Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Thứ Hai tuần 34 Thường Niên.


trang chủ

Kinh Sách

Kinh Sáng

Kinh Trưa

Kinh Chiều

Kinh Tối

 

Kinh Sách

 

Thánh Thi

 

Ðây là lúc tin vui

Lan rộng khắp nơi rồi,

Ðức Lang Quân sẽ tới,

Ðấng tác tạo Nước Trời.

 

Muôn thánh nữ đồng trinh

Ra gặp Chúa thiên đình,

Ðèn trên tay rực sáng,

Mặt hớn hở cung nghinh.

 

Còn những cô khờ dại,

Ðèn tắt cạn khô dầu,

Ðập cửa không người đoái,

Hoàng cung khoá từ lâu.

 

Sống từ nay tiết độ,

Hồn hãy thức chong đèn,

Sẵn sàng ra đón Chúa,

Dẫu Người tới nửa đêm.

 

Xin Vua Cả Nước Trời

Thương chuẩn bị bầy tôi

Ðáng vào nơi vĩnh phúc

Ca tụng Chúa muôn đời.

 

Ca vịnh

 

Tv 30 (31), 2-17.20-25

Lời cầu nguyện tin tưởng của người sầu khổ

Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha (Lc 23,46).

 

I.

ÐC: Lạy Chúa, xin ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.

 

Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,

xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

 

Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con,

ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. *

Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,

như thành trì để cứu độ con.

 

Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa,

vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. *

Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi,

vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài.

 

Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,

Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. *

Ngài ghét bọn thờ thần hư ảo,

phần con đây, lạy Chúa, chỉ tin tưởng nơi Ngài.

 

Ðược Ngài thương, con vui mừng hớn hở,

vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn.

 

Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom, *

chẳng trao nộp thân này vào tay thù địch,

nhưng cho con rộng bước thênh thang.

 

ÐC: Lạy Chúa, xin ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.

 

II.

ÐC: Lạy Chúa, xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời

trên tôi tớ Ngài đây. 

 

Xin xót thương, lạy Chúa,

bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, *

quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi,

hồn ảo não và thân hình tiều tụy.

 

Ðời tiêu hao trong nỗi u buồn

và tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than, *

con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng,

gân cốt con rời rã.

 

Con đã nên trò cười cho thù địch

và cho cả hàng xóm láng giềng. *

Bạn bè thân thích đều kinh hãi,

thấy con ngoài đường ai cũng tránh xa.

 

Bị lãng quên, như kẻ chết không người tưởng nhớ,

con hóa thành đồ hư vất bỏ.

 

Con nghe thấy những lời độc địa của bao người,

nhìn chung quanh: toàn những điều khủng khiếp. *

Chúng toa rập chống con,

và mưu toan lấy mạng.

 

Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa,

dám thưa rằng: Ngài là Thượng Ðế của con.

 

Số phận con ở trong tay Ngài, *

xin giải thoát con khỏi tay địch thủ,

khỏi người bách hại con.

 

Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời

trên tôi tớ Ngài đây,

và lấy tình thương mà cứu độ.

 

ÐC: Lạy Chúa, xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời

trên tôi tớ Ngài đây. 

 

III.

ÐC: Chúc tụng Chúa,

đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con. 

 

Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu,

Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài, *

và thi thố trước mặt phàm nhân

cho ai tìm đến Ngài nương náu.

 

Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng

khỏi người đời mưu hại. *

Ngài che chở họ trong lều thánh

xa tầm lưỡi thị phi.

 

Chúc tụng Chúa

đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con

trong thành trì vững chắc.

 

Vậy mà con đã nói vì hốt hoảng:

"Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi!" *

Thế nhưng Ngài đã nghe tiếng nài van

trong ngày con kêu cứu.

 

Hết mọi người hiếu trung với Chúa

hãy yêu mến Chúa đi! *

Chúa giữ gìn những ai thành tín

nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng.

 

Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa,

mạnh bạo lên, can đảm lên nào!

 

ÐC: Chúc tụng Chúa,

đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con. 

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa,

xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài

và bảo ban dạy dỗ.

Ð: Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

 

Bài đọc 1: 2 Pr 1,1-11

Ơn gọi Ki-tô hữu 

Nhận được những gì cần thiết cho sự sống rồi, người Ki-tô hữu phải cố gắng hơn nữa. 

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phê-rô Tông Đồ.

 

Tôi là Si-mê-on Phê-rô, tôi tớ và Tông Đồ của Đức Giê-su Ki-tô, kính gửi những người, nhờ sự công chính của Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta, cũng đã lãnh nhận một đức tin quý giá như chúng tôi. Chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an, nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giê-su, Chúa chúng ta.

Thật vậy, Đức Ki-tô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian.

Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào, thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Ai không có những đức tính ấy thì là người đui mù, người cận thị: kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các tội xưa đã phạm. Vì vậy, thưa anh em, anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, và nhờ đó, con đường rộng mở để đón nhận anh em vào Nước vĩnh cửu của Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. 

 

Xướng đáp x. 2 Pr 1,3. 4; Gl 3,27
Chúa Ki-tô đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi anh em, và ban tặng anh em những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa,
* để anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa với Người. 
Đ Bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô. *

Bài đọc 2 

Công khó bao nhiêu, phúc lộc bấy nhiêu 

Trích bài giảng của thánh Lê-ô Cả, giáo hoàng.

 

Chúa nói: Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Nhưng làm sao ăn ở công chính hơn được, khi xót thương không vượt hẳn xét đoán? Thụ tạo đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa, nếu noi gương bắt chước Đấng Tạo Dựng, thì còn chi hợp lẽ và chính đáng bằng? Chính Người đã phục hồi và thánh hoá các tín hữu khi tha tội cho họ, bỏ hẳn ý định trừng phạt nghiêm khắc, ngưng mọi cực hình, khiến cho tội nhân được trong trắng như xưa, và một khi tội lỗi chấm dứt thì nhân đức trổ sinh. 

Người Ki-tô hữu có thể ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu tại điểm đó: họ không loại bỏ lề luật, nhưng cũng không hiểu lề luật theo nghĩa xác thịt. Cho nên, khi dạy các môn đệ cách thức ăn chay, Chúa nói: Khi ăn chay, anh em chớ có làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Phần thưởng nào, nếu không phải là được người đời ca tụng? Vì muốn được ca tụng, nên hay làm ra vẻ công chính. Và không ai để ý gì đến lương tâm, người đó sẽ thích được tiếng tăm giả tạo. Hậu quả là người sống bất chính vẫn thích được nghe dư luận đồn đãi sai lệch về mình, và càng che đậy sự bất chính, thì lại càng chứng tỏ là mình bất chính. 

Đối với người yêu mến Thiên Chúa, làm đẹp lòng Đấng mình mến yêu là đủ rồi, bởi vì họ không mong phần thưởng nào lớn lao hơn là chính tình yêu. Thực vậy, tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tâm hồn đạo đức và trong sạch sẽ chan chứa vui mừng vì được tràn ngập sự hiện diện của Thiên Chúa, và có Thiên Chúa rồi, tâm hồn sẽ không còn khao khát thú vui nào khác nữa. Đức Ki-tô đã nói thật chí lý: Kho tàng của anh ở đâu thì lòng trí anh ở đó. Kho tàng của mỗi người là gì nếu không phải là toàn thể hoa lợi và tất cả công khó của họ? Vì ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Công khó bao nhiêu thì phúc lộc bấy nhiêu. Tìm thú vui hưởng thụ ở đâu thì trí lòng vào đấy. Nhưng vì có nhiều thứ giàu sang, có nhiều loại vui thú khác nhau, nên kho tàng của mỗi người là những gì họ say mê và ham muốn. Tuy nhiên, nếu ham muốn say mê đó là do nỗi thèm khát những chuyện thế trần, thì có đạt được, họ cũng chẳng hạnh phúc mà chỉ thấy khốn khổ thôi. 

Trái lại, ai quý chuộng những gì thuộc thượng giới chứ không phải những gì thuộc hạ giới, ai chú tâm đến những điều vĩnh cửu, chứ không phải những cái mau qua, người đó sẽ có những tài sản bất hoại ẩn giấu nơi kho tàng mà vị Ngôn Sứ đã nói đến: Sự khôn ngoan và hiểu biết đem lại ơn cứu độ dồi dào; kính sợ Đức Chúa đó chính là kho tàng Người ban. Nhờ kho tàng đó, và nhờ ơn Thiên Chúa trợ giúp, cả của cải thế trần cũng trở thành của cải thiên quốc. Quả vậy, nhiều người đã dùng của cải chính đáng - do người khác để lại hay do mình kiếm được - làm phương thế thể hiện lòng nhân ái. Khi đem của cải dư dật ra phân phát để nâng đỡ kẻ nghèo, họ đã thu tích cho mình những tài sản không hư nát. Vì thế, những gì họ bố thí, tức là đem cất đi, thì không còn có thể mất được. Kho tàng để đâu, lòng trí để đó, điều ấy thật đúng. Làm cho những của cải ấy sinh lợi và không sợ mất đi, đó là hạnh phúc lớn lao nhất. 

 

Xướng đáp Gl 6,9-10.8
Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. 
* Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện. 
Đ Ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, xin thúc đẩy chúng con thêm hăng hái nhiệt thành mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng con được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin…

 

Bài đọc 2

Ngày 23 tháng 11: Thánh Cơ-lê-men-tê I, giáo hoàng, tử đạo.

Thánh nhân là người thứ ba kế vị thánh Phê-rô. Theo thánh I-rê-nê, thánh Cơ-lê-men-tê “đã được nhìn thấy các Tông Đồ, được chính tai nghe các Tông đồ giảng.” Quãng năm 95, người đã viết thư gửi cho các tín hữu Cô-rin-tô để khuyên họ sống hiệp nhất. Người thiết tha nhắc nhở đến thánh Phê-rô và thánh Phao-lô. 

Hồng ân của Thiên Chúa thật lạ lùng.

Trích thư của thánh Cơ-lê-men-tê I, giáo hoàng, gửi tín hữu Cô-rin-tô.

 

Anh em yêu quý, hồng ân của Thiên Chúa thật là diễm phúc và lạ lùng biết bao. Sự sống bất tử, ơn công chính rạng ngời, chân lý tự do, lòng tin đầy tín nhiệm, ơn tiết chế thánh thiện, tất cả những ơn đó trí khôn chúng ta đều hiểu được. Vậy, đâu là những ơn Thiên Chúa chuẩn bị cho các kẻ mong đợi Người? Chỉ có một mình Tạo Hoá chí tôn là Cha muôn thế hệ mới biết được số lượng và vẻ đẹp của những ơn đó. Vậy, để được thông phần vào các ơn Thiên Chúa hứa, chúng ta hãy hết sức cố gắng để thuộc vào số những kẻ mong đợi Người. 

Anh em yêu quý, điều đó xảy ra thế nào? Chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, nếu nhờ đức tin chúng ta nhận biết Thiên Chúa một cách chắc chắn, nếu ta ân cần tìm kiếm những gì đẹp lòng Thiên Chúa và được Người chấp nhận, nếu chúng ta thi hành ý Người, và đi theo đường chân lý mà đoạn tuyệt với những bất công, gian ác, hà tiện, tranh chấp, manh tâm, lừa đảo. 

Anh em yêu quý, đây là con đường cho chúng ta tìm được ơn cứu độ là Đức Giê-su Ki-tô, Người là Thượng Tế dâng hy lễ của chúng ta, Đấng bảo trợ và nâng đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn. Nhờ Người, chúng ta chiêm ngắm trời cao; nhờ Người, chúng ta nhìn thấy, như trong một tấm gương dung nhan tinh tuyền và cao siêu của Thiên Chúa; nhờ Người, đôi mắt tâm hồn của chúng ta mở ra; nhờ Người, lòng trí mê muội tối tăm của chúng ta bừng sáng; nhờ Người, Thiên Chúa muốn cho chúng ta được nếm cảm sự hiểu biết vĩnh hằng. Người là phản ảnh huy hoàng của Thiên Chúa; danh hiệu Người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người cũng trổi hơn họ bấy nhiêu. 

Vậy, thưa chư huynh, chúng ta hãy hết sức phấn đấu để tuân thủ những điều luật hoàn hảo của Chúa. Người lớn mà không có kẻ bé, kẻ bé mà không có người lớn đều không đứng vững được; mọi người hoà hợp với nhau mới có ích lợi. Điển hình là thân xác chúng ta. Đầu mà không có đôi chân thì chẳng là gì, cũng như chân mà không có đầu. Những bộ phận rốt hết trong thân thể ta đều cần và có ích cho toàn thân; hơn nữa tất cả mọi bộ phận cùng nhằm một mục đích và cùng tuỳ thuộc lẫn nhau cốt sao cho toàn thân được lành mạnh. 

Vậy, tất cả chúng ta đều là một thân thể trong Đức Ki-tô Giê-su; chúng ta phải giữ gìn thân thể đó, và mỗi người hãy tuỳ thuộc kẻ khác theo ân sủng Thiên Chúa ban cho kẻ ấy. Người mạnh hãy bảo trợ kẻ yếu; kẻ yếu hãy trọng kính người mạnh; người giàu hãy rộng tay với kẻ khó nghèo, kẻ nghèo hãy ngợi khen Thiên Chúa đã cho mình gặp được người có của để giúp đỡ mình trong cơn túng thiếu. Người khôn ngoan hãy bày tỏ sự khôn ngoan, không phải bằng lời nói suông, mà bằng các việc lành; người khiêm nhường đừng làm chứng cho mình, nhưng hãy để cho kẻ khác làm chứng cho mình. Vậy, vì chúng ta có được tất cả những điều đó là nhờ Chúa, thì chúng ta hãy cảm tạ Chúa về tất cả mọi sự. Chúc tụng Chúa đến muôn thuở muôn đời. A-men.

 

Xướng đáp x. Mt 7,24; 1 Pr 2,22; 1 Sm 2,28; Hc 44,16.17
Đây là người khôn ngoan đã xây nhà trên đá, chẳng ai thấy người mở miệng nói lời xảo trá gian tà.
* Thiên Chúa đã chọn người làm tư tế.
Đ Đây là vị thượng tế đẹp ý Chúa suốt đời, và được Chúa nhìn nhận là công chính, thánh thiện. *

Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con khâm phục Chúa đã làm cho các thánh nên can trường. Chúa đã giúp thánh Cơ-lê-men-tê là tư tế và tử đạo của Ðức Ki-tô biết lấy máu đào mà minh chứng những mầu nhiệm thánh nhân cử hành, và biết nêu gương sáng để củng cố Tin Mừng người rao giảng. Hôm nay chúng con mừng kính người thì xin cho chúng con được đầy tràn niềm phấn khởi hân hoan. Chúng con cầu xin...

 

Bài đọc 2 

Ngày 23 tháng 11: Thánh Cô-lum-ban, viện phụ.

Thánh nhân sinh khoảng tiền bán thế kỷ thứ VI tại Ai-len. Sau khi nhập đan viện, người vượt biển Măng-sơ (quãng năm 590) và đến loan báo Tin Mừng cho miền Đông-Bắc nước Pháp, và miền Rê-na-ni (nước Đức). Sau đó, người tới Luy-xơi lập đan viện và sống theo một tu luật nhiệm nhặt. Rồi người lại rời cộng đoàn đang phát triển để tới I-ta-li-a, lập một đan viện mới ở Bốp-bi-ô. Người qua đời năm 615. 

Con người được vinh dự lớn lao, đó là nên giống hình ảnh Thiên Chúa, nếu biết giữ gìn hình ảnh đó 

Trích bài huấn đức của thánh Cô-lum-ban, viện phụ.

 

Ông Mô-sê đã viết trong sách Luật: Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Tôi xin anh em hãy chú ý đến tầm quan trọng của câu nói trên. Thiên Chúa toàn năng, vô hình, khôn thấu, khôn tả, khôn ví, khi lấy bùn đất mà nặn ra con người, đã dùng hình ảnh cao quý của mình mà làm cho con người được vinh dự cao sang. Con người và Thiên Chúa có gì chung? Bùn đất và thần khí có gì chung? Thật vậy, Thiên Chúa là thần khí. Thiên Chúa đã ban cho con người hình ảnh vĩnh cửu của Người và khuôn mẫu sự sống của Người. Đó là đặc ân vĩ đại Thiên Chúa thương ban. Con người được vinh dự lớn lao, đó là nên giống hình ảnh Thiên Chúa, nếu biết gìn giữ hình ảnh đó.

Quả thật, nếu biết sử dụng các năng lực gieo sẵn trong tâm hồn vào một việc chính đáng, thì người ta sẽ trở nên giống Thiên Chúa. Vậy, bất cứ năng lực nào mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng chúng ta ngay từ thuở ban sơ của đời người, các huấn lệnh của Người dạy chúng ta phải dâng hết lại cho Người. Đây là huấn lệnh đầu tiên: Hãy yêu mến Chúa hết lòng, vì Người đã yêu thương chúng ta trước, từ lúc khởi đầu, ngay từ thuở chưa có chúng ta. Yêu mến Thiên Chúa chính là làm cho hình ảnh của Người cứ mới thêm mãi nơi chúng ta. Ai giữ các điều răn của Chúa Giê-su là yêu mến Thiên Chúa, vì Chúa Giê-su đã nói: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Mà điều răn của Người là thế này: hãy yêu thương nhau như chính lời Người đã dạy: Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 

Tuy nhiên, tình yêu đích thực không phải chỉ ở nơi đầu môi chót lưỡi, mà phải thể hiện bằng việc làm, một cách chân thật. Vậy ta hãy dâng lại cho Thiên Chúa là Cha chúng ta hình ảnh nguyên tuyền của Người, trước hết qua cách sống thánh thiện của chúng ta, vì Người là Đấng Thánh, như có lời chép: Các người phải nên thánh vì Ta là Đấng Thánh; thứ đến bằng đời sống yêu thương, vì Người là tình yêu, như thánh Gio-an viết: Thiên Chúa là tình yêu; sau cùng bằng nếp sống nhân lành và chân thật, vì Người nhân lành và chân thật. Chúng ta đừng vẽ lên hình ảnh xa lạ nào khác. Vì ai hung ác, ai nóng giận, ai kiêu căng, kẻ đó đang vẽ lên hình ảnh của một tên bạo chúa. 

Chúng ta đừng bao giờ đưa vào cuộc sống của chúng ta những hình ảnh bạo chúa, nhưng hãy để Đức Ki-tô vẽ nơi chúng ta chính hình ảnh của Người. Đúng thế, Người đã nói: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Biết bình an là tốt mà không giữ lấy cho kỹ, thì ích gì cho chúng ta? Cái gì tốt đẹp nhất thường vẫn mong manh nhất, và cái gì quý báu cũng cần được chăm sóc kỹ hơn, cần được canh giữ cẩn thận hơn. Thật vậy, cái mong manh nhất chính là cái chỉ cần một lời nói nhẹ cũng đủ khiến tiêu tan, chỉ cần một chuyện cỏn con xúc phạm đến anh em cũng đủ làm biến mất. Trong khi đó, người ta vẫn thấy không có gì thích thú, hơn là được bàn chuyện người, được lo việc người, nói những lời chẳng nghĩa lý gì, phê bình chỉ trích sau lưng. Ai không nói được rằng: Đức Chúa đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức thì hãy thinh lặng; và nếu có nói, thì chỉ nói lời xây dựng bình an. 

 

Xướng đáp Lc 6,47-48; Hc 34,15
Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai:
* Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá.
Đ Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Đức Chúa. Người ấy tựa vào ai? Người ấy ví như ai? *

Lời nguyện 
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Cô-lum-ban ơn đặc biệt là vừa hăng say rao giảng Tin Mừng, vừa yêu chuộng đời sống đan tu chiêm niệm. Vì lời chuyển cầu và gương sáng của thánh nhân, xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự và đêm ngày thao thức mở mang Nước Chúa. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Sáng

 

Tv 99

 

ÐC: Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

 

Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Ðế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi vì Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

 

ÐC: Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Thánh Thi

 

Rực rỡ thay là nguồn ánh sáng,

Giãi nắng vàng tỏa rạng không trung.

Năm canh tỉnh giấc mơ mòng,

Một ngày sáu khắc oai hùng lên ngôi.

 

Ngài là chính mặt trời chói lọi,

Chiếu soi vào tận cõi bùn nhơ,

Chẳng như tinh đẩu lu mờ

Lóe lên báo hiệu Kim Ô rạng ngời.

 

Thánh Thể Chúa trong ngoài sáng tỏ,

Xán lạn hơn chính ngọ huy hoàng,

Chiếu soi vào cả tâm can,

Ðể hồn nhuần thấm muôn vàn trinh trong.

 

Rực sáng lên, Vầng Hồng diễm lệ,

Hỡi Vinh Quang Chúa Tể càn khôn

Ân tình sưởi ấm xác hồn,

Chúa mà cất lấy thì còn sống sao!

 

Chúa Ki-tô, suối trào lân ái,

Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha

Hiệp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba

Ngàn muôn phúc cả vinh hoa đời đời.

 

Ca vịnh

 

Tv 41 (42)

Quy hướng về Chúa và đền thánh

Ai khát, hãy đến; và ai muốn, hãy lãnh lấy nước trường sinh (Kh 22,17).

 

ÐC: Lạy Chúa, bao giờ con được đến

vào bệ kiến Tôn Nhan!

 

Như nai rừng mong mỏi

tìm về suối nước trong,

hồn con cũng trông mong

được gần Ngài, lạy Chúa.

 

Linh hồn con khao khát Chúa Trời

là Chúa Trời hằng sống. *

Bao giờ con được đến

vào bệ kiến Tôn Nhan?

 

Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,

khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:

"Này Thiên Chúa ngươi đâu?"

 

Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ

thuở tiến về lều thánh cao sang

đến tận nhà Thiên Chúa, *

cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ,

giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.

 

Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,

xót xa phận mình mãi làm chi?

 

Hãy cậy trông Thiên Chúa,

tôi còn tán tụng Người,

Người là Ðấng Cứu Ðộ,

là Thiên Chúa của tôi.

 

Lạy Chúa, con chìm sâu trong phiền muộn, *

nên chi từ giải đất Gio-đan,

cũng như rặng Khe-mon cao ngất

và núi nhỏ Mi-xa,

con tưởng nhớ đến Ngài.

 

Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm,

khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang. *

Sóng cồn theo nước cuốn,

Ngài để cho tràn ngập thân này.

 

Ban ngày Chúa gửi tình thương xuống, *

con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm

thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống.

 

Con thưa cùng Thiên Chúa,

là núi đá bảo vệ đời con:

"Chúa quên con sao đành? *

Sao con phải lang thang tiều tụy,

bị quân thù áp bức mãi không thôi?"

 

Xương cốt con gãy rời từng khúc,

bởi đối phương lăng nhục thân này, *

khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:

"Này Thiên Chúa ngươi đâu?"

 

Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,

xót xa phận mình mãi làm chi?

 

Hãy cậy trông Thiên Chúa,

tôi còn tán tụng Người,

Người là Ðấng Cứu Ðộ,

là Thiên Chúa của tôi.

 

ÐC: Lạy Chúa, bao giờ con được đến

vào bệ kiến Tôn Nhan!

 

Tc Hc 36,1-5.10-13

Cầu cho thành thánh Giê-ru-sa-lem

Sự sống đời đời là nhận biết Chúa Cha, Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðức Giê-su Ki-tô mà Chúa Cha sai đến (Ga 17,3).

 

ÐC: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con được thấy

Ngài lân tuất vô biên.

 

Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể muôn loài,

xin dủ lòng thương và nhìn đến chúng con, *

xin làm cho muôn dân sợ hãi Chúa.

 

Xin giơ tay đè xuống dân ngoại,

để chúng thấy rõ: Ngài thật uy quyền.

 

Ngài đã cho chúng thấy:

Ngài quả là thánh thiện

trong cách đối xử với chúng con, *

thì xin cho chúng con cũng thấy:

Ngài thật là cao cả

trong cách đối xử với chư dân.

 

để chúng nhận biết Ngài,

như chúng con từng nhận biết xưa nay: *

ngoài Ngài ra, lạy Chúa,

chẳng còn Thiên Chúa nào khác nữa.

 

Xin cho tái diễn những điềm thiêng

và lại làm những dấu lạ khác, *

Xin cho cánh tay hùng mạnh Ngài

được vẻ vang hiển hách.

 

Nhà Gia-cóp mười hai chi tộc,

nguyện Chúa thương quy tụ cả về. *

Xin thương trả lại phần gia sản

như Chúa đã cho họ thuở ban đầu.

 

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương Ít-ra-en

là đoàn dân đã từng mang danh Chúa,

và được Ngài kể như con đầu lòng.

 

Xin thương thành Giê-ru-sa-lem của Chúa,

là thánh đô, nơi Ngài an nghỉ.

 

Xin làm cho khắp cả Xi-on

vang lời tường thuật những kỳ công của Chúa, *

và làm cho thánh điện

được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài.

 

ÐC: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con được thấy

Ngài lân tuất vô biên.

 

Tv 18A (19A)

Ca tụng Chúa tạo thành

Thiên Chúa khiến Vầng Ðông tự chốn cao vời toả xuống hào quang sáng chói, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an (Lc 1,78-79).

 

ÐC: Lạy Chúa,

chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh.

 

Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,

không trung loan báo việc tay Người làm. *

Ngày qua mách bảo cho ngày tới,

đêm này kể lại với đêm kia.

 

Chẳng một lời một lẽ,

chẳng nghe thấy âm thanh, *

mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu

và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

 

Chúa căng lều cho thái dương tại đó, *

thái dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng,

và vui sướng lên đường như tráng sĩ.

 

Từ chân trời này, thái dương xuất hiện,

rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia, *

chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng.

 

ÐC: Lạy Chúa,

chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh.

 

Lời Chúa (Gr 15,16)

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào. Lời Chúa trở thành hoan lạc cho con, thành niềm vui của lòng con, vì con được mang danh Ngài.

 

Xướng đáp

XÐ: Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,

* kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

X: Hãy dâng lên Người khúc tân ca dìu dặt. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Nào ta chúc tụng Chúa

đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,

Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

 

ÐC: Nào ta chúc tụng Chúa

đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Lời Cầu

Chúa Cứu Thế đã làm cho chúng ta trở nên dân thánh chuyên lo việc tế tự, để chúng ta dâng của lễ đẹp lòng Chúa Cha. Vậy chúng ta hãy tạ ơn và cầu nguyện:

Xin Chúa giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa.

Lạy Chúa Ki-tô là tư tế muôn đời, Chúa đã ban cho dân Chúa chức vụ tư tế, - xin cho chúng con biết không ngừng dâng đời sống chúng con làm của lễ thiêng liêng đẹp lòng Chúa Cha.

Xin làm cho ơn Chúa Thánh Thần sinh hiệu quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, - khiến chúng con nên kiên nhẫn, hiền hòa, và nhân hậu.

Xin cho chúng con hằng kết hợp mật thiết với Chúa, - để cuộc đời chúng con trở nên lời ca tụng Chúa không ngừng.

Xin cho chúng con biết mưu cầu lợi ích cho anh em, - để giúp nhau đạt tới ơn cứu độ.

Xin Chúa giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa bước sang ngày mới. Xin gìn giữ chúng con hôm nay khỏi sa phạm tội, và hướng dẫn chúng con luôn thi hành ý Chúa trong mọi tư tưởng, lời nói, việc làm. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Trưa

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Ðể chúng con, trong lòng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Ðoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Ðấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Ðấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Ca vịnh

 

Tv 118 (119), 41-48

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

VI.

ÐC: Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa,

thật hạnh phúc dường bao!

 

Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa,

và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài. *

Con sẽ đối đáp với người lăng nhục,

vì con tin cậy ở lời Ngài.

 

Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,

vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông. *

Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ

tới muôn thuở muôn đời.

 

Con thảnh thơi tiến bước,

vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo. *

Trước mặt vua quan, con giãi bày thánh ý,

lòng không chút hổ ngươi.

 

Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài

và hết lòng yêu mến. *

Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,

thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.

 

ÐC: Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa,

thật hạnh phúc dường bao!

 

Tv 39 (40), 2-14.17-19

Cảm tạ Chúa và xin Người phù giúp

Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể (Dt 10,5).

 

I.

ÐC: Lương thực nuôi sống Thầy,

là thi hành ý muốn của Chúa Cha.

 

Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,

Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

 

Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,

khỏi vũng lầy nhơ nhớp, *

đặt chân tôi đứng trên tảng đá,

làm cho tôi bước đi vững vàng.

 

Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,

bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. *

Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ

và tin tưởng vào Chúa.

 

Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, *

chẳng vào hùa với bọn kiêu căng

và những kẻ theo đường gian ác.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,

những kỳ công Ngài đã thực hiện

và những điều Ngài dự định cho chúng con:

thật là nhiều vô kể! *

Không một ai sánh được như Ngài.

 

Dầu con muốn loan đi kể lại,

nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao!

 

Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,

nhưng đã mở tai con; *

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,

con liền thưa: "Này con xin đến!"

 

"Trong sách có lời chép về con *

rằng con thích làm theo thánh ý,

và ấp ủ luật Chúa trong lòng,

lạy Thiên Chúa của con."

 

ÐC: Lương thực nuôi sống Thầy,

là thi hành ý muốn của Chúa Cha.

 

II.

ÐC: Thân phận con khốn khổ nghèo hèn

nhưng Chúa hằng nghĩ tới.

 

Ðức công chính của Ngài,

con loan truyền giữa lòng đại hội; *

lạy Chúa, Ngài từng biết

con đâu có ngậm miệng làm thinh.

 

Ðức công chính của Ngài,

con chẳng giữ riêng lòng mình biết;

 

nhưng con đã nói lên

đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, *

chẳng giấu giếm chi cùng đại hội

rằng Ngài thành tín và yêu thương.

 

Phần Ngài, muôn lạy Chúa,

xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con. *

Lòng thành tín và yêu thương của Ngài

sẽ giữ gìn con mãi.

 

Tai họa bủa vây con hằng hà sa số,

tội ác con đổ xuống trên mình,

làm tối tăm mặt mũi, *

thật nhiều hơn cả tóc trên đầu,

khiến rụng rời tâm trí.

 

Lạy Chúa, xin thương tình cứu con,

muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ!

 

Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa

đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài! *

Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ

luôn nói rằng: "Ðức Chúa vĩ đại thay!"

 

Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,

nhưng Chúa hằng nghĩ tới, *

Ngài là Ðấng phù trợ, là Ðấng giải thoát con,

lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn!

 

ÐC: Thân phận con khốn khổ nghèo hèn

nhưng Chúa hằng nghĩ tới.

 

Lời Chúa và Xướng đáp

 

Giờ Ba (Gr 31,33)

Ðây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó ? sấm ngôn của Ðức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta.

 

X: Lạy Chúa Trời,

xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.

Ð: Xin đừng nỡ đuổi con

không cho gần gũi thánh nhan Ngài.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa là Cha rất nhân hậu, Chúa đã giao trái đất cho loài người chúng con trông coi và khai thác, để ai nấy giúp nhau tiến bộ không ngừng; xin dạy chúng con biết hoàn thành mọi công việc trong tinh thần hiếu thảo đối với Chúa và huynh đệ đối với mọi người. Chúng con cầu xin...

 

Giờ Sáu (Gr 32,40)

Ta sẽ giao kết với dân Ta một giao ước muôn đời. Ta sẽ không ngừng thi ân cho chúng, sẽ ban cho chúng lòng kính sợ Ta, để chúng không xa lìa Ta nữa.

 

X: Nhờ Thiên Chúa,

tôi được cứu độ và vinh quang.

Ð: Người là núi đá vững vàng,

ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa vừa làm chủ vừa canh giữ ruộng lúa và vườn nho, cũng chính Chúa phân công và trả lương cân xứng; xin giúp chúng con biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không hề lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Giờ Chín (Ed 34,31)

Phần các ngươi, hỡi các chiên của Ta, các ngươi là đàn chiên trong đồng cỏ của Ta. Các ngươi là phàm nhân, còn Ta là Thiên Chúa các ngươi. Sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng.

 

X: Chúa là mục tử chăn dắt tôi,

tôi chẳng thiếu thốn gì.

Ð: Trong đồng cỏ xanh tươi,

Người cho tôi nằm nghỉ.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, vào chính giờ các thánh Tông Ðồ lên đền thờ cầu nguyện, Chúa cũng mời chúng con đến gặp Chúa. Này chúng con dâng lên Chúa lời kinh chân thành nhân danh Ðức Giê-su, cúi xin Chúa lắng nghe và ban ơn cứu độ cho những ai kêu cầu danh thánh Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

đầu trang


Kinh Chiều

THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG-LẠC LINH MỤC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO.

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi chọn một trong hai bài sau đây:

 

1.

Máu hồng tử đạo thắm quê hương:

Bi đát làm sao những đoạn trường

Các thánh Việt Nam cam hứng chịu

Giờ đây công phúc được tuyên dương.

 

Một lòng son sắt không nao núng,

Giữ vững niềm tin trước cực hình,

Mạng sống an toàn đâu sá kể,

Tiền tài danh vọng dám hy sinh.

 

Máu hồng đổ xuống nét son tô

Giải đất quê hương triệu tín đồ,

Khơi dậy một mùa ơn cứu độ,

Khắp miền vang vọng tiếng tung hô.

 

Cung kính bái thờ Ngôi Thánh Phụ,

Ngợi khen Con Chúa, Ðấng cao minh,

Mừng kính Thánh Thần nguồn an ủi,

Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

 

2.

Giáo Hội năm châu mừng chư vị

Anh hùng tử đạo tại Việt Nam

Ðau khổ ngàn trùng ba thế kỷ

Ðầu rơi máu đổ vẫn bền gan.

 

Hạt giống Tin Mừng đem gieo vãi

Thông ơn cứu độ khắp núi sông,

Danh Chúa loan truyền không sợ hãi

Gian truân thử thách chẳng sờn lòng.

 

Quyết tâm theo Chúa lên núi Sọ

Cam chịu đóng đinh trong một chiều,

Lời Chúa muôn năm làm sáng tỏ

Thí mạng sống mình vì người yêu.

 

Nương gió lời cầu bay hổn hển,

Ðăm đăm con mắt hướng trời cao,

Một cõi vô hình như hiển hiện

Ai vẫy bàn tay đẹp kính chào.

 

Trời miệt pháp trường mây loang lổ,

Tiếng chiêng tuyệt mệnh mới dứt hồi

Ngọc thể anh hùng như cây đổ

Trong bụi mù bay chiếc đầu rơi.

 

Hạt giống thối rồi, cây đã mọc

Từ lòng đất mẹ, mùa bao la.

Ngày đi gieo, vừa gieo vừa khóc

Ngày trở về, ôm bó lúa hoan ca.

 

Cắn cỏ cúi đầu, đoàn con cháu

Tạ ơn Chúa Cả vạn tình thương

Tiếng hát vang lên từ suối máu

Anh hùng tử đạo, quyết noi gương.

 

Ca vịnh

 

Tv 117 (118), I

 

ÐC: Thánh Mỹ thưa với quan tổng đốc rằng:

"Tôi đã suy xét kỹ,

và tin nhận đạo Thiên Chúa là đạo thật,

nên tôi không chối bỏ bao giờ."

 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Ít-ra-en hãy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,

Chúa đáp lời và giải thoát tôi.

 

Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,

hỏi người đời làm chi tôi được?

 

Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,

tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

 

Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,

thì hơn tin cậy ở người trần gian.

 

Cậy vào thần thế vua quan,

chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

 

Chư dân xúm lại bủa vây tôi,

nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,

nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,

chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *

nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

 

Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,

nhưng Chúa đã phù trợ thân này.

 

Chúa là sức mạnh tôi,

là Ðấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng

trong doanh trại chính nhân:

 

"Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,

tay hữu Chúa giơ cao,

tay hữu Chúa đã ra oai thần lực."

 

Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,

để loan báo những công việc Chúa làm.

 

Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,

nhưng không nỡ để tôi phải chết.

 

ÐC: Thánh Mỹ thưa với quan tổng đốc rằng:

"Tôi đã suy xét kỹ,

và tin nhận đạo Thiên Chúa là đạo thật,

nên tôi không chối bỏ bao giờ."

 

Tv 117 (118), II

 

ÐC: "Xin cho con chịu đau khổ vì danh Ðức Ki-tô

được đón nhận ngành lá tử đạo

về tới bến thiên đàng." (thánh Phê-rô Cao)

 

Xin mở cửa công chính cho tôi

để tôi vào tạ ơn Ðức Chúa.

 

Ðây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,

chỉ những người công chính mới được qua.

 

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài

vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

 

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.

 

Ðó chính là công trình của Chúa

công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

 

Ðây là ngày Chúa đã làm ra,

nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

 

Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,

lạy Chúa, xin thương giúp thành công.

 

Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành

cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *

Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.

 

Ðức Chúa là Thượng Ðế,

Người giãi sáng trên ta. *

Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước

đến bên cạnh bàn thờ.

 

Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ; *

lạy Thiên Chúa con thờ,

xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

ÐC: "Xin cho con chịu đau khổ vì danh Ðức Ki-tô

được đón nhận ngành lá tử đạo

về tới bến thiên đàng." (thánh Phê-rô Cao)

 

Tc 1Pr 2,21-24

 

ÐC: Thánh Kim Thông đáp lại quan tỉnh rằng:

"Thánh giá tôi kính thờ, tôi giẫm lên sao được!"

 

Ðức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em,

để lại một gương mẫu

cho anh em dõi bước theo Người.

 

Người không hề phạm tội;

chẳng ai thấy miệng Người

nói một lời gian dối.

 

Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại,

chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; *

nhưng một bề phó thác

cho Ðấng xét xử công bình.

 

Tội lỗi của chúng ta,

chính Người đã mang vào thân thể

mà đưa lên cây thập giá, *

để một khi đã chết đối với tội,

chúng ta sống cuộc đời công chính.

 

Vì Người phải mang những vết thương

mà anh em đã được chữa lành.

 

ÐC: Thánh Kim Thông đáp lại quan tỉnh rằng:

"Thánh giá tôi kính thờ, tôi giẫm lên sao được!"

 

Lời Chúa (Rm 8,35.37-39)

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khó, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Ðấng đã yêu mến chúng ta. Ðúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Ðức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

 

Xướng đáp

Chúa giữ gìn mạng sống người công chính,

* họ ở trong tay Chúa.

X Cực hình của tử thần

không làm chi được họ. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: "Ðông qua tiết lại thì xuân tới,

khổ trảm mai sau hưởng phúc an,

làm kẻ anh hùng chi quản khó,

nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng." (thánh An-rê Dũng Lạc)

 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

 

Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

Và cho con cháu đến muôn đời.

 

ÐC: "Ðông qua tiết lại thì xuân tới,

khổ trảm mai sau hưởng phúc an,

làm kẻ anh hùng chi quản khó,

nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng." (thánh An-rê Dũng Lạc)

 

Lời cầu

Trong giờ phút ban chiều này, chúng ta tưởng nhớ Ðức Giê-su là Vua các thánh tử đạo đã hiến mình để nuôi dưỡng chúng ta trong bữa tiệc ly, rồi sau đó trên cây thập tự đã phó thác linh hồn cho Thiên Chúa Cha, chúng ta hãy đem hết tình yêu mến mà thưa lên rằng:

Lạy Chúa Giê-su, chúng con thờ lạy Chúa.

Chúa ban thưởng hạnh phúc Nước Trời cho những ai chịu bách hại vì chính đạo.

Chúa đã ban cho cha ông chúng con dám từ bỏ mạng sống để làm chứng cho Tin Mừng.

Chúa đã ban cho chúng con bền lòng tin tưởng cho đến ngày hôm nay.

Chúa đã ban cho các anh chị em chúng con đã qua đời được kết hợp với Chúa trong mầu nhiệm khổ nạn.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con thờ lạy Chúa.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời Nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu mà cho chúng con biết noi gương các ngài để lại: luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Tối

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

A-men. Ha-lê-lui-a.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).

 

Thánh Thi

 

Ðêm tối xuống dần trên cõi thế,

Ðoàn con chạy đến Chúa càn khôn,

Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống

Giữ gìn chúng con cả xác hồn.

 

Mơ thấy Chúa Trời: lòng nguyện ước

Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,

Vầng Ðông lấp ló chân trời thẳm

Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

 

Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống

Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,

Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,

Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.

 

Ðồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,

Và Thánh Tử Ngài, Ðấng Phục Sinh,

Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,

Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

 

Thánh vịnh

 

Tv 4

Lời tạ ơn

Thiên Chúa biệt đãi Ðức Ki-tô, Ðấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết (thánh Âu-tinh).

 

ÐC: Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,

khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. *

Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ

lòng vẫn còn chai đá *

ưa thích chuyện hư không,

chạy theo điều giả dối?

 

Hãy biết rằng:

Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; *

khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

 

Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,

trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. *

Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền

và tin tưởng vào Chúa.

 

Biết bao kẻ nói rằng:

"Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?" *

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

 

Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc

hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.

 

Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, *

vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,

ban cho con được sống yên hàn.

 

ÐC: Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Tv 133 (134)

Kinh chiều trong đền thánh

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

 

ÐC: Hãy chúc tụng Thiên Chúa,

đêm đêm suốt canh dài.

 

Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa

ứng trực suốt đêm trong thánh điện,

nào chúc tụng Chúa đi!

 

Hãy giơ tay hướng về cung thánh

mà dâng lên lời chúc tụng Người.

 

Cúi xin Ðấng tạo thành trời đất

xuống cho bạn muôn vàn phúc cả

từ núi thánh Xi-on.

 

ÐC: Hãy chúc tụng Thiên Chúa,

đêm đêm suốt canh dài.

 

Lời Chúa (Ðnl 6,4-7)

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.

(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).

 

Xướng đáp

XÐ: Trong tay Ngài, lạy Chúa,

* con xin phó thác hồn con.

X: Ngài đã cứu chuộc chúng con,

lạy Chúa Trời thành tín. *

 

Tc Tin Mừng "Muôn lạy Chúa" (Nunc dimittis)

 

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này

được an bình ra đi.

 

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: *

đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

 

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Lời nguyện

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin viếng thăm chúng con đêm nay, để sớm mai, nhờ quyền năng Chúa chúng con được thức dậy và hân hoan mừng ngày Ðức Ki-tô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Kết thúc

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng,

cho ta qua một đêm yên ổn

và giờ sau hết được chết lành.

Cộng đoàn: Amen.

 

Ca vãn kính Ðức Mẹ

Kính chào Ðức Nữ Vương (Salve Regina)

Kính chào Ðức Nữ Vương,

Bà là Mẹ xót thương,

Ngọt ngào cho cuộc sống,

Kính chào Lẽ Cậy Trông!

 

Này con cháu E-và

Thân phận người lưu lạc,

Chúng con ngửa trông Bà,

Kêu Bà mà khóc lóc,

Than thở với rên la

Trong lũng đầy nước mắt.

 

Bà là Nữ Trạng Sư,

Nguyện đưa mắt nhân từ,

Phía đoàn con đoái lại;

 

Và sau đời khổ ải,

Xin Bà khứng tỏ ra

Cho đoàn con được thấy

Quả phúc bởi lòng Bà:

Ðức Giê-su khả ái.

 

Ôi lượng cả khoan hồng,

Ôi tấm lòng xót thương,

Ôi dịu hiền nhân hậu,

Trinh Nữ Ma-ri-a.

đầu trang