Danh sách các Linh mục chuyển đổi tháng 6 &7 năm 2020

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

BỒ NHIỆM VÀ CHUYỂN ĐỔI

 

***

Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn Toản vừa ký bổ nhiệm và chuyển đổi nhiệm sở quý cha có tên sau đây:

 

THÁNG 6/2020

 

1/ Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Tú

 • Nhiệm sở cũ: Cha phó giáo xứ Năng Gù – Giáo hạt Long Xuyên
 • Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Khánh Bình – Giáo hạt Châu Đốc

 

2/ Cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn

 • Nhiệm sở cũ: Cha sở giáo xứ Tân Châu – Giáo hạt Châu Đốc
 • Nhiệm sở mới: Cha giám quản giáo xứ Năng Gù – Giáo hạt Long Xuyên

 

3/ Cha Alphongso Nguyễn Lê Kha

 • Nhiệm sở cũ: Cha sở giáo xứ Bình Tân – Giáo hạt Châu Đốc
 • Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Tân Châu – Giáo hạt Châu Đốc

 

4/ Cha Micae Trương Văn Tén

 • Nhiệm sở cũ: Cha phó giáo xứ Chánh Tòa – Giáo hạt Long Xuyên
 • Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Bình Tây – Giáo hạt Châu Đốc

 

5/ Cha Giuse Trần Thanh Tú

 • Nhiệm sở cũ: Cha phó giáo xứ Bò Ót – Giáo hạt Long Xuyên
 • Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Chánh Tòa – Giáo hạt Long Xuyên

 

6/ Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiệt

 • Nhiệm sở cũ: Chưởng ấn Tòa giám mục Long Xuyên
 • Nhiệm sở mới: Phó giám đốc tiền chủng viện Têrêxa

 

7/ Cha Giuse Nguyễn Hữu Tường

 • Nhiệm sở cũ: Giám học tiền chủng viện Têrêxa
 • Nhiệm sở mới: Chưởng ấn tòa giám mục Long Xuyên

 

8/ Cha Giuse Phùng Quốc Cường

 • Nhiệm sở cũ: Cha giáo tiền chủng viện Terexa
 • Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học chuyên môn

 

9/ Cha Giuse Đỗ Đình Hiếu

 • Nhiệm sở cũ: Cha phó giáo xứ Giuse K. E2 – Giáo hạt Vĩnh An
 • Nhiệm sở mới: Cha giáo tiền chủng viện Têrêxa

 

*

*   *

THÁNG 7/2020

 

1/ Cha Hieronimo Đỗ Văn Hiến

 • Nhiệm sở cũ: Cha sở giáo xứ Vạn Đồn K.B1 – Giáo hạt Vĩnh Thạnh
 • Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Kim Long K.D2 – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

2/ Cha Phêrô Vũ Quang Tấn

 • Nhiệm sở cũ: Cha sở giáo xứ Phụng Hưng – Giáo hạt Vĩnh Thạnh
 • Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Vạn Đồn K.B1 – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

3/ Cha Giuse Nguyễn Văn Quy

 • Nhiệm sở cũ: Chữa bệnh
 • Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Phụng Hưng – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

4/ Cha Phêrô Hoàng Văn Ngần

 • Nhiệm sở cũ: Cha sở giáo xứ Ong Dèo – Giáo hạt Rạch Giá
 • Nhiệm sở mới: Hưu dưỡng

 

5/ Cha Giuse Đaminh Cao văn Luận

 • Nhiệm sở cũ: Cha sở giáo xứ Đông Hưng – Giáo hạt Rạch Giá
 • Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Ong Dèo – Giáo hạt Rạch Giá

 

6/ Cha Giuse Trần Quang Định

 • Nhiệm sở cũ: Cha quản sở giáo họ Kinh Tây- Giáo hạt Rạch Giá
 • Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Đông Hưng kiêm quản sở giáo họ Kinh Tây – Giáo hạt Rạch Giá

 

7/ Cha Giuse Lê Minh Khương

 • Nhiệm sở cũ: Cha sở giáo xứ Tân Hóa K.5 – Giáo hạt Tân Thạnh
 • Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Vô Nhiễm K.C1 – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

8/ Cha Giuse Nguyễn Văn Kính

 • Nhiệm vụ: Cha Hạt trưởng giáo hạt Tân Thạnh
 • Nhiệm sở mới: Kiêm cha giám quản giáo xứ Tân Hóa – Giáo hạt Tân Thạnh

 

9/ Cha Phanxicô X. Đoàn Trung Lập

 • Chức vị: Tân linh mục
 • Nhiệm sở: Cha phó giáo xứ Rạch Giá – Giáo hạt Rạch Giá

 

10/ Cha Phêrô Nguyễn Trung Khiết

 • Nhiệm sở cũ: Cha phó giáo xứ Rạch Giá – Giáo hạt Rạch Giá
 • Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Cần Xây – Giáo hạt Long Xuyên

 

11/ Cha Giuse Phạm Ngọc Thảo

 • Nhiệm sở cũ: Cha phó giáo xứ Cần Xây – Giáo hạt Long Xuyên
 • Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học chuyên môn

 

12/ Cha Gioan B. Nguyễn Văn Hoàng Tùng

 • Chức vị: Tân linh mục
 • Nhiệm sở: Cha phó giáo xứ Ngọc Chúc – Giáo hạt Rạch Giá

 

13/ Cha Alberto M. Đinh Viết Dũng (CRM)

 • Nhiệm sở cũ: Cha phó giáo xứ Ngọc Chúc – Giáo hạt Rạch Giá
 • Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Hòa Giang – Giáo hạt Hà Tiên

 

14/ Cha Vinhsơn Phạm Thành Trung

 • Nhiệm sở cũ: Cha phó giáo xứ Hòa Giang – Giáo hạt Hà Tiên
 • Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Châu Đốc – Giáo hạt Châu Đốc

 

15/ Cha Giuse Giang Hòa Vinh

 • Nhiệm sở cũ: Cha phó giáo xứ Châu Đốc – Giáo hạt Châu Đốc
 • Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Thạnh An – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

16/ Cha Giuse Huỳnh Phong Phú

 • Nhiệm sở cũ: Cha phó giáo xứ Thạnh An – Giáo hạt Vĩnh Thạnh
 • Nhiệm sở mới: Cha giáo tiền chủng viện Terexa

 

17/ Cha Giuse Lương Công Khoa

 • Chức vị: Tân linh mục
 • Nhiệm sở: Cha phó giáo xứ Tri Tôn – Giáo hạt Châu Đốc

 

18/ Cha Giuse Dương Bùi Thiệp

 • Nhiệm sở cũ: Cha phó giáo xứ Tri Tôn – Giáo hạt Châu Đốc
 • Nhiệm sở mới: Công tác mục vụ tại Trung Tâm Mục Vụ

 

19/ Cha Giuse Đỗ Công Hồng Phúc

 • Chức Vị: Tân linh mục
 • Nhiệm sở: Cha phó giáo xứ Thạnh An – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

                20/ Cha Daminh Nguyễn Tuấn Dũng OP

 • Nhiệm sở cũ: Cha phó giáo xứ Thạnh An – Giáo hạt Vĩnh Thạnh
 • Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Thánh Gia K.Thày ký– Giáo hạt Vĩnh Thạnh

 

21/ Cha Gioan M. Nguyễn Đức Vương (CRM)

 • Chức vị: Tân linh mục
 • Nhiệm sở: Cha phó giáo xứ Hòn Chông – Giáo hạt Hà Tiên

 

22/ Cha Phanxicô X. Lê Phạm Khánh

 • Nhiệm sở cũ: Cha phó giáo xứ Hòn Chông – Giáo hạt Hà Tiên
 • Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Núi Tượng – Giáo hạt Long Xuyên

 

23/ Cha Gioan Nguyễn Minh Nhựt

 • Nhiệm sở cũ: Chuẩn bị học chuyên môn
 • Nhiệm sở mới: Phụ giúp cha sở giáo xứ Cần Thay – Giáo hạt Chợ Mới

 

24/ Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh

 • Nhiệm sở cũ: Học tại trụ sở Long Xuyên
 • Nhiệm sở mới: Phụ giúp cha sở giáo xứ Bắc Xuyên – Giáo hạt Vĩnh An

 

25/ Cha Phêrô Cao Quang Vinh

 • Nhiệm sở cũ: Cha phó giáo xứ Giu Đức K.8b – Giáo hạt Tân Thạnh
 • Nhiệm sở mới: Công tác mục vụ tại Trung Tâm Mục Vụ

 

26/ Cha Giuse Đỗ Quốc Dương

 • Chức vị: Tân linh mục
 • Nhiệm sở: Cha phó giáo xứ Mong Thọ - Giáo hạt Rạch Giá

 

27/ Cha Giuse Hoàng Văn Đông

 • Chức vị: Tân linh mục
 • Nhiệm sở: Cha phó giáo xứ Rọc Lá – Giáo hạt Rạch Giá

 

28/ Cha Gioan B. Bùi Quốc Khánh

 • Chức vị: Tân linh mục
 • Nhiệm sở: Cha phó giáo xứ Bò Ót – Giáo hạt Long Xuyên

 

29/ Cha Anton Nguyễn Phước Thi

 • Chức vị: Tân linh mục
 • Nhiệm sở: Cha giáo tiền chủng viện Terexa

 

               30/ Cha Giuse Vũ Văn Thủy

 • Chức vị: Tân linh mục
 • Nhiệm sở: Cha phó giáo xứ Tân Bình Tràm Chẹt – Giáo hạt Rạch Giá

 

31/ Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Vinh

 • Chức vị: Tân linh mục
 • Nhiệm sở: Cha phó giáo xứ Cờ Trắng – Giáo hạt Hà Tiên

 

 

Bài viết liên quan:

Lịch công tác Mục vụ tháng 10/2020
Thư Mục vụ của Đức Giám mục giáo phận tháng 10/2020
Họp mặt Dự tu, Lễ sinh giáo hạt Hà Tiên
Tĩnh tâm cho Dự tu 3 cụm sinh viên Đại học
Lịch sử giáo phận Long Xuyên (bài 10)
Thánh lễ truyền chức linh mục cho 2 Phó tế Long Xuyên tại GP. Saint Die’ Pháp Quốc
Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cha Cố Phêrô Nguyễn Trọng Quý
Họp mặt Dự Tu Liên Giáo hạt: Vĩnh An Và Vĩnh Thạnh
TCV Têrêsa : Khai giảng năm học niên khóa 2020 -2021
CÁO PHÓ: CHA CỐ PHÊRÔ NGUYỄN TRỌNG QUÝ
Page 1 of 54 (538 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
52
53
54
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 641
Tất cả: 67,064,517