DẪN VÀO THÁNH LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 24 TN A

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

Chúa Giêsu đã nói : "Khi con đi dâng lễ vật trên bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang bất hòa với con, thì hãy để lễ vật lại, trở về làm hòa với người anh em ấy trước đã, rồi mới trở lại dâng lễ vật sau". Đó là một cách nói mạnh, nhằm khuyến khích chúng ta tha thứ cho người khác.

Chắc hẳn hiện giờ trong lòng anh chị em, ai cũng có một ít điều gì đó không vui đối với một vài anh chị em của mình. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta thêm lòng quảng đại để có thể tha thứ cho những người ấy. Đây thực là một việc cần thiết phải làm trước khi chúng ta dâng Thánh lễ.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng ta hẹp lòng hẹp dạ không chịu tha thứ cho người khác.

- Nhiều chuyện buồn rất lâu rồi mà chúng ta cữ giữ mãi trong lòng.

- Chúng ta không tạo cơ hội cho kẻ có lỗi hòa giải với mình.

 

LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

 

CT : Anh chị em thân mến

Thiên Chúa là Cha nhân từ hay thương xót, lúc nào Ngài cũng sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho những ai thật lòng sám hối ăn năn. Luôn tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.

 

1- Hội Thánh là một bà mẹ hiền / đầy lòng bao dung đối với lỗi lầm của con cái mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử / biết luôn quảng đại tha thứ mọi xúc phạm / mọi đau khổ do kẻ khác gây ra cho mình.

 

2- Trong cuộc sống thường ngày / người ta vẫn còn có khuynh hướng ăn miếng tả miếng / sẵn sàng chém giết nhau / chỉ vì chưa tha thứ cho nhau như Chúa đã dạy / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho tinh thần tha thứ của Đức Kitô / tác động đến mọi sinh hoạt thường ngày của xã hội.

 

3- Tha thứ / nhất là tha thứ luôn luôn / trong thực tế là một việc làm con người không thể thực hiện được / nếu không có ơn Chúa trợ giúp / Vậy Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho hết thảy các kitô hữu / để họ có thể tha thứ được như Chúa đã dạy.

 

4- Đức Giêsu nói / "Hãy tha thứ để được thứ tha" / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của người khác / hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa.

 

CT : Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải tha thứ cho nhau, nếu muốn được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm. Nhưng lạy Chúa, nói tha thứ thì dễ, còn thực hành tha thứ thì rất khó. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống như Chúa đã dạy. Chúa hằng sống và hiển trị…

Bài viết liên quan:

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CÁC THÁNH
BÀI GIẢNG LỄ THIẾU NHI LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
CHẦU THÁNH THỂ CN 31 TN A ( LỄ CÁC THÁNH)
DẪN LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN LỄ CÁC THÁNH VÀ CÁC ĐẲNG
CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CÁC ĐẲNG
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 TN A
BÀI GIẢNG LỄ THIẾU NHI CN 30 TN A
CHẦU THÁNH THỂ CN 30 TN C
DẪN VÀO THÁNH LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 30 TN A
SCĐ CHÚA NHỰT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM A
Page 1 of 222 (2217 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
220
221
222
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 577
Tất cả: 67,638,310