Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

CHÚA NHẬT CHÚA HIỆN XUỐNG

Ga 20,19-23

 

20,19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

 

THA TỘI

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,22-23)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

THA được viết dạng chữ NÔM: (C1);(C2);

Mượn âm THA 他 (tha thứ bỏ qua, không tra cứu); mượn nghĩa chữ Hán XÁ 赦 (Thứ lỗi, bỏ qua không truy cứu)

九重下旨卽時: Cửu trùng hạ chỉ tức thì. 𣱆陳他罪吏𧗱聀󱓽: Họ Trần tha tội, lại về chức xưa. (Nhị mai, 55a)

 

TỘI được viết dạng chữ NÔM:  (A1)

Mượn nguyên chữ TỘI 罪 (A1; Làm điều trái đạo hoặc vi phạm luật pháp).

体事𨔍爫丕連信麻咹𮥷罪: Thấy sự lạ làm vậy liền tin mà ăn năn tội,  嗔召道: xin chịu đạo. (Ông Thánh, 5a)

 

Ta có chiết tự Hán: MIỄN (cởi, bỏ, tha, tránh) được ghép bởi ba chữ NHÂN (người), KHẨU (miệng) và ĐAO (dao, vũ khí). Được hiểu là một người chấp nhận bỏ con dao, vũ khí ra khỏi cái miệng hoặc không dùng cái miệng như vũ khí, như con dao tấn công, cáo buộc người khác.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

+MIỄN là cởi: chúng ta thường dùng miễn quan  trật mũ, cởi mũ. Khi cởi bỏ một cái gì, thì đồng nghĩa là không dính bén, không bị lệ thuộc vào cái đó nữa

+MIỄN là tha: chúng ta thường dùng miễn trừ  trừ bỏ; miễn thuế  khỏi phải đóng thuế. Tha nghĩa là bỏ qua, cho được phép không phải chịu, làm việc lẽ thường buộc phải làm. Thuế là luật chúng ai cũng phải nộp, nhưng ai được miễn thì không còn buộc phải đóng theo quy định chung nữa. Đã làm tội thì chắc chắn có lỗi, phải đền bù nếu gây thiệt hại; một khi đã được miễn là không còn bị liên lụy vì tội nữa và cũng không bị coi là tội nhân phải bị phạt và phải đền bù nữa.

+MIỄN là tránh, thoát: chúng ta thường dùng miễn tử  thoát chết. Một nghĩa tích cực nữa của miễn là tránh, là thoát khỏi, nhờ vào sự khôn ngoan và sự trợ giúp của người khác mà người ta có thể tránh được những sai lầm và những chuyện chẳng lành.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Chúa Giêsu đã giúp các môn đệ thoát khỏi sự sợ hãi, lo âu.

20,19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."

Chúa không chỉ nói lời trấn an, mà Chúa đã làm để chứng minh những gì Người nói. Chúa mời gọi chúng ta phải kiên nhẫn và sáng kiến để có thể thuyết phục người khác, giúp họ đạt được sự bình an. Hãy dùng cái rất riêng của chính mình để thuyết phục, đừng dùng những kiểu chung chung, những lời nói dẫu hay nhưng chỉ là bắt chước. "Bình an cho anh em!" là câu nói quen thuộc của Chúa nhưng kẻ khác vẫn có thể nhái được, nhưng sẽ chẳng ai ngoài Chúa Giêsu tại thời điểm ấy lại có thương tích để có thể “cho các ông xem tay và cạnh sườn”.

Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và chúng ta giúp người khác thoát khỏi sự ràng buộc, cho họ được bình an, thanh thản.

22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

Hãy giúp người khác được tự do và đạt hạnh phúc thật sự khi họ không còn sợ hãi, bị mặc cảm tội lỗi dầy vò. Hãy miễn cho họ nếu họ lỡ xúc phạm đến ta. Hãy miễn cho họ để họ khỏi bị rơi vào tình trạng xấu. Miễn là một điều khó đối với con người, đó là sự thật không thể phủ nhận. Chính vì thế Chúa Giêsu mới phải ban Chúa Thánh Thần trước khi ra lệnh này.

Xin ban phúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn ngoan ngoãn đón nhận Chúa Thánh Thần để được tha thứ, và có thể tha thứ và giúp anh chị em tránh được những tình trạng sai lỗi. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT LỄ CTT HIỆN XUỐNG

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật mừng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG hôm nay là: “HÃY ĐÓN NHẬN CHÚA THÁNH THẦN ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ VÀ THA THỨ CHO NHAU ”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn đón nhận được bình an và Thánh Thần của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn cảm nhận được Chúa luôn hiện diện bên mỗi chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa Giêsu Phục Sinh luôn yêu thương và tin tưởng mỗi người chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Chúa Giêsu thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn đón nhận được Chúa Thánh Thần để biết tha thứ và được thứ tha. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn ngoan ngoãn đón nhận Chúa Thánh Thần để được tha thứ, và có thể tha thứ và giúp anh chị em tránh được những tình trạng sai lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 15 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 14 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 14 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 13 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 12 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Mình Máu Chúa Kitô
Suy niệm Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa TT hiện xuống
Page 1 of 43 (423 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
41
42
43
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 800
Tất cả: 65,477,806