LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ 2019

LICH MỤC VỤ

THÁNG TƯ 2019

 

1

T. HAI

 

Tĩnh tâm tháng Tư

 

2

T. BA

 

 

3

T. TƯ

 

 

4

T. NĂM

Đầu tháng

 

5

T. SÁU

Đầu tháng

Hành Hương An Sơn

6

T. BẢY

Đầu tháng

Hành Hương ĐĐM T.Hiệp

7

C. NHẬT

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

 

8

T. HAI

Thánh Stanislaô

 

9

T. BA

 

 

10

T. TƯ

 

 

11

T. NĂM

 

 

12

T. SÁU

 

 

13

T. BẢY

 

 

14

C. NHẬT

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Tưởng niệm cuộc thương khó
Chúa Giêsu

 

15

T. HAI

 

 

16

T. BA

Thánh lễ làm phép Dầu

Tại ĐMMẹ Tân Hiệp

17

T. TƯ

 

 

18

T. NĂM

Thánh lễ Tiệc Ly

 

Cử Hành và Tham Dự Tuần Thánh tại NTCT

19

T. SÁU

Tưởng niệm cuộc thương khó
Chúa Giêsu

Giữ chay và kiêng thịt

20

T. BẢY

Vọng Phục Sinh

21

C. NHẬT

LỄ PHỤC SINH

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

 

Thánh Lễ Chiều tại Tịnh Biên – Châu Đốc

22

T. HAI

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

 

 

Họp HĐGM VN tại Bãi Dâu Bà Rịa

23

T. BA

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

24

T. TƯ

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

25

T. NĂM

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

26

T. SÁU

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

27

T. BẢY

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

45 năm LM của Cha Cố Chính K.3a (9g)

28

C. NHẬT

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Kính Lòng Chúa thương xót

9g30 sáng: An Sơn E2, Lễ kính Lòng Chúa thương xót

29

T. HAI

Thánh Catarina Sienna

Họp Hội Đồng Linh Mục (1)

30

T. BA

Kỷ niệm 44 năm ngày thụ phong GM của Đức Cha Gioan

 

                              

 

 

Bài viết liên quan:

LỊCH CÔNG GIÁO NĂM 2019
LỜI CHÚA THÁNG 4/2019
KINH ĐỌC HÀNG NGÀY
BẢN TIN MỤC VỤ GIỚI TRẺ 4/2019
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNG 4/2019
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 04/2019
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 932
Tất cả: 56,295,858