Các Giờ Kinh Phụng Vụ

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH.

Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.


trang chủ

Kinh Sách

Kinh Sáng

Kinh Trưa

Kinh Chiều

Kinh Tối

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Ba hiền sĩ thoạt nhìn Con Trẻ,

Vội cúi mình thi lễ tiến dâng:

Này đây phẩm vật đông phương,

Vàng ròng mộc dược nhũ hương kính chầu.

 

Như biểu tượng Vua cao Chúa cả,

Nắm uy quyền nhiệm lạ vô song,

Chúa Cha tiền định cho Con

Thể theo tiến vật mà tuân ý trời.

 

Vàng rực rỡ soi ngời ngôi vị,

Ngát hương trầm nhủ ý Thiên Vương,

Ra đời gieo vãi tình thương

Liệm thân mộc dược dọn đường mai sau.

 

Bê-lem hỡi, ta nào ngờ tới,

Ngươi trở nên vĩ đại đâu bằng!

Nơi Ngôi Thiên Tử cao sang,

Giáng trần cứu thế ngang hàng lê dân.

 

Ðoàn ngôn sứ bao lần tường thuật

Nhiều cớ bằng sự thật hiển nhiên,

Vua Trời kêu gọi chăm chuyên,

Ngõ hầu đạt tới cơ duyên Nước Người.

 

Nước Trời ấy trải dài muôn vật,

Phủ trăng sao biển đất thinh không,

Cả bình minh lẫn hoàng hôn,

Thiên nhai vời vợi âm cung mịt mù.

 

Muôn lạy Ðức Giê-su trìu mến,

Ðã dủ thương tỏ hiện rỡ ràng,

Dâng Ngài hai chữ vinh quang,

Muôn đời hiển trị thiên đàng uy linh.

 

Ca vịnh

 

Tv 71 (72)

Vương quyền của Chúa Ki-tô

Các nhà chiêm tinh mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến Hài Nhi (Mt 2,11).

 

ÐC: Từ Thác-si và hải đảo xa xăm,

hàng vương giả sẽ về triều cống.

 

Tâu Thượng Ðế,

xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,

trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, *

để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,

và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

 

Núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ,

đồi rước về nền công lý vạn dân.

 

Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ,

ra tay cứu độ kẻ khó nghèo, *

đập tan lũ cường hào ác bá.

 

Nguyện chúc Người tuổi thọ sánh vầng ô,

như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp! *

Mong Người xuống tựa mưa sa nội cỏ,

ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai.

 

Triều đại Người, đua nở hoa công lý

và thái bình thịnh trị

tới ngay nao tuế nguyệt chẳng còn.

 

Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,

từ Sông Cả đến tận cùng trái đất.

 

Dân vùng sa mạc khúm núm quy hàng,

tất cả đối phương nhục nhằn cắn cỏ. *

Từ Thác-si và hải đảo xa xăm,

hàng vương giả sẽ về triều cống.

 

Cả những vua Ả-rập, Xơ-va,

cũng đều tới tiến dâng lễ vật. *

Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,

muôn dân nước thảy đều phụng sự.

 

Người giải thoát bần dân kêu khổ

và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, *

chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo.

 

Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ

giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn, *

từng giọt máu họ, Người đều coi là quý.

 

Tân Vương vạn vạn tuế! *

Thiên hạ sẽ đem vàng Ả-rập tiến dâng lên,

và cầu xin cho Người luôn mãi,

ngày lại ngày chúc phúc cho Người.

 

Mong cho xứ sở đầy dư gạo thóc,

đỉnh non cao sóng lúa rì rào, *

trổ bông vàng đẹp tựa núi Li-băng,

thâu lượm được nhiều như cỏ dại.

 

Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ,

nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời.

 

Ước gì mọi sắc tộc trần gian,

nhờ Người được chúc lành,

và muôn dân thiên hạ

ngợi khen Người có phúc.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu. *

Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh,

ước gì vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu!

A-men. A-men.

 

ÐC: Từ Thác-si và hải đảo xa xăm,

hàng vương giả sẽ về triều cống.

 

Tv 95 (96)

Chúa là Vua và Thẩm Phán toàn cầu

Các thánh hát một bài ca mới trước tòa Thiên Chúa và Con Chiên (x. Kh 14,3).

 

ÐC: Nào hãy tôn thờ Chúa,

ngay tại cung thánh Người. Ha-lê-lui-a.

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! *

Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!

 

Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,

kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, *

cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

 

Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,

khả tôn khả uý hơn chư thần, *

vì chư thần các nước thảy đều hư ảo.

 

Còn Ðức Chúa, Người sáng tạo trời cao. *

Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ,

trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.

 

Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,

dâng Chúa quyền lực và vinh quang, *

hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.

 

Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa,

và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện, *

toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.

 

Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị,

Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, *

Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

 

Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,

biển gầm vang cùng muôn hải vật, *

ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

 

Hỡi cây cối rừng xanh,

hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, *

vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.

 

Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

 

ÐC: Nào hãy tôn thờ Chúa,

ngay tại cung thánh Người. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 96 (97)

 

ÐC: Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi. Ha-lê-lui-a.

 

Chúa là Vua hiển trị,

hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, *

vui đi nào, ngàn muôn hải đảo!

 

Mây u ám bao phủ quanh Người,

bệ ngai rồng là công minh chính trực. *

Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong,

đốt tiêu tan địch thủ tứ phía.

 

Ánh chớp của Người soi sáng thế gian,

địa cầu trông thấy mà run sợ; *

núi tan chảy như sáp,

khi diện kiến Thánh Nhan

Vị Chúa Tể hoàn cầu.

 

Trời xanh tuyên bố Người là Ðấng Chính Trực,

hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

 

Nhục nhã thay ai thờ ngẫu tượng,

huênh hoang vì những vật hư vô này. *

Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi!

 

Ðược biết thế, Xi-on tưng bừng hoan hỷ; *

thành thị miền Giu-đa hớn hở nhảy mừng

vì những phán quyết của Ngài, lạy Chúa,

 

chính bởi vì Ngài, muôn lạy Chúa

là Ðấng cao cả trên khắp địa cầu, *

Ngài trổi vượt chư thần hết thảy.

 

Kẻ yêu Chúa, hãy ghét điều gian ác, *

Người giữ gìn tính mạng kẻ hiếu trung,

giải thoát họ khỏi tay phường độc dữ.

 

Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,

niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. *

Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng,

tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.

 

ÐC: Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng đáp

X Trời xanh tuyên bố Người là Ðấng Chính Trực,

Ð hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

 

Bài đọc 1: Is 60, 1-22

Tuần này chúng ta đọc nốt phần còn lại của sách I-sai-a. Phần cuối cùng này dính liền vào hai tổng thể chính, đó là các bài ca Người Tôi Trung và các sấm ngôn sau thời lưu đày, tất cả hợp lại thành phần 3 của cuốn sách. 

Được nhập vào trong sách An ủi Ít-ra-en, các bài ca Người Tôi Trung làm nên một khối. Đâu là nguồn gốc, đâu là đối tượng chính xác các bài ca nhắm tới? Đó là những điều khá bí ẩn, và là những đề tài tranh cãi. Tuy nhiên dù các bài ca nhắm đến chính tác giả sách An ủi như có thể hiểu theo nghĩa đen, hay một nhân vật cổ xưa nào khác trong lịch sử dân Ít-ra-en, mang một thân phận điển hình, hay ngay cả khi nhắm đến tập thể dân Chúa đi nữa, nếu đem so sánh với các dân ngoại giáo, thì lợi ích tinh thần của các bài ca vẫn là một: đó là dần dà giúp chúng ta làm quen với ý tưởng một vị cứu tinh muôn dân trông đợi, không phải một nhân vật uy nghi danh giá, dùng quyền uy mà thống trị muôn dân, nhưng là một nhân vật khiêm tốn, tiêu biểu cho các giá trị tinh thần. Sau này chính Đức Ki-tô sẽ cho ta hiểu rằng Người Tôi Trung đó chính là Người. Lời sấm của chương 61 sẽ đọc ngày thứ Hai cũng ở trong cùng một luồng tư tưởng. Đọc trong mùa Hiển Linh, các bài này soi sáng cho ta hiểu ý nghĩa sứ mạng của Chúa Ki-tô và Hội Thánh của Người như Chúa Quan Phòng muốn, đó là phải luôn luôn từ chối mọi dễ dãi của một lối cai trị độc đoán, đồng thời phải ở giữa mọi người như một chứng nhân khiêm tốn, khó nghèo. 

Toàn bộ các sấm ngôn trong phần ba sách I-sai-a rất phong phú về lời văn cũng như chủ đề. Trong sách các Giờ Kinh Phụng Vụ hiện nay, có hai chủ đề được đặc biệt khai thác. Trước hết là vinh quang của dân Thiên Chúa vào thời thiên sai. Tiêu biểu cho dân Chúa là thành thánh Giê-ru-sa-lem được giải thoát khỏi tay thù địch, trở nên thủ đô tinh thần của thế giới và nguồn ánh sáng của mọi người. Viễn tượng này không có gì mâu thuẫn với viễn tượng trên đây, vì tuy đã được khởi đầu với công trình nhập thể, mọi sự chỉ hoàn tất khi Chúa Ki-tô trở lại vinh quang.

Và thế là chúng ta được đưa tới chủ đề thứ hai: công việc xét xử vào thời cuối cùng. Sách I-sai-a kết thúc với chủ đề này. Lời cầu nguyện rất đẹp của các chương 63 - 64 làm thành cầu nối giữa hai chủ đề: Tác giả xin Chúa hoàn thành công trình cứu độ bằng cách đích thân đến xoá bỏ các thử thách đau thương dân Người đang gánh chịu.

Vinh quang Chúa chiếu toả trên Giê-ru-sa-lem.

Giê-ru-sa-lem là nơi quy tụ toàn thể các nước. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa lôi kéo các nước vào thành thánh. Đối với Hội Thánh hôm nay, chính khi để cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, Hội Thánh hoàn thành ơn gọi của mình. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh lôi kéo tất cả mọi người để hình thành một dân mới bao gồm những người công chính. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 

 

Vùng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi!

Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.

Vinh quang của Đức Chúa

như bình minh chiếu toả trên ngươi.

Kìa bóng tối bao trùm mặt đất,

và mây mù phủ lấp chư dân;

còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu toả,

vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.

Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,

vua chúa hướng về

ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.

Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem,

tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi:

con trai ngươi từ phương xa tới,

con gái ngươi được ẵm bên hông.

Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,

lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng,

vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả,

của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.

Lạc đà từng đàn che rợp đất,

lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha:

Tất cả những người từ Sơ-va kéo đến,

đều mang theo vàng với trầm hương,

và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa.

Mọi chiên dê của Kê-đa sẽ được tập trung lại nơi ngươi,

cừu tơ của Nơ-va-giốt sẽ được ngươi dùng vào việc tế tự.

Chúng sẽ được dâng tiến trên bàn thờ

để làm của lễ đẹp lòng Ta.

Ta sẽ làm cho nhà vinh hiển của Ta thêm rạng rỡ.

Kìa ai đó, như áng mây trôi, như chim câu về tổ?

Phải, các hải đảo đợi chờ Ta:

Có đoàn tàu Tác-sít dẫn đầu,

chở con cái ngươi từ phương xa tới,

mang theo vàng và bạc,

để tôn vinh danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,

để tôn vinh Đức Thánh của Ít-ra-en,

vì Người đã làm cho ngươi được vinh quang rạng rỡ.

Ngoại kiều sẽ tái thiết thành luỹ của ngươi,

việc tế tự của ngươi, vua chúa của chúng sẽ góp phần.

Phải, trong lúc giận dữ, Ta đã đánh phạt,

nhưng vì ân tình, Ta lại xót thương ngươi.

Các cửa thành ngươi sẽ luôn luôn mở rộng,

ngày đêm không đóng lại bao giờ,

để người ta đem nộp cho ngươi của cải muôn dân,

để vua chúa của chúng đến trình diện.

Vì dân nào nước nào, không thần phục ngươi

sẽ bị tiêu diệt,

các dân ấy sẽ bị huỷ diệt hoàn toàn.

Vẻ huy hoàng của rừng núi Li-băng sẽ đến với ngươi,

cả trắc bá, du thụ, hoàng dương cùng một lúc,

để làm cho thánh điện Ta được vinh hiển,

vì Ta sẽ làm cho nơi Ta đặt chân được vẻ vang.

Con cái những kẻ hà hiếp ngươi phải khòm lưng xuống,

mọi kẻ đã lăng nhục ngươi sẽ phủ phục dưới chân ngươi.

Chúng sẽ gọi ngươi là “Thành Đô của Đức Chúa”,

là “Xi-on của Đức Thánh Ít-ra-en.”

Thay vì ngươi bị bỏ rơi, chê ghét, không bóng người lai vãng,

Ta sẽ làm cho ngươi

thành niềm hãnh diện đến muôn đời,

thành nguồn vui qua muôn thế hệ.

Ngươi sẽ thưởng thức sữa của chư dân,

hưởng dùng sự giàu sang của vua chúa.

Ngươi sẽ biết rằng:

Ta là Đức Chúa, là Đấng cứu độ ngươi,

và Đấng cứu chuộc ngươi

chính là Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.

Thay vì đồng, Ta sẽ đem vàng lại,

thay vì sắt, Ta sẽ đem bạc tới,

thay vì gỗ là đồng, thay vì đá là sắt.

Để giám sát ngươi, Ta sẽ đặt Bình An,

để cai trị ngươi, Ta sẽ đặt Công Chính.

Người ta không còn nghe nói đến bạo lực trong xứ sở,

đến tai ương đổ vỡ trong lãnh thổ ngươi.

Ngươi sẽ gọi thành luỹ ngươi là "Ơn Cứu Độ"

và cửa thành là "Lời Ngợi Khen".

Ban ngày ngươi chẳng cần mặt trời chiếu sáng,

ban đêm cũng chẳng cần đến ánh trăng soi:

chính Đức Chúa sẽ là ánh sáng cho ngươi muôn đời,

và Thiên Chúa của ngươi sẽ là vinh hiển của ngươi.

Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn,

mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn,

vì Đức Chúa sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi

và những ngày tang tóc của ngươi sẽ mãn.

Dân của ngươi gồm toàn những người công chính,

chúng sẽ được đất nước làm sở hữu đến muôn đời.

Chúng sẽ là mầm non trong vườn cây của Ta,

là công trình do tay Ta thực hiện

để làm cho Ta được hiển vinh.

Người nhỏ nhất sẽ có ngàn con cháu,

kẻ hèn nhất thành một dân hùng cường.

Ta, Đức Chúa, khi đến thời,

Ta sẽ mau thực hiện điều đó.

 

Xướng đáp Is 60,1.3
Bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đã đến rồi.
* Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi.
Đ Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh sáng bình minh của ngươi mà tiến bước. *

Bài đọc 2 

Chúa làm cho khắp hoàn cầu nhận biết ơn cứu độ của Người 

Trích bài giảng của thánh Lê-ô Cả, giáo hoàng.

 

Thiên Chúa quan phòng đầy nhân hậu, vào thời cuối cùng, đã muốn đến cứu thế gian đang hư mất. Người quyết định thực hiện ơn cứu độ cho muôn dân trong Đức Ki-tô. 

Chính vì muôn dân mà thánh tổ phụ Áp-ra-ham xưa kia đã nhận được lời hứa: ông sẽ là tổ phụ một dòng dõi đông vô số được sinh ra không phải do xác thịt, mà do đức tin. Dòng dõi đông đảo ấy cũng được sánh với sao trên trời, vì người ta trông đợi từ người cha muôn dân phát sinh không phải một miêu duệ trần gian, nhưng một miêu duệ thiên quốc. 

Toàn thể các dân tộc hãy tiến vào, hãy gia nhập gia đình các tổ phụ; các con cháu sinh ra do lời hứa, hãy đón nhận phúc lành dành cho dòng dõi Áp-ra-ham, phúc lành mà con cháu theo huyết tộc đã từ chối. Qua ba nhà chiêm tinh, tất cả các dân tộc hãy thờ lạy Đấng tạo thành vũ trụ. Ước mong Thiên Chúa được mọi người nhận biết không phải chỉ ở xứ Giu-đê, mà còn ở khắp cõi địa cầu, để ở khắp nơi cũng như ở Ít-ra-en, danh Người được tôn vinh. 

Anh em thân mến, được biết các mầu nhiệm ân sủng này của Thiên Chúa, chúng ta hãy hân hoan mừng ngày khởi đầu của chúng ta, ngày Chúa bắt đầu kêu gọi các dân tộc. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa nhân hậu, vì theo lời thánh Phao-lô Tông Đô, Người đã làm cho chúng ta xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của các thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Con yêu quý của Người. Và như ngôn sứ I-sai-a tuyên sấm, dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng, đám người sống trong vùng bóng tối, nay được một ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Cũng chính ngôn sứ nói thêm cùng Chúa về họ: Các dân tộc trước kia chưa nhận biết Chúa, nay kêu cầu Người; các nước xưa kia không biết Chúa, nay chạy đến với Ngài. 

Ngày đó ông Áp-ra-ham đã thấy và đã vui mừng, vì ông biết rằng con cái sinh ra bởi đức tin sẽ nhận được phúc lành nơi dòng dõi của ông, tức là nơi Đức Ki-tô. Đồng thời, vì ông hiểu ra rằng theo đức tin ông sẽ là cha mọi dân nước. Ông dâng lời chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa vì biết rất rõ Thiên Chúa có thể thực hiện điều Người đã hứa. 

Cũng ngày đó đã được vua Đa-vít ca ngợi trong thánh vịnh rằng: Lạy Chúa, muôn dân chính tay Người tạo dựng sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan và tôn vinh danh Ngài, và: Chúa đã biểu dương ơn cứu độ, mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân. 

Chúng ta biết rõ rằng những điều nói trên đã được thực hiện khi một ngôi sao dẫn đường cho ba nhà chiêm tinh. Từ nơi xa xôi, các ngài đã được gọi đến nhận biết và thờ lạy Đức Vua cai trị trời đất. Ngôi sao này khích lệ chúng ta noi theo gương vâng phục: tức là nỗ lực sống theo ơn thánh, ơn mời gọi mọi người đến với Đức Ki-tô. 

Anh em thân mến, trong cuộc tìm kiếm này, tất cả anh em phải giúp đỡ lẫn nhau để nhờ đức tin chân chính và các việc lành phúc đức mà đạt tới Nước Thiên Chúa, trong đó anh em sẽ rạng rỡ như con cái ánh sáng. Nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Người hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A-men. 

 

Xướng đáp 
Hôm nay quả là ngày tươi sáng, ngày xuất hiện Đấng cứu độ trần gian, Đấng Cứu Độ các ngôn sứ thuở xưa báo trước, và các thiên sứ thờ lạy Đấng Cứu Độ.
* Thấy ngôi sao của Người xuất hiện, các hiền sĩ rất đỗi mừng vui, và đem lễ phẩm đến triều bái.
Đ Ngày được Thiên Chúa thánh hiến đã chiếu toả trên chúng ta, muôn dân hỡi, mau đến thờ lạy Chúa. *

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)

 

Lạy Thiên Chúa,

Chúng con xin ca ngợi hát mừng,

Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.

 

Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

 

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *

Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

 

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

 

Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

 

Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

 

Và trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

 

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,

Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,

Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.

 

Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,

Ngài là Chúa hiển vinh

 

Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm

Nơi cung lòng Trinh Nữ

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

 

Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

 

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,

Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

 

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi

Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

 

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,

Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Sáng

 

Tv 94

 

ÐC: Ðức Ki-tô xuất hiện cho ta thấy,

nào ta hãy đến bái thờ Người.

 

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ trì ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

còn ta là dân Người lãnh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng

như tại Mê-ri-ba,

như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đã thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

dòng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đã nói:

Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

 

ÐC: Ðức Ki-tô xuất hiện cho ta thấy,

nào ta hãy đến bái thờ Người.

 

Thánh thi

 

Hỡi các bạn, người đi tìm Chúa,

Ngước mắt lên thẳng ngó trời cao,

Kìa xem điềm lạ ánh sao,

Hào quang rộng tỏa khắp bầu không trung.

 

Ngôi sao ấy ngời trong vẻ đẹp,

Ánh trời hồng nối kết trăng thanh,

Báo tin hội lớn hình thành,

Ki-tô Cứu Chúa mặc thân xác người.

 

Vịnh Ba-tư chân trời ngút mắt,

Bóng tà huy vừa tắt non đoài,

Trán cao biển rộng nhíu mày,

Ba người hiền sĩ tính ngày vua sinh.

 

Vị vua nào quyền linh cao cả,

Khiến bầu trời, run sợ oai nghiêm,

Muôn thiên thể chợt im lìm,

Thinh không ánh sáng dịu mềm nhường tơ?

 

Và điềm lạ chúng ta đương thấy,

Dấu miên trường trải mấy thời gian,

Trước hỗn mang trước vũ hoàn,

Cao siêu vô lượng vượt tầm trí khôn.

 

Ðây Thánh Chúa ngàn muôn dân nước,

Ðấng Ích-diên những ước cùng mong

Như lời Thượng Ðế hứa cùng

Áp-ram với cả giống dòng mai sau.

 

Quỳ dâng Chúa ngàn câu cảm tạ,

Ôi Giê-su, Ngài đã hiển linh,

Thánh Thần, Thánh Phụ uy danh,

Cùng xin chúc tụng hiển vinh muôn đời.

 

Ca vịnh

 

Tv 62 (63) 2-9

Tâm hồn khao khát Chúa

Kẻ từ bỏ những công việc tối tăm mờ ám, ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.

 

ÐC: Các hiền sĩ cùng phô bày bảo vật,

dâng lên Chúa: vàng, mộc dược, nhũ hương.

Ha-lê-lui-a.

 

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,

tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

 

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *

Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

 

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *

Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,

môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

 

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *

Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,

nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

 

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

 

ÐC: Các hiền sĩ cùng phô bày bảo vật,

dâng lên Chúa: vàng, mộc dược, nhũ hương.

Ha-lê-lui-a.

 

Tc Ðn 3,57-88.56

Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi Chúa

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

 

ÐC: Nào chúc tụng Chúa, sông dài biển cả,

chúc tụng Người đi, khe lạch suối nguồn.

Ha-lê-lui-a.

 

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,

chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

 

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,

chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *

Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,

chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,

chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *

chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,

chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,

chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *

Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,

chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

 

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,

chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *

chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,

chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *

chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,

chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

 

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,

chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *

chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,

chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *

chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,

chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,

chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. *

Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,

A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

 

Nào chúc tụng Chúa Cha,

Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *

muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

 

Lạy Chúa,

chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *

muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý: không đọc kinh "Vinh danh" cuối thánh ca này.)

 

ÐC: Nào chúc tụng Chúa, sông dài biển cả,

chúc tụng Người đi, khe lạch suối nguồn.

Ha-lê-lui-a.

 

Tv 149

Các tín hữu khải hoàn vinh hiển

Hỡi con cái của Giáo Hội, tức là những thành phần của dân mới, hãy vui mừng vì được Ðức Ki-tô làm Vua hiển trị (Hê-xi-ki-ô).

 

ÐC: Giê-ru-sa-lem hỡi, ánh sáng ngươi đã tới,

vinh quang Chúa bừng lên rực rỡ chiếu soi ngươi,

muôn dân ngoại nương ánh sáng ngươi mà tiến bước.

Ha-lê-lui-a.

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

 

Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,

vì có Chúa là Ðấng tạo thành ngươi. *

Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,

vì được Chúa làm Vua hiển trị.

 

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,

nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. *

Bởi vì Chúa mến chuộng Dân Người,

ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

 

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,

nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *

miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,

thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

 

Ðể trả thù muôn nước

và trừng trị chư dân,

để xiềng chân vua chúa

và xích cổ vương hầu,

 

để thi hành án phạt

Chúa đã viết từ xưa.

Ðó là niềm vinh dự

cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

 

ÐC: Giê-ru-sa-lem hỡi, ánh sáng ngươi đã tới,

vinh quang Chúa bừng lên rực rỡ chiếu soi ngươi,

muôn dân ngoại nương ánh sáng ngươi mà tiến bước.

Ha-lê-lui-a.

 

Lời Chúa (Is 52,7-10)

Ðẹp đẽ thay bước chân của sứ giả tin mừng, băng qua đồi núi, đến công bố bình an, đem tin hạnh phúc, loan báo ơn cứu độ và nói với Xi-on rằng: "Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị." Kìa nghe chăng những người canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy, họ được tận mắt nhìn thấy Chúa trở về Xi-on đấy! Hỡi những cảnh điêu tàn của Giê-ru-sa-lem đổ nát, bật tiếng reo lên mừng hát đồng thanh, bởi vì Chúa an ủi dân Người và cứu thoát Giê-ru-sa-lem. Chúa thánh thiện đã biểu dương sức mạnh trước mắt chư dân, và công trình cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy.

 

Xướng đáp

Mọi quân vương

* phủ phục trước bệ rồng,

X muôn dân nước thảy đều phụng sự. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Tân Nương là Giáo Hội,

ngày hôm nay được phối hiệp cùng Ðức Ki-tô,

Vị Lang Quân thống trị Nước Trời.

Chính Người đã lấy nước sông Gio-đan,

rửa Giáo Hội sạch muôn vàn tội lỗi.

Các hiền sĩ đem nhiều lễ phẩm

tới tham dự tiệc cưới Ðức Vua.

Nước hóa rượu ngon

làm vui say thực khách. Ha-lê-lui-a.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,

Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

 

ÐC: Tân Nương là Giáo Hội,

ngày hôm nay được phối hiệp cùng Ðức Ki-tô,

Vị Lang Quân thống trị Nước Trời.

Chính Người đã lấy nước sông Gio-đan,

rửa Giáo Hội sạch muôn vàn tội lỗi.

Các hiền sĩ đem nhiều lễ phẩm

tới tham dự tiệc cưới Ðức Vua.

Nước hóa rượu ngon

làm vui say thực khách. Ha-lê-lui-a.

 

Lời cầu

Vị Cứu Tinh của chúng ta hôm nay xuất hiện cho các hiền sĩ đến tôn thờ. Ta hãy đến thờ lạy, và hoan hỷ thưa cùng Người:

Chúa là ánh sáng khởi nguyên từ ánh sáng,

xin soi dẫn cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa xuất hiện như một người phàm, - xin dạy chúng con biết đón nghe lời Chúa và chuyên tâm cầu nguyện để được nên thánh.

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa được Thánh Thần minh chứng, - xin giải thoát chúng con khỏi mọi tư tưởng sai lầm.

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa cho các thiên thần chiêm ngưỡng, - xin cho chúng con, ngay trên cõi đời này, cũng được hưởng niềm vui thiên quốc.

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa được loan truyền giữa muôn dân, - xin dùng sức mạnh của Thánh Thần mà mở rộng tâm hồn người thế.

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa được cả hoàn cầu tin kính, - xin ban cho mọi người tín hữu một niềm tin sống động, chân thành.

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa siêu thăng cõi trời vinh hiển, - xin cho chúng con hằng thiết tha đạt tới quê trời.

Chúa là ánh sáng khởi nguyên từ ánh sáng,

xin soi dẫn cuộc đời chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Trưa

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Ðể chúng con, trong lòng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Ðoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Ðấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Ðấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Ca vịnh

 

Tv 46 (47)

Thiên Chúa là vua khắp hoàn vũ

Ðức Giê-su Ki-tô ngự bên hữu Chúa Cha, triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.

 

Giờ Ba

ÐC: Mầu nhiệm được giấu kín

từ bao đời, qua bao thế hệ

nay được mặc khải cho chúng ta.

Giờ Sáu

ÐC: Ðức Ki-tô đã đến

loan tin mừng hòa bình cho anh em

là những kẻ còn xa lạ với Chúa

hay đã quen thuộc Người.

Giờ Chín

ÐC: Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân

để ngươi mang ơn cứu độ của Ta

đến tận cùng trái đất.

 

Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!

Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo! *

Vì Ðức Chúa là Ðấng Tối Cao, Ðấng khả uý,

là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

 

Chính Người bắt muôn dân muôn nước

phải phục quyền và quỵ luỵ chúng tôi. *

Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp,

cơ nghiệp làm cho kẻ Người thương là Gia-cóp

được nở mặt nở mày.

 

Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,

Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. *

Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,

đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!

 

Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,

hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ. *

Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,

Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

 

Kìa vương hầu các dân tề tựu

cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Áp-ra-ham. *

Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa,

Ðấng siêu việt ngàn trùng.

 

Tv 85 (86),1-10

Người nghèo khó cầu nguyện trong cơn quẫn bách

Chúc tụng Thiên Chúa, Ðấng luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn thử thách (2Cr 1,3.4).

 

Giờ Ba

ÐC: Mầu nhiệm được giấu kín

từ bao đời, qua bao thế hệ

nay được mặc khải cho chúng ta.

Giờ Sáu

ÐC: Ðức Ki-tô đã đến

loan tin mừng hòa bình cho anh em

là những kẻ còn xa lạ với Chúa

hay đã quen thuộc Người.

Giờ Chín

ÐC: Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân

để ngươi mang ơn cứu độ của Ta

đến tận cùng trái đất.

 

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,

vì thân con nghèo hèn túng quẫn.

 

Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con,

bởi vì con trung hiếu. *

Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây,

hằng tin tưởng nơi Ngài.

 

Chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dủ lòng thương con, lạy Chúa: *

con kêu, con gọi Chúa suốt ngày.

 

Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thỏa,

vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

 

Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,

giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin; *

lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,

tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.

 

Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,

vì Chúa vẫn đáp lời. *

Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,

việc Ngài làm, quả thật vô song.

 

Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng

sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan

và tôn vinh danh Ngài.

 

Vì Ngài thật cao cả

và làm nên những việc lạ lùng; *

chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

 

Tv 97 (98)

Chúa toàn thắng khi xét xử

Thánh vịnh này nói về Chúa Ki-tô khi Người đến lần thứ nhất và muôn dân tin vào Người (thánh A-tha-na-xi-ô).

 

Giờ Ba

ÐC: Mầu nhiệm được giấu kín

từ bao đời, qua bao thế hệ

nay được mặc khải cho chúng ta.

Giờ Sáu

ÐC: Ðức Ki-tô đã đến

loan tin mừng hòa bình cho anh em

là những kẻ còn xa lạ với Chúa

hay đã quen thuộc Người.

Giờ Chín

ÐC: Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân

để ngươi mang ơn cứu độ của Ta

đến tận cùng trái đất.

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

vì Người đã thực hiện bao kỳ công. *

Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,

nhờ cánh tay chí thánh của Người.

 

Chúa biểu dương ơn Người cứu độ,

mặc khải đức công chính cuả Người trước mặt chư dân; *

Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa

dành cho nhà Ít-ra-en.

 

Toàn cõi đất này đã xem thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. *

Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,

mừng vui lên, reo hò đàn hát.

 

Ðàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt,

nương khúc hạc cầm reo rắt giọng ca. *

Kèn thổi vang xen tiếng tù và,

tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương!

 

Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật,

địa cầu với toàn thể dân cư! *

Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào,

đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Chúa.

 

Vì Người ngự đến xét xử trần gian, *

Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo lẽ công bình.

 

Giờ Ba

ÐC: Mầu nhiệm được giấu kín

từ bao đời, qua bao thế hệ

nay được mặc khải cho chúng ta.

Giờ Sáu

ÐC: Ðức Ki-tô đã đến

loan tin mừng hòa bình cho anh em

là những kẻ còn xa lạ với Chúa

hay đã quen thuộc Người.

Giờ Chín

ÐC: Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân

để ngươi mang ơn cứu độ của Ta

đến tận cùng trái đất.

 

Giờ Ba Lời Chúa (Kh 15,4)

Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa? Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài? Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn. Người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan.

 

Xướng đáp

X Người đã xuất hiện trên mặt đất

Ð và sống giữa loài người.

 

Giờ Sáu Lời Chúa (Is 49,6)

Chúa phán với Tôi Trung Người rằng: Cắt cử ngươi làm tôi tớ lo việc phục hồi các chi tộc nhà Gia-cóp và đưa những người Ít-ra-en sống sót trở về, Ta thấy còn là quá ít. Vậy Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất.

 

Xướng đáp

X Này muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng

Ðấng Công Chính của ngươi.

Ð Mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn

Ðấng vinh quang hiển hách.

 

Giờ Chín Lời Chúa (Dcr 2,15)

Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Ðức Chúa: Chúng sẽ thành dân thánh của Ta, và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. Bấy giờ các người sẽ nhận biết rằng Ðức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với các người.

 

Xướng đáp

X Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,

Ð trổi vang lên lời tán dương Người.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Chiều

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Hê-rô-đê hỡi, này bạo chúa,

Khi Ðức Ki-tô ngự xuống trần,

Vua Cả màng chi ngôi báu nhỏ

Mà ông hoảng sợ với băn khoăn?

 

Ba nhà hiền sĩ một đêm sương,

Dõi ánh sao tua đã lên đường

Tìm Ðấng tạo thành muôn ánh sáng

Dâng vàng mộc dược với nhũ hương.

 

Ðấng chẳng hề mang tội nơi mình,

Nhưng vì nghĩa nặng với sinh linh

Nay xin thanh tẩy trong dòng nước

Mà rửa hồn ta sạch tội tình.

 

Ai không ngưỡng mộ quyền năng Chúa

Khi thấy từng chum nước đổ đầy

Người biến đổi thành - ôi phép lạ

Rượu ngon thiên hạ uống cho say.

 

Giê-su, lạy Chúa, ngàn vinh phúc,

Xin thượng tiến Ngài, Ðấng hiển linh,

Cùng với Thánh Thần và Thánh Phụ

Muôn thu hiển trị cõi thiên đình.

 

Ca vịnh

 

Tv 109 (110), 1-5.7

Ðức Ki-tô là Vua và Thượng Tế

Ðức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

 

ÐC: Vua hòa bình rất mực cao cả,

hơn mọi hàng vương bá trần gian.

 

Sấm ngôn của Ðức Chúa

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: *

"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù,

Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

 

Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng

quyền vương đế của Ngài: *

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

 

Ðức Chúa phán bảo rằng:

"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

 

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

 

Ðức Chúa đã một lần thề ước,

Người sẽ chẳng rút lời, *

rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

 

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài

sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

 

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

 

ÐC: Vua hòa bình rất mực cao cả,

hơn mọi hàng vương bá trần gian.

 

Tv 111 (112)

Hạnh phúc người công chính

Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật (Ep 5,8-9).

 

ÐC: Chúa nhân từ thương xót lại công minh

đã bừng sáng giữa tối tăm, soi các bậc hiền đức.

 

Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,

những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *

Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,

dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

 

Gia đình họ phú quý giàu sang,

đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *

Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng

chiếu rọi kẻ ngay lành:

đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

 

Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,

biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. *

Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,

thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

 

Họ không lo phải nghe tin dữ,

hằng an tâm và tin cậy Chúa, *

luôn vững lòng không sợ hãi chi

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

 

Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,

đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *

uy thế họ vươn cao rực rỡ.

 

Thấy cảnh này ác nhân tức giận,

nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, *

ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.

 

ÐC: Chúa nhân từ thương xót lại công minh

đã bừng sáng giữa tối tăm, soi các bậc hiền đức.

 

Tc Kh 15,3-4

Những người được Chúa cứu chuộc

đồng thanh ca ngợi và thờ lạy Chúa

 

ÐC: Lạy Chúa, muôn dân Chúa tác thành

sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,

sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! *

Lạy Ðức Vua trị vì muôn nước,

đường lối Ngài quả chân thật công minh!

 

Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa,

ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, *

vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn!

 

Người muôn nước sẽ về

phủ phục trước Tôn Nhan, *

vì ai ai cũng đều thấy rõ

những phán quyết công minh của Ngài.

 

ÐC: Lạy Chúa, muôn dân Chúa tác thành

sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan.

 

Lời Chúa (Tt 3,4-5)

Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới.

 

Xướng đáp

Ước gì mọi sắc tộc trần gian

* nhờ Người được chúc lành.

X Và muôn dân thiên hạ

ngợi khen Người có phúc. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Ba phép lạ điểm tô một ngày thánh,

cả cộng đoàn được hân hạnh mừng chung:

Ngày hôm nay, ngôi sao lạ dẫn đường

các hiền sĩ tới tận nơi máng cỏ.

Ngày hôm nay, cả sáu chum nước lã

đã biến thành rượu quý tiệc tân hôn.

Ngày hôm nay, trong dòng nước Gio-đan,

Ðức Ki-tô để Gio-an làm phép rửa

hầu đổ xuống trên ta nguồn cứu độ. Ha-lê-lui-a.

 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

 

Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

Và cho con cháu đến muôn đời.

 

ÐC: Ba phép lạ điểm tô một ngày thánh,

cả cộng đoàn được hân hạnh mừng chung:

Ngày hôm nay, ngôi sao lạ dẫn đường

các hiền sĩ tới tận nơi máng cỏ.

Ngày hôm nay, cả sáu chum nước lã

đã biến thành rượu quý tiệc tân hôn.

Ngày hôm nay, trong dòng nước Gio-đan,

Ðức Ki-tô để Gio-an làm phép rửa

hầu đổ xuống trên ta nguồn cứu độ. Ha-lê-lui-a.

 

Lời cầu

Hôm nay các bậc hiền sĩ đến tôn thờ Ðấng cứu chuộc ta. Lòng hân hoan mừng rỡ, ta cùng nhau kính lạy và tha thiết nguyện xin:

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

Lạy Chúa là Vua lãnh đạo muôn dân, Chúa đã mời gọi các hiền sĩ là những người ngoại giáo đầu tiên đến thờ lạy Chúa, - xin cho chúng con biết tôn thờ và phụng sự Chúa hết lòng.

Chúa là Vua vinh hiển, Chúa cứ lẽ công mà xét xử dân Chúa, - xin cho nhân loại được an hưởng thái bình dài lâu.

Chúa là Vua muôn thuở muôn đời, Ðấng trường tồn qua các thế hệ đổi thay, - xin cho lời Chúa thấm vào lòng chúng con như sương sa nội cỏ.

Chúa là Vua công bình, Chúa đến giải thoát người nghèo cô thân cô thế, - xin thương xót những người cùng khổ sầu đau.

Lạy Chúa, danh Chúa đáng chúc tụng muôn đời, - xin cho anh chị em chúng con đã lìa thế được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Tối

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

A-men. Ha-lê-lui-a.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).

 

Thánh Thi

 

Ðêm tối xuống dần trên cõi thế,

Ðoàn con chạy đến Chúa càn khôn,

Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống

Giữ gìn chúng con cả xác hồn.

 

Mơ thấy Chúa Trời: lòng nguyện ước

Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,

Vầng Ðông lấp ló chân trời thẳm

Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

 

Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống

Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,

Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,

Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.

 

Ðồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,

Và Thánh Tử Ngài, Ðấng Phục Sinh,

Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,

Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

 

Thánh vịnh

 

Tv 90 (91)

Nương bóng Chúa toàn năng

Thầy đã ban cho anh em quyền năng để chà đạp rắn rết, bọ cạp (Lc 10,19).

 

ÐC: Nương cánh Chúa,

bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng.

 

Hỡi ai nương tựa Ðấng Tối Cao,

và núp bóng Ðấng quyền năng tuyệt đối,

hãy thưa với Chúa rằng: *

"Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,

là đồn lũy chở che,

con tin tưởng vào Ngài."

 

Chính Chúa gìn giữ bạn

khỏi lưới kẻ thù giăng,

khỏi tai ương tàn khốc.

 

Chúa phù trì che chở,

dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân: *

lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.

 

Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng

hay mũi tên bay giữa ban ngày, *

cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,

cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.

 

Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã,

dù hai bên có chết cả vạn người, *

riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn.

 

Mở mắt coi, bạn liền thấy rõ

thế nào là số phận bọn ác nhân. *

Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn,

có Ðấng Tối Cao làm chỗ nương thân.

 

Bạn sẽ không gặp điều ác hại,

và tai ương không bén mảng tới nhà, *

bởi chưng Người truyền cho thiên sứ

giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

 

Và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng

cho bạn khỏi vấp chân vào đá. *

Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc,

đạp nát đầu sư tử khủng long.

 

Chúa phán:

"Kẻ gắn bó cùng Ta

sẽ được ơn giải thoát,

người nhận biết danh Ta

sẽ được sức phù trì;

 

"khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại,

lúc ngặt nghèo, có Ta ở kề bên.

 

"Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,

cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy

và hưởng ơn cứu độ Ta ban."

 

ÐC: Nương cánh Chúa,

bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng.

 

Lời Chúa (Kh 22,4-5)

Các tôi tớ Thiên Chúa sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời.

(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).

 

Xướng đáp

XÐ: Trong tay Ngài, lạy Chúa,

* con xin phó thác hồn con.

X: Ngài đã cứu chuộc chúng con,

lạy Chúa Trời thành tín. *

 

Tc Tin Mừng "Muôn lạy Chúa" (Nunc dimittis)

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này

được an bình ra đi.

 

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: *

đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

 

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Lời nguyện

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn dâng lời khẩn nguyện: hôm nay chúng con đã mừng mầu nhiệm Ðức Ki-tô phục sinh, xin cho chúng con thoát mọi điều tai ác, được Chúa cho nghỉ ngơi bình an, và thức dậy hân hoan ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Kết thúc

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng,

cho ta qua một đêm yên ổn

và giờ sau hết được chết lành.

Cộng đoàn: Amen.

 

Ca vãn kính Ðức Mẹ

Lạy Mẫu Nghi cao cả (Alma Redemptoris)

 

Lạy Mẫu Nghi cao cả,

Sinh dưỡng Chúa cứu đời

Là Cửa Trời rộng mở

Ngôi Sao Biển rạng ngời.

 

Xin Mẹ thương cứu trợ

Kẻ lỡ bước sa chân

Ðang tìm tay nâng đỡ

Mà cải quá tự tân.

 

Mẹ sinh Chúa Thiên Ðình,

Ðấng tạo thành nên Mẹ,

Trước sau vẫn khiết trinh,

Ôi lạ lùng khôn ví!

 

Gáp-ri-en mừng hát,

xin Mẹ nhận lời chào,

Và dủ tình thương xót

Ðoàn tội lỗi quỳ tâu.

đầu trang