Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm A

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Mt 5,17-37

 

5,17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. 20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. 27 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục. 31 "Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. 32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình. 33 "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. 37 Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

 

LÀM HÒA

 

Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. (Mt 5, 23-24)

 

 

Chiết tự Môn và Gợi ý

LÀM được viết dạng chữ NÔM:  (C2 → G1*)

Mượn chữ Hán VI 爲 → 爫 (C2 → G1) =LÀM; LẠM 濫 → 滥 → 𪵯 → 爫. 𪵯 (C2 → G1) =LÀM: Thực hiện, tiến hành, theo đòi việc gì. Lao động, tạo ra sản phẩm

   爫𤾓𠦳斫 朱特別信昆於󰠲: Làm trăm ngàn chước cho được biết tin con ở đâu. (Bà Thánh, 2b)

埃𡃆𬈋𬏑空𬌥: Ai từng làm ruộng không trâu.  咹𩚵空𥮊 咹󱟕空榚: Ăn cơm không đũa, ăn trầu không cau. (Vân Tiên, 40a)

 HÒA được viết dạng chữ NÔM: (A1*)

 Mượn chữ Hán HÒA (A1*) nghĩa là Yên bình, Xuôi thuận.

包𣉹𩄎順𩙌和: Bao giờ mưa thuận gió hoà. 𠳙𫅲𢬭踤吏𫥨鳳凰: Thay lông đổi lốt lại ra phượng hoàng. (Lý hạng, 35b)

㗂和喋𥶱喝氊宫彈: Tiếng hoà nhịp phách, hát chen (xen) cung đàn. (Đại Nam, 36a)

HÒA theo nghĩa Nôm thì có ý nói: Yên bình. Xuôi thuận. Pha lẫn, đều khắp. Và, vừa thế này vừa thế kia. Theo chiết tự Hán:

HÒA (thuận hợp, hòa bình) được ghép bởi hai chữ HÒA (lúa, ngũ cốc), và Khẩu (miệng). Được hiểu là thức ăn đưa gần miệng thì miệng liền mở ra đón nhận. Thức ăn của người Việt (người Á Châu) là Cơm được làm ra từ Lúa (Hòa 禾), cho đến nay chưa có thứ gì thay thế thỏa đáng được, dù nhiếu thứ đã được nhập khẩu, người Việt đã đi định cư ở nhiều nơi nhưng cơm vẫn là lương thực hằng ngày. (Họa là XỨNG HỌA thơ, hát họa)

 

Chúng ta có được gợi ý đẹp qua chiết tự:

+HÒA là thuận hợp: “Một cây làm chẳng nên non; Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, chẳng ai là thập toàn nơi cõi dương gian; bởi thế mà sự thuận hợp không thể thiếu nơi bất cứ tập thể nào. Tự chia rẽ là diệt vong.

+HÒA là làm cho thuận hợp để có hòa bình thật sự: không chọn hòa, là tự chọn thất bại vì không thuận thiên. Một người sắp chết, là người cơm đưa tới miệng mà không mở miệng ra để đón nhận, là người ‘chán cơm thèm đất thích nghe kèn’.

+HỌA là đáp ứng đúng và hợp trong thơ ca: chỉ có sự hài hòa thật sự khi chúng trong trạng thái hòa bình. “Phu xướng phụ tùy” cảnh đẹp này chỉ có thể diễn ra trong một gia đình hòa bình hạnh phúc.

 

Hòa bình, sự thuận hợp không phải là trái cây có sẵn trên cành cho chúng ta tới hái, nhưng nó là kết quả của sự phối hợp thuận thiên và sự nỗ lực của mỗi chúng ta.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Hãy sống chu toàn bổ phận và góp phần kiện toàn lề luật

5,17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. 20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 27 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục. 31 "Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. 32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình. 33 "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được.

 

Giữ luật là tốt, nhưng kiện toàn luật lại còn tốt hơn. Luật làm ra là vì con người. Nhờ có những luật định mà người ta dễ dàng cư xử với nhau; nhờ quy định người tham gia giao thông phải đi bế phía tay phải của mình, mà trách được va chạm không đáng có khi ai cũng đi phía bên phải của mình. Nhưng nhằm thiện hảo hơn nữa: Chúa muốn chúng ta kiện toàn mọi luật dựa trên luật yêu thương. Luật yêu thương chính là thuận thiên (hợp).

-1.Người duy luật không hoàn thiện trong luật yêu thương, thì ra đường cứ đi bên phải và bắt lỗi, bắt vạ người đi ngược chiều va đụng trúng mình;

-2.Trong khi người hoàn thiện trong luật yêu thương, thì khi thấy người đi ngược chiều đâm thẳng vào mình thì (có thể bị choáng, bị say…) không tranh luận nhưng nhảy lên lề hoặc hơi lách qua trái tránh khi đường trống (tùy hoàn cảnh).

Người thứ nhất là hạng thông minh nhưng thiếu khôn ngoan, trong trường hợp này giữ luật vì luật mà không hiểu rằng luận đặt ra là để giúp cho con người không bị tai nạn, vậy giữ luật để phải gặp nạn là ‘ngu trung’. Người thứ hai là người hoàn thiện luật vì yêu thương chính mình và cả tha nhân; giữ luật khôn ngoan và thông minh. Xin xác định muốn hoàn thiện luật trong yêu thương phải thật sự là người khôn ngoan và thông minh, chứ không phải là những kẻ vô kỷ luật, ba phải.

 

Hòa thuận là điều Chúa muốn và dạy chúng ta

23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

 

Hòa thuận là kết quả của một quá trình xây dựng, cư xử tử tế… ‘tình nghĩa phải xây dựng mới có’. Chúa cần tấm lòng chứ không chỉ là lễ vật. Bữa cơm thanh đạm con cháu quây quần bên ông bà sẽ là tuyệt vời hơn tất cả những bữa cơm ‘sơn hào hải vị’ mà thiếu vắng cháu con, hoặc tệ hơn bưng chén thức ăn mà chứng kiến cảnh cháu con lườm nguýt nhau, xâu xé nhau…

 

Hãy sống thật để được thuộc về Thiên Chúa là Sự Thật

37 Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Điều kiện tiên quyết để xây dựng và giữ được sự thuận hòa là sự chân thật, hãy nói đúng như nói là, dẫu cho ‘sự thật mất lòng’ vẫn hơn nói dối gạt lừa. Có người nói: ‘sống thật, ma vật không chết’. Cái phá vỡ sự thuận hòa kinh khủng nhất chính là dối trá, đánh mất tín nhiệm. (CN6 TN 2017)

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta biết sống chân thành để sống hòa thuận và xây dựng hòa bình tại thế. 

 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 6 MÙA THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật thứ sáu mùa Thường niên hôm nay là:HÃY SỐNG HÒA THUẬN VÀ XÂY DỰNG HÒA BÌNH”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành tuân giữ lề luật, để bảo vệ sự tự do cho cho mình và cho anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tôn trọng những luật Chúa dạy để giữ hòa khí và xây dựng hòa thuận trong cộng đoàn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng hòa thuận hiệp nhất là của lễ Thiên Chúa Tình Yêu quý chuộng nhất, để trong mọi hoàn cảnh chúng ta phải chọn giải pháp ‘dĩ hòa vi quý’ làm ưu tiên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng thành thật luôn là tác nhân quyết định sự hiệp nhất và hòa bình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh Tử Đạo Việt Nam và các Thánh, xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con biết sống chân thành để sống hòa thuận và xây dựng hòa bình tại thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 15 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 14 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 14 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 13 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 12 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Mình Máu Chúa Kitô
Suy niệm Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Page 1 of 43 (423 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
41
42
43
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 767
Tất cả: 65,460,442