Suy niệm Chúa nhật 24 Thường niên Năm A

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN

Mt 18,21-35

 

18,21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" 22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." 23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!" 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

 

THA  LUÔN

Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. (Mt 18,27)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

THA được viết dạng chữ NÔM: (C1);(C2);

Mượn âm THA 他 (tha thứ bỏ qua, không tra cứu); mượn nghĩa chữ Hán XÁ 赦 (Thứ lỗi, bỏ qua không truy cứu)

九重下旨卽時:  Cửu trùng hạ chỉ tức thì. 𣱆陳他罪吏𧗱聀󱓽: Họ Trần tha tội, lại về chức xưa. (Nhị mai, 55a)

LUÔN được viết dạng chữ NÔM: (F2)*; (C2)*

Cách tạo chữ LUÔN 掄 = THỦ 扌+ LUÂN 侖: Liền một mạch, liên tiếp. LUÔN = LIÊN (C2)*: Liên tục, không ngớt.

昆体各柴於茹蜍佇 涅那凜:  Con thấy các thầy ở nhà thờ giữ nết na lắm,庄固𬁷事世間沒約㓜事𨕭𡗶連: chẳng có yêu sự thế gian, một ước ao sự trên trời luôn. (Bà Thánh, 2a)

 

Theo chiết tự Hán: THÍCH (buông tha, giảng giải) được ghép bởi hai chữ BIỆN (phân biệt) và DỊCH (dòm, trinh thám). Được hiểu là một sự phân biệt rạch ròi, có thể giúp cho người khác hiểu rõ vấn đề. Cũng có nghĩa là buông thả vì khi biết rõ mọi chuyện người ta cũng chẳng còn gì phải thắc mắc, cầm giữ làm chi mà không buông tha.

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

-THÍCH là buông, buông tha, thả ra, cởi ra, nới ra. Như: thích giáp   cởi áo giáp.

-THÍCH là giảng giải. Như: chú thích   chú giải, thích hỗ   hay thích huấn   giải rõ nghĩa sách.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Chúa muốn chúng ta phải tha thứ luôn luôn vì mỗi chúng ta đều cần sự tha thứ luôn luôn vậy.

 

18,21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" 22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." 23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.

Chúa thì luôn biết rõ con người giới hạn cần được tha thứ, Chúa luôn tự hạ để nâng cấp con người bằng ‘chạnh lòng thương’ và tha thứ. Như Thánh Irénée đã nói về Đức Kitô rằng : "Người đã trở nên giống chúng ta, để chúng ta trở thành như Người". Và nhà thần học Karl Rahner, trong bộ sách thần học của ông, " Mysterium Salutis", đã viết : "Thiên Chúa làm người để con người được trở nên Thiên Chúa", để con người trở thành con Thiên Chúa – với món quà tuyệt vời: “Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta những gì rất qúy báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa..." (2 Pt 1, 4).

Một cản trở có thể nói là duy nhất khiến cho con người khó thứ tha cho người khác, là vì không biết rõ mình cũng cần được tha thứ.

28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!" 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

Vì quên mình giới hạn, đã từng được tha thứ và được cảm thông, mà con người dễ đối xử thiếu bao dung với nhau. Con người quên đặt mình vào vị trí và hoàn cảnh của tha nhân để xét và thông cảm, để tự hỏi: ‘nếu mình ở vào hoàn cảnh này mình sẽ phải làm thế nào?, muốn được gì?” Nên dễ bắt lỗi và khó cảm thông tha thứ.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn thông cảm và thứ lỗi cho anh chị em, như Chúa đã tha thứ và luôn đối xử tế nhị với chính mỗi người chúng ta. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “HÃY THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THIÊN CHÚA THỨ THA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết nhận rõ mình là kẻ cần được tha thứ để luôn sẵn sàng tha thứ cho anh chị em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết khiêm tốn cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa luôn mãi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết học Chúa để yêu thương và tha thứ cho anh chị em mình luôn mãi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, và sẽ tha thứ cho mỗi chúng ta theo cách chúng ta tha thứ và đối xử với nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn thông cảm và thứ lỗi cho anh chị em con, như Chúa đã tha thứ và luôn đối xử tế nhị với chính con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật Truyền giáo & 29 TN A
Suy niệm và cầu nguyện Chúa nhật 28 Thường niên Năm A
Suy niệm Chúa nhật 28 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật lễ Đức Mẹ Mân Côi
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 27 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 26 Thường niên Năm A
Suy niệm Chúa nhật lễ Đức Mẹ Mân Côi
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 26 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 25 Thường niên A
Page 1 of 46 (455 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
44
45
46
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 784
Tất cả: 67,461,747