Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Mt 4,1-11

 

4,1 Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!" 4 Nhưng Người đáp : "Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." 5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." 7 Đức Giê-su đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." 8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi." 10 Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." 11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

 

XÉO ĐI

Đức Giê-su liền nói : "Xa-tan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." (Mt 4,10)

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

CÚT được viết dạng chữ NÔM:骨 (C2*)

Mượn chữ Hán CỐT骨 (C2*) đọc thành CÚT nghĩa là Cút (cun) cút: loài chim nhỏ, đuôi cụt, chân ngắn, chui lủi rất nhanh.

鶉鳥骨骨厥堆: “Thuần điểu”: cút cút cụt đuôi.  体㝵納納隐碎謹命: Thấy người nép nép ẩn chui kín mình. (Ngọc âm, 54b)

ĐI được viết dạng chữ NÔM: (C2*); 𪠞 ; ; (F2*)

Mượn chữ Hán ĐA多(C2*) để ghép với các (F1*) 多+ KHỨ去;  XƯỚC ⻍+多; TÚC 𧾷+多  nghĩa là di chuyển bản thân bằng chân hoặc bằng phương tiện chuyên chở.

旦邁糁歳: Đến mười tám tuổi, 固[饒]几𪠞𠳨爫𡞕: có nhiều kẻ đi hỏi làm vợ. (Bà Thánh, 2a)

𠫾買魔𢹇襖絏: Đi với ma mặc áo giấy. (Nam lục, 5a)

 

“CÚT ĐI” là lệnh chứ không là gợi ý. Hãy nhớ con người là chủ chứ không là đầy tớ của những tính hư tật xấu, hãy can đảm đuổi chúng ra khỏi bản thân mình.

CÚT Đi đồng nghĩ với TẨU, theo chiết tự Hán “TẨU (chạy trốn, đuổi xa) được ghép bởi hai chữ THỔ (đất), TÚC (chân, đầy đủ). Được hiểu là khi chạy là lúc chân đạp đất và chi phối tất cả. ‘Cắm đầu cắm cổ chạy’ là vậy. 

Chúng ta có được hai gợi ý đẹp qua chiết tự:

+TẨU là chạy trốn: khi chạy trốn thì không cần đến miệng, càng im hơi lặng tiếng càng tốt. Điều ưu tiên lúc này là đôi chân nhanh nhẹn và biết nhìn chính xác để thoát thân.

+TẨU là đuổi xa: bị đuổi xa là phải im miệng, chạy đi như chỉ có một việc duy nhất này.

Cả hai trường hợp đều không cần đến miệng, mà đôi chân là cần thiết và mặt đất là bạn đồng hành.

 

Gợi ý XÉO ĐI (đuổi xa) từ Bài Tin Mừng:

Đối diện với cuộc sống như ‘hoang địa cuộc đời’

1 Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 

Chúa cho ta vào đời như dẫn ta vào hoang địa với từng tính tình và trong từng hoàn cảnh riêng của mỗi người. Chúa Thánh Thần luôn ở bên ta nhưng mỗi chúng ta có lắng nghe và để cho Người hướng dẫn hay không mà thôi.

 

Đối diện với những cám dỗ nơi ‘hoang địa cuộc đời’

3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!" 4 Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." 5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." 7 Đức Giê-su đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." 8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi." 

 

“Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!” (Lc 17,1) Trong cuộc sống không thiếu những cám dỗ, và con người khó tránh khỏi và thắng nổi những cám dỗ nếu không có ơn Chúa. Và cần nhớ lời thánh Phêrô dặn: ‘Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé’ (1 Pr 5:8). Con người ngủ, chứ còn ma quỷ thì không ngủ!

 

Không thỏa hiệp để có thể đuổi xa những cám dỗ nơi ‘hoang địa cuộc đời’

10 Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

Chúa đuổi sa-tan không phải vì Người là Thiên Chúa nhưng chỉ vì Ngừơi không thỏa hiệp cùng sự dữ. Bất kỳ một giáo dân nào cũng có thể đuổi những kẻ đánh bàn bạc trong khuôn viên nhà thờ, trừ khi đã cùng chơi vài ván với chúng.

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn gắn bó cùng Chúa, để không thỏa hiệp với sự dữ nhưng biết ngoan ngõan thực hiện theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là:HÃY ĐUỔI XA NHỮNG CÁM DỖ”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng cuộc sống trong Chúa thì quan trọng hơn những cơm ăn áo mặc gian trần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng chỉ có thể thắng đuợc ma quỷ khi có Chúa, khi ta thờ phượng Chúa mà thôi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng quỷ bỏ đi không cám dỗ ta không vì lời kinh hay việc chay tịnh ta làm; mà là vì ta có Chúa. Quỷ sợ Chúa chứ không phải những việc đạo đức bên ngoài thiếu lòng yêu mến Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Marima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh Tử Đạo Việt Nam và các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con, luôn biết khiêm tốn gắn bó cùng Chúa, để không thỏa hiệp với sự dữ nhưng biết ngoan ngõan thực hiện theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa TT hiện xuống
Một Giêsu hữu không hạnh phúc là một Giêsu hữu vô dụng
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Thăng Thiên
Suy niệm Chúa nhật Chúa lên trời Năm A
Chúa lên Trời - Có chăng một cõi đi về?
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 6 Phục sinh A
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Phục sinh A
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Phục sinh Năm A
Page 1 of 42 (414 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
40
41
42
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 958
Tất cả: 64,641,894