Phụng Vụ Thánh Lễ.

THỨ TƯ TUẦN THÁNH.


 

BÀI ĐỌC I: Is 50, 4-9a

"Tôi đã không che mặt tránh những người chửi mắng, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng".

(Bài ca thứ ba ca người Tôi T Chúa)

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được hun luyn, để tôi biết dùng li nói nâng đỡ k nhc nhn. Mi sáng Người đánh thức tôi, Người thc tnh tai tôi, để nghe li Người giáo hun. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng li và cũng chng thi lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ git râu, tôi đã không che mặt giu mày, tránh nhng li nho cười và nhng người ph nh tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không h thn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi s không phi h thn. Ðng xét tôi vô ti gn tôi, ai còn tranh tụng vi tôi được, chúng ta hu toà. Ai là k thù địch ca tôi, hãy đến đây! Này đây Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết ti tôi?

Ðó là lời Chúa.

 

ÐÁP CA: Tv 68, 8-10. 21bcd-22. 31 và 33-34

Ðáp: Lạy Chúa, xin nhm li con theo lượng c đức t bi, đây là lúc biểu l tình thương (c. 14c-b).

1) S dĩ vì Chúa mà con chu nhc, và thn thò làm nhơ nhuốc mt con. Con b nhng người anh em coi như khách lạ, b nhng người con cùng mt m xem như kẻ ngoi lai. S nhit tâm lo vic nhà Chúa khiến con mòn mi, điều ti nhc người ta nhc m Chúa đổ trên mình con.

2) Con mong chờ người cm thương, nhưng không có, mong chờ người an i, nhưng chẳng thy đâu. Cơm con ăn, chúng pha mật đắng, con khát, thì chúng cho ung dm chua.

3) Con sẽ xướng bài ca ngi khen danh Chúa, và con s chúc tng Ngài vi bài tri ân. Các bn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan h, các bn tìm kiếm Chúa, lòng các bn hãy hi sinh: vì Chúa nghe nhng người cơ khổ, và không chê b con dân ca Ngài b bt cm tù.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm:

Kính lạy Vua chúng con, ch có Ngài là Ðng thương hại đến nhng li lm ca chúng con.

 

PHÚC ÂM: Mt 26, 14-25

"Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, mt trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với h: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi np Người cho các ông?" H lin n định cho ba mươi đồng bc. Và t đó, hắn tìm dp thun tin để np Người.

Ngày thứ nht trong tun l ăn Bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Thy mun chúng con sa son cho Thy ăn Lễ Vượt Qua đâu?" Chúa Giêsu đáp: "Các con hãy vào thành đến vi mt người kia, và nói rng: Thy bo, gi Ta đã gần, Ta s mng L Vượt Qua vi các môn đệ ti nhà ông". Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sa son L Vượt Qua.

Chiều đến, Người ngi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: "Thy nói tht vi các con: có mt người trong các con s np Thy". Môn đệ rt bun ru và tng người bt đầu hi Người: "Thưa Thầy, có phi con không?" Người tr li: "K giơ tay cùng chấm vào đĩa vi Thy, đó chính là kẻ s np Thy. Tht ra, Con Người s ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho k np Con Người, thà k đó đừng sinh ra thì hơn!"

Giuđa kẻ phn bi cũng thưa Người rng: "Thưa Thầy, có phi con chăng?" Chúa đáp: "Ðúng như con nói".

Ðó là lời Chúa.