Suy niệm Chúa nhật 23 Thường niên Năm A

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN

Mt 18,15-20

 

18,15 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. 18 "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. 19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."

 

HỌP LẠI

Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ." (Mt 18,20)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

HỌP được viết dạng chữ NÔM: 合 (A2)*; 󱤶 (E1)*

Mượn trọn chữ Hán HỢP 合 thành HỌP; HỌP 󱤶 = HỘI 會+ TỤ 聚: Cùng nhau tụ hội lại. Xúm xít quây quần với nhau.

𣇜𣋽𩙌𣻆: Buổi sớm gió tuôn, 𪱅𪱆𤋵: trưa nắng giãi. 班朝𩄲合: Ban chiều mây họp, 最𦝄𤐝: tối trăng soi. (Xuân Hương, 16a)

 

LẠI được viết dạng chữ NÔM: 吏 (C1)*; 來 (A2)*

Mượn trọn chữ Hán LẠI 吏; LAI 來 : Đến, tới, chuyển động đến gần (đi lại: lui tới).

𫏻吏美𠕋𪡔: Sau lại mở sách ra, 固字黄: có chữ vàng, 麻遣翁聖枢离蜂讀: mà khiến ông Khu-li-ong đọc. (Ông Thánh, 2b)

Theo chiết tự Hán: TỤ (sum họp, tích trữ) được ghép bởi hai chữ THỦ (nắm lấy) và KHÂM (nhiều, đông). Được hiểu là gom lại, gộp nhiều hợp lại một khối.

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

TỤ là họp, sum họp. Như: tụ hội  tụ họp, vật dĩ loại tụ  vật theo loài mà họp nhóm.

TỤ là thu góp, tích trữ, bóc lột

TỤ là chúng nhân, đám đông người. Làng, xóm.

 

Gợi ý TỤ HỌP từ Bài Tin Mừng:

Muốn có sự tụ họp thật sự và bền vững cần phải biết tha thứ để có sự đoàn kết.

 

18,15 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. 18 "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

 

Tha thứ chính là lý do tiên quyết để có sự tụ họp hiệp nhất, tha thứ chính là chấp nhận những khác biệt của nhau, tha thứ cũng chính là vì biết mình giới hạn, muốn mình được người khác tha thứ. Như Chúa Giêsu dạy: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).

 

Muốn được Chúa nhận lời cầu xin hãy hợp nhất trong tình yêu thương

 

19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."

 

Không có gì hạnh phúc cho cha mẹ hơn là nhìn thấy con cái yêu thương hiệp nhất. Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót sẽ ban ơn lành và cũng chỉ mong cho con người biết hiệp nhất và yêu thương nhau. Đó là điều làm đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Người. Như Chúa Giêsu khẳng định: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,35)

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn ngoan ngoãn thực hiện lệnh Chúa truyền, là hiếu thảo đối với Chúa và sống trọn nghĩa với anh chị em hơn. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.  

Lời mời gọi của Chúa Nhật mừng hôm nay là: “HÃY YÊU THƯƠNG THA THỨ VÀ HIỆP NHẤT”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành và tế nhị trong việc sửa lỗi và tha thứ cho nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 2/ Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết khiên tốn đón nhận lời góp ý xây dựng từ anh chị em và Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa luôn tôn trọng sự tự do của con người, và cũng sẽ cư xử với mỗi chúng ta theo cách chúng ta đối xử với nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết rằng điều làm lòng Chúa và được Chúa chúc lành là chúng ta sống hiệp nhất yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn ngoan ngoãn thực hiện lệnh Chúa truyền, là hiếu thảo đối với Chúa và sống trọn nghĩa với anh chị em hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật Truyền giáo & 29 TN A
Suy niệm và cầu nguyện Chúa nhật 28 Thường niên Năm A
Suy niệm Chúa nhật 28 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật lễ Đức Mẹ Mân Côi
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 27 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 26 Thường niên Năm A
Suy niệm Chúa nhật lễ Đức Mẹ Mân Côi
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 26 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 25 Thường niên A
Page 1 of 46 (455 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
44
45
46
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 747
Tất cả: 67,462,396