Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm A

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

NGHĨA

Mt 5,38-48

 

5,38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. 43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

 

CÔNG CHÍNH

 

Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. (Mt 5,45)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

 

NGHĨA 義 (việc thiện, hợp với lẽ phải, nội dung của một từ, chữ) = Dương 羊 (con dê) + Ngã 我 (ta, tôi). Được hiểu là… chỉ thật sự là việc nghĩa, khi làm ơn cho người khác vô vị lợi, làm hết mình và chấp nhận chết như vật tế lễ (tam sinh: Ba con vật giết đi để tế thần, gồm bò, dê và heo ("ngưu, dương, thỉ" 牛, 羊, 豕…)

 

Chúng ta có được gợi ý đẹp qua chiết tự:

+NGHĨA là việc thiện: Một người được nhiều người quý mến không phải vì người đó giỏi cho bằng vì người đó đã giúp đỡ nhiều người với khả năng của người ấy, mà không kể công, tự mãn. ‘Kể công mất phước’, không có gì làm mất sự biết ơn nhanh cho bằng kể công. Vì thế Chúa Giêsu dạy: “Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,3-4).

 

+NGHĨA là hợp với lẽ phải: Nếu đã có ‘tam sinh’ thì nguyên việc sát tế chúng đã nói lên tấm lòng chân thành cầu xin. Ai cũng hiểu, cũng công nhật; khi một việc được mọi người chấp nhận trong tự do thì hầu như là hợp với lẽ phải. Những nghĩa vụ như đóng thuế, đi lính để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biểu tình bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc… thì mọi người đều chấp nhận, vì đó là hợp với lẽ phải; nhưng tại đôi lúc lại bị dân chống đối, thưa vì: thuế quá cao hoặc không nhằm phục vụ công ích; đi lính không vì bảo vệ lãnh thổ quốc gia mà vì quyền lợi phe nhóm; biểu tình trá hình, mị dân, nhân danh chánh nghĩa nhưng đang thực hiện ý đồ mờ ám nào đó…

 

+NGHĨA là nội dung của một từ: Mỗi một từ (chữ) được tiền nhân định cho một nội dung (ý nghĩa) để gởi gắm tâm tình. ‘Chưởi cha không bằng pha tiếng’ hay tự ý làm sai lệch ý của từ là trọng tội đối với tiền nhân. Khi kẻ khốn nạn đó cố tình làm sai lệch ý nghĩa của từ ngữ là nó đang muốn cho hậu thế không biết, không hiểu những gì tiên nhân dạy bảo, và nó chính là kẻ thù của dân tôc về văn hóa truyền thống.

 

Gợi ý CÔNG CHÍNH từ Bài Tin Mừng:

Muốn sống công chính phải sống công bằng trước

38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. 43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

Luật thời Cựu-Ước được dựa trên nguyên tắc công bằng “Mắt đền mắt, răng đền răng” sòng phẳng “vay-trả, trả-vay”, nếu không có sự kiện toàn lề luật của Chúa Giêsu vượt lên trên công bằng thì Thiên Đàng toàn là những người ‘hăng-rết’ (hết-răng) thôi.

 

Công Bằng chưa đủ cần phải sống Công Chính

 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?

Chúa Giêsu muôn dạy và nâng cấp con người thành con Thiên Chúa, khi giải thích về tình yêu không điều kiện, không giới hạn, không loại trừ của Thiên Chúa Cha. Chúa muốn mỗi Ki-tô-hữu phản ánh được phần nào về tình yêu của Chúa Cha trong từng giây phút sống nơi dương gian này.

 

Nên Thánh như Chúa Cha là ơn gọi của mọi người tín hữu.

 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Phải hoàn thiện theo Chúa Cha từng ngày. Một ơn gọi bao trùm mọi ơn gọi (bậc sống) là Nên Thánh! Là người Công-Giáo hay người Thiện-Chí đều có chung một điểm là sống tròn chữ NGHĨA; theo sát được ba ý đã phần tích trong phần Chiết tự NGHĨA và Gợi ý: Yêu thương quan tâm đấn tha nhân, sống thuận thiên và lẽ phải và tôn trọng tiền nhân cùng ý tứ trong lời ăn tiếng nói.

Xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng ta luôn biết sống yêu thương và tha thứ không ngưng.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là:HÃY SỐNG CÔNG CHÍNH NHƯ CHÚA CHA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sống bao dung bất bạo động, sống yêu thương để được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết chu toàn bổn phận là sống luật yêu thương Chúa truyền dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết sống yêu thương và tha thứ như Chúa hằng đối sử tế nhị và tha thứ cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng công chính còn cao hơn công bằng, cần phải cố gắng và sống tích cực hơn nhiều. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết sống yêu thương và tha thứ không ngưng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa TT hiện xuống
Một Giêsu hữu không hạnh phúc là một Giêsu hữu vô dụng
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Thăng Thiên
Suy niệm Chúa nhật Chúa lên trời Năm A
Chúa lên Trời - Có chăng một cõi đi về?
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 6 Phục sinh A
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Phục sinh A
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Phục sinh Năm A
Page 1 of 42 (414 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
40
41
42
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1059
Tất cả: 64,641,670