5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 1/2020

18/01/20 THỨ BẢY TUẦN 1 TN

Bắt đầu tuần lễ Hiệp Nhất Ki-tô hữu
Mc 2,13-17

 

HIỆN DIỆN CHO TỘI NHÂN

“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mc 2,16-17)

Suy niệm: Thiên Chúa làm người hiện diện cách hữu hình trên trần gian này là để đền bù tội lỗi nhân loại và thánh hoá họ. Ngài không chỉ bằng lòng với việc chữa lành bệnh tật mà còn ban ơn tha thứ tội lỗi, chẳng hạn khi chữa lành người bại liệt, Ngài nói: “Tội của anh đã được tha” (Lc 5,20). Hơn thế nữa, Chúa kêu gọi họ trở thành môn đệ, biến đổi họ từ tội nhân trở thành những thánh nhân: từ Lê-vi người thu thuế được biến đổi thành Mát-thêu vị tông đồ viết sách Phúc Âm; từ Sao-lô, kẻ bách hại các tín hữu được biến đổi thành vị tông đồ dân ngoại; từ Mác-đa-la, người bị bảy quỷ ám (x. Lc 8,2) Mác-đa-la, người nữ đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh.

Mời Bạn: Con người luôn luôn cần sự hiện diện dịu dàng và khiêm hạ của Chúa trong tiến trình sám hối và hoán cải. Khi bạn muốn xét mình và đi xưng tội, hãy thực hiện điều đó với Chúa Giê-su dịu dàng và khiêm hạ, trong sự hiện diện của Chúa và trong quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Chia sẻ: Chia sẻ kinh nghiệm về sự hiện diện dịu dàng và khiêm hạ của Chúa. Sự hiện diện đó giúp bạn can đảm xưng thú tội lỗi và nhận được ơn biến đổi thực sự.

Sống Lời Chúa: Không sợ để Chúa hiện diện với mình trong mọi nơi mọi lúc, nhất là những lúc yếu đuối, bất toàn.  Mọi ơn hoán cải, biến đổi chỉ có thể diễn ra với sức mạnh quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con giờ này. Xin giúp chúng con sám hối tội lỗi và chữa lành chúng con bằng tình yêu đầy thương xót của Ngài.

 

19/01/20 CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN – A
Ga 1,29-34

 

GIỚI THIỆU ĐẤNG CỨU THẾ

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29)

Suy niệm: Người ta thường cảm phục những con người biết liều chết cứu người, xả thân vì quốc gia, dân tộc. Thế nhưng có một Đấng đã xả thân gánh hết tội lỗi cho nhân loại mà vẫn còn có quá nhiều người không hề biết đến. Đấng đó, Gio-an Tẩy giả giới thiệu, chính là Đức Giê-su, Đấng đến để xóa bỏ tội trần gian, Đấng đến để cứu vớt nhân loại đang chìm trong tội lỗi. Ngài muốn nhân loại nhận ra và tin vào Ngài để được cứu thoát.

Mời Bạn: Bạn đã tin nhận Chúa Giê-su là Đấng đã cứu sống bạn khỏi cái chết đời đời do tội lỗi, thì giờ đây, bạn cũng hãy giới thiệu Ngài cho con người thời đại hôm nay bằng lời rao giảng cùng với chính đời sống của bạn. Tất cả đời sống của bạn đều phải qui hướng về mục đích này. Bạn đừng lấy làm đủ chỉ vì bạn không bỏ Thánh Lễ Chúa Nhật ngày nào. Bạn phải sống sao cho gương mặt của “Đấng xóa tội trần gian” được người ta nhận ra qua chính đời sống của bạn, Bao lâu bạn không quan tâm đến việc đem Chúa đến cho người khác, bấy lâu bạn không con là môn đệ đích thực của Đức Giê-su.

Chia sẻ: Bao nhiêu lần trong cuộc đời bạn đã giới thiệu Đức Giê-su cho những người chưa nhận biết Chúa và bạn đã giới thiệu như thế nào?

Sống Lời Chúa: Thực hành lời dạy của Thánh Phao-lô: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,31).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, gương mặt Đức Giêsu, “Đấng xóa bỏ tội trần gian” lắm khi bị lu mờ vì đời sống tội lỗi của chúng con. Xin cho chúng con biết canh tân đời sống để giới thiệu Đức Giê-su cho mọi người.

 

20/01/20 THỨ HAI TUẦN 2 TN
Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo
Mc 2,18-22

 

CANH TÂN THEO LỜI CHÚA

“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu da cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu da cũng phải mới.” (Mc 2,22)

Suy niệm: Thật khó khăn và rất sợ hãi khi phải đổi mới, bởi chúng ta thường an tâm với những gì mình kiểm soát được. Vì thế, Đức Phan-xi-cô cho biết đó là lý do khiến chúng ta khó tín thác vào Chúa, bởi lòng tín thác luôn đòi hỏi ta phải chấp nhận đổi mới theo Phúc Âm, vì đổi mới-sám hối là đòi hỏi thiết yếu của Phúc Âm. Ai có thể giải thích được sự lớn mạnh của Giáo Hội từ số mười hai người bất toàn đến số đông các tín hữu hôm nay trên thế giới, nếu không phải do Lời Chúa thôi thúc họ vượt ra khỏi sự an toàn thường ngày để ra đi truyền giáo làm nên điều mới mẻ trong thế giới? Như vậy, sự mới mẻ của Lời Chúa là men của rượu mới mà Chúa Giê-su nói đến và đòi hỏi Ki-tô hữu phải đổi mới tương hợp với Lời Chúa. Sự đổi mới đòi buộc này làm Ki-tô hữu ái ngại, nhưng là lẽ sống của Ki-tô hữu nếu không muốn “rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu da cũng hư.”

Mời Bạn: Chủ nghĩa duy cảm đang biến chúng ta thành những người dễ dãi, không cần từ bỏ tội lỗi, không cần đón nhận Lời Chúa và chấp nhận được đổi mới theo Lời Chúa. Giờ đây, bạn có ưng thuận lắng nghe Lời Chúa hằng ngày không? Rượu Lời Chúa luôn mới đòi hỏi chúng ta phải như bầu da mới canh tân cuộc đời theo Lời Chúa.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành giờ riêng tư với Chúa và đọc Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ân sủng Chúa cho chúng con, và xin ban cho chúng con “Thần Trí dũng mãnh” của Chúa để Ngài “đổi mới mặt đất này” (Is 11,2; Tv 104,30).

 

21/01/20 THỨ BA TUẦN 2 TN
Th. Anê, trinh nữ, tử đạo 
Mc 2,23-28

 

ĐƯỢC LÀM GÌ NGÀY SA-BÁT?

“Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người… Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.” (Mc 2,27-29)

Suy niệm: Đối với người Do Thái, ngày sa-bát – đối với chúng ta là ngày Chúa Nhật – là ngày phải được thánh hóa theo lệnh Chúa truyền. Các luật lệ đặt ra phải giúp người ta đạt được mục đích đó. Việc các môn đệ bứt vài bông lúa “vò trong tay để ăn” cho đỡ đói không thể là hành vi vi phạm luật thánh thiêng của ngày sa-bát. Chúa Giê-su trưng dẫn từ Sách Thánh: Khi Đa-vít và đoàn tuỳ tùng bị đói, các tư tế cho phép lấy bánh tiến trong đền thờ ăn để cứu đói. Chúa mới là chủ của ngày sa-bát. Thế nên đừng vì soi mói tiểu tiết mà phế bỏ điều thiết yếu lớn lao hơn cả, đó là “công lý, lòng nhân và thành tín” (Mt 23,23) để rồi biến con người, thay vì là chủ, trở thành nô lệ của lề luật.

Mời Bạn: Thánh hoá ngày Chúa Nhật không chỉ là tham dự thánh lễ, mà còn là thực thi điều thiết yếu nhất là”công lý, lòng nhân và thành tín.” Đó là làm việc tông đồ bác ái, tham gia những hoạt động công ích, giúp phát triển cộng đồng, gia tăng việc chăm sóc gia đình, bồi dưỡng giáo lý… Khi thực hiện như thế, con người làm đúng ý Chúa, vì Ngài là chủ ngày sa-bát, Ngài muốn dùng thời gian này để con người biết ơn Ngài và mưu ích cho tha nhân.

Chia sẻTrong bối cảnh xã hội hiện nay, việc “kiêng việc xác ngày Chúa Nhật” cần phải được thực hiện thế nào?

Sống Lời Chúa: Ngày Chúa Nhật, bạn tham dự thánh lễ và có những hoạt động thiết thực để thánh hoá ngày đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin tôn thờ Chúa là Chủ thời gian, là Chủ vận mệnh đời con. Xin giúp con dùng thời giờ Chúa ban cho nên lành nên thánh. Amen.

 

22/01/20 THỨ TƯ TUẦN 2 TN
Th. Vinh-sơn, phó tế, tử đạo
Mc 3,1-6

 

TÍCH CỰC LÀM ĐIỀU LÀNH

“Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,4)

Suy niệmNhững va quẹt nhẹ trên đường phố, những xích mích nhỏ trong đời thường, những cãi cọ thách đố nhau trên mạng xã hội dễ dàng dẫn đến những cuộc ẩu đả thậm chí những vụ án mạng nghiêm trọng. Tình trạng bạo lực gia tăng đáng ngại trong gia đình và cả ở học đường, nơi những học sinh mặt còn búng ra sữa. Câu ca dao quen thuộc: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng” đã từng là chuẩn mực luân lý không cần bàn cãi, giá trị nhân văn ngàn đời của dân tộc, giờ đây không còn mang tính đương nhiên, mà còn bị xói mòn, thách thức, và loại bỏ. Chúa Giê-su đã “buồn rầu và giận dữ” trước sự chai đá của những người Pha-ri-sêu và kinh sư. Bởi vì trước lời chất vấn của Chúa: “Ngày sa-bát cứu người hay giết người?” câu trả lời tưởng chừng như rất hiển nhiên; thế mà họ đã lặng thinh, không dám trả lời. Một cách gián tiếp họ đã phủ nhận mệnh lệnh tuyệt đối ấy của lương tâm chỉ vì tự ái và những tham vọng của họ.

Mời Bạn: Bạn hãy sống thật với lương tâm là tiếng Chúa nói trong tâm hồn mình dù có phải đi ngược với thói đời, dù có phải chịu thiệt thòi quyền lợi trong xã hội.

Sống Lời Chúa: Luôn tuân theo mệnh lệnh của lương tâm, đó là tích cực làm điều lành, xa tránh điều dữ, và nhất là tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một lương tâm ngay chính để con biết phân định ý Chúa. Xin ban cho con Lời Chúa là ánh sáng soi dẫn bước chân con. Xin ban cho con ơn dũng cảm để con mạnh dạn thực thi Lời Chúa dẫu con phải chịu khổ đau, thiệt thòi. Amen.

 

23/01/20 THỨ NĂM TUẦN 2 TN
Mc 3,7-12

 

“LÁNH ĐI” ĐỂ LAN TỎA

Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. (Mc 3,7)

Suy niệm: “Con người là sinh vật mang tính xã hội.” Tự nơi sâu thẳm, con người mang tính liên đới, hiệp thông, thông truyền. Điều này không có gì lạ vì con người, theo Kinh Thánh, là hình ảnh Thiên Chúa, Một Chúa Ba Ngôi hiệp thông trọn vẹn. Thế nhưng, đối nghịch lại, cũng có khuynh hướng thích tách riêng, đề cao chủ nghĩa cá nhân thay vì tinh thần liên đới. Thế giới hôm nay, với Facebook, Twitter là các công cụ nối kết, chia sẻ, giúp con người xích lại gần nhau hơn, nhưng cũng có thể làm đánh mất tương quan, xa lạ với chính mình. Không ít người dùng các công cụ truyền thông để tìm sự nổi tiếng, coi mình như trung tâm, tôn thờ chính mình. Tin Mừng hôm nay tóm kết hoạt động chữa bệnh của Đức Giê-su. Từ khi xuất hiện, Ngài trở nên một hiện tượng, một con người nổi tiếng. Thế nhưng, Ngài lại trốn lánh sự nổi tiếng đó, Ngài cùng các môn đệ lánh sang nơi khác. Khi dân chúng kéo nhau tìm đến Ngài, Ngài đã lên chiếc thuyền để lánh, khỏi bị đám đông chen lấn. Ngài không muốn người ta quy tụ bên Ngài chỉ vì sự nổi tiếng. Ngài lánh tiếng khen, để lan toả đến mọi người điều chính yếu: Tin Mừng Nước Trời, Tin Mừng sự sống.

Mời Bạn: Những cuộc thăm viếng, gặp gỡ ngày Tết sắp đến, bạn sẽ thông truyền, lan tỏa điều gì?

Sống Lời Chúa: Làm một việc giúp người nghèo trong dịp Tết, nhưng tránh tiếng khen và khoe khoang.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu con người, Chúa cứu chữa con người và Chúa lánh những lời khen tặng. Xin giúp chúng con noi gương Chúa, tay phải làm việc thiện việc lành, mà không muốn tay trái biết. Amen.

 

24/01/20 THỨ SÁU TUẦN 2 TN
Th. Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, giám mục, tiến sĩ HT            
Mc 3,13-19

 

HOA VÀ GỐC

Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. (Mc 3,14)

Suy niệm: Chúa Giê-su chọn gọi các môn đệ. Thế nhưng Ngài không vội vàng sai họ đi rao giảng, Ngài muốn họ ở lại với Ngài trước đã. Kim chỉ nam của hội viên Legio Mariae nhắc lại cho chúng ta ‘cái lý’ của Chúa: “Cầu nguyện là gốc, công tác là hoa. Hoa không gốc sẽ tàn.” Chúng ta thường chỉ nghĩ đến ‘hoa’ tức là ‘đi rao giảng,’ mà quên ‘gốc,’ nghĩa là ‘ở với Người.’ Chúa mời gọi chúng ta kín múc sức mạnh, nguồn ân sủng nhờ luôn kết hợp với Người. Chính mối tương quan này sẽ giúp chúng ta bền chí trên con đường theo Đức Ki-tô, và sẽ tạo nên những hương thơm cho anh chị em xung quanh.

Mời BạnLà con cái Thiên Chúa và là môn đệ Thầy Giê-su, chúng ta luôn được mời gọi ra đi làm chứng cho Tin Mừng. Điều đó cũng phải lẽ thôi, vì làm sao không hãnh diện, tự tin, và vui mừng khi chúng ta có Chúa là Cha nhân lành, có Đức Giê-su vừa là bậc Thầy khôn ngoan, đồng thời cũng là người Bạn chân tình hướng dẫn. Nhưng để có được niềm vui, tự tin, và hãnh diện ấy, mỗi một người chúng ta cần phải sống thân mật với Chúa, tạo mối tương quan thân thiết với Ngài. Thánh nữ Tê-rê-xa Hải Đồng dù không ra khỏi bốn bức tường, nhưng được đặt làm bổn mạng các xứ Truyền giáo, do đời sống cầu nguyện của ngài. Mời bạn hãy bắt đầu mọi việc bằng tâm tình kết hợp với Chúa. Chắc chắn bạn sẽ đem lại hiệu quả cho anh chị em mình. Bạn có tin điều đó không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn mong muốn các môn đệ ở với Chúa. Xin cho chúng con biết sống kết hợp với Chúa trong mọi lúc, để hương thơm của Chúa qua chúng con đến được với thế giới hôm nay. Amen.

 

25/01/20 THỨ BẢY TUẦN 2 TN
Thánh Phao-lô tông đồ trở lại
Mồng Một Tết – Cầu bình an năm mới
Mt 6,25-34

 

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM CỦA CHÚA

“Anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây?… Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,31-33)

Suy niệm: Trong những ngày đầu năm mới, chúng ta vẫn có thói quen chúc nhau những điều thật tốt đẹp. Thế nhưng chúng ta cũng mường tượng rằng những lời chúc đó nếu không phải là những ngôn từ rập theo khuôn sáo thì cùng lắm cũng chỉ là những ước mơ mà thôi. Phần Chúa, Ngài cũng dùng Lời Ngài mà chúc chúng ta, cách đặc biệt trong phụng vụ ngày đầu năm mới. Lời chúc của Ngài nhắm thẳng vào những nhu cầu thường nhật nhưng cấp thiết, là những mối bận tâm lo lắng hàng đầu của chúng ta: “ăn gì, uống gì, lấy gì mà mặc”. Thế nhưng, tất cả những thứ đó “Chúa đã biết thừa”. Ngài sẵn lòng “ban thêm” cho chúng ta những điều đó, sau khi Ngài ban cho chúng ta điều quan trọng hơn, quí giá hơn nhiều; đó là chính trọng tâm lời chúc của Ngài: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người.” Lời chúc cũng là lời hứa. Mà đã hứa thì Chúa sẽ thực hiện.

Mời Bạn: Bạn có dám tin, dám nhận vào lời hứa-chúc của Chúa không? Mà dám tin cũng có nghĩa là dám liều: dốc sức việc “tìm kiếm Nước Thiên Chúa” trước, và sẵn sàng phó thác những sự khác – “ăn gì, uống gì hay lấy gì mà mặc” – để cho Chúa tuỳ nghi định liệu.

Sống Lời Chúa: Trong ngày đầu năm mới bạn và gia đình bạn đọc kinh gia đình và dâng lên Chúa lời cầu xin và quyết tâm của toàn thể gia đình.

Cầu nguyện: Đọc Kinh Trông Cậy hoặc hát “Con vẫn trông cậy Chúa”.

 

26/01/20 CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN – A
Mùng Hai Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ        
Mt 4,12-23

 

CÁM DỖ NGÀY THƯỜNG

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 4,17)

Suy niệm: Trong những ngày giỗ, tết chúng ta thường kính nhớ tổ tiên để tỏ lòng hiếu kính biết ơn đối với bậc sinh thành, và trên hết, tôn thờ cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa là nguồn gốc mọi sự, là Đấng chúng ta phải tạ ơn và tôn vinh suốt đời, không chỉ trong những biến cố lớn lao, mà cả trong những đau khổ thường ngày. Quả thật, cuộc đời chúng ta không chỉ là những ngày tết, hay những biến cố quan trọng, mà phần lớn là những ngày bình thường như mọi ngày. Cám dỗ lớn nhất của chúng ta là để cho những ngày đó trở thành tầm thường, tẻ nhạt. Chúng ta được mời gọi hoán cải liên lỉ để luôn làm mới các tương quan thường ngày với Chúa, với tha nhân, cách riêng với những người thân cận của mình trong gia đình.

Mời Bạn: ĐTC Phan-xi-cô nói: “Hoán cải hằng ngày là cố gắng liên tục để thanh tẩy trái tim”. “… nếu bạn không thể nói xấu người khác, thì bạn đã đi đúng con đường nên thánh… khi muốn chỉ trích một người láng giềng, hãy cắn lưỡi nhẹ một chút. Lưỡi bạn sẽ hơi sưng nhưng linh hồn bạn sẽ lành thánh hơn trên con đường này… Không có gì to tát, không có việc hành xác, thật là giản dị. Xin đừng lui bước…”. Bạn có sẵn sàng cho việc hoán cải chính mình trong từng việc nhỏ mỗi ngày như vậy không?

Sống Lời Chúa: Quan tâm chăm sóc người thân của mình với ý thức “Bổn phận là ý Chúa trong giây phút hiện tại” (ĐHV.17).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn và biết đón nhận những hy sinh trong những vất vả hằng ngày; để tâm hồn con được thanh tẩy, để biết yêu mến Chúa và ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Amen.

 

27/01/20 THỨ HAI TUẦN 3 TN
Mồng Ba Tết – Thánh hóa công ăn việc làm                  
Mt 25,14-30

 

NGƯỜI TÔI TRUNG CỦA CHÚA

“Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành.” (Mt 25,20-21)

Suy niệm: Đem những yến bạc đi làm ăn sinh lợi tất nhiên là vất vả và rủi ro hơn nhiều so với giải pháp “an toàn” là chôn giấu nó đi. Làm cho của cải sinh lời dĩ nhiên là khó hơn để chúng ngủ yên trong két sắt. Những người tôi tớ đã làm ăn sinh lời chỉ cần nói một cách giản đơn: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.” Vì vậy, không lạ gì ông chủ khen họ là những “tôi tớ tài giỏi và trung thành.” Còn người đầy tớ với kết quả kinh doanh của mình chỉ là một con số không, thì lấp liếm sự bất tài và lười biếng của mình bằng đủ thứ lời biện bác. Những người tôi trung của Chúa nhất định không phải là những người ỷ lại, thụ động, ngồi há miệng chờ sung. Trái lại người tôi tớ “tài giỏi và trung thành” là người dám bạo dạn xả thân, hoạt động tích cực để sinh lợi cho Nước Trời. Hình mẫu “người Tôi Trung của Chúa” được hiện thực nơi Đức Giê-su Ki-tô, Người đã “người đã tự ý trở nên ghèo khó, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2Cr 8,9).

Mời Bạn: Bạn là người quản lý của Thiên Chúa và tất cả những gì bạn có – tài năng, tiền của, sức khoẻ, thời gian,… và cả sự hiện hữu của bạn – đều là những yến bạc Chúa ban. Bước vào năm mới Canh Tý này, trong các dự định cho công ăn việc làm, bạn nhớ đặt chỉ tiêu làm ăn để “sinh lợi cho Nước Trời”.

Sống Lời Chúa: Tập thói quen dừng lại một giây để dâng công việc bạn sắp làm với mục đích làm vinh danh Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin lấy Chúa làm niềm vui của con trong năm nay; vì chỉ với niềm vui ấy, con mới có thể sống và làm việc cho Danh Chúa cả sáng. Amen.

 

28/01/20 THỨ BA TUẦN 3 TN
Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, tiến sĩ HT
Mc 3,31-35

 

GIA ĐÌNH ĐƯỢC QUI TỤ

“Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” (Mc 3,34)

Suy niệmTrong Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mác-cô cho ta thấy hai hình ảnh gia đình của Đức Giê-su. Một gia đình đang “đứng ở ngoài, cho gọi Người ra,” và một gia đình “đang ngồi chung quanh Người,” chăm chỉ lắng nghe và đi theo Người. Đám đông ấy được qui tụ xung quanh Thầy Giê-su, tạo nên đại gia đình mới của Người. Gia đình này không được hình thành từ mối quan hệ huyết thống, nhưng là hoa quả đầu mùa của Giáo Hội, thuộc về cộng đoàn được qui tụ từ đức tin vào Thầy Giê-su. Họ là người nhà thân thiết với Thầy Giê-su, vì thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Khi thi hành thánh ý Chúa, ta trở nên người họ hàng với Chúa Ki-tô.

Mời bạn: Hội Thánh, giáo phận, giáo xứ, giáo họ của bạn là gia đình đức tin được qui tụ bên nhau và bên Chúa. Thật hạnh phúc và an bình khi được chia sẻ với nhau Lời Hằng sống và Thánh Thể; cùng cộng tác với vị mục tử và mọi người trong việc xây dựng xứ đạo, loan báo Tin Mừng. Hãy là những người anh, người chị trong gia đình đức tin này, lan tỏa sứ điệp yêu thương cho nhau và những người sống quanh bạn!

Chia sẻHiện tại bạn đang “đứng bên ngoài” hay “đang ngồi chung quanh” gia đình giáo họ, giáo xứ,.. của mình ?

Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng loại bỏ các lời nói, hành động làm cản trở tình hiệp thông, hiệp nhất trong xứ đạo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con được là thành viên trong gia đình Giáo Hội. Xin cho con biết chân thành cộng tác với mọi người, để gia đình của Chúa thắm đượm tình thương yêu, bác ái và đầy ắp tiếng cười vui. Amen.

 

29/02/20 THỨ TƯ TUẦN 3 TN
Mc 4,1-20

 

CÓ HẠT SINH MỘT TRĂM!

“Người gieo giống ra đi gieo giống…” (Mc 4,3)

Suy niệm: Thiên Chúa gieo Lời của Ngài vào mọi thứ đất. Dù là chỗ đá sỏi, vệ đường, bụi gai hay là mảnh đất tốt, hễ chỗ nào có khoảng trống là Ngài lại gieo. Dường như Ngài cứ mặc tình gieo Lời một cách hào phóng, chẳng ngại phí phạm và cũng không hề quan tâm tới chất lượng đất hay sản lượng thu hoạch được. Thực ra, có đấy! Ngài có quan tâm đến sản lượng đấy! Hạt giống Lời Chúa tất nhiên là tốt rồi. Nhưng Lời có sinh hoa trái hay không và sinh nhiều hay ít là tuỳ theo chất lượng đất, tuỳ theo khâu dọn đất và chăm sóc. Có điều là, khâu dọn đất, chăm sóc – mảnh đất tâm hồn mình hay của tha nhân – thì Chúa lại giao cho chúng ta thực hiện. Mà ai lại không muốn hạt giống sẽ sinh lời gấp trăm? Sứ mạng truyền giáo không chỉ là gieo giống mà còn phải bắt đầu sớm hơn, từ công việc cải tạo đất, làm cho đất sẵn sàng đón nhận hạt giống.

Mời Bạn phiên dịch những ẩn dụ trong dụ ngôn thành mệnh lệnh cụ thể cho những hoạt động truyền giáo của bạn: – nhổ cỏ, dọn gai góc sỏi đá phải chăng là sám hối, chừa bỏ tính hư nết xấu? – cày bừa phải chăng là rèn tập nhân đức, cởi mở tâm hồn để đón nhận ơn cứu độ?

Chia sẻ: Bạn có thể làm gì để anh em lương dân nghe biết về Đức Ki-tô và yêu mến Ngài nhiều hơn?

Sống Lời Chúa: Dâng các việc trong ngày, và cầu nguyện cho một người bạn lương dân, và khi tiếp xúc, bạn hãy cư xử bác ái với người đó và chia sẻ với họ cảm nghiệm đức tin của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con ước ao được đáp lại lòng mong mỏi của Chúa là đem Tin Mừng đến cho biết bao người đang khao khát mong chờ. Xin Chúa biến đổi con thành tông đồ của Chúa.

 

30/01/20 THỨ NĂM TUẦN 3 TN
Mc 4,21-25

 

LÀ ÁNH SÁNG CHO ĐỜI

“Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?” (Mc 4,21)

Suy niệm“Có hai cách tỏa sáng; là ngọn đèn hay là gương phản chiếu ngọn đèn ấy” (Nhà văn E. Wharton). Ngọn đèn ở đây là chính Đức Giê-su, nguồn ánh sáng của nhân loại, không thể bị che dấu, nhưng phải được các Ki-tô hữu giới thiệu, rao truyền cho những người lân cận. Đức Giê-su đã cống hiến cho nhân loại một mẫu người lý tưởng sống mối tương quan với Chúa, với tha nhân, và với chính mình qua đời sống và lời rao giảng của Ngài. Rồi tựa như đèn được đặt trên đế cao, ta cũng không được đem Lời Ngài, sứ điệp Tin Mừng của Ngài đi chôn giấu, nhưng phải truyền bá cho mọi người biết, vui hưởng, và sống Tin Mừng hay Lời Hằng sống ấy. Tin Mừng của Ngài đem lại ý nghĩa cho cuộc sống con người; Lời Ngài soi sáng cho lối ứng xử mẫu mực của ta với Chúa và với nhau.

Mời Bạn: “Ngọn nến nhỏ tỏa ra ánh sáng xa biết bao! Cũng vậy, một việc tốt soi sáng cả một thế giới buồn chán” (Thi hào W. Shakespeare). Chúa Ki-tô cũng gọi bạn là ánh sáng, muối men cho đời. Bạn là tấm gương phản chiếu ánh sáng Chúa Ki-tô cho người lân cận qua các nghĩa cử bác ái, hy sinh quên mình, quảng đại chia sẻ, đỡ nâng người khác.

Sống Lời Chúa: Tôi không giữ Chúa Ki-tô cho riêng mình, nhưng phải nói về Ngài, giới thiệu Tin Mừng vui tươi của Ngài cho người trong chính gia đình, gia tộc, bạn hữu, láng giềng của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tuyên xưng Chúa là ánh sáng cho thế gian lắm bóng đêm này. Con cũng cảm tạ Chúa tin tưởng giao cho con nhiệm vụ là ánh sáng cho trần gian. Xin giúp con làm trọn nhiệm vụ này. Amen.

 

31/01/20 THỨ SÁU TUẦN 3 TN
Th. Gio-an Bốt-cô, linh mục
Mc 4,26-34

 

CHÚA GIÊ-SU LÀ DỤ NGÔN

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức độ họ có thể nghe. (Mc 4,33)

Suy niệm“Đức Giê-su kể dụ ngôn cho dân chúng vây quanh Ngài, sử dụng các câu chuyện liên hệ đến đời sống họ, rút ra sự thật thiên đàng và gói nó bằng một nội dung trần thế” (Nhà biên kịch S. Kendrick). Nghệ thuật rao giảng của Đức Giê-su là nói nhiều hơn bằng cách nói ngắn hơn, với ít từ ngữ nhất. Đa số các dụ ngôn của Ngài đều dưới 250 từ. Dụ ngôn gần gũi với người nghe vì là các câu chuyện đến từ cuộc sống thường ngày, ai cũng hiểu dễ dàng. Thế nhưng, qua câu chuyện đời thường ấy, dụ ngôn đưa ta đi vào thế giới huyền nhiệm của Thiên Chúa: kế hoạch cứu độ của Chúa, tương quan giữa Ngài với con người, giữa con người với nhau, nhất là sự hiện diện của Nước Trời trên trần thế.

Mời Bạn: “Việc giảng dạy của Đức Giê-su bắt đầu bằng câu chuyện và kết thúc bằng biểu tượng – câu chuyện bắt đầu bằng dụ ngôn và kết thúc nơi ta. Đây không phải là câu chuyện Kinh thánh ta học hỏi, nhưng là câu chuyện của ta” (L. Sweet). Bạn hãy đi vào thế giới kín ẩn của Chúa bằng cách tập tạo mối tương quan thân thiết với Ngài. Lúc đó, dụ ngôn mà bạn được nghe trở thành câu chuyện cuộc đời của bạn.

Sống Lời Chúa: Tôi thường xuyên nghiền ngẫm những lời dạy, dụ ngôn của Chúa Giê-su để cho mối tương quan giữa mình với Chúa Giê-su ngày càng thêm thân thiết đến mức có thể nói “Tôi sống là Chúa sống trong tôi.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Dụ ngôn, Câu chuyện Thiên Chúa nói với con người. Xin cho con cảm nhận dụ ngôn là chính câu chuyện đời con, giúp con đi vào thế giới huyền nhiệm của Chúa. Amen.

Bài viết liên quan:

BÁO TĨNH TÂM THÁNG 12/2020
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 10/2020
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 10/2020
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 09/2020
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 08/2020
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 07/2020
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 05/2020
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 04/2020
BÁO TĨNH TÂM THÁNG 03/2020
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNG 3/2020
Page 1 of 12 (111 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
10
11
12
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 401
Tất cả: 69,141,916