Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Ga 9,1-41

 

9,1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2 Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?" 3 Đức Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. 4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian." 6 Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, 7 rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là:người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. 8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" 9 Có người nói: "Chính hắn đó!" Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!" Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây!" 10 Người ta liền hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?" 11 Anh ta trả lời: "Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: 'Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.' Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy." 12 Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu?" Anh ta đáp: "Tôi không biết."

 

NGƯỜI MÙ

Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?" (Ga 9,1-2)

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

 

NGƯỜI được viết dạng chữ NÔM: * (C2); 𠊚 (F2); 𠊛 (F2); ** 󱫱 (F1)

*㝵 (C2) = 礙 → 碍 → 㝵 NGẠI (ngăn trở) tĩnh lược và đọc trại thành NGƯỜI và ghép với NHÂN(亻, 人) ; ** 󱫱 (F1): giả 者+疑 → 𪟽 NGHI (mê hoặc)… Người là nhân loại nói chung và từng cá thể của nhân loại, của từng cộng đồng xã hội.

𤾓𢆥𥪞𡎝 𠊛些  (Trăm năm trong cõi người ta) (Truyện Kiều, 1a)

 

MÙ được viết dạng chữ NÔM: 𪾤 (F2*)

   Cách tạo chữ MÙ 𪾤 (F2*)= MỤC (目 mắt) + MẬU (戊 Hàng thứ năm, bậc thứ năm): nghĩa là Mắt bị tật, không nhìn thấy được.

篤弄徐待名儒: Dốc lòng chờ đợi danh nhu (nho).  壻󰠲固壻𥊖𪾤体尼: Rể đâu có rể đui mù thể ni. (Vân Tiên C, 26b)

 

MÙ đồng nghĩa HẠT (mù, bừa bãi) được ghép bởi hai chữ MỤC (mắt), HẠI/HẠT (làm hỏng, tai họa). Được hiểu là khi con mắt đị hoảng, bị hủy hoại thì mù, sẽ chẳng còn có thế thấy nữa.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

+HẠT là mù lòa: là không có khả năng nhìn xa trông rộng trong không gian, không thể phân biệt, và biết được những vật hữu hình xung quanh.

+HẠT là bừa bãi: là dù sáng mắt nhưng lại tối lòng, không có khả năng sắp đặt trật tự và ngăn nắp cho đúng chỗ của các vật. Một người không có khả năng phân định thì cũng chẳng khá hơn người bị mù là bao.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Chúa luôn chủ động đi bước trước, và con người cần khiêm tốn cộng tác với Người để phép lạ được thực hiện

9,1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2 Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?" 3 Đức Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.

Chúa ‘đi ngang qua’ Người chủ ý đi ngang qua chỗ người mù vì Người thương anh và muốn anh làm vinh danh Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã giúp cho các môn đệ phá bỏ quan niệm ‘Chúa phạt’ hay ‘tiền kiếp’ vẫn có trong dân gian.

Chúa chữa lành là thực hiện lòng Chúa xót thương

4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian." 6 Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, 7 rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là:người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.

Chúa Giêsu chữa lành cho người mù, là “để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh”. Chúa không quảng cáo, không làm để khẳng định mình nhưng chỉ vì để Thiên Chúa Cha được vinh danh và cho con người “được sống và sống dồi dào” mà thôi.

 

Mỗi người khi đón nhận ơn Chúa cũng phải là nhân chứng về lòng Chúa xót thương

8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" 9 Có người nói: "Chính hắn đó!" Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!" Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây!" 10 Người ta liền hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?" 11 Anh ta trả lời: "Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: 'Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.' Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy." 12 Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu?" Anh ta đáp: "Tôi không biết."

Người mù được chữa lành đã trở thành nhân chứng sống động về tình Chúa yêu thương đã dành cho anh và nhân loại.  Anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây!"  Lời chứng hùng hồn và có sức thuyết phục hơn tất cả những thế lực bè phải của những ké có quyền và trí thức.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn đón nhận ý Chúa, và cảm nhận được tình yêu thương của Chúa thương dành cho chúng ta, để chúng ta làm chứng. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: HÃY CẢM NHẬN TÌNH CHÚA YÊU THƯƠNG VÀ LÀM CHỨNG VỀ LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và đi bước trước trong việc cứu độ con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được.". Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết chu toàn bổn phận và sống đời phục vụ như chính Chúa đã làm gương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa là ánh sáng thật để chúng ta trung thành theo Chúa và thực hành những gì Chúa truyền dạy qua Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Anh ta trả lời: "Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: 'Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.' Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy.". Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sẵn sàng kể lại những ơn lành Chúa đã thương ban cho ta để làm chứng trước mặt mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng cho mỗi chúng con, luôn biết khiêm tốn đón nhận ý Chúa, và cảm nhận được tình yêu thương của Chúa thương dành cho chúng con, để chúng con làm chứng.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 3 Thường niên B
Thương Hiệu Giêsu
Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm B
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 2 Thường niên B
Suy niệm Chúa nhật 2 Thường niên Năm B
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật lễ Chúa chịu phép rửa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 1 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Hiển Linh
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Hiển Linh
Page 1 of 49 (490 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
47
48
49
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 690
Tất cả: 69,166,021