Các Giờ Kinh Phụng Vụ

02/01: Thứ Bảy đầu tháng, trước lễ Hiển Linh.

Thánh Ba-xi-li-ô Cả và thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.


trang chủ

Kinh Sách

Kinh Sáng

Kinh Trưa

Kinh Chiều

Kinh Tối

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Ðức Ki-tô Cứu Chúa,

Chính là nguồn sống của chúng sinh.

Ngài đem thuốc chữa bệnh tình,

Xuống cho nhân loại đắm chìm trong mơ.

 

Ðoàn thiên sứ hợp ca vang dội,

Tự trời cao nhạc trổi mừng vui:

Vinh danh Chúa Cả trên trời,

An bình dưới thế cho người Chúa thương.

 

Chúa Hài Nhi, Thánh Vương vũ trụ,

Sinh làm con Trinh Nữ vẹn tuyền,

Toàn cầu hớn hở dâng lên,

Mến yêu đền đáp vô biên ơn Ngài.

 

Ðể ban tặng Nước Trời phước cả,

Cho đoàn con, Chúa đã giáng trần,

Xin thương cải tạo canh tân,

Anh em bốn bể xa gần yêu nhau.

 

Chúng con nguyện tâm đầu ý hiệp,

Cùng sứ thần hòa nhịp hoan ca:

Tung hô Chúa Cả thiên tòa,

Ngôi Hai cùng với Ngôi Ba muôn đời.

 

Ca vịnh

 

Tv 17 (18), 31-35

Tạ ơn Chúa cứu độ và ban chiến thắng

Có Chúa bênh đỡ ta, ai còn chống lại được ta? (Rm 8,31)

 

IV.

ÐC: Lời Chúa là khiên mộc chở che

những ai nương bóng Người.

 

Ðường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện,

lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. *

Chính Người là khiên che thuẫn đỡ

cho những ai ẩn náu bên Người.

 

Ngoài Ðức Chúa, hỏi ai là Thiên Chúa?

Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta? *

Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi nên hùng dũng,

và cho đường nẻo tôi đi được thiện toàn.

 

Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai,

Người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi. *

Tập cho tôi thạo phép binh đao,

luyện đôi tay rành nghề cung nỏ.

 

ÐC: Lời Chúa là khiên mộc chở che

những ai nương bóng Người.

 

V.

ÐC: Chúa đưa tay uy quyền nâng đỡ con.

 

Lạy Chúa,

Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con, *

Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ,

săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh.

 

Ðường con đi, Chúa mở rộng thênh thang,

chân con bước không bao giờ lảo đảo.

 

Con đuổi theo, bắt được quân thù,

chỉ trở về khi chúng bị dẹp tan, *

đánh cho quỵ, không sao dậy nổi,

chúng ngã gục, nằm dưới chân con.

 

Chúa làm cho con nên hùng dũng

để xông ra chiến trường, *

Ngài cho con đè bẹp đối phương.

 

Ngài bắt cừu địch con quay lưng chạy trốn; *

con tiêu diệt những kẻ oán thù con.

 

Chúng kêu cứu mà không ai cứu chữa,

kêu đến Chúa nhưng Chúa chẳng đáp lời.

 

Con nghiền chúng nát tan

như bụi tro gió cuốn,

và quét sạch chúng đi

như bùn đất ngoài đường.

 

Chúa đã cứu con khỏi dân phản loạn,

lại đặt con làm đầu các nước. *

Dân xa lạ phải thần phục con,

vừa nghe con ra lệnh, chúng đã tuân hành.

 

Người nước ngoài cầu thân nịnh bợ,

người nước ngoài tiêu tan nhuệ khí, *

từ trong đồn luỹ, run rẩy kéo nhau ra.

 

ÐC: Chúa đưa tay uy quyền nâng đỡ con.

 

VI.

ÐC: Ðức Chúa vạn vạn tuế,

Tôn vinh Thiên Chúa là Ðấng cứu độ tôi.

 

Ðức Chúa vạn vạn tuế!

Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn.

 

Tôn vinh Thiên Chúa là Ðấng cứu độ tôi, *

là Thượng Ðế giúp tôi rửa sạch hận thù,

bắt chư dân quy phục quyền tôi.

 

Lạy Chúa, Ngài giải thoát con khỏi thù địch *

cho thắng cả đối phương,

cứu khỏi người tàn bạo.

 

Vì thế giữa muôn dân,

con cất lời cảm tạ,

dâng điệu hát cung đàn

ca mừng danh thánh Chúa.

 

Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao

cho Ðức Vua chính Người đã lập. *

Chúa hằng ưu ái Ðấng Người đã xức dầu tấn phong,

là Ða-vít cùng dòng dõi đến muôn đời.

 

ÐC: Ðức Chúa vạn vạn tuế,

Tôn vinh Thiên Chúa là Ðấng cứu độ tôi.

 

Xướng đáp

 

X Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!

Ð Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ!

 

Bài đọc 1: Cl 2,16 – 3,4

Đời sống mới trong Đức Ki-tô

Các Ki-tô hữu là những con người hoàn toàn tự do, chỉ lệ thuộc Đức Ki-tô.

Trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.

 

Đừng ai xét đoán anh em về chuyện đồ ăn thức uống, hay về mục ngày lễ, ngày đầu tháng, ngày sa-bát. Tất cả những cái đó chỉ là hình bóng những điều sắp tới, nhưng thực tại là thân thể Đức Ki-tô. Đừng ai viện cớ “khiêm nhường” và “sùng kính các thiên thần” mà làm cho anh em mất phần thưởng chiến thắng; họ chìm đắm trong những thị kiến của mình, vênh váo vì những suy tưởng theo lối người phàm. Họ không gắn chặt với Đức Ki-tô là Đầu; chính Người làm cho toàn thân được nuôi dưỡng, được kết cấu chặt chẽ nhờ mọi thứ gân mạch và dây chằng, và được lớn lên nhờ sức Thiên Chúa ban.

Anh em đã chết cùng Đức Ki-tô và được giải thoát khỏi các yếu tố của vũ trụ, tại sao lại rập theo những quy luật, như thể anh em còn sống lệ thuộc vào thế gian? Chẳng hạn: “Đừng ăn cái này, đừng nếm cái kia, đừng đụng vào cái nọ”, toàn những cấm đoán về những cái dùng đến là hư. Đó chỉ là những giới luật và giáo huấn của người phàm. Những điều ấy có vẻ khôn ngoan: nào là “sùng đạo tự ý”, nào là “khiêm nhường”, nào là “khổ hạnh”, nhưng không có giá trị gì đối với tính xác thịt lăng loàn.

Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

 

Xướng đáp x. Cl 3,1-2; Lc 12,34

X Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.

* Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.

X Kho tàng anh em để đâu, lòng trí anh em cũng để đó. *

 

Bài đọc 2

Chúa Thánh Thần ban sự sống cho nhiệm thể Đức Kitô

Trích sách Chúa Thánh Thần của thánh Baxiliô Cả, giám mục.

 

Ai không còn sống theo kiểu người phàm, nhưng được Thần Khí của Thiên Chúa tác động, được gọi là con Thiên Chúa và trở nên đồng hình đồng dạng với Con Thiên Chúa, thì người ấy được coi là sống theo Thần Khí. Cũng như khả năng nhìn rõ sự vật chỉ có nơi con mắt sáng thế nào, thì hoạt động của Thần Khí cũng chỉ có nơi tâm hồn được thanh tẩy.

Lời ở trong tâm trí có khi được suy tưởng trong lòng, có khi phát ra ở miệng lưỡi. Cũng vậy, Chúa Thánh Thần có khi chứng thực cho thần trí chúng ta và kêu lên trong tâm hồn chúng ta: Ápba, Cha ơi! Có khi Người nói thay cho chúng ta như Đức Giêsu đã nói rằng: không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Thiên Chúa nói trong anh em.

Hơn nữa, Thần Khí được hiểu như một toàn thể hiện diện trong các thành phần, tuỳ theo các ân huệ Người ban phát. Quả vậy, tất cả chúng ta là những chi thể của nhau, nhưng chúng ta nhận được những ân huệ khác nhau tuỳ theo Thiên Chúa ban.

Chính vì thế, mắt không thể bảo tay: tao không cần đến mày; đầu cũng không thể bảo chân: tao không cần chúng mày. Trái lại, mọi chi thể đều cùng nhau làm nên một thân thể Đức Kitô trong sự hiệp nhất bởi Thánh Thần. Nhờ những ân huệ nhận được, các chi thể đem lại những ích lợi lẫn cho nhau.

Quả thật, Thiên Chúa xếp đặt các chi thể thành một thân thể, mỗi thứ tuỳ theo ý muốn của Người. Tuy nhiên các chi thể đều phải lo cho nhau, theo sự đồng tâm nhất trí khiến họ yêu thương nhau. Vì thế, nếu có một chi thể nào đau, thì mọi chi thể cùng đau; nếu có một chi thể nào được vẻ vang, mọi chi thể cùng vui chung. Lại nữa, các thành phần ở trong toàn thể thế nào, thì mỗi người chúng ta ở trong Thánh Thần cũng như vậy, vì tất cả chúng ta ở trong một thân thể, đã được dìm trong cùng một Thánh Thần.

Như người ta nhận biết Chúa Cha trong Chúa Con thế nào, thì người ta cũng nhận biết Chúa Con trong Chúa Thánh Thần như vậy. Vì thế, việc thờ phượng trong Thánh Thần có nghĩa là tâm trí chúng ta hoạt động trong ánh sáng của Người, như ta hiểu được theo lời Đức Giêsu nói với người phụ nữ xứ Samaria. Bà lầm tưởng là phải thờ phượng Thiên Chúa ở một nơi nhất định nào đó, như những người đồng hương của bà quen suy nghĩ. Chúa Giêsu giúp bà thoát khỏi sai lầm và dạy rằng phải thờ phượng trong Thánh Thần và trong sự thật. Chắc chắn Người có ý ám chỉ đến chính Người là sự thật.

Vì vậy, cũng như chúng ta nói sự thờ phượng trong Chúa Con, tức là trong hình ảnh của Thiên Chúa Cha, thì chúng ta cũng phải nói tới một sự thờ phượng trong chính Thánh Thần, theo nghĩa chính Chúa Thánh Thần bày tỏ cho chúng ta biết thần tính của Chúa Kitô.

Thế nên, nói cho chính xác và hợp lý là chính nhờ Thánh Thần soi sáng, chúng ta nhìn ngắm ánh huy hoàng của vinh quang Thiên Chúa. Nhờ dấu ấn của Người mà chúng ta biết được Người là dấu ấn và là con dấu trung thực của Đấng nào.'

 

Xướng đáp 1 Cr 2,12.10; Ep 3,5

X Chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

* Thần Khí thấu suốt hết mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.

Đ Những gì Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, thì nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. *

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin trợ lực dân Chúa, hầu giữ vững niềm tin không hề lay chuyển. Chúng con tuyên xưng rằng: Ðức Giê-su, cũng là Ðấng đồng hàng vinh quang với Chúa, đã thực sự mặc lấy xác phàm trong lòng Ðức Trinh Mẫu Ma-ri-a. Xin cứu chúng con khỏi những điều ác hại đời này, và đưa vào hưởng niềm vui bất tận đời sau. Chúng con cầu xin...

 

Bài đọc 2

 Ngày 02 tháng giêng: Thánh Baxiliô Cả và thánh Ghêgôriô Nadien, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thánh Baxiliô sinh tại Xêdarê miền Capađôxia năm 330, trong một gia đình Kitô giáo. Vốn là người tinh thông văn học lại nổi tiếng nhân đức, ban đầu thánh nhân chọn cuộc đời đan tu. Đến năm 370, người được cắt đặt làm giám mục cai quản nơi người sinh trưởng. Người tích cực chống lại giáo phái Ariô, viết nhiều tác phẩm. Đặc biệt, người đã soạn thảo những quy luật của đời sống đan tu, mà cho đến bây giờ, nhiều đan sĩ đông phương vẫn còn tuân giữ. Người hết sức chăm lo cho người nghèo. Người qua đời ngày 1 tháng Giêng năm 379.

Thánh Ghêgôriô cũng sinh năm 330 gần thành Nadien. Người đi rất nhiều nơi để học hỏi, và kết thân với thánh Baxiliô, đã chọn cuộc sống tu hành, nhưng sau đó được thụ phong linh mục, rồi được chọn làm giám mục. Năm 381, người được đặt lên cai quản giáo phận Côngtăngtinôpôli; tuy nhiên, 18 tháng sau, vì có sự chia rẽ và bè phái trong địa phận, người lui về thành Nadien và qua đời tại đó ngày 25 tháng Giêng năm 389 hay 390. Hậu thế thường gọi thánh nhân là nhà thần học vì người vừa am tường đạo lý cao siêu, vừa có tài hùng biện.

Hai con người, một tâm hồn

Trích bài giảng của thánh Ghê-gô-ri-ô, giám mục Na-di-en.

 

Bấy giờ chúng tôi gặp nhau tại A-ten. Như dòng chảy của con sông, phát xuất từ một nguồn mạch duy nhất, được phân chia thành nhiều nhánh, thì vì ham học, đức cha Ba-xi-li-ô và tôi đã xa lìa nhau, đi đến những miền khác nhau nhằm mục đích trau dồi kiến thức. Sau đó chúng tôi lại gặp nhau như là do hẹn hò, mà thật ra do Thiên Chúa đã thúc đẩy.

Đức cha Ba-xi-li-ô là người bạn cao quý của tôi, ngài có nếp sống đoan trang, lại hoạt bát khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói, nên đối với ngài, bản thân tôi hết lòng quý trọng. Không những thế, tôi còn cố sao cho những ai chưa có dịp biết ngài cũng có tâm tình đó như tôi. Bấy giờ tiếng tăm ngài đã lừng lẫy khắp nơi, nên được nhiều người kính nể.

Điều này dẫn tới chuyện gì? Trong số những người đến A-ten để học hỏi, hầu như chỉ có một mình ngài vượt khỏi luật chung, là đã được quý mến hơn tất cả mọi sinh viên mới theo học. Đó là khởi đầu tình bạn giữa chúng tôi, từ đó bùng lên tia lửa liên kết chúng tôi lại, và chúng tôi đã hết sức quý mến nhau.

Một thời gian sau, chúng tôi tỏ cho nhau biết niềm say mê chung của mình, đó là chúng tôi chỉ say mê môn triết học. Từ đó, hai chúng tôi người này sống cho người kia: cùng chung một mái nhà, một bàn ăn, một nếp sống, một cùng đích, và ngày càng nhiệt thành cương quyết cùng chia sẻ với nhau một khát vọng.

Cả hai chúng tôi đều hướng tới một điều đáng mong ước hơn hết mọi sự, đó là sự hiểu biết. Tuy vậy không hề có ganh tị mà chỉ có ganh đua. Cả hai cùng tranh nhau, không phải để tìm phần thắng cho mình, nhưng là để nhường cho người kia. Mỗi người đều coi vinh dự của bạn là của chính mình.

Có thể nói hai chúng tôi chỉ có một tâm hồn, nâng đỡ hai thân xác. Nếu không được tin những kẻ chủ trương rằng tất cả trong tất cả, thì cũng phải tin chúng tôi khi chúng tôi nói về mình rằng người này ở trong người kia, và người này hướng về người kia.

Cả hai chúng tôi chỉ có một mối bận tâm là đi đường nhân đức, và cuộc đời chúng tôi luôn hướng về những thực tại tương lai nhằm chuẩn bị cho mình từ bỏ cõi đời trước khi từ biệt cõi đời. Chúng tôi định hướng cuộc đời và mọi hành động theo viễn tượng đó. Chúng tôi để cho luật Thiên Chúa hướng dẫn mình và khuyến khích nhau yêu chuộng đường nhân đức. Nếu như nói ra không phải là khoe khoang quá đáng thì tôi có thể nói rằng giữa hai chúng tôi, người này đối với người kia là mực thước và khuôn mẫu để phân biệt phải trái.

Mỗi người chúng tôi đều có một thứ biệt danh, hoặc do cha mẹ đặt, hoặc là do người khác, dựa trên sở thích hay công việc riêng của mỗi người chúng tôi. Nhưng đối với chúng tôi, vấn đề đáng quan tâm hơn cả, và danh hiệu cao quý nhất, là được làm Ki-tô hữu, được mang danh hiệu này.

 

Xướng đáp Đn 2,21-22; 1 Cr 12,11

X Thiên Chúa ban khôn ngoan cho các bậc hiền triết, ban tri thức cho người hiểu rộng biết nhiều.

* Người mặc khải điều thẳm sâu và bí ẩn, và có ánh sáng ở với Người.

X Chính Thần Khí duy nhất làm ra tất cả những điều đó, và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người. *

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Giáo Hội nên rạng rỡ nhờ gương sáng và lời giảng dạy của hai thánh Ba-xi-li-ô và Ghê-gô-ri-ô, xin cho chúng con biết khiêm nhường tìm hiểu chân lý của Chúa và hết lòng yêu mến đem ra thực hành. Chúng con cầu xin ...

đầu trang


Kinh Sáng

 

Tv 99

 

ÐC: Ðức Ki-tô đã giáng trần cứu độ chúng ta,

nào ta hãy đến bái thờ Người!

 

Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

 

Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Ðế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi vì Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

 

ÐC: Ðức Ki-tô đã giáng trần cứu độ chúng ta,

nào ta hãy đến bái thờ Người!

 

Thánh thi

 

Ðông đoài nam bắc trong bốn cõi,

Lời ca vang dội khắp gần xa:

Ki-tô Thiên Tử nay giáng thế,

Làm con Trinh Nữ Ma-ri-a.

 

Ðấng đã tạo thành nên thế giới,

Ðành mang thân phận kẻ tôi đòi,

Một mai cứu khỏi vòng hư hoại,

Con người hèn mọn ấy chúng tôi.

 

Ân sủng Thánh Linh đổ dạt dào

Xuống lòng Trinh Nữ tự trời cao.

Tấm thân trong trắng giờ mang nặng

Ơn cả diệu huyền quá thẳm sâu.

 

Có biết đâu rằng một trái tim

Bỗng nên điện ngọc rất êm đềm.

Ngai vàng Thượng Ðế ôi Trinh Nữ

Trở nên Mẹ Chúa bởi lòng tin.

 

Bà hạ sinh con, người con ấy,

Ðã được sứ thần nói tiên tri,

Rồi cả Gio-an trong dạ mẹ

Cũng cảm biết Người thuở thai nhi.

 

Khi Mẹ đặt nằm xuống nắm rơm,

Máng cỏ làm nôi cũng chẳng buồn,

Chim trời cá nước Người nuôi sống,

Giờ đây chút sữa đã là ngon.

 

Rộn rã tưng bừng đoàn thiên sứ

Dâng Chúa lời ca tận thinh không,

Ðây Ngôi Chúa Tể đây Mục Tử,

Thương tỏ mình ra với mục đồng.

 

Muôn tiếng ngợi khen dâng kính Chúa

Giáng trần sinh bởi Mẹ Ðồng Trinh,

Ngài cùng Thánh Linh và Thánh Phụ

Thiên thu hiển trị cõi thiên đình.

 

Ca vịnh

 

Tv 56 (57)

Tin tưởng vào lời Chúa

Bài này cho thấy Ðức Ki-tô chịu thương khó (thánh Giê-rô-ni-mô).

 

ÐC: Thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm,

Tôi còn đánh thức cả bình minh.

 

Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,

xin Ngài thương xót con,

này con đến ẩn náu bên Ngài; *

dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,

tới khi nào hết tai hoạ khổ đau.

 

Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao,

Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.

 

Tự trời xanh, mong Người đưa tay giải thoát,

hạ nhục kẻ thù tấn công tôi. *

Xin Chúa Trời gửi xuống,

tình thương và lòng thành tín của Người.

 

Tôi phải nằm giữa bầy sư tử,

loài thú ăn thịt người; *

nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo,

lưỡi thì sắc bén tựa gươm đao.

 

Lạy Thiên Chúa,

xin biểu thị uy phong khắp cõi trời

và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

 

Dưới chân con, chúng đã giăng lưới sẵn,

cho con phải mắc vào. *

Trước mặt con, chúng đào hầm đào hố,

chính chúng lại sa chân.

 

Con an lòng, lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng,

này con xin đàn hát xướng ca.

 

Thức dậy đi, hồn tôi hỡi,

thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm,

tôi còn đánh thức cả bình minh.

 

Lạy Thiên Chúa,

trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ,

giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca. *

Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh,

và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.

 

Lạy Thiên Chúa,

xin biểu thị uy phong khắp cõi trời

và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

 

ÐC: Thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm,

Tôi còn đánh thức cả bình minh.

 

Tc Gr 31,10-14

Dân Chúa được giải thoát, thật là hạnh phúc

Ðức Giê-su đã chết để quy tụ con cái Thiên Chúa tản mác khắp mọi nơi (Ga 11,51.52)

 

ÐC: Chúa phán: Dân ta hưởng ân lộc dư đầy.

 

Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa

và loan đi các đảo xa vời,

 

rằng Ðấng đã phân tán Ít-ra-en,

cũng chính Người sẽ thâu tập lại, *

canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên.

 

Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp,

giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều.

 

Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xi-on,

lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc Chúa, *

Nào lúa thơm rượu mới dầu tươi,

nào bò bê cùng với chiên cừu.

 

Lòng thoả thuê như vườn cây tưới nước,

họ chẳng còn mỏi mệt héo hon.

 

Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa,

trẻ già cùng mở hội tưng bừng.

 

Chúa phán: Tang tóc họ, Ta biến thành hoan hỷ, *

và sau cảnh sầu thương,

sẽ cho họ được an ủi vui mừng.

 

Thức ăn ngon, Ta đãi hàng tư tế,

và dân Ta hưởng ân lộc dư đầy.

 

ÐC: Chúa phán: Dân ta hưởng ân lộc dư đầy.

 

Tv 47 (48)

Tạ ơn Chúa đã cứu dân Người

Tôi được thiên thần đem lên một ngọn núi cao hùng vĩ, rồi chỉ cho tôi xem thành thánh Giê-su-sa-lem từ trời cao (Kh 21,10).

 

ÐC: Cao cả thay Ðức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

Ðấng thật xứng muôn lời ca tụng

trong thành đô của Người.

 

(Cao cả thay Ðức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

Ðấng thật xứng muôn lời ca tụng

trong thành đô của Người!)

 

Núi thánh Người thật nguy nga hùng vĩ,

là niềm vui cho toàn thể địa cầu.

 

Núi Xi-on, bồng lai cực bắc,

là kinh thành của Ðức Ðại Vương. *

Giữa các lâu đài của Xi-on,

Thiên Chúa tỏ ra chính Người là thành luỹ.

 

Kìa vua chúa toa rập với nhau,

cùng tiến quân một lúc. *

Nhưng mới thấy thành đã sững sờ kinh ngạc,

quá hãi hùng, bỏ chạy thoát thân.

 

Chúng run khiếp, chạy đi chẳng nổi,

quằn quại như phụ nữ sắp sinh con. *

Quay cuồng như những chiếc tàu trên biển cả

bị bão đánh tan tành.

 

Chuyện xưa tai nghe, giờ đây mắt thấy,

trong thành trì Chúa Tể càn khôn,

trong thành trì Thiên Chúa, Chúa ta thờ; *

Người củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở.

 

Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,

chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương. *

Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng,

tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang.

 

Tay hữu Chúa thi hành công lý,

khiến núi Xi-on tưng bừng hoan hỷ; *

thành thị miền Giu-đa hớn hở nhảy mừng

vì những điều Ngài đã phán quyết.

 

Hãy đi vòng Xi-on, dọc theo tường luỹ,

đếm tháp canh, xem được bao nhiêu; *

hãy để tâm quan sát tường thành,

các lâu đài, ngắm xem cho tỏ.

 

Rồi kể lại cho thế hệ tương lai

rằng: chính Người là Thiên Chúa,

đời đời là Thiên Chúa chúng ta, *

Người lãnh đạo chúng ta đến muôn thuở.

 

ÐC: Cao cả thay Ðức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

Ðấng thật xứng muôn lời ca tụng

trong thành đô của Người.

 

Lời Chúa (Is 49,8-9)

Chúa đã phán với Tôi Trung Người rằng: Ta đã cắt cử ngươi thiết lập giao ước với dân Ta, để ngươi phục hồi đất nước, chia lại những gia sản đã bị tàn phá, để ngươi nói với những tù nhân: "các bạn được tha về", với những kẻ ngồi trong ngục tối: "các bạn hãy đi ra."

 

Xướng đáp

Chúa đã biểu dương

* Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

X Ơn Người cứu độ. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Chúa nằm trong máng cỏ,

nhưng chính Người chiếu sáng cõi trời cao;

Người ngự đến với ta,

mà vẫn ở cùng Chúa Cha luôn mãi.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,

Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

 

ÐC: Chúa nằm trong máng cỏ,

nhưng chính Người chiếu sáng cõi trời cao;

Người ngự đến với ta,

mà vẫn ở cùng Chúa Cha luôn mãi.

 

Lời cầu

Ðức Ki-tô là Thiên Chúa làm người, là A-đam mới, Ðấng ban sự sống cho muôn loài. Ta cùng nhau dâng lời cầu khẩn:

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Ki-tô là mặt trời soi đường công chính, đã thực hiện lời hứa với tổ tiên, mà cho loài người chúng con chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, - xin chiếu rọi ánh sáng Chúa hầu giúp chúng con vững bước trên đường đời.

Từ Bê-lem, các thiên thần vui hát, các mục tử loan báo Tin Mừng; trong đền thánh, ông Si-mê-on và bà An-na nhìn nhận Chúa là Vị Cứu Tinh, - nguyện cho dân Ít-ra-en đã được Chúa hứa ban ơn cứu độ biết đón nhận Tin Mừng.

Lạy Chúa Ki-tô, khi Chúa giáng sinh, các thiên thần ca tụng vinh quang Chúa trên trời và cầu chúc bình an cho người dương thế, - nguyện cho khắp trần gian được vui hưởng bình an Chúa ban tặng.

Lạy Chúa Ki-tô là A-đam mới, Chúa đến biến đổi con người cũ, và dọn chỗ cho chúng con trong Nước Chúa, - xin cho những kẻ bị ác thần đè bẹp, nhờ hy vọng vào Chúa mà đứng lên.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin trợ lực dân Chúa, hầu giữ vững niềm tin không hề lay chuyển. Chúng con tuyên xưng rằng: Ðức Giê-su, cũng là Ðấng đồng hàng vinh quang với Chúa, đã thực sự mặc lấy xác phàm trong lòng Ðức Trinh Mẫu Ma-ri-a. Xin cứu chúng con khỏi những điều ác hại đời này, và đưa vào hưởng niềm vui bất tận đời sau. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Trưa

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Ðể chúng con, trong lòng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Ðoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Ðấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Ðấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Ca vịnh

 

Tv 118 (119) ,17-24

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

III.

Giờ Ba

ÐC: Cha mẹ Hài Nhi rất đỗi ngạc nhiên

vì những điều thiên hạ nói về Người.

Giờ Sáu

ÐC: Tất cả những điều ấy, Ðức Ma-ri-a hằng ghi nhớ

và suy niệm trong lòng.

Giờ Chín

ÐC: Chính mắt con đã thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.

 

Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây

để con được sống và tuân giữ lời Ngài. *

Xin mở mắt cho con nhìn thấy

luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.

 

Ở trên đời, con là thân lữ khách,

mệnh lệnh Ngài, xin đừng nỡ giấu con. *

Hồn con những khát khao mòn mỏi,

hằng chờ mong quyết định của Ngài.

 

Chúa ngăm đe bọn người ngạo mạn,

khốn cho kẻ làm sai mệnh lệnh Ngài! *

Xin đừng để con phải nhuốc nha tủi hổ,

vì thánh ý Ngài, con vẫn tuân theo.

 

Mặc quan quyền họp nhau mưu hại,

tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ. *

Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê,

chỉ bảo con như những người cố vấn.

 

Tv 24 (25)

Xin ơn tha thứ và cứu thoát

Ai trông cậy thì không thất vọng (Rm 5,5).

 

Giờ Ba

ÐC: Cha mẹ Hài Nhi rất đỗi ngạc nhiên

vì những điều thiên hạ nói về Người.

Giờ Sáu

ÐC: Tất cả những điều ấy, Ðức Ma-ri-a hằng ghi nhớ

và suy niệm trong lòng.

Giờ Chín

ÐC: Chính mắt con đã thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.

 

Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, *

xin Ngài đừng để con tủi nhục,

đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

 

Chẳng ai trông cậy Chúa,

mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, *

chỉ người nào tự dưng phản phúc

mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.

 

Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,

lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. *

Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài

và bảo ban dạy dỗ.

 

vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. *

Sớm hôm con những cậy trông Ngài,

bởi vì Ngài nhân ái.

 

Lạy Chúa, xin nhớ lại

nghĩa nặng với ân sâu

Ngài đã từng biểu lộ

từ muôn thuở muôn đời.

 

Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi,

xin Ngài đừng nhớ đến, *

nhưng xin lấy tình thương

mà nhớ đến con cùng.

 

Chúa là Ðấng nhân từ chính trực,

chỉ lối cho tội nhân,

dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,

dạy cho biết đường lối của Người.

 

Tất cả đường lối Chúa

đều là yêu thương và thành tín *

đối với những kẻ nào

giữ giao ước và lề luật Chúa.

 

Lạy Chúa, tội con thật nặng nề,

vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con.

 

II.

Giờ Ba

ÐC: Cha mẹ Hài Nhi rất đỗi ngạc nhiên

vì những điều thiên hạ nói về Người.

Giờ Sáu

ÐC: Tất cả những điều ấy, Ðức Ma-ri-a hằng ghi nhớ

và suy niệm trong lòng.

Giờ Chín

ÐC: Chính mắt con đã thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.

 

Phàm ai kính sợ Chúa,

Người chỉ cho thấy đường phải chọn. *

Họ sẽ được an vui hạnh phúc một đời,

và con cháu thừa hưởng đất tổ tiên.

 

Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa,

và cho họ biết giao ước của Người.

 

Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi

vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới. *

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con,

vì thân này bơ vơ khổ cực.

 

Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả,

và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo. *

Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực

và tha thứ hết mọi tội con.

 

Xin Chúa thấy cho: thù địch con đông vô kể,

chúng ghét thân này, ghét cay ghét đắng.

 

Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, *

đừng để con tủi nhục,

bởi vì con ẩn náu bên Ngài.

 

Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng

che chở giữ gìn con,

vì con trông cậy Chúa.

 

Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứu Ít-ra-en

thoát mọi nỗi truân chuyên ngặt nghèo.

 

Giờ Ba

ÐC: Cha mẹ Hài Nhi rất đỗi ngạc nhiên

vì những điều thiên hạ nói về Người.

Giờ Sáu

ÐC: Tất cả những điều ấy, Ðức Ma-ri-a hằng ghi nhớ

và suy niệm trong lòng.

Giờ Chín

ÐC: Chính mắt con đã thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.

 

Giờ Ba Lời Chúa (1Tm 1,15)

Ðây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: Ðức Ki-tô Giê-su đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi.

 

Xướng đáp

X Chúa nhớ lại ân tình và tín nghĩa, Ha-lê-lui-a.

Ð Người dành cho nhà Ít-ra-en. Ha-lê-lui-a.

 

Giờ Sáu Lời Chúa (Kh 21,23-24)

Thành thánh chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi. Các dân ngoại sẽ tiến bước theo ánh sáng của thành, và vua chúa trần gian đem kho tàng vinh quang tới đó.

 

Xướng đáp

X Toàn cõi đất này đã xem thấy, Ha-lê-lui-a.

Ð ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Ha-lê-lui-a.

 

Giờ Chín Lời Chúa (1Ga 1,5)

Ðây là lời loan báo của Ðức Giê-su Ki-tô mà chúng tôi đã nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người không có một chút bóng tối nào.

 

Xướng đáp

X Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ. Ha-lê-lui-a.

Ð Hòa bình công lý đã giao duyên. Ha-lê-lui-a.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin trợ lực dân Chúa, hầu giữ vững niềm tin không hề lay chuyển. Chúng con tuyên xưng rằng: Ðức Giê-su, cũng là Ðấng đồng hàng vinh quang với Chúa, đã thực sự mặc lấy xác phàm trong lòng Ðức Trinh Mẫu Ma-ri-a. Xin cứu chúng con khỏi những điều ác hại đời này, và đưa vào hưởng niềm vui bất tận đời sau. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Chiều

LỄ CHÚA HIỂN LINH

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Hê-rô-đê hỡi, này bạo chúa,

Khi Ðức Ki-tô ngự xuống trần,

Vua Cả màng chi ngôi báu nhỏ

Mà ông hoảng sợ với băn khoăn?

 

Ba nhà hiền sĩ một đêm sương,

Dõi ánh sao tua đã lên đường

Tìm Ðấng tạo thành muôn ánh sáng

Dâng vàng mộc dược với nhũ hương.

 

Ðấng chẳng hề mang tội nơi mình,

Nhưng vì nghĩa nặng với sinh linh

Nay xin thanh tẩy trong dòng nước

Mà rửa hồn ta sạch tội tình.

 

Ai không ngưỡng mộ quyền năng Chúa

Khi thấy từng chum nước đổ đầy

Người biến đổi thành - ôi phép lạ

Rượu ngon thiên hạ uống cho say.

 

Giê-su, lạy Chúa, ngàn vinh phúc,

Xin thượng tiến Ngài, Ðấng hiển linh,

Cùng với Thánh Thần và Thánh Phụ

Muôn thu hiển trị cõi thiên đình.

 

Ca vịnh

 

Tv 134 (135), I

Ca tụng Chúa đã làm những kỳ công

Anh em là dân riêng của Thiên Chúa, hãy loan truyền những công trình vĩ đại của Người là Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền (1 Pr 2,9).

 

ÐC: Chúa cứu độ chúng ta

sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn thuở

khi chưa có rạng đông,

hôm nay xuất hiện giữa người phàm.

 

Nào ca tụng danh thánh Chúa đi, *

ca tụng Người, hỡi tôi tớ Chúa,

đang ứng trực trong cung điện Người,

tại khuôn viên đền Thiên Chúa chúng ta!

 

Ca tụng Chúa đi, vì Chúa nhân hậu,

đàn hát mừng danh thánh, vì danh thánh ngọt ngào. *

Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp,

dành Ít-ra-en làm sản nghiệp riêng.

 

Tôi quá rõ: Chúa thật là cao cả,

Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần.

 

Muốn làm gì là Chúa làm nên,

chốn trời cao cùng nơi đất thấp,

lòng biển cả và đáy vực sâu.

 

Từ cùng tận địa cầu xa tắp,

Chúa đẩy lên từng lớp mây trời, *

làm cho chớp giật mây rơi,

mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.

 

Chúa sát hại các con đầu lòng Ai-cập,

của loài vật cũng như loài người.

 

Ngay tại đất ngươi, Ai-cập hỡi,

Người giáng xuống những điềm thiêng dấu lạ,

phạt Pha-ra-ô cùng với bầy tôi.

 

Người đập tan tành nhiều dân nước,

tiêu diệt bao lãnh chúa hùng cường:

 

Cả Xi-khon, vua dân tộc A-mô-ri,

lẫn vua Ốc cầm quyền Ba-san nữa,

cùng mọi vương quốc miền Ca-na-an.

 

Chúa lấy đất họ, ban làm gia sản,

gia sản cho dân người là Ít-ra-en.

 

ÐC: Chúa cứu độ chúng ta

sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn thuở

khi chưa có rạng đông,

hôm nay xuất hiện giữa người phàm.

 

Tv 134 (135), II

 

ÐC: Chúa chúng ta muôn trùng cao cả

là Thượng Ðế trổi vượt chư thần.

 

Thánh danh Ngài, lạy Chúa,

sẽ trường tồn vạn kỷ,

trải qua muôn thế hệ,

thiên hạ nhắc nhở Ngài.

 

Chúa sẽ xét xử cho thần dân,

sẽ dủ lòng thương hàng tôi tớ.

 

Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc,

chỉ do tay người thế tạo thành:

 

Có mắt có miệng, không nhìn không nói,

có hai tai, mà chẳng thể nghe chi, *

không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng.

 

Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần,

cũng giống như chúng vậy!

 

Nhà Ít-ra-en, nào chúc tụng Chúa,

nhà A-ha-ron, chúc tụng Chúa đi! *

Nhà Lê-vi, nào chúc tụng Chúa,

ai kính sợ Chúa, chúc tụng Chúa đi!

 

Từ Xi-on, xin chúc tụng Chúa,

Ðấng ngự tại thành Giê-ru-sa-lem.

 

ÐC: Chúa chúng ta muôn trùng cao cả

là Thượng Ðế trổi vượt chư thần.

 

Tc 1Tm 3,16

 

ÐC: Ngôi sao sáng chói lòa như ngọn lửa

cho thấy Chúa là Vua Cả muôn vua,

các hiền sĩ thấy vì sao rực rỡ,

đến tiến Ðại Vương lễ phẩm tôn thờ.

 

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

 

Ðức Ki-tô xuất hiện trong thân phận người phàm,

Người được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính.

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

 

Ðức Ki-tô, các thiên thần chiêm ngưỡng,

Người được loan truyền giữa muôn dân.

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

 

Ðức Ki-tô, cả hoàn cầu tin kính,

Người siêu thăng cõi trời vinh hiển.

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

 

ÐC: Ngôi sao sáng chói lòa như ngọn lửa

cho thấy Chúa là Vua Cả muôn vua,

các hiền sĩ thấy vì sao rực rỡ,

đến tiến Ðại Vương lễ phẩm tôn thờ.

 

Lời Chúa (2Tm 1,9-10)

Thiên Chúa đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Ðức Ki-tô Giê-su, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Ðấng cứu độ chúng ta là Ðức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Ðức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.

 

Xướng đáp:

Ước gì mọi sắc tộc trần gian

* nhờ Người được chúc lành.

X Và muôn dân thiên hạ

ngợi khen Người có phúc. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Các hiền sĩ trông thấy vì sao liền tự nhủ:

Ðây là dấu chứng tỏ Ðại Vương!

Tìm Thiên Nhan, nào ta hãy lên đường

để dâng tiến vàng hương cùng mộc dược.

 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

 

Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

Và cho con cháu đến muôn đời.

 

ÐC: Các hiền sĩ trông thấy vì sao liền tự nhủ:

Ðây là dấu chứng tỏ Ðại Vương!

Tìm Thiên Nhan, nào ta hãy lên đường

để dâng tiến vàng hương cùng mộc dược.

 

Lời cầu

Hôm nay các bậc hiền sĩ đến tôn thờ Ðấng cứu chuộc ta. Lòng hân hoan mừng rỡ, ta cùng nhau kính lạy và tha thiết nguyện xin:

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

Lạy Chúa là Vua lãnh đạo muôn dân, Chúa đã mời gọi các hiền sĩ là những người ngoại giáo đầu tiên đến thờ lạy Chúa, - xin cho chúng con biết tôn thờ và phụng sự Chúa hết lòng.

Chúa là Vua vinh hiển, Chúa cứ lẽ công mà xét xử dân Chúa, - xin cho nhân loại được an hưởng thái bình dài lâu.

Chúa là Vua muôn thuở muôn đời, Ðấng trường tồn qua các thế hệ đổi thay, - xin cho lời Chúa thấm vào lòng chúng con như sương sa nội cỏ.

Chúa là Vua công bình, Chúa đến giải thoát người nghèo cô thân cô thế, - xin thương xót những người cùng khổ sầu đau.

Lạy Chúa, danh Chúa đáng chúc tụng muôn đời, - xin cho anh chị em chúng con đã lìa thế được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Tối

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

A-men. Ha-lê-lui-a.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).

 

Thánh Thi

 

Ðêm tối xuống dần trên cõi thế,

Ðoàn con chạy đến Chúa càn khôn,

Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống

Giữ gìn chúng con cả xác hồn.

 

Mơ thấy Chúa Trời: lòng nguyện ước

Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,

Vầng Ðông lấp ló chân trời thẳm

Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

 

Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống

Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,

Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,

Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.

 

Ðồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,

Và Thánh Tử Ngài, Ðấng Phục Sinh,

Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,

Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

 

Thánh vịnh

 

Tv 15 (16)

Chúa là phần gia nghiệp

Thiên Chúa đã giải thoát Ðức Giê-su khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho Người sống lại (Cv 2,24).

 

ÐC: Thân xác con nghỉ ngơi an toàn.

 

Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con

vì bên Ngài, con đang ẩn náu. *

Con thưa cùng Chúa: "Ngài là Chúa con thờ,

ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?"

 

Còn thần ngoại xứ này,

những thần linh xưa con sùng mộ, *

vẫn gia tăng tàn phá,

và thiên hạ tới tấp chạy theo.

 

Máu tế thần, con quyết chẳng dâng,

tên của thần, môi con không tụng niệm!

 

Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,

là chén phúc lộc dành cho con; *

số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

 

Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,

vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn.

 

Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,

ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. *

Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

 

Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ

và lòng dạ hân hoan, *

thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

 

Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,

không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

 

Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: *

trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,

ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

 

ÐC: Thân xác con nghỉ ngơi an toàn.

 

Lời Chúa (1Tx 5,23)

Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm.

(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).

 

Xướng đáp

XÐ: Trong tay Ngài, lạy Chúa,

* con xin phó thác hồn con.

X: Ngài đã cứu chuộc chúng con,

lạy Chúa Trời thành tín. *

 

Tc Tin Mừng "Muôn lạy Chúa" (Nunc dimittis)

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này

được an bình ra đi.

 

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: *

đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

 

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Lời nguyện

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa là phần gia nghiệp của chúng con, ngoài Chúa ra, chúng con không tìm đâu được hạnh phúc. Xin cho chúng con vững tin rằng: sau khi đã vượt qua đêm dài của cái chết, chúng con sẽ vui mừng sống bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin...

 

Kết thúc

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng,

cho ta qua một đêm yên ổn

và giờ sau hết được chết lành.

Cộng đoàn: Amen.

 

Ca vãn kính Ðức Mẹ

Lạy Mẫu Nghi cao cả (Alma Redemptoris)

 

Lạy Mẫu Nghi cao cả,

Sinh dưỡng Chúa cứu đời

Là Cửa Trời rộng mở

Ngôi Sao Biển rạng ngời.

 

Xin Mẹ thương cứu trợ

Kẻ lỡ bước sa chân

Ðang tìm tay nâng đỡ

Mà cải quá tự tân.

 

Mẹ sinh Chúa Thiên Ðình,

Ðấng tạo thành nên Mẹ,

Trước sau vẫn khiết trinh,

Ôi lạ lùng khôn ví!

 

Gáp-ri-en mừng hát,

xin Mẹ nhận lời chào,

Và dủ tình thương xót

Ðoàn tội lỗi quỳ tâu.

đầu trang