Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG

Mt 11,2-11

 

2 Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: 3 "Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" 4 Đức Giê-su trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: 5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, 6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi." 7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: "Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? 8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. 9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. 10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến. 11 "Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.

 

CHỜ ĐỢI

"Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" (Mt 11,3)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

CHỜ được viết dạng chữ NÔM: 徐, 除 (C2*) , 𪡷, 䟻 (F2*) 󱡏 (F1*)
Các cách tạo ra chữ CHỜ: TỪ (chầm chậm, từ từ); TRỪ (bỏ, chuyển sang); 𪡷 (F2): KHẨU 口(miệng) + TRỪ 除(bỏ, chuyển sang); (F2): TÚC𧾷 (chân, đủ)+ TRỪ 除 → 余(bỏ, chuyển sang); 󱡏 (F1*): ĐÃI 待(đợi chờ)+ TRỪ 除 → 余(bỏ, chuyển sang): Đợi. Mong ngóng.

會呢庄﨤: Hội này chẳng gặp  會󰅹: còn chờ hội nao. (Vân Tiên, 2a)

 

ĐỢI được viết dạng chữ NÔM:  代 (C2*); 待(A2*); 󱮧, 𨃉(E2*); 󰜂 (E1)
Các cách tạo ra chữ ĐỢI: ĐẠI (thế hệ, thay thế); ĐỢI: ĐÃI (đợi chờ); 󱮧(E2): XƯỚC ⻍(Chợt đi chợt dừng)+ĐÃI待(đợi chờ);  𨃉(E2): TÚC 𧾷(chân, đủ) +ĐÃI 待(đợi chờ);  󰜂 (E1): ĐẲNG 等(thứ hạng)+ĐÃI待 (đợi chờ): Chờ  mong.

律它󱡏󰜂閉𥹰: Trót đà chờ đợi bấy lâu. 咃空 朱𧡊𣇜頭时崔: Thà không cho thấy buổi đầu thời thôi. (Vân Tiên, 34a)

 

CHỜ ĐỢI là cả một hành trình, phải chấp nhận loại bỏ những gì không còn phù hợp; chấp nhận chính là phải kiên nhẫn không thể nóng vội. Thánh Gioan Tiền Hô là mẫu gương, kiên nhẫn chờ đợi và lo chu toàn bổn phận, và cũng biết rút lui đúng lúc để không chỉ mình gặp được Chúa mà còn là giúp nhiều người gặp được Chúa.

 

Gợi ý CHỜ ĐỢI từ Bài Tin Mừng: (MV3 2017)

Thánh Gioan Tiền Hô mong Chúa đến để hoàn thành sứ vụ:

 

2Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: 3"Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?"

Thánh Gioan thật sự lo lắng, sợ mình không hoàn thành sứ vụ tiền hô cho Chúa. Hơn lúc nào hết, Thánh nhân mong Chúa đến vì sứ vụ của Ông sắp kết thúc mà nếu Chúa chưa đến thì Ông thật có lỗi. Ông nôn nóng và sai người đến để hỏi Chúa. Mỗi chúng ta là Ki-tô-hữu có nhiệt thành tìm cách chu toàn bổn phận và khao khát chờ đợi Chúa đến như thánh Gioan xưa không? Ta có thật sự nhận ra Chúa là sự cần thiết và là Đấng Cứu Độ chúng ta chăng? Để chính mỗi chúng ta cũng nên niềm mong đợi của anh chị em mình, bởi chính ta đã gieo niềm vui và hy vọng cho họ.

 

Thánh Gioan Tiền Hô “được an bình ra đi”

4Đức Giê-su trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: 5Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, 6và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi."

 

Chắc chắn khi nghe các môn đệ thuật lại lời Chúa Giêsu đã dặn, thánh Gioan sẽ nhận ra ngay đó là Đấng Thiên Sai mà các sách tiên tri đã báo trước (Is 35, 4-7a). Thánh Gioan thật vui vì Chúa đến, nghĩa là Ông đã hoàn thành sứ vụ. Chúa đến nghĩa là những gì Ông đã làm, đã sinh ích cho thế giới và cho chính Ông, như Ông đã nói: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga.3,30). Đây là nét đẹp của thánh Gioan, cho mỗi chúng ta học theo. Hãy làm tròn bổn phận là cách thể hiện tuyệt vời nhất cho sự chờ đợi Chúa đến!

 

Thánh Gioan Tiền Hô được Chúa khen:

7Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: "Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? 8Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. 9Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. 10Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến. 11"Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.

 

Sáu câu hỏi Chúa đặt ra liên tiếp, làm nổi lên câu trả lời quan trọng, chính là lời khen tặng thánh Gioan, là ‘hơn cả ngôn sứ’. Thánh Gioan thật xứng đáng được Chúa khen, vì đã hoàn thành xuất sắc sứ vụ! Điều Chúa mong muốn nơi mỗi chúng ta không phải là làm nhiều việc lớn lao, nhưng là làm mỗi việc dù nhỏ nhưng với một tình yêu lớn lao, trong kiên trì để hoàn thành, và để đạt được sự cứu rỗi, như chính Chúa đã hứa: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10,22).

 

Xin Chúa ban phúc lành lành cho mỗi chúng ta luôn biết khao khát, và lo chu toàn bổn phận cùng tỉnh thức chờ đợi Chúa đến

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng hôm nay là: CHỜ ĐỢI ĐẤNG THIÊN SAI”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn khao khát chờ đợi Đấng Thiên Sai, và lo làm tròn bổn phận như Thánh Gioan Tiền Hô xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết phân định để nhận ra Chúa qua những dấu chỉ Thiên Sai, là những gì mưu ích cho tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết sẵn sàng dọn tâm hồn mình và giúp anh chị em dọn tâm hồn đón Chúa đến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

"Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng những ai thực thi ý Chúa thì mới đáng kể, và mới xứng đáng thuộc về Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh tử đạo Việt Nam và các thánh, xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khao khát, và lo chu toàn bổn phận cùng tỉnh thức chờ đợi Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 20 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 19 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 19 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 18 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 18 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 17 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 17 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 16 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 16 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 15 Thường niên A
Page 1 of 44 (433 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
42
43
44
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 415
Tất cả: 66,215,666