LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ 2020

 

Tháng Mười Một 2020

(Cha Tổng Luy chủ sự Tĩnh Tâm)

 

 


1

16/9

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXX TN

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

 

 

 

Họp Hội Tương Trợ hàng giáo sĩ VNam Hưu

2

T. HAI

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

3

T. BA

 

TTâm LXuyên

4

T. TƯ

T. Carôlô Borrômêô

TTâm C.Đốc

5

T. NĂM

Đầu tháng

TTâm R.Giá + H.Tiên

6

T. SÁU

Đầu tháng

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

7

T. BẢY

Đầu tháng

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: Hành Hương ĐDMẹ Tân Hiệp

8

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXXII TN

TTâm với Dự Tu Ghạt Rạch Giá + Hà Tiên

9

T. HAI

CUNG HIẾN ĐỀN THỜ THÁNH GIOAN LATÊRANÔ

TTâm C.Mới

 

 

Giúp tĩnh tâm năm (Linh mục Bà Rịa)

10

T. BA

T. Lêô Cả

 

11

T. TƯ

T. Martinô

 

12

T. NĂM

T. Giosaphát

 

13

T. SÁU

 

 

14

T. BẢY

 

 

15

1/10

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXXIII TN

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TTâm với dự tu Sinh Viên cụm Cần Thơ

16

T. HAI

 

 

Không nhận Công tác MVụ - C huẩn bị tuàn tĩnh tâm của linh mục đoàn LXuyên

17

T. BA

T. Elizabeth Hungari

 

18

T. TƯ

 

 

19

T. NĂM

 

 

 

Gia đình LĐường LXuyên Australia

20

T. SÁU

 

 

21

T. BẢY

Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ

 

22

C. NHẬT

CHÚA NHẬT XXXIV TN

CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

TSức Cồn Én, Chợ Mới

23

T. HAI

 

 

 

 

Tĩnh Tâm Năm Linh Mục Đoàn

(Mời ĐCha Long giảng về LBTin Mừng)

24

T. BA

T. Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo

Ngày thành lập Gp. Long Xuyên

25

T. TƯ

 

26

T. NĂM

 

27

T. SÁU

 

28

T. BẢY

 

Kim Khánh LMục Cha Cố H.Thịnh (K.8a)

29

C. NHẬT

CHÚA NHẬT I MV

 

30

T. HAI

THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ

 

 

 

Tháng Mười Hai 2020

KHÔNG TĨNH TÂM THÁNG

 


1

T. BA

 

 

2

T. TƯ

 

 

3

T. NĂM

Đầu tháng

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

Khánh Thành NThờ Hòn Tre Hà Tiên

4

T. SÁU

Đầu tháng

 

5

T. BẢY

Đầu tháng

 

6

22/10

C. NHẬT

CHÚA NHẬT II MV

 

7

T. HAI

T. Ambrôsiô

 

8

T. BA

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

CQPhòng CLGiêng-Khấn Trọn

9

T. TƯ

 

 

10

T. NĂM

 

 

11

T. SÁU

 

 

12

T. BẢY

 

 

13

C. NHẬT

CHÚA NHẬT III MV

TSức Tân Lập-HTiên

14

1/11

T. HAI

T. Gioan Thánh giá

 

15

T. BA

 

 

16

T. TƯ

 

 

17

T. NĂM

 

 

18

T. SÁU

 

 

 

TTâm MVọng PQuốc

19

T. BẢY

 

 

20

C. NHẬT

CHÚA NHẬT IV MV

TSức Hưng Văn-PQuốc

21

T. HAI

 

 

22

T. BA

 

 

23

T. TƯ

 

 

24

T. NĂM

VỌNG GIÁNG SINH

 

25

T. SÁU

CHÚA GIÁNG SINH

 

26

T. BẢY

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

Gx Tân Bình Tràm Chẹt – 120 năm & 80 năm – Bổn Mạng TGia

27

C. NHẬT

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

LỄ THÁNH GIA

Dòng T.Gia 50 năm hiện diện tại GPhận LXuyên

28

T. HAI

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

CÁC  THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠO

Ngày Đền Ơn Đáp Nghĩa

29

T. BA

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 

30

T. TƯ

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Hội Đồng Linh Mục (2)

31

T. NĂM

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Tạ Ơn Năm cũ (18:00 - NTCT)

 

Tháng Mười Hai 2020

 

 

 

 

Bài viết liên quan:

LỊCH CÔNG GIÁO NĂM 2020
LỜI CHÚA THÁNG 11/2020
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 10/2020
MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA
KINH ĐỌC HÀNG NGÀY
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 788
Tất cả: 67,637,161