Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42

 

5 Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. 6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. 7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống!" 8 Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. 9 Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: "Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. 10 Đức Giê-su trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." 11 Chị ấy nói: "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? 12 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy." 13 Đức Giê-su trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát. 14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." 15 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." 19 Người phụ nữ nói với Người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ... 20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." 21 Đức Giê-su phán: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. 22 Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. 23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. 24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." 25 Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." 26 Đức Giê-su nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." 39 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. 40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. 41 Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa. 42 Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian."

 

THỜ PHƯỢNG

Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. (Ga 4,23)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

THỜ được viết dạng chữ NÔM: 悇, 󱡖, 𰨂 (F2*); 𠄜 (F1*);徐, 除, 蜍 (C2*),

Ghép chữ Hán: TÂM 忄+ THỪ 蜍 → 余 (F2*): đọc là THỜ nghĩa là Tôn sùng, phụng sự, thuận theo.

𡅳𡥵自𠫾爫妯:  Khuyên con từ đi làm dâu. 𠓀󱡖吒 媄麻𡢐敬𫯰: Trước thờ cha mẹ mà sau kính chồng. (Huấn tục, 3a)

PHƯỢNG được viết dạng chữ NÔM: (A1*)

Mượn chữ Hán PHƯỢNG 鳯 (A1): nghĩa là Loài chim quý và đẹp trong truyền thuyết (phượng là con mái, hoàng 凰 là con đực).

眉𧍋𬑉鳯竜令 捽潙: Mày ngài mắt phượng long lanh tót vời. (Phương Hoa, 31b)

 

THỜ PHƯỢNG chính là “KÍNH (kính trọng, tôn thờ) được ghép bởi hai chữ PHỘC (tác động nhẹ) và CẨU (bừa bãi, tạm bợ). Được hiểu là khi chỉnh sửa hoặc bỏ đi những kiểu tạm bợ khinh thường ta sẽ bày tỏ sự kính trọng người khác, Nghĩa là phải bỏ ngay những sự cẩu thả nơi mình thì mới có thể nói là mình tôn trọng người khác.

 

Chúng ta có được hai gợi ý qua chiết tự:

+KÍNH là tôn trọng, kính cẩn: là luôn quan tâm và cần thận khi cư xử và cộng tác với người khác. Một người khinh nhờn thì luôn cẩu thả trong lời nói cũng như hành động vì nghĩ người khác thua kém mình nên coi thường họ.

+KÍNH là tôn kính dù thấp hơn tô thờ nhưng tấm lòng thì không phải là kém sự kính cẩn, thành tâm như tôn thờ. ‘Thờ Cha Kính Mẹ’ là hai từ thường đi chung để chỉ đạo hiếu.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Tôn-Thờ Thiên Chúa được thể hiện từ đời thường trong cách cư xử tốt với tha nhân 

5 Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. 6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. 7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống!" 8 Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. 9 Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: "Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. 10 Đức Giê-su trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." 11 Chị ấy nói: "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? 12 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy." 13 Đức Giê-su trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát. 14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."

Đối xử tốt với người khác điều tiên quyết là phải tôn trọng, là phải nhìn nhận người đó có nhiều điều tốt dù có thể quá khứ của họ không trong sáng lắm. Chỉ khi ta không khinh nhờn, ta mới có thể nói được những lời tử tế với anh chị em mình.

 

Tôn-Thờ Thiên Chúa được thể hiện qua thái độ khiêm tốn và ngạc nhiên để cảm nhận được sự thượng trí của Chúa Giêsu

 15 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." 19 Người phụ nữ nói với Người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ... 20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." 21 Đức Giê-su phán: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. 22 Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. 23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. 24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." 25 Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." 26 Đức Giê-su nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây."

 

Chỉ khi con người biết ngạc nhiên và khiêm tốn mới hiểu được sự thượng trí của Đức Giêsu. Những luật sĩ, kinh sư cao ngạo thì ép Chúa theo con người, còn những người đơn sơ thì để và những trí thức chân chính thì tìm ý Chúa để thực hiện và luôn hỏi Chúa ‘Chúa muốn con làm gì?’ mà thực hiện trong khiêm tốn.

 

Tôn-Thờ Thiên Chúa được thể hiện qua cách sống để làm chứng về Chúa cho người khác

 39 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. 40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. 41 Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa. 42 Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian."

 

Chúa là cùng đích chứ không phải là con người làm chứng là cùng đích. Người dẫn đường không phải là mục đích mà là giúp cho người khác đạt mục đích. Chị phụ nữ Samaria đã làm tốt chuyện này. Mỗi Ki-tô-hữu cũng hãy làm như chị.

 

Xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng ta luôn biết khiêm tốn trong cách cư xử và thể hiện niềm tin để giới thiệu Chúa cho anh chị em mình.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là:HÃY SỐNG TỐT VỚI THA NHÂN VÀ TÔN THỜ THIÊN CHÚA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống!" Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: "Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn quan tâm và đối xử tốt với tha nhân như Chúa đã làm gương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Đức Giê-su trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng những gì Chúa làm cho ta thì tốt hơn là những đóng góp nhỏ bé của mình dành cho Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Đức Giê-su phán: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng sự thờ phượng đích thực là từ đáy lòng được thể hiện cụ thể qua đời sống chứ không là những hình thức vô hồn giả dối chóng qua. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống tốt để có thể giới thiệu và dẫn người khác đến với Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn trong cách cư xử và thể hiện niềm tin để giới thiệu Chúa cho anh chị em mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa TT hiện xuống
Một Giêsu hữu không hạnh phúc là một Giêsu hữu vô dụng
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Thăng Thiên
Suy niệm Chúa nhật Chúa lên trời Năm A
Chúa lên Trời - Có chăng một cõi đi về?
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 6 Phục sinh A
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Phục sinh A
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Phục sinh Năm A
Page 1 of 42 (414 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
40
41
42
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1181
Tất cả: 64,640,755