Học hỏi Phúc âm CN 3 MV A, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 

 

Lời Chúa: (Mt 11,2-11)

2Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: 3″Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? 4“Đức Giêsu trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: 5Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, 6và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi”.

7Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? 8Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. 9Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. 10Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.

11″Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông”.

Học hỏi:

  1. Hãy mô tả lại cuộc đời của Gioan Tẩy giả trong Phúc âm Matthêu. Đọc Mt 3,1-17; 4,12. 17; 11,2-11; 14,1-13. Cuộc đời của Gioan có liên quan gì với cuộc đời Đức Giêsu không?
  1. Đọc Mt 11,2-3. Tại sao Gioan lại sai môn đệ của ông đến hỏi Đức Giêsu câu hỏi ấy? Ông có còn tin Đức Giêsu là Đấng Mêsia không?
  1. So sánh Mt 3,10-12 với Mt 11,3-5. Khuôn mặt Đấng Mêsia của Gioan có khác với Đức Giêsu không?
  1. Đọc Mt 11,5. Những điều Đức Giêsu nói ở Mt 11,5 có được thực hiện trong Mt 8-9 không?
  1. Đọc Isaia 29,18; 35,6; 26,19; 61,1 và Mt 11,5. Đức Giêsu có làm ứng nghiệm các lời ngôn sứ Isaia về thời Đấng Mêsia không?
  1. Đọc Mt 11,6. Câu này có nghĩa gì? Gioan Tẩy giả có nguy cơ vấp ngã vì Đức Giêsu không? Điều gì nơi Đức Giêsu khiến Gioan có thể mất niềm tin vào Ngài?
  1. Đọc Mt 11,7-10. Đức Giêsu đã hỏi ba câu giống nhau nào? Đối với Đức Giêsu, Gioan Tẩy giả là ai? Ông làm nhiệm vụ gì cho Đức Giêsu?
  1. Đọc Mt 11,11. Bạn hiểu câu này như thế nào?
  1. Đâu là những l‎ý do khiến chúng ta có thể mất niềm tin vào Chúa?
  1. Tại sao Giáo Hội cho đọc bài Phúc âm này vào Chúa nhật 3 Mùa Vọng?

 

Bài viết liên quan:

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 20 Thường niên A
Học hỏi Phúc âm CN 20 TN A, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 19 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 19 Thường niên A
Học hỏi Phúc âm CN 18 TN C, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 18 Thường niên A
Học hỏi Phúc âm CN 17 TN A, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 17 Thường niên A
Tìm hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 16 Thường niên A
Học hỏi Phúc âm CN 16 TN A, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Page 1 of 44 (440 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
42
43
44
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 465
Tất cả: 66,215,512