Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Mt 17,1-9

 

17,1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi. 9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy."

 

ĐỪNG SỢ

Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo:

"Chỗi dậy đi, đừng sợ!" (Mt 17, 7)

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

ĐỪNG được viết dạng chữ NÔM: 停, 仃, 滕 (C2*)

Mượn chữ Hán ĐÌNH 停 → 仃 (ngừng, nữa chừng, C2*): đọc là ĐỪNG và ĐẰNG 滕 (nước chảy vọt lên, C2*): đọc là ĐỪNG nghĩa là Chớ, không nên.

螉諸敢杜: Ong chưa dám đỗ, 𧊉停噋敲: bướm đừng xôn xao. (Nam lục, 3b)

𤤰仃涓礼: Vua đừng quên lễ, 将仃涓謀 : tướng đừng quên mưu. (Thiên Nam, 105b)

 

SỢ được viết dạng chữ NÔM: 咋, 怍, 󱨷,   (F2*)

Mượn chữ Hán TRÁ, TRÁCH 咋 (đột nhiên, bạo phát, C2*) = KHẨU 口 (miệng) + SẠ乍 (bỗng nhiên, đánh liều); SỢ 怍 = TÂM 忄(lòng) + SẠ乍; SỢ 󱨷 = ÚY 畏 (sợ, kính phục) + SẠ乍 ; SỢ 𢜝 = TÂM 忄+ SỰ 事 (việc) nghĩa là E ngại, lo âu điều gì.

課意昆𤤰 芸宗 : Thuở ấy con vua Nghệ Tông. 咋季厘折扵共茹民: Sợ Quý Ly giết, ở cùng nhà dân. (Thiên Nam, 123a)

𢜝𡓯茄胡: Sợ truông Nhà Hồ, 𢜝𫮒三江: sợ phá Tam Giang. (Lý hạng, 12b)

“ĐỪNG SỢ” với quyền năng của Chúa không chỉ là lời trấn an mà là lời ban ơn bình an. Muốn sống trọn vẹn tinh thần “ĐỪNG SỢ”      mỗi Ki-tô hữu phải luôn giữ cho mình Tình Yêu của Chúa không đánh mất tình yêu thuở ban đầu.

 

Chúng ta có được hai gợi ý qua chiết tự Hán:

+PHẠ (怕) là sợ hãi: đây chính là cách phản ảnh thực tế, vì sao khi người ta sợ hãi thì mặt tái xanh cắt không ra máu. Tim là trung tâm biểu lộ mọi cảm xúc. Một người có tầm mà thiếu tâm chỉ là kẻ khốn nạn không hơn không kém, vì nó là kẻ sợ hãi và gieo rắc sợ hãi. Lời một bài hát sinh hoạt của thiếu nhi đáng cho chúng ta suy nghĩ: “Này anh này chị này em, con tim không bao giờ ghen ghét. Này anh này chị này em, con tim không bao giờ ghét ghen. Tim ghét ghen là tim héo hon. Tim ghen ghét là tim úa tàn. Tim xanh xao là tim thiếu máu. Tim ghen ghét là tim hết chơi”.

 

+PHẠ (怕) là tim mất máu: Kiều mộc thiên chi nguyên nhất bổn/ Trường giang vạn phái tổng đồng nguyên”. Chúng có cái nghĩa như chân lý: “Cây cao nghìn cành chung một gốc/ Sông dài vạn nhánh vẫn chung dòng”. Một người không nhớ cội nguồn không gắn với cội nguồn thì tựa cành cây lìa cây, sẽ chết vì thiều nguồn lực. Người Công Giáo nếu tin và liên kết với Đức Ki-tô là cây nho thật, và là tình yêu thì sẽ không thiếu máu và không phải sợ hãi, như Thánh Gioan khẳng định: Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo” (1Ga 4,18).

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng

Hãy lên núi cao để gặp Chúa là thoát ra khỏi những rành buộc thấp hèn:

17,1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.

Lên núi là thoát ra khỏi những gì thấp kém; đừng ngụy biện nhân danh khiêm tốn ở chỗ này. Cũng như nhiều người nhân danh khiêm tốn không dám gần Chúa vì mình tội lỗi ngồi tuốt những hàng ghế cuối khi đi dâng lễ; cũng có những kẻ nhân danh bác ái ngồi ở gốc cây, lấy lý do nhường chỗ trong nhà thờ cho người khác, yếu đau hay già cả… Chắc rằng sau này họ cũng nhường chỗ trên thiên đàng cho người khác thôi! Hãy lên núi để được Chúa biến đổi và được biến đổi với Chúa. Hãy thoát ra khỏi con người thấp kém ích kỷ của mình để có thể thấy những gì cao siêu hơn, như câu ‘chuyện con đại bàng gà’.

 

Đức Giêsu là trung tâm mà Thánh Kinh đã nói đến và con người phải khôn ngoan chọn lấy:

 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."

Ngạc nhiên là dấu chỉ của sự hồn nhiên. Kẻ kém ngạc nhiên là kẻ ấu trĩ và cao ngạo. Trước vinh quang của Chúa nơi những tạo vật người có đức tin rất dễ ngạc nhiên. Trước vinh quang của Đức Giêsu, thánh Phêrô như chú bé lên ba; đơn sơ và dễ thương biết bao. Bao nhiên điều Chúa dạy giờ đây chỉ trong giây lát ba Môn Đệ đã hưởng kiến tất cả.

 

Hãy vâng nghe lời Chúa Giêsu con người sẽ chẳng còn sợ hãi:

 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi. 9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy."

Nghe lời Chúa thì ở lại trong Chúa, mà có Chúa thì chẳng có chi phải sợ hãi. Muốn vâng lời Chúa thì phải là con người tự do thật sự, mà không thể là người nếu trái tim thiếu máu. Đó chính là là điếu cần xét mình khi Chúa nói: "Tôi muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế " (Mt 9,13). Vì chẳng ai có thể vâng lời nếu không yêu thương, và chẳng ai yêu thương mà lại không muốn làm cho người mình thương mến được hài lòng.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta luôn biết khiêm tốn lắng nghe lời Chúa Giêsu dạy, để thực thi ý Chúa Cha, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là:HÃY LẮNG NGHE LỜI CHÚA GIÊSU”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, trong cuộc sống đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này biết thoát khỏi những dính bén hạ cấp để có thể hường thượng, hướng thiện như lên núi cao để gặp Chúa, để được biến đổi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết Đức Giêsu là trung tâm mà mỗi chúng ta phải hướng về Người để được sống nhờ Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng con người chỉ được cứu rỗi và sống đúng phẩm giá con người khi trung thành vâng theo lời Chúa Giêsu dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng có Chúa là có tất cả và chỉ trong Chúa con người mới thật sự sống trọn kiếp con người tự do. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn lắng nghe lời Chúa Giêsu dạy, để thực thi ý Chúa Cha, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa TT hiện xuống
Một Giêsu hữu không hạnh phúc là một Giêsu hữu vô dụng
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Thăng Thiên
Suy niệm Chúa nhật Chúa lên trời Năm A
Chúa lên Trời - Có chăng một cõi đi về?
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 6 Phục sinh A
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Phục sinh A
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Phục sinh Năm A
Page 1 of 42 (414 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
40
41
42
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1338
Tất cả: 64,640,325