Suy niệm Chúa nhật 22 Thường niên Năm A

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

Mt 16,21-27

 

16,21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." 24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

 

CẢN TRỞ

Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." (Mt 16, 23)

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

CẢN được viết dạng chữ NÔM: = NGĂN (C2)*

Mượn âm chữ Hán NGÂN (垠 giới hạn, biên tế) đọc thành NGĂN = CẢNCản dừng, chặn lại, chắn giữ.

垠八識 : Ngăn [ngăn chặn] bát thức, 󰠱八風:  nén [ghìm giữ] bát phong, 強提強倍: càng đè càng bội. (Cư trần, 25a)

 

LỐI được viết dạng chữ NÔM: 𫮇, 𡓃 (F2)*;

Mượn âm chữ Hán LỖI đọc thành LỐI 𫮇 = THỔ 土 + 磊 → 𰦫 LỖI: Đường, hướng đi lại.

啉塘吝 裊: Lầm đường lẫn nẻo 坤通𫮇𧗱: khôn thông lối về. (Thiên Nam, 62b)

𨀐蓮唐𫇰: Giong trên đường cũ, 𡏧悲 𡓃𧗱: bụi bay lối về. (Phan Trần, 4a)

Theo chiết tự Hán: BÁN (cản trở, dây cương) được ghép bởi hai chữ MỊCH (tơ nhỏ) và BÁN (một nửa). Được hiểu là những sợi dây tơ nhỏ giăng ra gây vướng vít, cản trở, khi chúng bện vào thành dây cương điều khiển thì khống chế, cản ngăn sự ưng bướng của chú ngựa. Theo Hài-Thanh âm BÁN nghĩa là những sợi tơ (MỊCH).

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

-BÁN là cùm ngựa, dây cương buộc ngựa. Những sợi tơ nhỏ nhưng khi kết lại với nhau nó sẽ thành dây thừng, khống chế được cả con ngựa khỏe.

-BÁN là ngăn trở, chèn chặn, vướng vít, gò bó, ước thúc. Như: bán trụ  ngăn trở. Cản trở là sự vướng vít phiền hà không nên có, những sợi tơ nhỏ giăng không đúng chỗ chỉ gây phiền toái mà thôi.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Muốn thực hiện ý Chúa, con người phải biết bỏ ý riêng mình như những sợi tơ nhỏ cản trở chương trình lớn.

16,21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."

Chương trình cứu độ của Thiên Chúa Tình Yêu thật cao siêu, con người tầm thường khó hiểu thấu nên dễ trở nên những sợi tơ vướng vít cản trở. Muốn cộng tác và thực hiện chương trình của Chúa, con người cần nhớ thân phận của mình là thụ tạo và vị trí của mình là môn đệ, mà môn đệ nghĩa là người đi theo sau chứ không phải là người hướng dẫn đi trước.

 

Theo Chúa không phải là thực hiện ý riêng mình như giăng những sợi tơ cản trở mà là bện những sợi tơ nhỏ vào chương trình của Chúa để được gắn bó với Người hơn. 

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy theo Chúa không chỉ bằng lời nói nhưng bằng cả cuộc sống. “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” là chu toàn bổn phận bằng cả cuộc sống, như những người tôi tớ cảm thấy mình là người tội lỗi và thành tâm nói rằng: "Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi chỉ làm những gì chúng tôi phải làm” (Lc 17,10).

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn và ngoan ngoãn thực hiện lệnh Chúa truyền, để theo Chúa và được ơn cứu rỗi.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “HÃY BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU VÀ THỰC HIỆN THÁNH Ý NGƯỜI”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết Chúa yêu thương và chấp nhận tất cả để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết cộng tác tích cực theo chương trình của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng chỉ có con đường theo Chúa là cách tốt nhất để được sống đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống xứng đáng với những ơn lành Chúa ban để đáng hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn và ngoan ngoãn thực hiện lệnh Chúa truyền, để theo Chúa và được ơn cứu rỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

(dành cho lễ thiếu nhi nhân ngày khai giảng năm học mới)

“Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường” Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các học sinh, sinh viên bước vào năm học mới biết khiêm tốn và kiên trì học tập theo gương Chúa Giêsu xưa để trở thành con ngoan trò giỏi, được Chúa ban phúc lành và mọi người thương mến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật Truyền giáo & 29 TN A
Suy niệm và cầu nguyện Chúa nhật 28 Thường niên Năm A
Suy niệm Chúa nhật 28 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật lễ Đức Mẹ Mân Côi
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 27 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 26 Thường niên Năm A
Suy niệm Chúa nhật lễ Đức Mẹ Mân Côi
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 26 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 25 Thường niên A
Page 1 of 46 (455 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
44
45
46
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 768
Tất cả: 67,462,334