Lời Chúa

& Phụng Vụ Giờ Kinh

Tháng 02 năm 2017

 

Kính thưa quý bạn đọc,

Theo yêu cầu của trang https://ktcgkpv.org (NHÓM PHIÊN DỊCH CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ)

thì các trang web khác sẽ không được lưu lại hay tải xuống PVGK

mà phải đọc qua trang của họ.

Vậy BBT xin thông báo đến bạn đọc rằng:

Bắt đầu từ tháng 3, BBT sẽ không đăng GKPV nữa,

quý bạn đọc muốn đọc GKPV thì chúng tôi sẽ làm đường link nối kết,

để bạn đọc có truy cập và đọc bên trang https://ktcgkpv.org

Để trang web giaophanlongxuyen.org không vi phạm bản quyền,  mong quý bạn đọc thông cảm.

BBT

 

Click vào hàng ngày trong tuần, link dẫn đến bài đọc thánh lễ.

Click vào hàng số, link dẫn đến bài đọc Phụng Vụ Giờ Kinh.

 

   

 

Thứ tư

 

1

 

Thứ năm

 

2

Dâng CGS trong đền thờ. Lễ kính.

Thứ sáu

 

3

Thứ bảy

 

4

 

Chúa nhật V thường niên

5

 

Thứ hai

 

6

thánh Phaolo Miki và các bạn, tđ

Thứ ba

 

7

Thứ tư

 

8

Thứ năm

 

9

Thứ sáu

 

10

thánh Scolastica, đt.

Thứ bảy

 

11

 

Chúa nhật VI thường niên

 

12

Thứ hai

 

13

Thứ ba

 

14

thánh Cyrillô, đs và Mêthôđiô, gm

Thứ tư

 

15

Thứ năm

 

16

Thứ sáu

 

17

Thứ bảy

 

18

Chúa nhật VII thường niên

 

19

Thứ hai

 

20

Thứ ba

 

21

Thứ tư

 

22

Kính tòa thánh Phêrô. Lễ kính.

Thứ năm

 

23

thánh Polycarpô, gm tđ.

Thứ sáu

 

24

Thứ bảy

 

25

Chúa nhật VIII thường niên

 

26

Thứ hai

 

27

Thứ ba

 

28