự ở cả ba cấp bậc của Bí tích Truyền Chức Thánh (x. Giáo luật, điều 1012), (GLHTCG, số 1575-1576).

 

22       18       Tr           THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT

                                    PHỤC SINH.

Cv 2:14.22-32; Mt 28:8-15

PVGK: thánh vịnh riêng.

23       19       Tr           THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT

                                    PHỤC SINH. Cv 2:36-41; Ga 20:11-18

PVGK: thánh vịnh riêng.

24       20       Tr         THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT

                                    PHỤC SINH. Cv 3:1-10; Lc 24:13-35

PVGK: thánh vịnh riêng.

25       21      Tr            THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT

                                    PHỤC SINH.

Không kính thánh Marcô, tông đồ thánh sử.

Cv 3:11-26; Lc 24:35-48.

PVGK: thánh vịnh riêng.

26       22      Tr            THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT

PHỤC SINH.

Cv 4:1-12; Ga 21:1-14

PVGK: thánh vịnh riêng.

27       23      Tr            THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT

                                    PHỤC SINH.

Cv 4:13-21; Mc 16:9-15

PVGK: thánh vịnh riêng.

28      24       Tr            CHÚA NHẬT 2  MÙA PHỤC SINH.

                                    CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

                                    CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT

CỦA THIÊN CHÚA.

Cv 5:12-16; Kh 1:9-11a.12-13.17-19; Ga 20:19-31
PVGK: thánh vịnh tuần 2.

Lưu ý:                       

          Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã quyết định cho các tín hữu được hưởng ơn toàn xá trong ngày Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, với bốn ý chỉ sau:

1. Ơn Toàn xá được ban với những điều kiện thường lệ là: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, cho những tín hữu nào trong ngày Chúa nhật II Phục Sinh, có quyết tâm từ bỏ mọi quyến luyến tội lỗi và tham dự vào các việc đạo đức tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa.

2. Ân xá một phần được ban cho những tín hữu nào, với tâm tình thống hối dâng lên Chúa Thương Xót một trong những lời cầu khẩn được phê chuẩn hợp pháp, như “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.

3. Ơn Toàn xá được ban cho những người đau yếu và những người săn sóc họ, nhưng phải - Có quyết tâm từ bỏ tội lỗi. - Có ý hướng thi hành 3 điều kiện thường lệ một khi có thể. - Đọc trước ảnh Chúa Thương Xót một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính và một lời cầu xin Lòng từ bi Chúa.

4. Vào ngày này, Đức Giám mục giáo phận có thể ban phép lành Tòa Thánh với Ơn Toàn xá, khi cử hành long trọng tại Nhà Thờ Chính Tòa, hay tương đương Nhà Thờ Chính Tòa.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ai có thể lãnh nhận Bí tích Truyền Chức thánh?

T. Chỉ những người nam đã được rửa tội và có đủ điều kiện do Hội Thánh quy định, mới được lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 338).

 

CHIA SẺ

Chỉ người nam đã chịu phép Rửa Tội mới được lãnh Bí tích Truyền Chức cách thành sự. Bởi vì Chúa Giêsu đã chọn những người nam để lập Nhóm Mười Hai, nên Hội Thánh bây giờ bị ràng buộc bởi sự chọn lựa ấy (x. Giáo luật, điều 1024). Do đó, không thể có việc truyền chức cho người nữ (x. GLHTCG, số 1577). Không ai có quyền đòi hỏi được lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh (x. Dt 5,4). Chỉ có thẩm quyền của Hội Thánh, mới đưa ra phán quyết về khả năng của các ứng viên.

 

Trong Hội Thánh Tây Phương, trừ Phó tế vĩnh viễn, mọi thừa tác viên có chức thánh thường được tuyển chọn từ những người nam sống độc thân, và có ý giữ độc thân vì Nước Trời (x. Mt 19,12). Còn trong Hội Thánh Đông Phương, vẫn giữ truyền thống: chỉ chọn làm Giám mục trong số những người độc thân. Còn Linh mục và Phó tế có thể được tuyển chọn trong những người đã lập gia đình.

 

Tuy nhiên, ngay cả trong Hội Thánh Đông Phương, sự độc thân của các Linh mục cũng rất được trân trọng. Vì thế, nhiều Linh mục trong Hội Thánh Đông Phương đã tự nguyện sống độc thân vì Nước Trời (x. Mt 19,12). Ở Đông Phương hay ở Tây Phương, ai đã lãnh nhận Bí tích Truyền Chức Thánh rồi, thì không còn được phép kết hôn (x. GLHTCG, số 1577-1580).

 

29        25        Tr         Thứ Hai tuần 2 PS.

Thánh Catarina Sienna, Đttsht. Lễ nhớ

Cv 4:23-31; Ga 3:1-8

30        26        Tr         Thứ Ba tuần 2 PS.

Thánh Piô V, Gh

Cv 4:32-37; Ga 3:7b-15

 

THÁNG NĂM

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

 

         Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ(GH 67).

 

 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho Giáo Hội tại Châu Phi, qua sự dấn thân của con cái mình, biết trở thành men tạo nên sự hợp nhất giữa các dân tộc và trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng cho lục địa này.

01        27        Tr         Thứ Tư tuần 2 PS.

Cv 5:17-26; Ga 3:16-21

Lễ thánh Giuse thợ.

St 1:26-2:3; Mt 13:54-58

Bổn mạng các các giáo xứ và giáo họ:

- (CĐ) Cái Dầu

- (CM) Hội An

- (VA) Thánh Giuse [Sáu Bọng]

- (VT) Thạnh An, Gh. Ba Khu [C2]

- (TH) Đông Hòa [Rivera], Gh. An Bình

- (TT) Thánh Giuse [2B]

- (HT) Mỹ Hiệp Sơn, Bình Sơn

02        28        Tr         Thứ Năm tuần 2 PS.

Thánh Athanasiô, Gmtsht. Lễ nhớ

                                    Cv 5:27-33; Ga 3:31-36

03        29        Đ         Thứ Sáu tuần 2 PS.

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

1Cr 15:1-8; Ga 14:6-14

04        30        Tr        Thứ Bảy tuần 2 PS.

Cv 6:1-7; Ga 6:16-21

05      01/04     Tr         CHÚA NHẬT 3 MÙA PHỤC SINH.

Cv 5:27-32.40b-41; Kh 5:11-14;

Ga 21:1-19. Thánh Vịnh Tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Những người lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh thi hành tác vụ với thẩm quyền nào?

T. Những người lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh thi hành tác vụ với thẩm quyền do chính Đức Kitô trao ban, chứ không phải do cộng đoàn ủy thác. Vì thế, họ thi hành tác vụ trong cương vị Đức Kitô là Đầu và nhân danh Hội Thánh. Do đó, “chức tư tế thừa tác” khác biệt với “chức tư tế cộng đồng”, mà các tín hữu đã lãnh nhận khi được rửa tội (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 340).

 

CHIA SẺ

Toàn thể Hội Thánh là một dân tư tế. Nhờ Bí tích Rửa Tội, mọi tín hữu được tham dự vào chức tư tế của Ðức Kitô. Sự tham dự này được gọi là "chức tư tế cộng đồng". Trên nền tảng của chức tư tế cộng đồng và để phục vụ chức tư tế này, còn có sự tham dự khác vào sứ mạng của Ðức Kitô, đó là “chức tư tế thừa tác”, được trao ban qua Bí tích Truyền Chức Thánh, với trách nhiệm phục vụ trong cộng đoàn, nhân danh Ðức Kitô, và thi hành chức vụ thủ lãnh của Ngài.

 

Như thế, tự bản chất, “chức tư tế thừa tác” khác với “chức tư tế cộng đồng”, vì ban cho người lãnh nhận quyền thánh chức, để họ phục vụ các tín hữu. Các thừa tác viên có chức thánh phục vụ dân Chúa, qua việc giảng dạy, cử hành Phụng vụ hướng dẫn mục vụ (x. GLHTCG, số 1591-1592).

 

06        02      Tr           Thứ Hai tuần 3 PS.

Cv 6:8-15; Ga 6:22-29

07        03       Tr          Thứ Ba tuần 3 PS.

                                    Cv 7:51-8:1a; Ga 6:30-35

08        04       Tr          Thứ Tư tuần 3 PS.

                                    Cv 8:1b-8; Ga 6:35-40

09        05       Tr          Thứ Năm tuần 3 PS.

Cv 8:26-40; Ga 6:44-51

10        06       Tr          Thứ Sáu tuần 3 PS.

Cv 9:1-20; Ga 6:52-59

11        07       Tr          Thứ Bảy tuần 3 PS.

Cv 9:31-42; Ga 6:53.60-69

12        08       Tr          CHÚA NHẬT 4 MÙA PHỤC SINH.

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.

Ngày cầu nguyện cho ơn gọi.

Xin tiền giúp cho việc đào tạo chủng sinh.

Cv 13:14.43-52; Kh 7:9.14b-17; Ga:27-30

Thánh Vịnh Tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Người tín hữu có bổn phận nào đối với vị Chủ chăn của mình?

T. Người tín hữu có bổn phận cầu nguyện, tôn trọng, vâng lời và cộng tác với các vị Chủ chăn của mình trong việc xây dựng Hội Thánh. Đồng thời giúp đỡ các ngài về tinh thần lẫn vật chất (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 341).

 

CHIA SẺ

            Giáo luật điều 212 nêu rõ một số bổn phận của các tín hữu đối với vị Chủ chăn: “(1) Ý thức trách nhiệm của mình với lòng vâng phục Kitô giáo, các Kitô hữu phải tuân theo những điều mà các vị Chủ chăn công bố với tư cách là thầy dạy đức tin, hoặc ấn định với tư cách là người lãnh đạo Hội Thánh, vì các ngài là những người đại diện Đức Kitô. (2) Các Kitô hữu có trọn quyền bày tỏ cho các vị Chủ chăn biết những nhu cầu của họ, nhất là những nhu cầu thiêng liêng và nguyện vọng của họ. (3) Tuỳ theo kiến thức, thẩm quyền và uy tín bản thân, các Kitô hữu có quyền và có bổn phận bày tỏ cho các vị Chủ chăn biết ý kiến của họ, liên quan tới lợi ích của Hội Thánh. Các Kitô hữu cũng có quyền bộc lộ ý kiến của mình cho các Kitô hữu khác, miễn là bảo vệ sự toàn vẹn của tín lý và luân lý, cũng như lòng kính trọng các vị Chủ chăn, và phải lưu ý đến công ích và phẩm giá của tha nhân” (x. GLHTCG, số 907).

 

Giáo luật điều 222 cũng quy định: “(1) Các Kitô hữu có nghĩa vụ trợ cấp cho những nhu cầu của Hội Thánh, để Hội Thánh có những gì cần thiết cho việc thờ phượng Thiên Chúa, cho công việc bác ái tông đồ, và cho việc nuôi sống các thừa tác viên một cách xứng đáng. (2) Các Kitô hữu cũng có nghĩa vụ cổ võ cho sự công bằng xã hội, và dùng hoa lợi riêng của mình để giúp đỡ người nghèo, theo lệnh truyền của Chúa” (x. CĐ Vaticanô II, Hiến chế Tín Lý, số 37).

 

13        09       Tr          Thứ Hai tuần 4 PS.

Cv 11:1-18; Ga 10:1-10

14        10       Đ          Thứ Ba tuần 4 PS.

THÁNH MATTHIA, tông đồ. Lễ kính.

Cv 1:15-17.20-26; Ga 15:9-17

15        11       Tr          Thứ Tư tuần 4 PS.

Cv 12:24 - 13:5a; Ga 12:44-50

16        12       Tr          Thứ Năm tuần 4 PS.

Cv 13:13-25; Ga 13:16-20

17        13       Tr          Thứ Sáu tuần 4 PS.

Cv 13:26-33; Ga 14:1-6

18        14       Tr          Thứ Bảy tuần 4 PS.

Thánh Gioan I, Ghtđ

Cv 13:44-52; Ga 14:7-14

19        15        Tr         CHÚA NHẬT 5 MÙA PHỤC SINH.

Cv14:21-27;Kh 21:1-5a;Ga 13:31-33.34-35

Thánh Vịnh Tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Thiên Chúa có ý định gì khi dựng nên loài người có nam có nữ?

T. Khi dựng nên loài người có nam có nữ, Thiên Chúa thiết lập hôn nhân, để họ yêu thương, bổ túc cho nhau và sinh sản con cái (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 342).

 

CHIA SẺ

Kinh Thánh mở đầu với việc Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ theo hình ảnh Thiên Chúa (x. St 1,26-27) và kết thúc với viễn ảnh về "đám cưới Con Chiên" (x. Kh 19,7.9). Như thế, từ đầu đến cuối, Kinh Thánh nói nhiều về mầu nhiệm hôn nhân, về việc thiết lập và ý nghĩa mà Thiên Chúa đã ban cho nó, về nguồn gốc và mục đích của hôn nhân, về những biến chuyển qua dòng lịch sử cứu độ, về việc canh tân trong Giao Ước Mới giữa Ðức Kitô và Hội Thánh (x. Ep 5,31-32).

 

Vì yêu thương, Thiên Chúa đã dựng nên con người và mời gọi con người đi vào tình thương, đó là ơn gọi nền tảng và bẩm sinh của con người. Dưới mắt Ðấng Tạo Hóa thì tình yêu này rất tốt (x. St 1,31). Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu hôn nhân, để nó được trở nên sung mãn và bảo tồn công trình sáng tạo: "Thiên Chúa chúc phúc cho họ, Ngài phán: Hãy sinh sôi cho đầy mặt đất" (St 1,28). "Vì thế, người nam lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai nên một xương một thịt" (x. St 2,24), (GLHTCG, số 1602-1605).

20        16        Tr         Thứ Hai tuần 5 PS.

Thánh Bênađinô Xienna, Lm

Cv 14:5-18; Ga 14:21-26

21         17        Tr        Thứ Ba tuần 5 PS.

Cv 14:19-28; Ga 14:27-31a

22          18       Tr        Thứ Tư tuần 5 PS.

Cv 15:1-6; Ga 15: 1-8.

23          19       Tr         Thứ Năm tuần 5 PS.

Cv 15:7-21; Ga 15:9-11

24          20       Tr        Thứ Sáu tuần 5 PS.

Cv 15:22-31; Ga 15:12-17

25          21       Tr        Thứ Bảy tuần 5 PS.

Thánh Bêđa khả kính, Lmtsht

Thánh Grêgôriô VII,Gh

Thánh nữ Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ

Cv 16:1-10; Ga 15:18-21

26          22       Tr        CHÚA NHẬT 6 MÙA PHỤC SINH.

Không nhớ thánh Philipphê Nêri

Cv 15:1-2.22-29; Kh 21:10-14.22-23; Ga 14:23-29. Thánh Vịnh tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Cựu Ước dạy gì về hôn nhân?

T. Cựu Ước giúp Dân Thiên Chúa ngày một ý thức hơn về hôn nhân một vợ một chồng và không được phân ly. Đồng thời diễn tả hôn nhân giữa người nam và người nữ bằng hôn ước giữa Thiên Chúa với Dân Ngài (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 343).

 

CHIA SẺ

Thời Cựu Ước, qua giáo huấn của lề luật và các tiên tri, Thiên Chúa đã giúp Dân Ngài dần dần trưởng thành hơn trong ý thức về tính duy nhấtsự bất khả phân ly của hôn nhân (x. Ml 2,13-17). Chẳng hạn, Sách Rút và Tôbia nêu lên những chứng từ cảm động về ý nghĩa cao qúy của hôn nhân, về lòng chung thủy của vợ chồng. Sách Diễm Ca diễn tả tình yêu của con người, phản ánh tình yêu của Thiên Chúa. Đó là một tình yêu mãnh liệt như sự chết mà thác lũ không dập tắt được (Dc 8,6-7).         

 

Tuy nhiên, trong thời Cựu Ước, tục lệ đa thê của các tổ phụ và vua chúa vẫn chưa được đẩy lui rõ rệt. Nhưng dù sao luật Môsê cũng đã góp phần bênh vực người nữ khỏi bị người nam áp chế. Dầu vậy, như Ðức Kitô nói, luật Cựu Ước vẫn còn mang những dấu vết "sự cứng lòng" của người nam, do đó Môsê đã cho phép bỏ vợ (x. Mt 19,8; Ðnl 24,1).

 

Tóm lại, khi nhìn Giao Ước Cũ của Thiên Chúa với dân Israen, ta đã thấy ló dạng một hình ảnh tình yêu hôn nhân duy nhấtbất khả phân ly (x. Hs 1-3; Is 54; 62; Gr 2-3; 31, Ed 16;23). Giao ước ấy chuẩn bị và tượng trưng cho Giao Ước Mới, sẽ được Chúa Giêsu hoàn thành với Hội Thánh, là Hiền Thê của Ngài, trong thời Tân Ước (x. Ep 5,31-32), (GLHTCG, số 1610-1611).

27          23       Tr        Thứ Hai tuần 6 PS.

                                    Thánh Augustinô Cantorbêry, Gm

Cv 16:11-15; Ga 15:26-16:4a

28          24       Tr        Thứ Ba tuần 6 PS.

Cv 16:22-34; Ga 16:5-11

29          25       Tr        Thứ Tư tuần 6 PS.

Cv 17:15. 22 - 18:1; Ga 16:12-15

30          26       Tr        Thứ Năm tuần 6 PS.

Cv 18: 1-8; Ga 16: 16-20

Lễ THĂNG THIÊN. Lễ trọng

Cv 1,1-11; Ep 1:17-23; Lc 24:46-53.

Ngày của Mẹ.

31          27       Tr        Thứ Sáu tuần 6 PS.

ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ISAVE.

Lễ kính.      

                            Xp 3:14-18a hoặc Rm 12: 9-16; Lc 1:39-56. Bổn mạng giáo xứ: Bình Thái [F1]

 

THÁNG SÁU

THÁNG KÍNH TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

 

 

Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong các chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

 

 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho các linh mục, qua đời sống giản dị và khiêm nhường, biết dấn thân tích cực giúp đỡ những người nghèo khổ nhât.

 

 

01          28       Đ        Thứ Bảy đầu tháng tuần 6 PS.

Thánh Justinô, Tđ. Lễ nhớ

Cv 18:23-28; Ga 16:23b-28

02          29        Tr       CHÚA NHẬT 7 MÙA PHỤC SINH.

Cv 7:55-60; Kh 22:12-14.16-17.20;

Ga 17:20-26.

CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân.

Cv 1,1-11; Ep 1:17-23; Lc 24:46-53.

PVGK: thánh vịnh riêng

Ngày Quốc tế Truyền thông xã hội.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Đức Kitô đem lại cho hôn nhân điều mới mẻ nào?

T. Đức Kitô không những lập lại quy định từ ban đầu của Thiên Chúa, mà Ngài còn nâng hôn nhân lên hàng bí tích. Nghĩa là thành dấu chỉ tình yêu phu thê của Ngài đối với Hội Thánh (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 344).

 

CHIA SẺ

Hội Thánh coi việc Ðức Kitô hiện diện trong tiệc cưới Cana có một tầm quan trọng đặc biệt (x. Ga 2,1-11). Hội Thánh nhìn sự kiện này như Lời Chúa xác nhận: hôn nhân là việc tốt, và công bố hôn nhân là dấu chỉ hữu hiệu về sự hiện diện của Ðức Kitô.

 

Trong khi rao giảng, Ðức Kitô đã cho thấy rõ ràng ý nghĩa nguyên thủy của hôn nhân như thuở ban đầu Ðấng Sáng Tạo đã muốn. Đó là hôn nhân giữa người nam và người nữ, là hôn nhân duy nhất bất khả phân ly. Chính Thiên Chúa đã quyết định như vậy: "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly" (Mt 19,6).

 

Từ đó, toàn bộ đời sống Kitô giáo mang đậm dấu ấn “tình yêu hôn nhân” giữa Ðức Kitô và Hội Thánh. Thực vậy, Bí tích Rửa Tội, cửa ngõ dẫn vào Dân Thiên Chúa, là một “mầu nhiệm hôn nhân”. Vì thế Bí tích Rửa Tội còn được gọi là "bước thanh tẩy chuẩn bị hôn nhân", trước khi được dự “tiệc cưới” là Bí tích Thánh Thể (x. Ep 5,26-27). Còn Bí tích Hôn phối là dấu chỉ hữu hiệu, là bí tích của Giao ước mới giữa Ðức Kitô và Hội Thánh (x. Ep 5,31-32), (GLHTCG, số 1613-1617).

 

03        01/05   Đ         Thứ Hai đầu tháng tuần 7 PS.

Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Cv 19: 1-8; Ga 16: 29-33

Thánh vịnh tuần 3

04        02        Tr         Thứ Ba đầu tháng tuần 7 PS.

Cv 20: 17-27; Ga 17: 1-11a

05        03        Đ         Thứ Tư đầu tháng tuần 7 PS.

Thánh Bonifaciô, Gmtđ. Lễ nhớ

Cv 20: 28-38; Ga 17: 11b-19

06        04        Tr         Thứ Năm đầu tháng tuần 7 PS.

Thánh Nôbertô, Gm

Cv 22:30; 23:6-11; Ga 17:20-26

07        05        Tr         Thứ Sáu đầu tháng tuần 7 PS.

Cv 24:27-25:13b-21; Ga 21:15-19

08        06        Tr        Thứ Bảy tuần 7 PS.

Sáng: Cv 28:16-20,30-31; Ga 21:20-25
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH

                                    THẦN HIỆN XUỐNG (Đ).

                                    St 11:1-9; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39

09        07        Đ         LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN

                                    XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

Cv 2:1-11; 1Cor 12:3b-7.12-13

Ga 20,19-23

PVGK: thánh vịnh riêng

Tước hiệu nhà thờ và tu viện: Rạch Sâu, Tỉnh Dòng CQP/LX. Thánh Linh D1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Bí tích Hôn Phối là gì?

T. Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập, để kết hợp hai người tín hữu một nam một nữ thành vợ chồng, trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, cùng ban ân sủng để họ yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương Hội Thánh (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 345).

 

CHIA SẺ

            Trong nghi lễ Latinh, hôn nhân giữa hai người Công giáo thường được cử hành trong Thánh lễ, vì các Bí tích đều liên hệ với mầu nhiệm Vượt Qua của Ðức Kitô. Trong Thánh lễ, chúng ta tưởng niệm Giao Ước Mới, trong đó Ðức Kitô kết hiệp vĩnh viễn với Hội Thánh là Hiền Thê được Ngài yêu mến và hiến thân để thánh hoá (x. CĐ Vaticanô II, Hiến chế Ánh sáng Muôn dân, số 6).

 

Do đó, Bí tích Hôn Phối giữa hai người Công giáo một nam một nữ, được cử hành trong Thánh lễ là một điều rất thích hợp. Trong đó, đôi hôn phối bày tỏ sự ưng thuận hiến thân cho nhau, trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, bằng việc họ liên kết với Ðức Kitô là Đấng hiến thân cho Hội Thánh; và bằng việc họ Rước lễ, để nhờ kết hợp với Mình và Máu Ðức Kitô, họ "trở thành một thân thể" của Hội Thánh trong Đức Kitô (x. 1 Cr 10,17), (GLHTCG, số 1621).

 

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Sau Chúa nhật CHÚA THÁNH THẤN Hiện Xuống)

10/6       08/5     Tr       Thứ Hai tuần 10 TN.

2 Cr 1:1-7; Mt 5:1-12

                                    Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh.

                                    Lễ nhớ. St 3,9-15.20 hoặc Cv 1,12-14;

 Tv 86 (87) 1-2.3 và 5.6-7; Ga 19, 25-27

Thánh Vịnh tuần 2

11          09         Đ      Thứ Ba tuần 10 TN.

Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.

                                    Cv 11:21b-26.13:1-3; Mt 10:7-15

12          10         X      Thứ Tư tuần 10 TN.

                                    2 Cr 3:4-11; Mt 5:17-19

13          11        Tr       Thứ Năm tuần 10 TN.

Thánh Antôn Pađua, Lmtsht. Lễ nhớ.

2 Cr 3:15-4:1.3-6; Mt 5:20-26

Bổn mạng các giáo xứ:

- (CM) Lấp Vò

- (VT) Antôn

- (TH) Antôn

- (HT) Kiên Lương

- (RG) Trảng Tranh

14          12        X       Thứ Sáu tuần 10 TN.

2 Cr 4:7-15; Mt 5:27-32

15          13        X       Thứ Bảy tuần 10 TN.

2 Cr 5:14-21; Mt 5:33-37

16          14        Tr        CHÚA NHẬT 11 MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.

Cn 8 ;22-31; Rm 5:1-5; Ga 16:12-15

Tước hiệu nhà thờ: Ba Hòn (Ba Ngôi)

Thánh Vịnh riêng

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Hôn nhân Công giáo có mục đích nào?

T. Hôn nhân Công giáo có hai mục đích: (1) Một là trọn đời yêu thương nhau. (2) Hai là sinh sản và dưỡng dục con cái (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 346).

 

CHIA SẺ

Căn cứ vào Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng: Ngay từ thuở ban đầu, đã có hai khía cạnh không thể tách rời nhau của hôn nhân, được Thiên Chúa ấn định, đó là: vợ chồng trọn đời yêu thương nhau (x. St 2, 24) và sinh sản cho đầy mặt đất (x. St 1, 28).

 

Trọn đời yêu thương nhau: Đôi bạn đến với nhau là do tình yêu thúc đẩy; và sống với nhau là để giúp nhau phát triển tình yêu ấy. Như thế, hai người nam nữ đến với nhau, là để lấp đầy cho nhau, là để bù đắp cái “thiếu” của nhau, là để tương trợ nhau trong tình yêu (x. St 2, 23).

 

Sinh sản và dưỡng dục con cái: Đôi bạn yêu nhau đến độ nên một với nhau, và nên một cả trong việc sinh hoạt vợ chồng, để sinh sản. Việc sinh sản con cái và giáo dục chúng nên người, là do lệnh truyền của Thiên Chúa (x. St 1, 28). Cả những gia đình Chúa không ban cho có con, vẫn có thể sống đời hôn nhân đầy ý nghĩa, cả trên bình diện tự nhiên cũng như bình diện đức tin. Hôn nhân của họ có thể chiếu toả tinh thần bác ái, đón nhận nhau và hy sinh cho nhau (x. GLHTCG, số 1654).

17        15         X       Thứ Hai tuần 11 TN.

2 Cr 6:1-10; Mt 5:38-42. TV tuần 3

18         16        X         Thứ Ba tuần 11 TN.

2 Cr 8:1-9; Mt 5:43-48

19        17         X        Thứ Tư tuần 11 TN.

Thánh Rômualđô, viện phụ

2 Cr 9:6-11; Mt 6:1-6,16-18

20        18         X        Thứ Năm tuần 11 TN.

2 Cr 11:1-11; Mt 6:7-15

21        19        Tr         Thứ Sáu tuần 11 TN.

Thánh Luy Gonzaga, Tu Sĩ. Lễ nhớ
2Cr 11:18.21-30; Mt 6:19-23

22       20         X         Thứ Bảy tuần 11 TN.

Thánh Paulinô Gm, Thánh Gioan Fisher Gmtđ và Thánh Tôma More, Tđ

2Cr 12:1-10; Mt 6:24-34

23        21        Tr        CHÚA NHẬT 12 MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

                                    Lễ cầu cho giáo dân.

St 14:18-20; 1Cr 11:23-26; Lc 9:11b-17

Thánh Vịnh riêng

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Bí tích Hôn Phối được cử hành thế nào?

T. Bí tích Hôn Phối được cử hành cách công khai, trước sự chứng kiến của vị đại diện Hội Thánh và những người làm chứng (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 347).

 

CHIA SẺ

Vì hôn nhân làm cho các người phối ngẫu sống một bậc sống công khai trong Hội thánh, nên việc cử hành Phụng vụ của Bí tích này cũng công khai, dưới sự chứng kiến của vị tư tế (hay của người chứng hôn được Hội Thánh ủy thác) và các nhân chứng khác.

 

Theo truyền thống của Hội Thánh, thì chính đôi hôn phối là thừa tác viên ân sủng Ðức Kitô. Họ ban Bí tích Hôn Phối cho nhau, khi họ bày tỏ sự ưng thuận kết hôn trước mặt Hội Thánh. Vị đại diện Hội Thánh chỉ chủ lễ, và làm chứng việc đôi hôn phối trao đổi lời ưng thuận kết hôn. Nhưng lời chúc hôn của các ngài cũng cần thiết để Bí tích thành sự (x. Giáo luật, điều 1108, 1630).

 

Các lễ nghi phụng vụ có nhiều lời nguyện xin chúc lành và xin ơn Thánh Thần, khẩn cầu Chúa ban tràn đầy ân sủng và phúc lộc cho đôi tân hôn, đặc biệt cho người vợ. Nhờ lời nguyện xin ơn Thánh Thần của bí tích này, đôi hôn phối lãnh nhận Chúa Thánh Thần, là sự hiệp thông tình yêu giữa Ðức Kitô và Hội Thánh (x. Ep 5,32). Chính Chúa Thánh Thần là dấu ấn hôn ước của họ, là nguồn mạch tình yêu của họ, là sức mạnh giúp họ sống chung thủy với nhau cho đến trọn đời (x. GLHTCG, số 1623-1624).

 

24        22        Tr        Thứ Hai tuần 12 TN.                                  

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.

                        Lễ vọng: Gr 1:4-10; 1Pr 1:8-12; Lc 1:5-25

                        Lễ chính ngày: Is 49:1-6; Cv 13: 22-26;

                        Lc 1:57-66.80

                        Bổn mạng giáo họ Gioan Baotixita (HT)

Thánh Vịnh riêng

25        23         X        Thứ Ba tuần 12 TN.    

St 13:2.5-18; Mt 7:6,12-14. TV tuần 4

26        24         X        Thứ Tư tuần 12 TN.                                                                 St 15:1-12.17-18; Mt 7:15-20

27        25         X        Thứ Năm tuần 12 TN.

                                    Thánh Cyrillô Alexandria, Gmtsht

St 16.15-16; Mt 7:21-29

28        26         Tr        Thứ Sáu tuần 12 TN.  

St 17:1.9-10,15-22; Mt 8:1-4

Không nhớ thánh Irênê, Gmtđ

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.

Lễ trọng. Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục.

Ed 34:11-16; Rm 5:5b-11; Lc 15:3-7. PVGK: thánh vịnh riêng

Tước hiệu các nhà thờ:

- (LX) An Hoà, An Châu; - (CĐ) Phú An; - (CM) Mỹ Luông

- (TT) Tân Phước - (VT) Thánh Tâm [B2]; - (HT) Đất Hứa

29        27        Đ         Thứ Bảy tuần 12 TN. 

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân.

 Cv 12:1-11; 2Tm 4:6-8.17-18; Mt 16:13-19.

 PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ và giáo họ:

- Thánh Phêrô và thánh Phaolô: Tân Thuận (TH),

Xáng Cụt (RG)

- Thánh Phêrô: Ba Bần (LX), Hiếu Sơn, Gh. Thanh

Phát, Gh. Thiện Dưỡng (VA), Ngọc Thạch (VT),  Tân

Thạnh, Tân Hóa [5a] (TT), Thứ 10 (RG)

- Thánh Phaolô: Cái Đôi, Đền Thánh Phaolô (TH)

30        28        X         CHÚA NHẬT 13 MÙA THƯỜNG NIÊN

1V 19:16b.19-21; Gl 5:1.13-18; Lc 9:51-62

Được kính trọng thể:

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.

Lễ trọng. Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục.

Ed 34:11-16; Rm 5:5b-11; Lc 15:3-7. PVGK: thánh vịnh riêng

Thánh Vịnh tuần 1

Xin tiền giúp các linh mục già yếu.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Muốn lãnh Bí tích Hôn Phối phải có những điều kiện nào?

T. Muốn lãnh Bí tích Hôn Phối phải có những điều kiện này: (1) Một là đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội. (2) Hai là không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên và luật Hội Thánh. (3) Ba là hiểu biết về Bí tích Hôn Phối và đời sống gia đình. (4) Bốn là có tự do kết hôn và công khai nói lên sự ưng thuận của mình theo nghi thức Hội Thánh (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 348).

 

CHIA SẺ

Người ký kết giao ước hôn nhân phải là một người nam và một người nữ đã rửa tội, tự do để kết hôn, và công khai bày tỏ sự ưng thuận kết hôn. "Tự do" nghĩa là: không bị ép buộc; không bị ngăn trở theo luật tự nhiên hay giáo luật.

 

Hội Thánh coi việc hai người tự do bày tỏ sự ưng thuận kết hôn là yếu tố cần thiết "làm nên hôn nhân" (x. Giáo luật, điều 1057, 1). Thiếu sự ưng thuận, thì không có hôn nhân (x. Giáo luật, điều 1057, 2). Chính sự ưng thuận nối kết hai vợ chồng lại với nhau, được thể hiện trọn vẹn khi hai người "trở nên một thân thể" (x. St 2, 24; Mc 10, 8; Ep 5,31).

 

Sự ưng thuận phải là hành vi ý chí của mỗi người phối ngẫu, không bị cưỡng bức vì bạo lực, hay quá sợ hãi do một nguyên cớ ngoại tại (x. Giáo luật, điều 1103). Thiếu sự tự do, thì hôn nhân không thành (x. GLHTCG, số 1625-1628).

 

 

THÁNG BẢY

 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho những người điều hành công lý biết làm việc với tinh thần liêm khiết và cầu cho sự bất công trên thế giới sẽ bị chấm dứt.

 

01        29/5       X       Thứ Hai tuần 13 TN.

St 18:16-33; Mt 8:23-27

02        30          X       Thứ Ba tuần tuần 13 TN.

St 19:15-29; Mt 8:23-27

03        01/06     Đ       Thứ Tư tuần tuần 13 TN.

                                    THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

                                    Ep 2:19-22; Ga 20:24-29

04        02         X        Thứ Năm đầu tháng tuần 13 TN.                                         Thánh Elisabeth Bồ Đào Nha

St 22:1b-19; Mt 9:1-8

05        03         X        Thứ Sáu đầu tháng tuần 13 TN.

Thánh Antôn Maria Dacaria, Lm

St 23:1-4,19; 24:1-8.62-67; Mt 9:9-13

06        04        X         Thứ Bảy đầu tháng tuần 13 TN.                                          Thánh Maria Goretti, Đttđ.

St 27:1-5.15-29; Mt 9:14-17

07        05        X        CHÚA NHẬT 14 MÙA THƯỜNG NIÊN.

Is 66:10-14c; Gl 6:14-18; Lc 10:1-12.17-20

                                    Thánh Vịnh tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Những trường hợp nào thiếu sự tự do ưng thuận kết hôn?

T. Những trường hợp sau đây được coi là thiếu sự tự do ưng thuận kết hôn: (1) Một là không có đủ trí khôn. (2) Hai là thiếu trầm trọng trí phán đoán về những quyền lợi và nghĩa vụ chính yếu của hôn nhân. (3) Ba là vì tâm thần không thể đảm nhận những nghĩa vụ chính yếu của hôn nhân. (4) Bốn là vô tri, không biết hôn nhân là gì. (5) Năm là lầm lẫn về người, hoặc về phẩm cách của người phối ngẫu. (6) Sáu là lường gạt. (7) Bảy là giả vờ ưng thuận, nhưng thực sự không muốn. (8) Tám là ưng thuận với điều kiện về tương lai. (9) Chín là ưng thuận vì bạo lực hoặc vì sợ hãi (x. Giáo luật, điều 1095-1107).

 

CHIA SẺ

Vì những lý do trên đây có thể là nguyên nhân làm cho hôn nhân trở nên vô hiệu (x. Giáo luật, điều 1095-1107); nên sau khi nhờ thẩm quyền Hội Thánh xét duyệt hoàn cảnh hôn phối một cách đầy đủ và chuẩn xác, thì Hội Thánh có thể tuyên bố một hôn nhân nào đó là "vô hiệu", nghĩa là hôn nhân ấy trước đó đã không thành sự. Một khi đã có quyết định “hôn nhân vô hiệu” của Đấng Bản quyền, thì hai người được tự do ký kết một hôn ước khác. Nhưng họ vẫn phải giữ những nghĩa vụ tự nhiên xuất phát từ dây ràng buộc hôn phối trước, chẳng hạn như con cái, tài sản, v.v… (x. Giáo luật, điều 1071).

 

08        06         X        Thứ Hai tuần 14 TN.

St 28:10-22a; Mt 9:18-26

09        07         X        Thứ Ba tuần 14 TN.

St 32:23-33; Mt 9:32-38

10        08        X         Thứ Tư tuần 14 TN. 

St 41:55-57. 42:5-7a.17-24a; Mt 10:1-7

11        09        Tr         Thứ Năm tuần 14 TN.

Thánh Bênêđictô, Viện Phụ. Lễ nhớ.

St 44:18-21.23b-29.45:1-5; Mt 10:7-15

12        10        X         Thứ Sáu tuần 14 TN.

                                    St 46:1-7.28-30; Mt 10:16-23

13        11        X         Thứ Bảy tuần 14 TN.

Thánh Henricô.

St 49:29-32.50:15-26a; Mt 10:24-33

14       12         X       CHÚA NHẬT 15 MÙA THƯỜNG NIÊN

Đnl 30:10-14; Cl 1:15-20; Lc 10:25-37

Thánh Vịnh tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ngăn trở hôn phối là gì?

T. Ngăn trở hôn phối là những hoàn cảnh, hoặc những trường hợp làm cho cuộc hôn phối không thành sự, hoặc bất hợp pháp.

 

CHIA SẺ

Ngăn trở hôn phối có hai loại: (1) Một là những ngăn trở thuộc luật tự nhiên. (2) Hai là những ngăn trở thuộc luật Hội Thánh.

 

Những ngăn trở thuộc luật tự nhiên, dựa trên hôn nhân như một định chế tự nhiên. Chúng chi phối mọi người. Những ngăn trở thuộc luật Hội Thánh, dựa trên bản chất Bí tích của hôn nhân, cũng như trên mối liên hệ của hôn nhân với cộng đồng tín hữu. Chúng chỉ chi phối người Công giáo mà thôi.

 

Các ngăn trở hôn phối thuộc luật Hội Thánh gồm: (1) Một là chưa đủ tuổi kết hôn. (2) Hai là bất lực, không thể sinh hoạt vợ chồng. (3) Ba là còn bị ràng buộc bởi hôn phối trước. (4) Bốn là khác tôn giáo. (5) Năm là chức thánh. (6) Sáu là khấn dòng. (7) Bảy là bắt cóc. (8) Tám là tội mưu sát phối ngẫu. (9) Chín là có họ máu. (10) Mười là có họ kết bạn. (11) Mười một là công hạnh. (12) Mười hai là pháp tộc (x. Giáo luật, điều 1083 – 1094).

 

Đối với những ngăn trở hôn phối thuộc luật Hội Thánh, thì thẩm quyền Hội Thánh có quyền miễn chuẩn, tùy theo từng trường hợp cụ thể và khi có lý do chính đáng. Và khi đã được thẩm quyền Hội Thánh miễn chuẩn, thì cuộc hôn nhân ấy thành sự.

15        13        Tr        Thứ Hai tuần 15 TN.

Thánh Bônaventura, Gmtsht. Lễ nhớ.

Xh 1:8-14.22; Mt 10:34-11:1

16        14        X        Thứ Ba tuần 15 TN.

Đức Mẹ Carmêlô

Xh 2:1-15a; Mt 11:20-24

17        15         X        Thứ Tư tuần 15 TN.

Xh 3:1-6,9-12; Mt 11:25-27

18        16         X        Thứ Năm tuần 15 TN.

                                    Xh 3:13-20; Mt 11:28-30

19        17         X        Thứ Sáu tuần 15 TN.

Xh 11:10-12:14; Mt 12:1-8

20        18         X        Thứ Bảy tuần 15 TN.

Xh 12:37-42; Mt 2:14-21

21        19         X       CHÚA NHẬT 16 MÙA THƯỜNG NIÊN.

St 18:1-10a; Cl 1:24-28; Lc 10:38-42

Thánh Vịnh tuần 4  

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Hiệu quả của Bí tích Hôn Phối là gì?

T. Bí tích Hôn Phối tạo nên mối dây liên kết vĩnh viễn và độc chiếm giữa hai người phối ngẫu. Vì thế hôn nhân thành sựhoàn hợp giữa những người đã được rửa tội, không bao giờ có thể tháo gỡ được (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 352).

 

CHIA SẺ

Bí tích Hôn phối tạo nên một mối dây liên kết vĩnh viễn và độc nhất giữa hai người phối ngẫu. Chính Thiên Chúa đã xác nhận sự ưng thuận của những người kết hôn (x. Mc 10,9).

 

Như thế, hôn nhân thành sựhoàn hợp giữa những người đã được Rửa tội, không bao giờ có thể tháo gỡ được. Dây liên kết này là kết quả của việc hai người tự nguyện kết hôn, và do sự hoàn hợp của hôn phối. Ðây là một thực tại không thể đảo ngược, và trở thành một giao ước được Thiên Chúa Trung Tín bảo đảm. Hội Thánh không có quyền nói ngược lại sự an bài khôn ngoan của Thiên Chúa (x. Giáo luật, điều 1141).

 

Mặt khác, các đôi vợ chồng Kitô giáo còn được lãnh nhận những ơn riêng cho bậc sống của mình trong cộng đoàn Dân Chúa. Ân sủng đặc biệt của Bí tích Hôn Phối kiện toàn tình yêu vợ chồng, củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly của họ. Nhờ ân sủng này, họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái (x. GLHTCG, số 1638-1642).

22        20         Tr        Thứ Hai tuần 16 TN.

THÁNH MARIA MAĐALÊNA. Lễ kính. 2Cr 5:14-17; Ga 20:1-2.11-18

23        21        Tr        Thứ Ba tuần 16 TN.

Thánh Birgitta. Lễ nhớ

                                    Xh 14:21-15:1; Mt 12:46-50

24        22         X        Thứ Tư tuần 16 TN.

                                    Xh 16:1-5.9-15; Mt 13:1-9

25      23           Đ         Thứ Năm tuần 16 TN.

                                    THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ.

                                    Lễ kính. 2Cr 4:7-15; Mt 20:20-28

26        24         Tr        Thứ Sáu tuần 16 TN.

Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.

                                    Hc 44: 1.10-15; Mt 13:10-17

27        25        X        Thứ Bảy tuần 16 TN. 

Xh 24:3-8; Mt 13:18-23

28        26         X       CHÚA NHẬT 17 MÙA THƯỜNG NIÊN.

                                    St 18:20-32; Cl2:12-14; Lc11:1-13

Thánh Vịnh tuần 1  

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Có những tội nào nghịch lại Bí tích Hôn Phối?

T. Có những tội này: (1) Một là ngoại tình. (2) Hai là đa thê. (3) Ba là từ chối sinh con. (4) Bốn là ly dị (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 353).

 

CHIA SẺ

Các tội nghịch lại Bí tích Hôn phối một cách nghiêm trọng là: (1) Tội ngoại tình và (2) tội đa thê, vì đi ngược lại với phẩm giá bình đẳng của người nam và người nữ, ngược lại với tính duy nhất độc hữu của tình yêu hôn nhân. (3) Tội từ chối sinh con, vì loại bỏ khỏi hôn nhân hồng ân con cái. (4) Tội ly dị, vì đi ngược lại với tính bất khả phân ly của hôn nhân (x. GLHTCG, số 1645-1648).

 

Biết rằng sự ràng buộc suốt đời với một người, có thể là một điều khó và không thể thực hiện được. Nhưng chúng ta tin rằng: Thiên Chúa đã yêu chúng ta bằng một tình yêu vĩnh viễn và không bao giờ rút lại. Tình yêu vợ chồng được tham dự vào tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu này hướng dẫn và nâng đỡ họ. Nhờ chung thủy với nhau, họ có thể làm chứng nhân cho tình yêu trung tín của Thiên Chúa. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, những đôi vợ chồng sống chứng từ ấy, lắm lúc trong những hoàn cảnh rất khó khăn, đáng được cộng đoàn Hội Thánh biết ơn và nâng đỡ (x. Tông Huấn Gia Ðình, số 20).

29        27        Tr        Thứ Hai tuần 17 TN

Thánh nữ Martha. Lễ nhớ.

Xh  32:15-24.30-34; Ga 11:19-27

30        28         Tr        Thứ Ba tuần 17 TN

Thánh Phêrô Kim Ngôn, Gmtsht. Lễ nhớ

Xh  32:15-24.30-34; Ga 11:19-27

31        29         Tr        Thứ Tư tuần 17 TN

Thánh Ignatiô Loyola, Lm. Lễ nhớ.

Xh  34:29-35; Mt 13:44-46

Gp Long Xuyên được mừng trọng thể

                                    T.Emmanuel Lê Văn Phụng và

                                    T.Phêrô Ðoàn Công Q(Đ)

                                    (chịu xử trảm năm 1859 tại Châu Đốc).         Bổn mạng:

                                    - HĐMV giáo xứ (Giáo Phận LX)

                                    - Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể LX

                                    Bổn mạng các giáo xứ:

- (VA) Kim An, Thánh Tâm [F2]

- (VT) Cống 16

- (RG) Quý-Phụng, Kinh Tràm [Giồng Riềng]

 

THÁNG TÁM

 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và thương yêu, biết luôn trở nên “trường học nhân bản” hơn.

 

 

01        01/07   Tr         Thứ Năm đầu tháng tuần 17 TN.

Thánh Anphongxô Maria Ligôri. Gmtsht. Lễ nhớ.

Xh 40:16-21.34-38; Mt 13:47-53

02        02        X         Thứ Sáu đầu tháng tuần 17 TN.

                                    Thánh Eusêbiô Vercellêsi                                                                    Lv 23:1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13:54-58

03        03        X         Thứ Bảy đầu tháng tuần 17 TN.

Lv 25:1.8-17; Mt 14:1-12

04        04        X        CHÚA NHẬT 18 MÙA THƯỜNG NIÊN.

                                   Gv 1:2.2:21-23; Cl 3:1-5.9-11; Lc 12:13-21

Không nhớ thánh Gioan Maria Vianney. Thánh Vịnh tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Khi nào Hội Thánh chấp nhận việc vợ chồng ly thân?

T. Hội Thánh chỉ chấp nhận việc vợ chồng ly thân khi có những lý do nghiêm trọng, khiến họ không thể sống chung với nhau được. Tuy nhiên, Hội Thánh vẫn mong muốn họ hòa giải với nhau (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 354).

 

CHIA SẺ

Có những hoàn cảnh thực tế, khiến hai vợ chồng không thể tiếp tục sống chung với nhau được, vì nhiều lý do khác nhau. Trong những trường hợp này, Hội Thánh chấp nhận để họ ly thân và không sống chung nữa. Tuy nhiên, họ vẫn là vợ chồng của nhau trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, họ không được tự do để kết hôn với người khác, bao lâu người phối ngẫu còn sống; trừ khi hôn phối của họ là không thành sự và được thẩm quyền Hội Thánh tuyên bố điều đó (x. GLHTCG, số 1629, 1649).

 

Trong những hoàn cảnh khó khăn, thì giải pháp tốt nhất, nếu có thể, là hòa giải với nhau. Cộng đoàn tín hữu được mời gọi giúp họ sống đời Kitô hữu trong hoàn cảnh ấy, để họ có thể trung thành với dây liên kết hôn nhân không thể tháo gỡ (x. Tông Huấn Gia Ðình, số 83; Giáo luật, điều 1151-1155).

 

05        05         X        Thứ Hai tuần 18 TN

Cung hiến thánh đường Đức Maria.

Ds 11:4b-15; Mt 14:13-21

06        06         Tr        Thứ Ba tuần 18 TN

                                    CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.

Đn 7:9-10.13-14; 2Pr 1:16-19; Lc 9:28b-36

PVGK: thánh vịnh riêng

07        07         X        Thứ Tư tuần 18 TN

Thánh Sixtô II, Gh và các bạn, tử đạo (Đ)

Thánh Cajêtanô, Lm (Tr)

Ds 13:1-2.25-14:1.26-29.34-35;

Mt 15:21-28

08        08        Tr        Thứ Năm tuần 18 TN

                                    Thánh Đaminh, Lm. Lễ nhớ.

Ds 20:1-13; Mt 16:13-23

09        09         X        Thứ Sáu tuần 18 TN

Đnl 4:32-40; Mt 16:24-28

10        10         Đ        Thứ Bảy tuần 18 TN

THÁNH LAURENSÔ PHÓ TẾ TỬ ĐẠO Lễ kính. 2Cr 9:6-10; Ga 12:24-26

Bổn mạng giáo xứ: Châu Đốc

11        11        X         CHÚA NHẬT 19 MÙA THƯỜNG NIÊN

Không nhớ thánh Clara.

Kn 18:6-9; Dt 11:1-2.8-19; Lc 12:32-48

Thánh Vịnh tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Hội Thánh có thái độ nào đối với những người đã ly dị tái hôn?

T. Hội Thánh không thể công nhận hôn nhân của những người đã ly dị tái hôn, nhưng Hội Thánh vẫn ân cần chăm sóc họ, mời gọi họ duy trì đời sống đức tin, cầu nguyện, thực hành các việc bác ái và chăm lo giáo dục con cái theo Kitô giáo. Bao lâu tình trạng này còn kéo dài, thì bấy lâu họ không thể xưng tội, rước lễ, và đảm nhận một số trách nhiệm trong Hội Thánh (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 355).

 

CHIA SẺ

Trung thành với Chúa, Hội Thánh không thể công nhận hôn nhân của những người đã ly dị lại kết hôn theo luật dân sự. Vì “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình” (Mc 10.11-12).

 

Nếu hôn nhân lần đầu của họ đã thành sự, thì Hội Thánh không thể công nhận liên kết mới là thành sự. Nếu những người đã ly dị, tái hôn theo luật đời, họ rơi vào tình trạng khách quan đi ngược lại luật Thiên Chúa. Vì thế, bao lâu còn sống trong tình trạng này, họ không được rước lễ. Cũng vậy, họ không thể đảm nhận một số trách nhiệm trong Hội Thánh. Chỉ những người hối hận vì mình đã vi phạm đến dấu chỉ giao ước và sự trung thành với Ðức Kitô, và cam kết sống tiết dục trọn vẹn, thì mới được giao hòa nhờ Bí tích Thống Hối (x. GLHTCG, số 1650,1651).

12         12       X         Thứ Hai tuần 19 TN.

                            Đnl 10:12-22; Mt 17:22-27

13        13        X         Thứ Ba tuần 19 TN.               

Thánh Pontianô, Ghtđ (Đ); 

và Thánh Hippolytô, Lmtđ (Đ)

Đnl 31:1-8; Mt 18: 1-5.10.12-14-20

14        14        Đ         Thứ Tư tuần 19 TN.

                            Thánh Maximilianô Kolbê, Lmtđ.

                            Lễ nhớ. Đnl 34:1-12; Mt 18: 15-20

                            Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. (Tr).

                            1Sb 15:3-4.15-16.16,1-2; 1Cr 15:54b-57; Lc 11:27- 28

15           15     Tr         Thứ Năm tuần 19 TN.

                                    ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.

                                    Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

                                    Kh 11:19a. 12:1-6a.10b; 1Cr 15:20-27a

                                    Lc 1:39-56. PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ và giáo họ:

- (LX) Núi Tượng, Cần Xây

- (CĐ) Chi Lăng, Phú Vĩnh

- (CM) Cồn Én, Chợ Mới

- (VA) Gh. Châu Thái [F1], Kim Hoà [G1], Gh.  Thánh Mẫu [F2]

- (VT) Kim Long [D2], Thánh linh (D1), Đức Mẹ La Vang (B2)

- (TH) Hiệp Hoà

- (TT) Mông Triệu {2A)

- (RG) Ong Dèo

16        16        X         Thứ Sáu tuần 19 TN.

Thánh Stêphanô Hungari.

Gs 24:1-13; Mt 19:3-12

17        17        X         Thứ Bảy tuần 19 TN.

Gs 24:14-29; Mt 19:13-15

18        18        X        CHÚA NHẬT 20 MÙA THƯỜNG NIÊN.

Gr  38:4-6.8-10; Dt 12:1-4; Lc 12:49-53

Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vì sao gia đình Công giáo được gọi là Hội Thánh tại gia?

T. Vì gia đình Công giáo biểu lộ bản chất của Hội Thánh là gia đình của Thiên Chúa; và vì gia đình Công giáo vừa là cộng đoàn ân sủng và cầu nguyện, trường dạy các đức tính nhân bản Kitô giáo, vừa là nơi đầu tiên đức tin được loan truyền cho con cái (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 356).

 

CHIA SẺ

Gia đình Công giáo được gọi là Hội Thánh tại gia, vì gia đình biểu lộ và sống bản chất “hiệp thông và gia đình” của Hội Thánh như gia đình của Thiên Chúa. Mọi thành viên trong gia đình, tùy theo vai trò riêng của mình, thực thi chức tư tế được lãnh nhận từ Bí tích Rửa Tội, góp phần xây dựng gia đình thành một cộng đoàn ân sủng và cầu nguyện, một trường dạy các đức tính nhân bản và Kitô giáo, là nơi đầu tiên đức tin được loan truyền cho con cái.

 

Ước gì cha mẹ là những người đầu tiên biết dùng gương lành và lời nói, để truyền dạy đức tin cho con cái, cũng như cổ võ ơn gọi riêng của từng đứa con. Chính trong gia đình, người ta học biết làm việc với sự nhẫn nại và niềm vui, yêu thương huynh đệ, luôn quảng đại tha thứ, nhất là phụng thờ Thiên Chúa qua kinh nguyện và hy lễ đời sống (x. GLHTCG, số 1655-1658, 1666).

19        19        X         Thứ Hai tuần 20 TN.

Thánh Gioan Êuđê, Lm

Tl 2:11-19; Mt 19:16-22.

20        20        Tr         Thứ Ba tuần 20 TN.

Thánh Bernađô, viện phụ, Tsht. Lễ nhớ

Bổn mạng Tu viện Phanxicô CLG

Tl 6:11-24a; Mt 19:23-30

 21       21        Tr         Thứ Tư tuần 20 Mùa TN.

Thánh Piô X, Gh. Lễ nhớ.

Tl 9:6-15; Mt 20:1-16

22       22         Tr         Thứ Năm tuần 20  TN.

Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.
Bổn mạng nhà thờ: Chánh Toà

Tl 11:29-39a; Mt 22:1-14

23          23      X         Thứ Sáu tuần 20  TN.

Thánh Rosa Lima, Đt.

R 1:1.3-6.14b-16.22; Mt 22:34-40

24        24        Đ         Thứ  Bảy tuần 20  TN.

THÁNH BATÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ.

Lễ kính. Kh 21:9b-14; Ga 1:45-51

Thánh Vịnh riêng

25       25         X        CHÚA NHẬT 21 MÙA THƯỜNG NIÊN 

Is 66:18-21; Dt 12:5-7.11-13; Lc 13:22-30

Thánh Vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ơn gọi đời sống thánh hiến là gì?

T. Ơn gọi đời sống thánh hiến là lời Thiên Chúa ngỏ với một số người, để mời gọi họ sống đời tận hiến trong bậc tu trì hay giáo sĩ (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 357).

 

CHIA SẺ

            Sắc Lệnh về Canh Tân Thích Nghi Ðời Sống Dòng Tu (Perfectæ Caritatis, số 1) đã giải thích: “Ngay từ thời sơ khai của Hội Thánh, đã có những người nam, người nữ, qua việc thực hành các lời khuyên Phúc Âm, đã quyết tự nguyện theo Chúa Kitô với một tinh thần tự do thanh thoát hơn, bắt chước Ngài cách trung thành hơn; và mỗi người một cách, tất cả đều sống tận hiến cho Thiên Chúa”.

 

Điều đó cho thấy đời sống thánh hiến là một trong những cách thức sống đạo, để được thánh hiến “sâu xa hơn”, bắt nguồn từ Bí tích Rửa Tội và việc tận hiến cho Thiên Chúa. Trong đời sống thánh hiến, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, các Kitô hữu sẵn sàng “vâng nghe Lời Người Con Yêu Dấu” (Mc 9, 7), tự hiến cho Thiên Chúa là Cha Toàn Năng hằng hữu. Đồng thời theo đuổi đức ái hoàn hảo, để phục vụ Nước Trời, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo đến tận cùng trái đất (x. GLHTCG, số 915, 916).

26       26         X         Thứ Hai tuần 21 TN.

1Tx 1:1-5.8b-10; Mt 23:13-22

27       27         Tr         Thứ Ba tuần 21 TN.

Thánh Monica. Lễ nhớ

                                    Bổn mạng giới Hiền mẫu.

1Tx 2:1-8; Mt 23:23-26

28        28        Tr         Thứ Tư tuần 21 TN.

Thánh Augustinô, Gmtsht. Lễ nhớ.

1Tx 2:9-13; Mt 23:27-32

29        29        Đ         Thứ Năm tuần 21 TN.

Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết.

Lễ nhớ. 1Tx 3:7-13 hoặc Gr 1:4-5.17-19; Mc 6:17-29

30        01/08   X         Thứ Sáu tuần 21 TN.

                                    1 Tx 4:1-8; Mt 25:1-13

31        02        X         Thứ Bảy tuần 21 TN.

1 Tx 4:9-11; Mt 25:14-30

 

 

THÁNG CHÍN

 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho những nhà chính trị, khoa học và kinh tế biết hợp tác với nhau để bảo vệ biển và đại dương.

 

01        03         X        CHÚA NHẬT 22 MÙA THƯỜNG NIÊN

Hc 3:17-18.20.28-29; Dt 12:18-19.22-24a; Lc 14:1:7-14. Thánh Vịnh tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Những dấu hiệu nào cho biết mình có ơn gọi đời sống thánh hiến?

T. Có ba dấu này: (1) Một là có ý ngay lành và ước muốn dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân. (2) Hai là có đủ điều kiện Hội Thánh quy định. (3) Ba là được những người có trách nhiệm tuyển chọn (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 358).

 

CHIA SẺ

Đây là một câu hỏi mà rất nhiều người thường gặp trước ngưỡng cửa vào đời. Có những người dễ dàng nhận ra, nhưng cũng có nhiều người cảm thấy bối rối trước những chọn lựa đặt ra cho mình. Sẽ chẳng có vấn đề gì, nếu Chúa gọi mình. Nhưng nếu đó không phải là tiếng Chúa, mà chỉ là những suy nghĩ hay cảm xúc của mình thì sao? Giả như ta chọn sai, đi giữa đường rồi mà phải quay trở lại, thì cuộc sống có thể sẽ khó khăn hơn, vì có một chút gì đó đứt đoạn!

 

Thực ra, ơn gọi của một người thì chỉ có người đó mới nhận ra được. Đó là chuyện của người đó với Chúa. Ngoài người đó ra, không ai có thể chắc chắn 100% là người đó có ơn gọi này hay ơn gọi kia. Điều này càng đúng hơn với ơn gọi thánh hiến, vì chẳng có một tiêu chuẩn ban đầu nào, để khẳng định một người có được mời gọi sống đời tu hay không.

 

Chủng viện, dòng tu, hay bề trên… chỉ có thể căn cứ vào dấu hiệu người đó tỏ ra, để lượng định về ơn gọi của người đó trong khả năng có thể; chứ không phải là phán quyết cho sự tồn tại của ơn gọi dâng hiến. Thật vậy, mọi ơn gọi đều đến từ Chúa, chứ không phải từ người phàm. Và nhiệm vụ của ta là cố gắng khám phá ra tiếng Chúa vẫn nhẹ nhàng vang lên trong lòng mình (Pr. Lê Hoàng Nam, SJ).

 

02        04        X         Thứ Hai tuần 22 TN.

1 Tx 4:13-18; Lc 4:16-30

Ngày quốc khánh. Cầu cho tổ quốc.

03        05        Tr         Thứ Ba tuần 22 TN.

Thánh Grêgôriô Cả, Ghtsht. Lễ nhớ

1 Tx 5:1-6.9-11; Lc 4:31-37

04        06        X         Thứ tư tuần 22 TN.

Cl 1:1-8; Lc 4:38-44

05       07         X         Thứ Năm đầu tháng tuần 22  TN.

Cl 1:9-14; Lc 5:1-11

06        08        X         Thứ Sáu đầu tháng tuần 22 TN.

Cl 1:15-20; Lc 5:33-39

07        09        X         Thứ Bảy đầu tháng tuần 22 TN.

Cl 1:21-23; Lc 6:1-5

08        10        X         CHÚA NHẬT 23 MÙA THƯỜNG NIÊN

Không kính Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

Kn 9:13-18b; Plm 9-10.12-17; Lc 14:25-33

Thánh Vịnh tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Người muốn sống đời thánh hiến phải làm gì?

T. Phải cầu nguyện, suy nghĩ, xin người khôn ngoan chỉ dẫn, và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 359).

 

CHIA SẺ

Những bước sau đây phần nào giúp ta tìm thấy ý Chúa, để rồi nhờ việc mau mắn làm theo ý ấy, mà ta có được hạnh phúc và sự bình an trong tâm hồn.

 

Trước hết là cầu nguyện. Cầu nguyện là một thái độ tĩnh lặng của tâm hồn, đặt mình trước sự hiện diện của Chúa. Đừng để cảm xúc chi phối mình. Cũng đừng để ai ảnh hưởng đến mình. Hãy giữ tâm trạng của mình ở vị trí thật quân bình. Hãy gạt đi cả sự chọn lựa mà ta đã có trong đầu. Làm sao để tâm trí ta hoàn toàn trống rỗng. Tận sâu trong lòng, ta chỉ còn có một khao khát, là để danh Chúa được hiển vinh, chứ không mong chờ hay tìm kiếm điều gì khác.

 

Kế đến là suy nghĩ. Khi tâm hồn ta đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, và lòng ta chỉ còn khao khát muốn biết ý Chúa, thì ta hãy đặt các chọn lựa ra trước mắt. Can đảm nhìn thẳng vào từng chọn lựa, rồi vạch ra những mặt thuận lợi và khó khăn của nó, dựa trên những gì mình biết, hay đã tham khảo ý kiến của những người hiểu biết về vấn đề này.

 

Sau cùng là sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa. Sau khi đã hoàn thành việc suy xét từng chọn lựa, ta lại đặt mình trước mặt Chúa, suy xét lại lần nữa, để tìm sự xác nhận từ Chúa. Nếu lòng ta cảm thấy bình an sâu thẳm, thì có nghĩa là chọn lựa này là đúng. Nếu không, thì ta sẽ cảm thấy ngược lại. Rồi ta quảng đại đi theo tiếng Chúa mời gọi (Pr. Lê Hoàng Nam, SJ).

 

09        11        X         Thứ Hai tuần 23 TN.

Cl 1:24-2:3; Lc 6:6-11

10        12        X         Thứ Ba tuần 23 TN.

Cl 2:6-15; Lc 6:12-19

11        13        X         Thứ Tư tuần 23 Mùa TN.

Cl 3:1-11; Lc 6:20-26

12        14        X         Thứ Năm tuần 23 TN.

Danh thánh Mẹ Maria (Tr)

Cl 3:12-17; Lc 6:27-38

13        15         Tr        Thứ Sáu tuần 23 TN.

T. Gioan Kim Khẩu, Gmtsht. Lễ nhớ.
1Tm 1:1-2.12-14; Lc 6:39-42

14        16         Đ        Thứ Bảy tuần 23 TN.

SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.

Ds 21: 4b-9; Pl 2: 6-11; Ga 3: 13-17
Thánh vịnh riêng

15        17        X        CHÚA NHẬT 24 MÙA THƯỜNG NIÊN

Không nhớ Đức Mẹ Sầu Bi.

Hc 27:30-28; Rm 14:7-9; Mt 18:21-35 Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Người sống đời thánh hiến trong bậc tru trì khấn giữ điều gì?

T. Người sống đời thánh hiến trong bậc tu trì khấn giữ ba lời khuyên Phúc âm, là khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 360).

 

CHIA SẺ

Các lời khuyên Phúc âm đều đặt nền tảng trên chính lời nói và gương lành của Chúa Giêsu; và đã được Giáo luật trình bày trong các điều 599-601.

 

Ðức khiết tịnh "vì nước Trời" (Mt 19,12), mà các tu sĩ khấn giữ, được quí trọng như một ân huệ cao cả của ơn thánh. Ơn ấy giải thoát lòng con người cách đặc biệt, để nồng nàn mến Chúa và yêu mọi người hơn (x. 1 Cr 7,32-35). Vì thế, đức khiết tịnh là dấu chỉ đặc biệt của kho tàng trên trời, cũng là phương tiện thích hợp nhất, để các tu sĩ hân hoan hiến mình phụng sự Thiên Chúa và làm việc tông đồ. Đó cũng là dấu chỉ hữu hình Hội Thánh nhận Đức Kitô làm lang quân độc nhất của mình.

 

Ðức khó nghèo. Tự nguyện sống khó nghèo để theo Đức Kitô, Đấng từ chỗ giàu sang đã trở nên nghèo khó vì chúng ta (x. Cr 8,9; Mt 8,20). Nhờ nhân đức này, các tu sĩ được san sẻ sự nghèo khó của Đức Kitô. Đồng thời giúp họ sống tín thác vào Chúa hơn, không tìm cậy dựa nơi của cải vật chất. Sự nghèo khó đưa người tu sĩ đến gần Chúa và xác tín rằng: Chỉ nơi Chúa, họ mới có thể tìm được nguồn vui và hạnh phúc đích thực.

 

Ðức vâng lời. Theo gương Đức Kitô, Ðấng đã đến để làm theo ý Chúa Cha (x. Ga 4,34; 5,30; Dt 10,7; Tv 39.9), "tự nhận thân phận tôi tớ" (Pl 2,7) các tu sĩ khấn giữ đức vâng lời, tận hiến ý muốn của mình như của lễ bản thân dâng lên Thiên Chúa. Nhờ đó, họ được kết hợp với ý muốn cứu rỗi của Đức Kitô một cách kiên trì và chắc chắn. Đồng thời, họ được liên kết chặt chẽ hơn với sứ mệnh phục vụ của Hội Thánh (x. Ep 4,13).

 

16        18        Đ         Thứ Hai tuần 24 TN.

Thánh Corneliô, Ghtđ và Cyprianô, Gmtđ. Lễ nhớ. 1 Tm 2:1-8; Lc 7:1-10

17        19        X        Thứ Ba tuần 24 TN.

Thánh Robertô Bellarminô, Gmtsht (Tr)

1 Tm 3:1-13; Lc 7:11-17

18        20        X         Thứ Tư tuần 24 TN.

1 Tm 3:14-16; Lc 7:31-35

19        21        X         Thứ Năm tuần 24 TN.

Thánh Gianuariô, Gmtđ (Đ)

1 Tm 4:12-16; Lc 7:36-50

20        22        Đ         Thứ Sáu tuần 24 TN.

Thánh Andrê Kim, Phaolô Chung và các bạn Tử Đạo. Lễ nhớ.
1 Tm 6:2c-12; Lc 8:1-3

21        23         Đ        Thứ Bảy tuần 24 TN.

THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ,

TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

                                    Ep 4:1-7, 11-13; Mt 9:9-13

                                    Thánh vịnh riêng

22        24         X        CHÚA NHẬT 25 MÙA THƯỜNG NIÊN

Am 8:4-7; 1Tm 2:1-8; Lc 16:1-13

Thánh Vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Cha mẹ có bổn phận nào đối với ơn gọi sống đời sống thánh hiến của con cái?

T. Cha mẹ có bổn phận cầu nguyện, cổ võ, vun trồng ơn gọi của con cái, và tạo điều kiện cho con cái sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa kêu gọi (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 361).

 

CHIA SẺ

Đành rằng, Thiên Chúa có thể kêu gọi một người đi tu bằng nhiều cách, nhưng thông thường vẫn qua cha mẹ. Cha mẹ nuôi dưỡng, hướng dẫn, cầu nguyện, cổ võ và giới thiệu con cho Hội Thánh. Biết bao người cha, người mẹ đã hỗ trợ ơn gọi của con cái. Nhờ đó, con cái mới đạt tới thành tựu của ơn gọi. Không chỉ trong thời gian tu học, mà cả khi con đã trở thành tu sĩ, linh mục.

 

Xưa kia, Đức Maria không những hỗ trợ Chúa Giêsu trong những ngày thơ ấu và ẩn dật; mà Mẹ vẫn hằng quan tâm theo dõi con trên đường rao giảng Tin Mừng (x. Ga 2,1-2 ; Mc 3,31-35), nhất là trên đường khổ nạn và dưới chân thập giá (x. Ga 19,25-27). Mẹ đã cộng tác tích cực với Chúa Giêsu, con Mẹ.

 

Công đồng Vatican II qua Hiến chế Tín Lý, số 11 nhắc nhớ: “Trong gia đình như là Hội Thánh tại gia, nhờ lời dạy dỗ và gương lành, cha mẹ là những người rao giảng đức tin đầu tiên cho con cái. Cha mẹ phải giúp phát huy ơn gọi riêng của từng đứa con, đặc biệt chăm sóc cho ơn gọi hướng tới thánh chức”.

23        25         X        Thứ Hai tuần 25 TN.

                                    Thánh Piô năm dấu, Lm (Tr).

Er 1:1-6; Lc 8:16-18

24        26        X        Thứ Ba tuần 25 TN.

Er 6:7-8,12b.14-20; Lc 8:19-21

25          27      X        Thứ Tư tuần 25 TN.

Er 9:5-9; Lc 9:1-6

26        28         X        Thứ Năm tuần 25 TN.

Thánh Cosma và Thánh Đamianô, Tđ. (Đ)

Kg 1:1-8; Lc 9:7-9

27        29         Tr        Thứ Sáu tuần 25 TN.

Kg 2:1-9; Lc 9:18-22

Thánh Vinh sơn Phaolô, Lm. Lễ nhớ.

28        30        X        Thứ Bảy tuần 25 TN.

T. Venceslaô, Tđ.

T. Laurensô Ruiz và các bạn Tđ (Đ).

                                    Dcr 2:5-9.14-15a; Lc 16:19-31

29       01/09    X        CHÚA NHẬT 26 MÙA TN.

Am 6:1a.4-7; 1Tm 6:11-16; Lc 16:19-31

Thánh Vịnh tuần 2

Không kính các Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, và Raphae.

                                    Bổn mạng các giáo xứ:

- (LX) Bò Ót

- (VA) Vạn Đồn [B1]

- (RG) Đông Hoà

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Á bí tích là gì?

T. Á bí tích là những dấu hiệu thánh thiêng do Hội Thánh thiết lập, để giúp các tín hữu thánh hóa một số hoàn cảnh trong cuộc sống (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 362).

 

CHIA SẺ

Hiến chế về Phụng Vụ Thánh, số 60 viết: “Á Bí tích là những dấu chỉ thánh thiêng, phần nào phỏng theo những bí tích. Qua đó, những năng lực, nhất là những năng lực thiêng liêng được biểu thị và thông ban nhờ sự chuyển cầu của Hội Thánh. Các Á Bí tích giúp con người sẵn sàng lãnh nhận hiệu năng chính yếu của các Bí tích, và thánh hoá những hoàn cảnh đa dạng của cuộc sống”.

 

Giáo luật điều 1166 quy định: “Các Á Bí tích là những dấu chỉ thánh. Nhờ đó, phần nào phỏng theo các Bí tích, những hiệu quả, đặc biệt là những hiệu quả thiêng liêng, được biểu thị và được thông ban nhờ lời khẩn cầu của Hội Thánh”.

 

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo viết: “Hội Thánh thiết lập các Á Bí tích, để thánh hoá một số thừa tác vụ trong Hội Thánh, một số bậc sống, những hoàn cảnh rất đa dạng của đời Kitô hữu, và cả việc sử dụng những vật hữu ích cho con người” (số 1668).

 

30       02        Tr          Thứ Hai tuần 26 TN.

Thánh Hiêrônimô, Lmtsht. Lễ nhớ.

Dcr 8:1-8; Lc 9:46-50

 

 

THÁNG MƯỜI

 

“Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược... Với Kinh Mân Côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua Kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế.” (Tông Thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II ngày 16.10.2002, số 1)

 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho hơi thở của Chúa Thánh Thần tạo nên một mùa xuân truyền giáo mới trong Giáo Hội.

 

 

01        03        Tr         Thứ Ba tuần 26 TN

THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU.

Lễ kính. Bổn mạng các xứ truyền giáo.

Is 66:10-14c; Mt 18:1-4

Bổn mạng các giáo xứ và cộng đoàn:

- (LX) Nhà Têrêxa, Tv. Nguồn Sống, Định Mỹ,

Vĩnh Bình.

- (CĐ) Kinh Xáng

02        04        Tr         Thứ Tư tuần 26 TN

Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ.
Xh 23:20-23; Mt 18:1-5.10

03        05        X         Thứ Năm đầu tháng tuần 26 TN.    

Nkm 8:1-4a.5-6.7b-12; Lc 10:1-12

04        06        Tr         Thứ Sáu đầu tháng tuần 26 TN

Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.

Gl 6:14-18; Mt 11:25-30

05        07        X         Thứ Bảy đầu tháng tuần 26 TN

Br 1:15-22; Lc 10:17-24

06        08        X         CHÚA NHẬT 27 MÙA THƯỜNG NIÊN

Dt 1:2-3.2:2-4;2Tm 1:6-8.13-14;Lc 17:5-10 Thánh Vịnh tuần 3

Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi Cv 1,12-14; Lc 1,26-38 (Tr).

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Những nghi thức của Á bí tích gồm những gì?

T. Những nghi thức của Á Bí tích gồm một lời cầu nguyện, kèm theo một dấu chỉ cụ thể, như đặt tay, dấu thánh giá, rẩy nước thánh… (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 363).

 

CHIA SẺ

Theo những quyết định mục vụ của các Giám mục, các Á Bí tích cũng có thể đáp lại những nhu cầu văn hoá và lịch sử riêng của mỗi dân tộc Kitô giáo, của mỗi miền, mỗi thời đại. Các Á Bí tích luôn gồm một lời kinh, thường được kèm theo bằng một dấu hiệu nhất định nào đó, như sự đặt tay, làm dấu thánh giá, rảy nước phép để gợi lại Bí tích Rửa Tội (x. GLHTCG, số 1668).

 

Trong số các Á Bí tích, quan trọng nhất là các Phép lành. Các Phép lành là một lời ca ngợi Thiên Chúa và một lời khẩn nguyện, để kêu xin những hồng ân của Thiên Chúa; cũng có những việc thánh hiến con người cũng như các đồ vật được dùng vào việc thờ phượng Thiên Chúa (x. GLHTCG, số 1671).

 

Giáo luật Điều 1167,1 nói: “Chỉ một mình Tông Toà mới có thể thiết lập những Á Bí tích mới, hoặc chính thức giải thích những Á Bí tích đã được chấp nhận, huỷ bỏ hoặc thay đổi Á Bí tích nào đó trong số các Á Bí tích ấy”. Như vậy, chỉ có Tòa Thánh, mới có thẩm quyền thiết lập, thay đổi, hoặc hủy bỏ các Á Bí tích mà thôi. Còn các thẩm quyền thấp hơn như: Giám mục hay Hội đồng Giám mục thì không có quyền trên, nhưng được phép thích nghi các nghi thức cho phù hợp với bối cảnh và địa phương, sau khi đã được Tòa Thánh phê chuẩn.

 

07        09        Tr         Thứ Hai tuần 27 TN.

Gn 1:1-2:2.11; Lc 1:26-38 (Tr).

ĐỨC MẸ MÂN CÔI.

Cv 1,12-14; Lc 1,26-38

Bổn mạng các giáo xứ:

- (CĐ) Tri Tôn, Khánh Bình - (CM) Vàm Cống

- (VA) Môi Khôi, Gh. Châu Bình, Long Bình, Hiếu Thuận.

- (VT) Khiết Tâm [D2], Tân Hải [C2], Gh. Bình Cát

- (TH) Hiệp Tâm, Thái Hoà, Ninh Cù, Đài Đức Mẹ.

- (TT) Thức Hóa, Hải Châu, Tân Long, Tân Thành

- (RG) Mong Thọ, Sóc Xoài. Gh.  Vĩnh Thái

08        10        X         Thứ Ba tuần 27 TN.

Gn 3:1-10; Lc 10:38-42

09        11        X         Thứ Tư tuần 27 TN.

Thánh Điônixiô, Gm và các bạn tử đạo.

Thánh Gioan Lêônarđô, Lm.

Gn 4:1-11; Lc 11:1-4

10       12         X         Thứ Năm tuần 27 TN.

Ml 3:13-20b; Lc 11:5-13                    

11       13         X         Thứ Sáu tuần 27 TN.

Thánh Gioan XXIII, Gh. (Tr)

Ge 1:13-15.2:1-2; Lc 11:15-26

12        14        X         Thứ Bảy tuần 27 TN.

Ge 4:12-21; Lc 11:27-28

13        15        X         CHÚA NHẬT 28 MÙA THƯỜNG NIÊN

2V 5:14-17; 2Tm 2:8-13; Lc 17:11-19

Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Có bao nhiêu Á Bí tích?

T. Nếu số 7 là con số cố định, để xác định số các Bí tích; thì không có con số cố định nào cho số lượng các Á Bí tích. Vì các Á Bí tích được Hội Thánh thiết lập hay bãi bỏ, là tùy theo nhu cầu của từng thời, nên số lượng Á Bí tích luôn thay đổi. Dù vậy, cũng xin được chia các Á Bí tích thành hai loại: Phép lànhviệc trừ tà (x. GLHTCG, số 1671-1673).

 

CHIA SẺ

Có ba loại phép lành:

 

(1) Những phép lành liên quan đến người: nhằm mục đích thánh hóa một bậc sống, như: chúc phong Viện phụ hay Viện mẫu, khấn dòng, thánh hiến trinh nữ; hay trao ban một sứ vụ như: ban thừa tác vụ giúp lễ, đọc sách...

 

(2) Những phép lành liên quan đến nơi chốn: nhằm mục đích xin Chúa thánh hiến nơi chốn con người tập trung để cử hành phụng vụ và thờ phượng Chúa, như: cung hiến nhà thờ, nhà nguyện, hoặc xin Chúa chúc lành và ban ơn phúc cho nơi ở hay chỗ làm việc của con người, như: làm phép nhà, văn phòng,…

 

(3) Những phép lành liên quan đến sự vật: để khi con người dùng đến những sự vật được làm phép, họ biết cảm tạ và ca ngợi Chúa, đồng thời cũng biết sử dụng chúng cho hợp ý Chúa. Chẳng hạn như: làm phép đồ dùng trong phụng vụ, ảnh tượng, tràng hạt, phương tiện di chuyển…

 

14        16        X         Thứ Hai tuần 28 TN.

Thánh Callistô Ghtđ. (Đ)

Rm 1:1-7; Lc 11:29-32

15        17        Tr         Thứ Ba tuần 28 TN.

Thánh Têrêxa Avila, Đttsht. Lễ nhớ

Rm 8:22-27; Lc 11:37-41

16        18        X         Thứ Tư tuần 28 TN.

Thánh Hedviga, nữ tu

Thánh Magarita Maria Alacoque, Đt.

Rm 2:1-11; Lc 11:42-46

17        19        Đ         Thứ Năm tuần 28 TN.

Thánh Ignatiô Antiôkia, Gmtđ.

Lễ nhớ. Pl 3:17.14:1; Ga 12:24-26

Rm 3:21-30; Lc 11:47-54

18        20        Đ         Thứ Sáu tuần 28 TN.

THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

2 Tm 4:109-17b; Lc 10: 1-9

19        21         X        Thứ Bảy tuần 28 TN.

Thánh Isaac Jogues và Gioan Brebeuf và các bạn tử đạo. (Đ)

Thánh Phaolô Thánh Giá, Lm.

Rm 4:13.16-18; Lc 12:8-12

20        22         X        CHÚA NHẬT 29 MÙA THƯỜNG NIÊN

Xh 17:8-13; 2Tm 3:14-4:2; Lc 18:1-8

Ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

                                    Góp quỹ Truyền giáo của Toà Thánh

Thánh Vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Nghi thức trừ tà là gì?

T. Người ta gọi là nghi thức trừ tà, khi Hội thánh với thẩm quyền của mình, nhân danh Chúa Giêsu, kêu xin, để một người hay một vật được Thiên Chúa bảo vệ khỏi ảnh hưởng của Ác thần, và giải thoát khỏi ách thống trị của ma quỷ. Trong khi cử hành Bí tích Rửa Tội, có một nghi thức trừ tà đơn giản. Còn nghi thức trừ tà trọng thể, thì chỉ được thực hiện bởi một Linh mục, với sự cho phép của Giám mục (x. Bản Toát yếu GLHTCG, c 352).

 

CHIA SẺ

Trong thời gian rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã thực hiện việc trừ tà (x. Mc 1,25-26). Và chính bởi Ngài, mà Hội Thánh có quyền và có nhiệm vụ trừ tà (x. Mc 3,15; 6,7.13; 16,17).

 

Trừ tà là một nghi thức phụng vụ được cử hành nhân danh Chúa Giêsu, để xin Thiên Chúa bảo vệ người hay vật khỏi quyền lực của Ác thần. Không ai được phép trừ tà, nếu không do Đấng Bản quyền ủy nhiệm một cách đặc biệt và rõ ràng. Đấng Bản quyền chỉ ban phép này cho Linh mục đạo đức, trổi vượt về học thức và khôn ngoan, cũng như có đời sống vẹn toàn (x. Giáo Luật, điều 1172).

 

Trong việc trừ tà, cũng cần phân biệt một cách khôn ngoan, và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Hội Thánh. Nhất là phải có tinh thần cầu nguyện, xin Chúa soi sáng, để biết chắc đó là quỷ ám, chứ không phải là một dạng bệnh lý, nhất là các chứng bệnh tâm thần (x. GLHTCG, số 1673).

 

21        23        X         Thứ Hai tuần 29 TN.

Rm 4:20-25; Lc 12:13-21

22        24        X         Thứ Ba tuần 29 TN.

                                    Thánh Gioan-Phaolô II, Gh.

Bổn mạng giới trẻ Gp Long xuyên

Rm 5:12.15b.17-19.20b-21; Lc 12:35-38

23        25         X        Thứ Tư tuần 29 TN.

Thánh Gioan Capistranô, Lm

Rm 6:12-18; Lc 12:39-48

24        26         X        Thứ Năm tuần 29 TN.

Thánh Antôn Maria Claret, Gm

Rm 6:19-23; Lc 12:49-53

25        27        X         Thứ Sáu tuần 29 TN.

Rm 7:18-25a; Lc 12:54-59

26        28        X         Thứ Bảy tuần 29 TN.

Rm 8:1-11; Lc 13:1-9

27        29        X         CHÚA NHẬT 30 MÙA THƯỜNG NIÊN

Hc 35:12-14; 2Tm 4:6-8.16-18; Lc 18:9-14

Thánh Vịnh tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ai được phép cử hành các Á Bí tích?

T. Chỉ những thừa tác viên có chức thánh mới được cử hành các Bí tích; và tùy theo từng Bí tích mà có thừa tác viên khác nhau, như Giám mục, Linh mục, Phó tế. Còn khi cử hành các Á Bí tích, thì mọi tín hữu đều có thể cử hành, tùy theo từng trường hợp luật quy định (x. Giáo luật, 1168).

 

CHIA SẺ

Giáo luật điều 1168 cho biết: Quyền cử hành các Á Bí tích thường được quy định rõ trong “Sách Nghi thức Á Bí tích”, và theo sự xét đoán của vị Thường quyền sở tại. Tuy nhiên, nếu khi cử hành các Á Bí tích này, mà có sự hiện diện của thừa tác viên có chức thánh, thì quyền ưu tiên cử hành thuộc về thừa tác viên có chức thánh.

 

Thiết tưởng cũng nên nhắc lại ở đây, lời sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo viết: “Hội Thánh thiết lập các Á Bí tích, để thánh hoá một số thừa tác vụ trong Hội Thánh, một số bậc sống, những hoàn cảnh vốn rất đa dạng của đời sống Kitô hữu, và cả việc sử dụng những vật hữu ích cho con người” (số 1668). Vì thế các hình thức đạo đức này phải được diễn tiến hài hòa, nhịp nhàng với phụng vụ, như thể do phụng vụ mà phát ra, và phải dẫn đưa dân chúng đến với phụng vụ, bởi vì tự bản chất, việc phụng vụ cao hơn những hình thức kia rất nhiều (x. GLHTCG, số 1675).

28        01/10    Đ        Thứ Hai tuần 30 TN.

THÁNH SIMON VÀ GIUĐA,

TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Ep 2: 19-22; Lc 6: 12-19
PVGK: thánh vịnh riêng

29        02         X        Thứ Ba tuần 30 TN.

Rm 8:18-25; Lc 13:18-21

30        02        X        Thứ Tư tuần 30 TN.

Rm 8:26-30; Lc 13:22-30

 

31        04         X        Thứ Năm tuần 30 TN.

Rm 8:31b-39; Lc 13:31-35

 

 

 

 

THÁNG MƯỜI MỘT

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

 

 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho vùng Cận Đông, nơi có những cộng đồng tôn giáo khác nhau nhưng cùng chia sẻ một một môi trường sống, biết làm phát sinh tinh thấn đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.

 

01        05        Tr         Thứ Sáu đầu tháng tuần 30 TN

                                    LỄ CÁC THÁNH.

                                    Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

Kh 7:2-4.9-14; 1Ga 3:1-3; Mt 5:1-12a

PVGK: thánh vịnh riêng

Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:

1. Từ trưa ngày hôm nay cho đến hết ngày mai, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá dành cho các linh hồn trong luyện ngục. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 2°)

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi viếng nghĩa địa, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá, dành cho các linh hồn trong luyện ngục. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 1°)

3. Vào các ngày khác trong năm, ai đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn xá từng phần (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §2, 1°).

 

02        06        Tm       Thứ Bảy đầu tháng tuần 30 TN.

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Lễ nhất: Rm 6,3-9; Ga 6,51-59

                                    Lễ nhì: Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43

                                    Lễ ba: Rm 5,4-11; Ga 17,24-26

PVGK: thánh vịnh riêng

Lưu ý:

       1. Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ: có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ sau).

                 2. Hôm nay không được cử hành thánh lễ nào khác, ngoại trừ thánh lễ an táng.

 

03        07        X         CHÚA NHẬT 31 MÙA THƯỜNG NIÊN

Kn 11:22-12:2; 2Tx 1:11-2:2; Lc 19:1-10

Thánh Vịnh tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ngoài Phụng vụ, đời sống Kitô hữu còn được nuôi dưỡng bằng những hình thức đạo đức bình dân nào?

T. Ngoài Phụng vụ, đời sống Kitô hữu còn được nuôi dưỡng bằng những hình thức đạo đức bình dân, như việc tôn kính các di tích thánh, viếng nhà thờ, hành hương, rước kiệu, chặng đàng Thánh giá, lần chuỗi Mân côi… (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 365).

 

CHIA SẺ

Ngoài phụng vụ các Bí tích và các Á Bí tích, việc dạy giáo lý còn phải lưu tâm đến những hình thức đạo đức của các tín hữu, gọi là lòng đạo đức bình dân. Ở mọi thời, bên cạnh đời sống Bí tích của Hội Thánh, cảm thức tôn giáo của dân Kitô giáo còn được biểu lộ bằng nhiều hình thức khác nhau, do lòng đạo đức đã bén rễ sâu trong các nền văn hoá. Chẳng hạn: việc tôn kính các thánh tích, đi viếng các đền thánh, đi hành hương, đi kiệu, đi đàng Thánh Giá, các vũ điệu tôn giáo, lần hạt Mân côi, các ảnh tượng thánh, v.v…  (x. GLHTCG, số 1674).

 

Những hình thức đạo đức này tuy rất quý, nhưng cũng chỉ là sự tiếp nối, chứ không thể thay thế cho đời sống Phụng vụ của Hội Thánh. Vì tự bản chất, Phụng vụ luôn có tính ưu việt hơn các việc đạo đức (x. GLHTCG, số 1675).

 

04        08        Tr         Thứ Hai tuần 31 TN

Thánh Carôlô Borrômêô, Gm. Lễ nhớ.
Rm 11:29-36; Lc 14:12-14

05        09        X         Thứ Ba tuần 31 TN

Rm 12:5-16b; Lc 14: 15-24

06       10         X         Thứ Tư tuần 31 TN.

Rm 13:8-10; Lc 14:25-33

07       11         X         Thứ Năm đầu tháng tuần 31 TN.

Rm 14:7-12; Lc 15:1-10

08       12         X         Thứ Sáu tuần 31 TN.

Rm 15:14-21; Lc 16:1-8

09       13         Tr         Thứ Bảy tuần 31 TN.

LỄ CUNG HIỀN ĐỀN THỜ THÁNH GIOAN LATÊRANÔ. Lễ kính.
Is 56:1.6-7 hoặc 1Cr 3:9c-11.16-17;

Lc 19:1-10

10       14         X         CHÚA NHẬT 32 MÙA THƯỜNG NIÊN

1Mcb 7:1-2.9-14;2Tx 2:16-3:5;Lc 20:27-38

Không nhớ thánh Lêô Cả, Ghtsht.
Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Hội Thánh có thái độ nào đối với những việc đạo đức bình dân?

T. Hội Thánh cổ võ những việc đạo đức bình dân phù hợp với Tin mừng và sự khôn ngoan của con người; đồng thời góp phần làm cho đời sống Kitô hữu được phong phú (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 366).

 

CHIA SẺ

Các mục tử cần phải phân định, để nâng đỡ và ủng hộ lòng đạo đức bình dân. Và nếu cần, để thanh luyện và điều chỉnh cảm thức tôn giáo tiềm ẩn dưới những việc sùng kính này, để liệu sao cho người tín hữu tiến triển trong việc nhận biết mầu nhiệm của Đức Kitô. Việc thực hành những hình thức đạo đức này, là theo sự chăm sóc và xét đoán của các Giám mục, và theo những quy định chung của Hội Thánh (x. GLHTCG, số 1676).

 

Vì thế, tuy vẫn lo soi sáng các hình thức đạo đức này bằng ánh sáng đức tin, Hội Thánh cũng luôn tán trợ các hình thức đạo đức bình dân, vì chúng nói lên một bản năng Phúc Âm và một sự khôn ngoan nhân bản. Hơn nữa, những hình thức đạo đức bình dân còn làm cho đời sống Kitô giáo được thêm phong phú (x. GLHTCG, số 1679).

 

11       15         Tr         Thứ Hai tuần 32 TN.

Thánh Martinô, Gm. Lễ nhớ.
Kn 1:1-7; Lc 17:1-6

12       16         Đ         Thứ Ba tuần 32 TN.

Thánh Josaphat, Gmtđ. Lễ nhớ

Kn 2:23-3.9; Lc 17:7-10

13       17         X         Thứ Tư tuần 32 TN.

Kn 6:1-11; Lc 17:11-19

14       18         X         Thứ Năm tuần 32 TN.

Kn 7:22b-8:1; Lc 17:20-25

15        19        Tr         Thứ Sáu tuần 32 TN.

Thánh Albertô Cả, Gmtsht. Lễ nhớ.

Kn 13:1-9; Lc 17:26-37

16        20        X         Thứ Bảy tuần 32 TN.

Thánh Magarita Tô Cách Lan.

Thánh Gertruđê, Đt (Tr).

Kn 18:14-16.19:6-9; Lc 18:1-8

17        21        X         CHÚA NHẬT XXXIII MÙA TN.

Ml 3:19-20a; 2Tx 3:7-12; Lc 21:5-19.

Được kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM (Đ)

(Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991).

Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

Thánh Vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Lễ nghi an táng Kitô giáo có ý nghĩa và mục đích nào?

T. Lễ nghi an táng Kitô giáo làm nổi bật đặc tính vượt qua của cái chết trong niềm hy vọng sống lại, cũng như sự hiệp thông trong lời cầu nguyện với người đã qua đời (Bản hỏi thưa GLHTCG, c 367).

 

CHIA SẺ

Ý nghĩa lễ nghi an táng Kitô giáo: Cái chết trong Kitô giáo được mạc khải dưới ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua, là sự Chết và sự Sống Lại của Đức Kitô, là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Vì thế Kitô hữu chết trong Chúa Kitô, là lìa bỏ thân xác này để được ở bên Chúa (x. GLHTCG, số 1681).

 

Mục đích lễ nghi an táng Kitô giáo: Khi nghi thức an táng được cử hành trong nhà thờ, thì Bí tích Thánh Thể là tâm điểm của sự Vượt Qua cái chết theo Kitô giáo. Lúc đó, Hội Thánh bày tỏ sự hiệp thông hữu hiệu của mình với người quá cố: Khi dâng lên Chúa Cha, trong Chúa Thánh Thần, hy lễ là sự Chết và sự Sống Lại của Đức Kitô, Hội Thánh khẩn cầu cho người con của mình được thanh luyện khỏi mọi tội lỗi và các hậu quả của tội, và được đón nhận vào sự viên mãn của cuộc Vượt Qua nơi bàn tiệc Nước Trời (x. GLHTCG, số 1689).

 

18        22       X          Thứ Hai tuần 33 TN.

1 Mcb 1:10-15.41-43.57.62-64; Lc 18:35-43

Cung hiến thánh đường thánh Phêrô

và thánh Phaolô.

Cv 28:11-16.30-31; Mt 14:22-23

19        23       X          Thứ Ba tuần 33 TN.

2 Mcb 6:18-31; Lc 19:1-10

20        24       X          Thứ Tư tuần 33 TN.

2 Mcb 7:1.20-31; Lc 19:11-28

21        25       Tr          Thứ Năm tuần 33 TN.

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ.

Lễ nhớ. 1 Mcb 2:15-29; Lc 19:41-44

22        26       Đ          Thứ Sáu tuần 33 TN.

1 Mcb 4:36-37.52-59; Lc 19:45-48

Thánh Cêcilia, Đttđ. Lễ nhớ.

23        27       X          Thứ Bảy tuần 33 TN.

Thánh Clêmentê I, Ghtđ.

Thánh Columbanô, viện phụ.

1 Mcb 6:1-13; Lc 20:27-40

24        28       Tr          CHÚA NHẬT 34 MÙA THƯỜNG NIÊN

CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ.

Lễ trọng.

2Sm 5:1-3; 1Cl 1:12-20; Lc 23:35-43

Thánh Vịnh riêng.

Tước hiệu các nhà thờ:

- Kitô Vua (1b), Hưng Văn, Hà Tiên, Kinh Tràm

Không nhớ Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo tại Việt Nam.

24.11.1960 NGÀY THÀNH LẬP GIÁO PHẬN LONG XUYÊN.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Những giai đoạn chính của lễ nghi an táng là gì?

T. Lễ nghi an táng thường có bốn phần chính: (1) Cộng đoàn tiếp đón quan tài, (2) Phần Phụng vụ Lời Chúa, (3) Phần Hy tế Thánh Thể, (4) Nghi thức từ biệt (x. Bản Toát yếu GLHTCG, c 356).

 

CHIA SẺ

Sách Lễ Nghi An Táng của Phụng vụ Rôma đề ra 3 mẫu cử hành, tương ứng với ba địa điểm (tại nhà tang, nhà thờ và nghĩa trang), và để tùy theo tâm tình của gia đình, theo các phong tục địa phương, theo văn hóa và lòng đạo đức. Tuy nhiên, tất cả các truyền thống phụng vụ đều có chung diễn tiến, gồm bốn phần chính:

 

Phần đón Tiếp. Vị chủ sự đón tiếp thân nhân người quá cố bằng một lời chào đầy lòng tin tưởng và an ủi. Cộng đoàn tập họp để cầu nguyện, chờ đợi "những lời ban phúc trường sinh" (x. Ga 6,68).

 

Phần Phụng vụ Lời Chúa cần được chuẩn bị chu đáo, vì cộng đoàn hiện diện có thể gồm thân hữu của người quá cố không phải Kitô hữu. Ðặc biệt, bài giảng "không được theo hình thức điếu văn", và phải trình bày mầu nhiệm sự chết dưới ánh sáng Ðức Kitô Phục Sinh (x. Sách Lễ Nghi An Táng, số 41).

 

Phần Phụng vụ Thánh Thể khi lễ nghi được cử hành trong nhà thờ. Trong Thánh lễ, Hội Thánh bày tỏ sự hiệp thông hữu hiệu của mình với người quá cố (x. Sách Lễ Nghi An Táng, số 57).

 

Nghi thức từ biệt người quá cố lần cuối cùng là lời Hội Thánh "phó dâng người này cho Chúa". "Cộng đoàn Kitô hữu chào từ biệt lần cuối cùng một chi thể của mình, trước khi thân xác người đó được mai táng" (x. Sách Lễ Nghi An Táng, số10), (x. GLHTCG, số 1686-1690).

 

25        29         X        Thứ Hai tuần 34 TN.

Đn 1:1-6.8-203; Lc 21:1-4

Thánh Vịnh tuần 2

26        01/11    X      Thứ Ba tuần 34 TN.

Đn 2:31-45; Lc 21:5-11

27        02        X         Thứ Tư tuần 34 TN.

Đn 5:1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21:12-19

28        03        X         Thứ Năm tuần 34 TN.

Đn 6:12-28; Lc 21:20-28

29        04        X         Thứ Sáu tuần 34 TN

Đn 7:2-14; Lc 21:29-33

30        05        Đ         Thứ Bảy tuần 34 TN.

THÁNH ANDRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22.

 

 

 

THÁNG MƯỜI HAI

NĂM PHỤNG VỤ 2020 - NĂM A

 

01        06        Tm       CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG.

Is 2:1-5; Rm 13:11-14; Mt 24:37-44. Thánh Vịnh tuần 1

02        07        Tm       Thứ Hai tuần 1 MV.

Is 2:1-5; Mt 8:5-11

03        08        Tr         Thứ Ba tuần 2 MV.

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ. Lễ kính.

Is 11:1-10; Lc 10:21-24

04        09        Tm       Thứ Tư tuần 1 MV.

Thánh Gioan Đamascênô, Lmtsht.

Is 25:6-10; Mt 15:29-37

05        10        Tm       Thứ Năm tuần 1 MV.

Is 26:1-6; Mt 7:21.24-27

06        11        Tm       Thứ Sáu tuần 1 MV.

Thánh Nicôla, Gm.

Is 29:17-24; Mt 9:27-31

07        12        Tr         Thứ Bảy tuần 1 MV.

Thánh Ambrôsiô, Gmtsht. Lễ nhớ

Is 30:19-21.23-26; Mt 9:35-10:1.5a.6-8

08        13        Tm       CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG.

Is 11:1-10; Rm 15:4-9; Mt 3:1-12

Thánh Vịnh tuần 2

09       14         Tr         Thứ Hai tuần 2 MV.

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng.

St 3:9-15.20; Ep 1:3-6.11-12; Lc 1:26-38

10       15         Tm       Thứ Ba tuần 2 MV.

Is 40:1-11; Mt 18:12-14

11       16         Tm       Thứ Tư tuần 2 MV.

Thánh Đamasô I, Gh

Is 40:25-31; Mt 11:28-30

12       17         Tm       Thứ Năm tuần 2 MV.

Thánh Gioanna Phanxica Chantal, Ts

Is 41:13-20; Mt 11:11-15

13        18         Đ        Thứ Sáu tuần 2 MV.

Thánh Lucia, Đttđ. Lễ nhớ.
Is 48:17-19; Mt 11:16-19

14        19        Tr        Thứ Bảy tuần 2 MV.

Thánh Gioan Thánh Giá, Lmtsht.

Lễ nhớ. Hc 48:1-4.9-11; Mt 17:9a.10-13

15        20       Tm/H   CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG.

Is 35:1-6a; Gc 5:7-10; Mt 11:2-11

Thánh Vịnh tuần 3

16         21       Tm       Thứ Hai tuần 3 MV.

Ds 24:2-7.15-17a; Mt 21:23-27

17        22        Tm       Thứ Ba tuần 3 MV.

St 49:2.8-10; Mt 1:1-17

18        23        Tm       Thứ Tư tuần 3 MV.

Gr 23:5-8; Mt 1:18-25

19        24        Tm       Thứ Năm tuần 3 MV.

Tl 13:2-7.24-25a; Lc 1:5-25

20        25        Tm       Thứ Sáu tuần 3 MV.

Is 7:10-14; Lc 1:26-38

21        26        Tm       Thứ Bảy tuần 3 MV.

Thánh Phêrô Canisiô, Lmtsht.

Kn 2:8-14; Lc 1:39-45

22        27        Tm       CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG.

Is 7:10-14; Rm 1:1-7; Mt 1:18-24

Thánh Vịnh tuần 4

23        28        Tm       Thứ Hai tuần 4 MV.

                                    Thánh Gioan Kenty, Lm.

Ml 3:1-4.23-24; Lc 1:57-66

24        29        Tm       Thứ Ba tuần 4 MV.

Sáng: 2Sm 7:1-5.8b-12.14a.16; Lc 1:67-79

Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr).

Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25.

25         30         Tr       Thứ Tư. ĐẠI LỄ GIÁNG SINH.

                                    Lễ trọng với tuần bát nhật.

                                    Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân.

Lễ Đêm: Is 9:1-6; Tt 2:11-14; Lc 2:1-14

Lễ Rạng Đông: Is 62:11-12; Tt 3:4-7;

   Lc 2:15-20

Lễ Ban ngày: Is 52:7-10; Dt 1:1-6;

Ga 1:1-18

PVGK: thánh vịnh riêng

26       01/12    Đ         Thứ Năm. NGÀY THỨ HAI TUẦN

BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH STÊPHANÔ,

TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.

Cv 6: 8-10. 7:54-60; Mt 10: 17-22
PVGK: thánh vịnh riêng

27       02         Tr         Thứ Sáu. NGÀY THỨ BA TUẦN BÁT

                                    NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ  SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

1 Ga 1: 1-4; Ga 20: 1a. 2-8

28       03        Đ          Thứ Bảy. NGÀY THỨ TƯ TUẦN

BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO.

Lễ kính. 1 Ga 1:5–2:2; Mt 2:13-18

PVGK: thánh vịnh riêng

PVGK: thánh vịnh riêng

29       04        Tr          CHÚA NHẬT. NGÀY THỨ NĂM TUẦN

BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

LỄ THÁNH GIA
Lễ kính. Hc 3:2-6.12-14; Cl 3:12-21;

Mt 2: 13-15.19-23

PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ và tu viện:

- (LX) Dòng Thánh Gia

- (VT) Thánh Gia [Thầy Ký]

- (TH) Thánh Gia [7A], Thánh Gia [1b]

- (RG) Tân Bình, Hòa Hưng

30       05         Tr         Thứ Hai. NGÀY THỨ SÁU TUẦN

                                    BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

1 Ga 2:12-17; Lc 2: 36-40

31       06         Tr         Thứ Ba. NGÀY THỨ BẢY TUẦN

                                    BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

1 Ga 2:18-21; Ga 1:1-18

Thánh Sylvestrô I giáo hoàng.

 

PHỤ CHƯƠNG I

NGÀY CHẦU MTC THAY MẶT GIÁO PHẬN

 

Số

TT

 

CHÚA NHẬT

 

 

PHIÊN CHẦU

01       

CN  I MÙA VỌNG

Vô Nhiễm (O2), Lạng Sơn (3a), Giuse (7b), Đồng Phú (2b)

02

CN II MÙA VỌNG

Trinh Vương (B1), Trinh Vương (A1),  

Tân Bình (Đông Bình), Bình Châu

(F1), Thái An (Rivera)

03

CN III MÙA VỌNG

Tham Buôn, Antôn (1a), Tân Chu (5a), Bình Châu (8a)

04

CN IV MÙA VỌNG

Thánh Gia (7a), Đức Mẹ Lộ Đức (HT),

Ba Bần

05

CN

LỄ THÁNH GIA

Tv Thánh Gia, Trảng Tranh,

Thánh Gia (Thầy Ký), Thánh Gia (1b)

06

CN

LỄ HIỂN LINH

Cần Thay, Phan Sinh (10),

Vinh Sơn (0a), Đài Đức Mẹ, Rạch Giá

07

CN II MÙA TN

Nhơn Mỹ, Cản Đá

08

CN III MÙA TN      

Tri Tôn (CĐ), Kitô Vua (A2),

Ngọc Chúc, Vĩnh Hiệp

09

CN IV MÙA TN

Bình Minh, Hòn Tre

10

CN V MÙA TN        

Cái Đôi, Cù Lao Giêng,

Đức Mẹ Vô Nhiễm (C1)

11

CN VI MÙA TN      

Tân Bình (RG), Cồn Én, Bình Châu (8a), Lộ Đức (8b)

12

CN I MÙA CHAY

Hải Hưng (C1), Lấp Vò, Hòn Đất

13

CN II MÙA CHAY (Trước lễ

Thánh Giuse)

Đền Thánh Giuse (RG), Giu Đức (8b), Bình Lộc, Dương Đông

14

CN III MÙA CHAY

Hợp Tiến (B2), Tân Mỹ (G2), Năng Gù

15

CN IV MÙA CHAY

Nguồn Sống, Mỹ Hiệp Sơn

16

CN V MÙA CHAY

Tân Bùi (4a), Vĩnh Nhuận, Hợp Châu (5b)

17

CN LỄ LÁ    

Xáng Cụt, Hội An, Hà Tiên, Thanh Long (D1)

18

CN LỄ PHỤC SINH           

Cái Gia, Tv Phanxicô

19

CN II PHỤC SINH              

Ba Hòn, Núi Sập, Cần Xây, Xẻo Dinh,

Tv Chúa Quan Phòng CLG

20

CN III PHỤC SINH

An Hòa, Long Thạnh

21

CN IV PHỤC SINH

Fatima (Cần Đăng), Phú Hòa,

Thái Hòa, Tân Thành (4b).

22

CN V PHỤC SINH  

Bắc Xuyên (E1), Mỹ Luông.

23

CN VI PHỤC SINH

Gh. Bình An

24

CN

LỄ THĂNG THIÊN

Cồn Phước, Châu Đốc

25

CN

CTT HIỆN XUỐNG

Kiên Lương, Núi Sam, Bình Tây, Trung Thành (K.8), Thánh Linh (D1), Thiên Ân

26

CN

LỄ CHÚA BA NGÔI

Phú An, Tân Phước (4a), Núi Tượng

27

CN MÌNH MÁU THÁNH

Tân Thuận (0a), An Châu, Đất hứa, Hòa Giang. Châu Long (F1), Kim Hoà (G1), Hiếu Thuận (H1)

28

CN X TN                  

Rạch Sâu

29

CN XI TN                 

Hòn Đất, Giuse (2b), Kinh Tây

30

CN XII TN               

Ông Chưởng, Đền T. Giuse An Bình (K.F)

31

CN XIII TN              

Ngọc Thạch, Hiếu Sơn (H2), Antôn (C2)

32

CN XIV TN              

Cồn Trên, Lộ Đức (Kinh Quýt),

Đồng Công (F2)

33

CN XV TN               

Thánh Mẫu (F2), Hòa Lợi (LX)

34

CN XVI TN              

Chợ Thủ, Bình Giang, Minh Châu

35

CN XVII  TN                       

Gh. Thánh Tâm (F2), Vinh Sơn (A2), Kim An, Quý Phụng

36

CN XVIII  TN          

Thạnh An, Đaminh (K.10), Rọc Lá

37

CN XIX TN              

(Trước lễ

Mẹ Lên Trời)

Chợ Mới, Mỹ Thạnh, Kim Long (D2), Ong Dèo, Hiệp  Hòa (02), Mông Triệu (2A), Đức Mẹ La Vang (B2), Châu Thái (F1), La Vang (An Thạnh)

38

CN XX TN               

Thanh Hải (D2), Chi Lăng, Phú Vĩnh, Trinh Vương (Bờ Bao)

39

CN XXI TN              

Trinh Vương (B1), Rạch Đùng, Xẻo Dầu, Ninh Cù (Rivera)

40

CN XXII TN            

Cái Dầu

41

CN XXIII TN                       

Định Mỹ, An Tiến (1a)

42

CN XXIV TN                       

Rạch Sỏi, Hòn Chông, Hòa Hưng

43

CN XXV TN            

Khánh Bình, Đông Hòa, Bình Sơn

44

CN XXVI TN           

Nhà Têrêsa, Vĩnh Bình, Kinh Xáng, Bò Ót

45

CN XXVII TN          (Trước lễ

Mẹ Mân Côi)

Khiết Tâm (D2), Môi Khôi, An Sơn (E2), Sóc Xoài, Tân Hải (C2), Bình Thái (F1), Thức Hóa (5a), Hiệp Tâm (0b), Mong Thọ, Vàm Cống (CM), Long Bình (VA)

46

CN XXVIII TN                   

Hải Châu (7b), Tân Long (2a)

47

CN XXIX TN           

Chánh Tòa (LX), Sáu Bọng, Hiếu Hiệp (H1)

48

CN XXX TN            

Truyền Tin (8a), Giuse (E2)

49

CN XXXI TN                       

Vạn Đồn (B1), Martinô (E1), Kinh Tràm, Bình An (RG)

50

CN XXXII TN         

Tân Châu, Thị Đam, Giuse (Rivera)

51

CN XXXIII  TN       

Tân Lập, Đông Hưng (Thứ 10)

52

LỄ

CHÚA KITÔ VUA              

Đồng Tâm (3b), Kiến Thành,

Kitô Vua (C1), Kitô Vua (1b)

53

 

 

 

PHỤ CHƯƠNG II

NHỮNG VẤN ĐỀ PHỤNG VỤ CẦN LƯU Ý

 

1/ THỨ TỰ ƯU TIÊN TRONG VIỆC CỬ HÀNH CÁC NGÀY PHỤNG VỤ:

I

1. TAM NHẬT VƯỢT QUA tưởng niệm cuộc Thương khó và Phục sinh của Chúa.

2. -Lễ Giáng Sinh, Hiển Linh, Thăng Thiên và Hiện Xuống.

    - Các Chúa Nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh.

    - Thánh lễ an táng được cử hành bất cứ ngày nào trừ những ngày lễ trọng buộc, thứ Năm Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua và các CN Mùa vọng, Mùa chay và Mùa Phục Sinh. (IM 380)

    - Thứ Tư Lễ Tro.

    - Các ngày trong Tuần Thánh từ thứ Hai đến hết thứ Năm.

    - Các ngày trong Tuần Bát Nhật Phục sinh.

3. - Các lễ trọng kính Chúa, Đức Mẹ và các Thánh có ghi trong

       lịch chung.

    - Lễ cầu cho mọi tín hữu đã qua đời (2/11).

4. Các lễ trọng riêng, tức là:

a) Lễ trọng thánh bổn mạng chính của địa phương, thành phố hay quốc gia;

b) Lễ trọng Cung hiến thánh đường, hay ngày kỷ niệm cung hiến thánh đường đó.

c) Lễ trọng mừng tước hiệu của nhà thờ.

d) Lễ trọng của dòng tu hay tu hội mừng tước hiệu, hoặc thánh sáng lập dòng, hay bổn mạng chính của dòng.

II

5. Các lễ kính Chúa có ghi trong lịch chung.

6. Các Chúa Nhật mùa Giáng Sinh và Thường niên.

7. Các lễ kính Đức Mẹ và các thánh có ghi trong lịch chung.

8. Các lễ kính riêng, tức là:

a) Lễ bổn mạng của chính địa phận.

b) Lễ kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa.

c) Lễ kính bổn mạng chính của miền, tỉnh, nước hay một  vùng rộng lớn.

d) Lễ kính của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng mừng tước hiệu, thánh sáng lập, thánh bổn mạng, trừ những điểm đã nói trong số 4.

e) Các lễ kính khác có ghi trong lịch địa phận, dòng tu hay tu hội. Thánh lễ cầu hồn khi vừa được tin một người qua đời hay trong ngày giỗ đầu (IM 381).

9. - Các ngày trong tuần thuộc mùa Vọng từ 17/12 đến hết 24/12.

    - Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

    - Các ngày trong tuần mùa Chay.

III

10. Các lễ nhớ buộc có ghi trong lịch chung.

11. Các lễ nhớ buộc riêng, tức là:

a) Các lễ nhớ bổn mạng thứ hai của địa phương, địa phận, miền hay tỉnh, quốc gia, một vùng rộng lớn, của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng.

b) Ít nhiều lễ nhớ bắt buộc riêng của một vài nhà thờ.

12. Các lễ nhớ buộc và các lễ nhớ không buộc trong Mùa Chay.

13.  - Các ngày trong tuần, từ đầu mùa Vọng đến hết 16/12.

- Các ngày trong tuần mùa Giáng Sinh từ 2/1 đến thứ bảy sau lễ Hiển Linh.

- Các ngày trong tuần thuộc mùa Phục sinh, từ thứ Hai sau tuần Bát Nhật Phục sinh đến thứ Bảy trước lễ Hiện Xuống.

- Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo lòng đạo đức của giáo dân (IM 377).

      - Thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).

      - Các ngày trong tuần thuộc mùa thường niên.

2/ LỰA CHỌN CÁC THÁNH LỄ

2.1 Vào các ngày lễ trọng, linh mục phải cử hành Thánh lễ theo lịch phụng vụ. (IM353). Nếu một lễ trọng trùng vào ngày có bậc ưu tiên cao hơn, sẽ được dời vào ngày gần nhất mà lễ đó có thể được cử hành. Nếu trùng với Chúa Nhật Phục sinh, sẽ được dời đến sau tuần Bát Nhật.

2.2 Vào các ngày Chúa nhật, các ngày thường Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, cũng như các ngày lễ kính và lễ nhớ buộc:

a) Nếu cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự thì linh mục phải theo lịch phụng vụ mà Hội Thánh cử hành (IM 354a).

b) Nếu cử hành thánh lễ riêng chỉ có một người giúp lễ thì linh mục có thể lựa chọn lịch phụng vụ của Hội Thánh hoặc lịch riêng (IM 354b).

2.3 Lễ nhớ tùy ý:

+ Các ngày trong tuần Mùa Vọng từ 17 đến 24-12;

+ Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh;

+ Các ngày trong tuần Mùa Chay trừ thứ Tư Lễ Tro và từ thứ Hai đến thứ Tư Tuần Thánh) thì làm lễ theo ngày trong tuần, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ được ghi trong lịch chung.

+ Các ngày trong tuần Mùa Vọng trước ngày 17-12;

+ Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ ngày 02-01;

+ Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh;

thì có thể chọn lễ theo ngày trong tuần hoặc lễ vị Thánh được nhớ, hay vị Thánh có ghi trong danh mục các Thánh hôm đó (IM 355a).

+ Vào các ngày thường Mùa Thường Niên, có thể chọn Thánh lễ của ngày thường đó, hoặc cử hành lễ nhớ không buộc hoặc Thánh lễ do nhu cầu quan trọng, hoặc Thánh lễ tùy lòng đạo đức (IM 355c).

 + Vào các ngày thứ bảy mùa Thường Niên, khi không có lễ nhớ buộc, có thể cử hành lễ kính Đức Mẹ.

2.4 Khi có nhiều lễ trùng vào một ngày, phải cử hành lễ có bậc ưu tiên cao hơn theo thứ tự đã nêu trên.

2.5 Khi sử dụng quyền hạn để lựa chọn các bài đọc và lời nguyện trong thánh lễ, linh mục phải lưu tâm đến lợi ích thiêng liêng chung của cộng đoàn hơn là chỉ làm theo ý riêng của mình (AC 328).

3/ BẢNG CHỈ DẪN VIỆC CỬ HÀNH THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG, THÁNH LỄ TÙY NHU CẦU VÀ THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Chữ viết tắt:

V1     Thánh lễ có nghi thức riêng (IM 372).

Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do Giám mục Giáo phận chỉ định hoặc cho phép khi có nhu cầu hay lợi ích mục vụ quan trọng (IM 374).

V2     Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo sự xét đoán của vị phụ trách thánh đường hay của linh mục chủ tế, nếu có nhu cầu thật sự hoặc lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).

V3     Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do linh mục chọn theo lòng đạo đức của giáo dân (IM 373, IM 377).

D1     Thánh lễ an táng (IM 380).

D2     Thánh lễ khi nhận được tin báo tử hoặc trong ngày giỗ đầu.

D3     Thánh lễ cầu hồn hàng ngày (IM 381).

Để áp dụng:

Ký hiệu           + : được cử hành  – : không được cử hành

  1.  

- Các lễ trọng buộc, các Chúa Nhật mùa

Vọng, mùa Chay và mùa Phục Sinh.

- Thứ Năm Tuần Thánh, Tam nhật Vượt Qua

- V1, V2, V3

-  D1, D2, D3

  1.  

- Các lễ trọng không buộc.

- Lễ cầu cho tất cả các tín hữu đã qua đời.

- Thứ Tư lễ Tro,

  Thứ Hai, Ba, Tư Tuần Thánh

- Các ngày trong tuần Bát nhật Phục sinh

 

+ V1, V2, V3, D2, D3

+ D1

 

  1.  

- Các Chúa Nhật mùa Giáng sinh

  và mùa Thường Niên

- Các lễ kính

- V2, V3, D2, D3

+ D1, V1

  1.  

- Các ngày từ 17 đến 24 tháng 12

- Các ngày trong tuần Bát nhật Giáng Sinh

- Các ngày thường trong mùa Chay

- V2, V3, D3

+ V1, D1, D2

  1.  

- Các lễ nhớ buộc

- Các ngày thường mùa Vọng trước ngày 16.12

- Các ngày thường mùa Giáng Sinh sau 2.1

- Các ngày thường mùa Phục Sinh sau Bát nhật

- V3, D3

+ V1, V2, D1, D2

  1.  

- Các lễ nhớ không buộc

- Các ngày thường mùa Thường Niên

+ V1, V2, V3

+ D1, D2, D3

 

 

 

PHỤ CHƯƠNG III

LỊCH PHỤNG VỤ 2020

 

Chúa nhật I Mùa Vọng                                 Chúa nhật 01-12-2019

Chúa Giáng Sinh                                                Thứ ba 25-12-2019

Thánh Gia Thất                                            Chúa Nhật 29-12-2019

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa                           Thứ Ba 01-01-2020
Lễ Hiển Linh                                                Chúa Nhật 05-01-2020

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa                          Chúa Nhật 12-01-2019

MÙA THƯỜNG NIÊN TRƯỚC MÙA CHAY:

Từ thứ Hai tuần 1 TN                                                                13-01.2020

đến thứ Ba tuần 7 TN                                                     25-02.2020

Tết Nguyên Đán CANH TÝ (mùng 1 Tết): Thứ Bảy 25-01

Lễ Tro                                                                Thứ Tư 26-02-2020

Lễ Lá                                                            Chúa Nhật 05-04-2020

Thứ Năm Tuần Thánh                                    Thứ Năm 09-04-2020

Thứ Sáu Tuần Thánh                                        Thứ Sáu 10-04-2020

Thứ Bảy Tuần Thánh                                       Thứ Bảy 11-04-2020

Lễ Phục Sinh                                                 Chúa nhật 12-04-2020

Lễ Hiện Xuống                                             Chúa nhật 31-05-2020

MÙA THƯỜNG NIÊN SAU LỄ HIỆN XUỐNG:

Từ thứ Hai tuần 09                                                         01-06-2020

đến thứ Bảy tuần 34                                                       28-11-2020

Lễ Chúa Ba Ngôi                                          Chúa nhật 07-06-2020

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô                    Chúa nhật 14-06-2020

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu                              Thứ Sáu 19-06-2020

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ                    Chúa nhật 22-11-2020

Chúa nhật 1 Mùa Vọng                                 Chúa nhật 29-11-2020

Chúa Giáng Sinh                                              Thứ Tư 25-12-2020
LỊCH NĂM 2020

 

THÁNG 1.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

1 MTC

2

3

4

5 HL

6

7

8

9

10

11

12

CCR

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1 TẾT

26

27

28

29

30

31

 

THÁNG 2.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

LỄ TRO

27

28

29

THÁNG 3.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

36

27

28

29

30

31

 

 

 

 

THÁNG 4.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

1

2

3

4

5

LÊ LÁ

6

7

8

9

T5TT

10

T6TT

11

T7TT

12 PS

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

23

30

 

 


THÁNG 5.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 HX

 

 

 

 

 

 

THÁNG 6.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

1

2

3

4

5

6

7 CBN

8

9

10

11

12

13

14 MMTC

15

16

17

18

19 TTAM

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

THÁNG 7.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8

19

20

21

22

23

24

24

26

27

28

29

30

31

 

THÁNG 8.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

                           

 

 

THÁNG 9.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

THÁNG 10.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

THÁNG 11.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 KTV

23

24

25

26

27

28

29 MV

30

 

 

 

 

 

THÁNG 12.2020

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 GS

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

Tên sách: LỊCH PHỤNG VỤ 2019 -

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

Tác giả:   Tòa Giám Mục Long Xuyên

 

 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

53 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐT: 04-37822845 – Fax: (04) 37822841

Email: nhaxuatbantongiao@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc – Tổng biên tập

Nguyễn Công Oánh

 

Biên tập: Nguyễn Thị Hà

Trình bày: Lê Văn Quang

Biên tập kỹ thuật: Trần Thọ Linh

Sửa bản in: Trần Thọ Linh

Đơn vị liên kết: Cty TNHH In ấn Mai Anh Dũng

Địa chỉ: 186 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11,

thành phố Hồ Chí Minh.

___________________________________

 

Số lượng in: 5.000 bản, Khổ: 14,5x20,5 cm

In tại: Công ty TNHH In ấn Mai Anh Dũng, 186 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Số ĐKXB:

Mã ISBN:

QĐXB:

          In xong và nộp lưu chiểu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan:

TẬP SAN MỤC ĐỒNG GIÁNG SINH 2018
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 12/2018
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNG 12/2018
LỜI CHÚA THÁNG 12/2018
TIỂU SỬ 118 THÁNH TỬ ĐẠO VN
LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ NĂM 2018
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 741
Tất cả: 53,856,252