Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên Năm A

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN

Mt 20,1-16a

 

20,1 "Nước  Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?" 7 Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!" 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: 12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?" 16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. [Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.]

 

TIỀN LƯƠNG

Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. (Mt 20,14)

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

TIỀN được viết dạng chữ NÔM: 錢 , 钱 (A1)*

Mượn trọn âm TIỀN 錢 → 钱 (A1)*: Vật nhỏ đúc từ kim loại (hình tròn dẹt), do nhà nước phát hành để trao đổi vật giá khi mua bán.

錢𡢻錢工猪者𣍊: Tiền nợ tiền công chưa giả (trả) hết. (Yên Đổ, 16b)

LƯƠNG được viết dạng chữ NÔM: 糧 → 粮 (A1)*

Mượn trọn âm LƯƠNG 糧 → 粮 (A1)*:  Lúa gạo và ngũ cốc, làm cái ăn dự trữ.

𩛜冲𣎃買𧡊粮:  Đói xong tháng mới thấy lương. 渃賖 帆𫼢塘長眞𤴬: Nước xa buồm rách, đường trường chân đau. (Thiên Nam, 39a)

Theo chiết tự: TIỀN (đồng tiền, phí tổn) được ghép bởi hai chữ KIM (kim loại) và TIÊN (nhỏ bé). Được hiểu là những mẩu kim loại (bạc) đúc nhỏ thành những đồng bạc (đồng tiền) để trao đổi, theo những quy ước về hình thể và giá trị. Tiền là vật được quy ước về hình thức và chỉ có giá trị cho từng khu vực. Tiền chỉ là phương tiện chứ không phải là cùng đích. Người dùng tiền khôn ngoan là người biết giới hạn của nó, để dùng không sai thời điểm, không sai nơi chốn.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

-TIỀN là đồng tiền, dùng các loài kim đúc ra từng đồng để tiêu gọi là tiền. Như: duyên tiền  tiền kẽm, ngân tiền  đồng tiền đúc bằng bạc.

-TIỀN là phí tổn, khoản tiêu dùng. Như: xa tiền  tiền xe, phạn tiền  tiền cơm. Tiền chỉ thật sự hữu dụng nó được chi tiêu vào những nhu cầu có mục đích chính đáng.

-TIỀN một có âm là TIỄN là cái thuổng (một nông cụ thời xưa). Tiền chỉ là phương tiện, như chiếc leng, chiếc xẻng, cái cuốc trong tay người là vườn; chúng sẽ là vô ích, vô dụng khi chỉ để một chỗ và thật tội nghiệp cho ai đặt nó vào tủ kính để thờ.

 

Gợi ý TIỀN LƯƠNG từ Bài Tin Mừng:

Chúa muốn mỗi chúng ta được cộng tác vào công trình của Chúa là nên thánh, theo khả năng và hoàn cảnh riêng.

20,1 "Nước  Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?" 7 Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!"

Mỗi người được Chúa ban cho những khả năng và hoàn cảnh riêng; và Chúa muôn mỗi chúng ta hãy cộng tác vào chương trình của Chúa theo những gì mình ‘có’ để mỗi chúng ta thật sự ‘là’. Chúa cho chúng ta vào đời, cho chúng ta làm người, và trao cho chúng ta một sứ mệnh riêng vào những thời điểm khác nhau. Tiền lương cho mỗi chúng ta là phúc thiên đàng.Hãy hạnh phúc vì chúng ta đã có sự thỏa thuận ấy.  Điều đáng buồn và thất bại là con người thường muốn những điều mình không có khả năng, ganh tỵ và so đo với những người khác.

Ơn cứu độ chính là tiền lương Chúa thưởng cho mỗi người theo lòng thương xót của Chúa.

8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: 12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?" 16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. [Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.]

 

“Mỗi hoa mỗi hương, mỗi nhà mỗi cảnh”; chẳng ai giống ai, thì xin mọi người đừng khi nào ngớ ngẩn đòi sự công bằng ‘tôi phải như anh, anh phải giống tôi’. Theo Thánh Kinh kể, ai cũng muốn được có người thuê mướn để có tiền chi tiêu cho một ngày sống… vậy người được mướn ngay từ buổi sáng, với người mãi cho đến chiều mới được thuê, ai là người khổ sở, lo lắng, đau khổ hơn! Nếu chỉ so sánh theo giờ làm việc thì thật ấu trĩ; khi không nhận ra những điều tốt mình đã được, và những lo lắng của những người chờ mãi mà không được những điều tốt như mình. Hãy sống và làm sao để cuối ngày chúng ta được “cầm lấy phần của bạn” là hạnh phúc Nước Trời, được chính Chúa làm gia nghiệp. Đó là điều quan trọng.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết nhiệt thành chu toàn bổn phận để đáng được hưởng phúc thiên đàng. Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

 

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “HÃY CHU TOÀN BỔN PHẬN VÀ ĐÓN NHẬN ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ ”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Nước  Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành cộng tác xây dựng Nước Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Khoảng giờ thứ ba, ‘giờ thứ sáu, giờ thứ chín, và giờ mười một’ ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng Chúa luôn yêu thương và đối xử công bằng với hết mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng điều quan trọng là được Chúa ban thưởng Sự Sống Đời Đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

4/ Ông chủ trả lời cho một người trong những người vào làm trước nhất: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết chu toàn bổn phận, và thông cảm với anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết nhiệt thành chu toàn bổn phận để đáng được hưởng phúc thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật Truyền giáo & 29 TN A
Suy niệm và cầu nguyện Chúa nhật 28 Thường niên Năm A
Suy niệm Chúa nhật 28 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật lễ Đức Mẹ Mân Côi
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 27 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 26 Thường niên Năm A
Suy niệm Chúa nhật lễ Đức Mẹ Mân Côi
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 26 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 25 Thường niên A
Page 1 of 46 (455 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
44
45
46
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 817
Tất cả: 67,461,610