Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh


trang chủ

Kinh Sách

Kinh Sáng

Kinh Trưa

Kinh Chiều

Kinh Tối

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Ba hiền sĩ thoạt nhìn Con Trẻ,

Vội cúi mình thi lễ tiến dâng:

Này đây phẩm vật đông phương,

Vàng ròng mộc dược nhũ hương kính chầu.

 

Như biểu tượng Vua cao Chúa cả,

Nắm uy quyền nhiệm lạ vô song,

Chúa Cha tiền định cho Con

Thể theo tiến vật mà tuân ý trời.

 

Vàng rực rỡ soi ngời ngôi vị,

Ngát hương trầm nhủ ý Thiên Vương,

Ra đời gieo vãi tình thương

Liệm thân mộc dược dọn đường mai sau.

 

Bê-lem hỡi, ta nào ngờ tới,

Ngươi trở nên vĩ đại đâu bằng!

Nơi Ngôi Thiên Tử cao sang,

Giáng trần cứu thế ngang hàng lê dân.

 

Ðoàn ngôn sứ bao lần tường thuật

Nhiều cớ bằng sự thật hiển nhiên,

Vua Trời kêu gọi chăm chuyên,

Ngõ hầu đạt tới cơ duyên Nước Người.

 

Nước Trời ấy trải dài muôn vật,

Phủ trăng sao biển đất thinh không,

Cả bình minh lẫn hoàng hôn,

Thiên nhai vời vợi âm cung mịt mù.

 

Muôn lạy Ðức Giê-su trìu mến,

Ðã dủ thương tỏ hiện rỡ ràng,

Dâng Ngài hai chữ vinh quang,

Muôn đời hiển trị thiên đàng uy linh.

 

Ca Vịnh

 

Tv 105 (106)

Chúa nhân từ, dân Người bất chính

Những sự việc này được chép lại để răn dạy chúng ta là những người đang sống trong thời gian sau hết này (1Cr 10,11).

 

I.

ÐC: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,

xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ.

 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Ai sẽ tường thuật những chiến công của Chúa,

sẽ công bố mọi câu tán tụng Người? *

Hạnh phúc thay người giữ đức công minh

và hằng thực thi điều chính trực!

 

Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con

bởi lòng thương dân Ngài, *

xin ngự đến viếng thăm

mà ban ơn cứu độ.

 

Xin cho con được thấy tỏ tường,

phần phúc lộc dành cho những người được Chúa chọn, *

để chúng con được vui niềm vui dân Chúa

và cùng hiên ngang với gia nghiệp của Ngài.

 

Cùng các bậc tổ tiên, chúng con đã phạm tội,

đã ở bất công, làm điều gian ác.

 

Xưa bên Ai-cập, tổ tiên chúng con

đã không hiểu những kỳ công của Chúa, *

đã chẳng nhớ ân huệ vô vàn,

và phản loạn ở nơi Biển Ðỏ.

 

Nhưng vì Thánh Danh, Người thương cứu họ,

để biểu dương uy vũ của Người.

 

Người ngăm đe Biển Ðỏ, Biển liền cạn khô; *

đưa họ đi qua lòng vực thẳm,

khác nào đi giữa chốn hoang vu.

 

Chúa cứu họ khỏi tay người ghen ghét,

giải thoát họ khỏi tay địch thù:

 

Nước dìm quân đối nghịch,

không một kẻ thoát thân. *

Bấy giờ họ mới tin lời Người phán,

và hát lên bài tán tụng Người.

 

Nhưng rồi họ chóng quên công việc của Chúa,

chẳng đợi lệnh Người ban. *

Trong sa mạc, lòng buông theo dục vọng,

chốn hoang vu, họ thách thức Chúa Trời.

 

Chúa liền ban điều họ đã xin,

cho dư đầy đến độ chán ngấy.

 

Trong doanh trại, họ ganh với Mô-sê

và A-ha-ron, người được Chúa thánh hiến. *

Ðất bỗng rẽ ra nuốt sống Ða-than,

chôn vùi bọn A-vi-ram cả lũ.

 

Lửa hồng bừng lên đốt cháy trọn bầy,

ngọn hoả hào thiêu rụi phường gian ác.

 

ÐC: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,

xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ.

 

II.

ÐC: Hãy coi chừng

kẻo ngươi quên lãng giao ước Chúa

là Thượng Ðế ngươi thờ.

 

Tại Khô-rép, họ đúc một con bê,

rồi phủ phục tôn thờ tượng đó. *

Họ đổi Chúa vinh quang

lấy hình bò ăn cỏ.

 

Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh

từng làm việc lớn lao bên miền Ai-cập, *

việc diệu kỳ trong cõi đất Kham,

việc khiếp kinh giữa lòng Biển Ðỏ.

 

Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ,

nếu người Chúa chọn là Mô-sê

chẳng đem thân cản lối

ở ngay trước mặt Người, *

hầu ngăn cơn thịnh nộ

kẻo Chúa diệt trừ dân.

 

Họ khinh thường miền đất xanh tươi mầu mỡ,

chẳng tin tưởng chi vào lời Chúa phán, *

trong lều trại, lẩm bẩm kêu ca,

chẳng thèm nghe tiếng Chúa.

 

Người giơ tay trên họ mà thề

sẽ làm họ gục ngã trong miền sa mạc, *

bắt giống nòi tản mác giữa chư dân,

phân tán họ đi nhiều miền khác.

 

Họ suy phục thần Ba-an Phê-o,

và ăn của lễ cúng dâng người chết, *

trêu giận Chúa bằng hành vi ngỗ nghịch,

khiến tai ương ập xuống trên đầu.

 

Pin-khát liền đứng ra phân xử,

tai họa bỗng dứt ngay. *

Thế nên từ đời nọ đến đời kia,

đến thiên thu vạn đại,

việc ông làm được coi là công chính.

 

Bên dòng nước Mê-ri-ba, họ trêu giận Người,

khiến Mô-sê vì họ mà chuốc hoạ vào thân, *

bởi họ làm ông trí lòng bực bội,

mở miệng ra ông đã lỡ lời.

 

ÐC: Hãy coi chừng

kẻo ngươi quên lãng giao ước Chúa

là Thượng Ðế ngươi thờ.

 

III.

ÐC: Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ

quy tụ chúng con về

từ giữa muôn dân nước.

 

Họ đã không diệt trừ những dân

mà Chúa đã chỉ định, *

họ sống chung lộn giữa chư dân,

học đòi những hành vi của chúng.

 

Họ lấy tượng thần chúng mà thờ:

đó chính là cạm bẫy họ sa chân. *

Họ giết con mình cả trai lẫn gái

mà hiến quỷ tế thần.

 

Họ đổ máu vô tội,

máu con trai con gái của mình,

dâng tiến thần Ca-na-an làm tế phẩm, *

và vì máu này, đất đã ra ô uế.

 

Họ đã thành dơ bẩn vì những hành vi đó,

phản bội tình yêu Chúa bằng những việc họ làm.

 

Trên dân riêng, Chúa đổ cơn thịnh nộ, *

Người tởm kinh gia nghiệp của mình,

phó mặc họ vào tay đám chư dân.

 

Kẻ thù thống trị họ,

và địch quân áp bức, *

dưới bàn tay chúng, họ khom lưng cúi đầu.

 

Ðã bao lần Chúa thương giải cứu,

nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch,

đắm chìm trong tội ác của mình. *

Chúa thấy họ truân chuyên ngàn nỗi,

nghe thấy lời cầu cứu van xin.

 

Chúa nhớ lại giao ước của Người mà giúp họ,

mở lượng hải hà, Người chạnh lòng thương, *

và khiến những ai bắt họ đi đày

cũng động lòng trắc ẩn.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

xin Ngài thương cứu độ,

quy tụ chúng con về

từ giữa muôn dân nước, *

để chúng con cảm tạ Thánh Danh

và được hiên ngang tán dương Ngài.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en

từ muôn thuở cho đến muôn đời. *

Toàn dân hãy hô lớn:

A-men! A-men!

 

ÐC: Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ

quy tụ chúng con về

từ giữa muôn dân nước.

 

Xướng đáp

 

X Ngôi Lời mới là ánh sáng thật

Ð chiếu soi hết mọi người.

 

Bài đọc 1: Is 66,10-14.18-23

Chúa ban ơn cứu độ cho mọi người 

Chỉ sau khi Chúa xét xử thế gian, chấm dứt thế giới cũ, bấy giờ Hội Thánh mới đạt tới tầm vóc viên mãn như Đức Ki-tô muốn, mới thành một cộng đồng dân tộc vượt ra ngoài mọi ranh giới; trong cộng đồng đó, mọi người đều có chỗ đứng của mình, tuy nhiên, Hội Thánh cũng là dân riêng được chọn lựa, được vị Thủ Lãnh của mình cứu độ, sẽ chứng kiến sự thất bại chua cay của những kẻ thù ghét mình. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.

 

Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem, hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô! Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô, để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.

Vì Đức Chúa phán như sau: Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.

Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy; tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.

Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết, và nổi cơn thịnh nộ với các kẻ thù.

Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc: Tác-sít, Pút, Lút, là những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tu-van, Gia-van, đến những hải đảo xa xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta giữa các dân tộc. Chúng sẽ đưa tất cả anh em các ngươi từ các dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Đức Chúa – chở bằng ngựa, xe, võng, cáng, lừa và lạc đà. Chúng sẽ đưa họ đến tận núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem - Đức Chúa phán, giống như con cái Ít-ra-en mang lễ phẩm trên chén dĩa thanh sạch đến Nhà Đức Chúa, và cả trong bọn chúng, Ta sẽ chọn lấy một số làm tư tế, làm thầy Lê-vi, Đức Chúa phán như vậy.

Vì trời mới đất mới do chính Ta làm ra tồn tại trước mặt Ta thế nào - sấm ngôn của Đức Chúa-, thì dòng dõi và tên tuổi các ngươi cũng sẽ tồn tại như vậy.

Và từ đầu tháng nọ đến đầu tháng kia, từ ngày sa-bát này đến ngày sa-bát khác, mọi người phàm sẽ đến phủ phục trước nhan Ta, Đức Chúa phán.

 

Xướng đáp Is 66,18.19; Ga 17,6.18
Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ.
* Chúng sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta, rồi đi loan báo giữa các dân tộc.
Đ Lạy Cha, những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gan mà ban cho Con, Con đã cho họ biết danh Cha. Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian. *

Bài đọc 2 

Mầu nhiệm hôn nhân giữa Đức Ki-tô và Hội Thánh 

Trích bài giảng của Đức Cha Phau-tô, giám mục Ri-e.

 

Sách Tin Mừng thuật lại: Ngày thứ ba, có đám cưới. Nhưng đám cưới này là gì, nếu không phải là lời cầu chúc và niềm vui cho nhân loại được cứu độ mừng vào ngày thứ ba, bởi vì con số mầu nhiệm ấy hoặc nói lên tín điều Một Thiên Chúa Ba Ngôi, hoặc nhắc đến niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh vào ngày thứ ba. 

Trong một đoạn Tin Mừng khác, để đón tiếp người con thứ trở về, người ta tổ chức ca hát, múa nhảy và mặc áo đẹp dành cho ngày cưới. Điều này tượng trưng việc lương dân trở lại. 

Cũng thế, như tân lang rời khỏi loan phòng, Ngôi Lời xuống trần gian đến cùng Hội Thánh được quy tụ từ muôn dân. Khi nhập thể, Người kết hợp với Hội Thánh, sau khi đã ký kết hôn ước và ban của hồi môn. Ký hôn ước khi Đức Ki-tô là Thiên Chúa kết hợp với loài người, còn ban của hồi môn khi Người chịu hiến tế để cứu độ nhân loại. Hôn ước chúng tôi hiểu là ơn cứu chuộc hiện nay, còn của hồi môn là sự sống muôn đời. Đối với ai chứng kiến, đó là phép lạ, còn đối với ai hiểu biết, đó là mầu nhiệm. Quả thật nếu nhìn kỹ, thì chúng ta cũng thấy sự tương đồng giữa một bên là nước, một bên là phép rửa và ơn tái sinh. Khi một sự vật biến đổi từ bên trong thành một sự vật khác, khi một tạo vật thấp hèn biến đổi thành một loại cao quý hơn nhờ một sự thay đổi vô hình, thì việc tái sinh nhiệm mầu được thực hiện. Nước đã thay đổi trong phút chốc, sau này sẽ biến đổi con người. 

Tại Ga-li-lê, nhờ Đức Ki-tô ra tay mà có rượu, nghĩa là Lề Luật rút lui, ân sủng thay thế; hình bóng bị đẩy xa, chân lý thành hiện thực; thực tại phàm trần được thay thế bằng thực tại linh thiêng; Cựu Ước nhường chỗ cho Tân Ước, như lời thánh Tông Đồ: cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Như nước trong chum không mất đi, nhưng đổi thành chất khác; cũng vậy, Lề Luật không mất đi, nhưng được kiện toàn, nhờ có Đức Ki-tô đến. 

Rượu vừa hết thì có rượu khác, rượu Cựu Ước tốt, nhưng rượu Tân Ước còn tốt hơn. Cựu Ước người Do Thái giữ, nay chỉ còn mớ chữ thôi, còn Tân Ước liên hệ đến chúng ta, thì đem lại hương vị của sự sống, khi ban cho chúng ta ân sủng. 

Rượu tốt, tức là huấn lệnh tốt của lề luật dạy rằng: hãy yêu bạn, ghét thù. Nhưng rượu tốt và mạnh hơn là rượu của Tin Mừng: Còn Thầy, Thầy bảo anh em: phải yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em.

 

Xướng đáp x. Tb 13,11.13-14; Lc 13,29
Thành của Thiên Chúa hỡi, ánh sáng rạng ngời của ngươi sẽ chiếu soi khắp mười phương đất; từ viễn xứ, người trăm họ kéo đến với ngươi. Và dân cư tận chân trời góc biển sẽ tới hát mừng danh thánh Chúa.
* Ai nấy sẽ bưng theo lễ vật dâng tiến Vua Trời,
Đ Thiên hạ sẽ từ đông, tây, nam, bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. *
 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một giáng trần để biến đổi chúng con thành thọ tạo mới. Xin cho chúng con được dồi dào ân sủng hầu nên giống Chúa Giê-su là Ðấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thần tính của Chúa trong chính bản thân Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Sáng

 

Tv 99

 

ÐC: Ðức Ki-tô xuất hiện cho ta thấy,

nào ta hãy đến bái thờ Người.

 

Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

 

Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Ðế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi vì Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

 

ÐC: Ðức Ki-tô xuất hiện cho ta thấy,

nào ta hãy đến bái thờ Người.

 

Thánh thi

 

Hỡi các bạn, người đi tìm Chúa,

Ngước mắt lên thẳng ngó trời cao,

Kìa xem điềm lạ ánh sao,

Hào quang rộng tỏa khắp bầu không trung.

 

Ngôi sao ấy ngời trong vẻ đẹp,

Ánh trời hồng nối kết trăng thanh,

Báo tin hội lớn hình thành,

Ki-tô Cứu Chúa mặc thân xác người.

 

Vịnh Ba-tư chân trời ngút mắt,

Bóng tà huy vừa tắt non đoài,

Trán cao biển rộng nhíu mày,

Ba người hiền sĩ tính ngày vua sinh.

 

Vị vua nào quyền linh cao cả,

Khiến bầu trời, run sợ oai nghiêm,

Muôn thiên thể chợt im lìm,

Thinh không ánh sáng dịu mềm nhường tơ?

 

Và điềm lạ chúng ta đương thấy,

Dấu miên trường trải mấy thời gian,

Trước hỗn mang trước vũ hoàn,

Cao siêu vô lượng vượt tầm trí khôn.

 

Ðây Thánh Chúa ngàn muôn dân nước,

Ðấng Ích-diên những ước cùng mong

Như lời Thượng Ðế hứa cùng

Áp-ram với cả giống dòng mai sau.

 

Quỳ dâng Chúa ngàn câu cảm tạ,

Ôi Giê-su, Ngài đã hiển linh,

Thánh Thần, Thánh Phụ uy danh,

Cùng xin chúc tụng hiển vinh muôn đời.

 

Ca vịnh

 

Tv 91 (92)

Ca tụng Chúa Hoá Công

Ca tụng những công việc Con Một Chúa đã thực hiện (thánh A-tha-na-xi-ô).

 

ÐC: Lạy Chúa, từ buổi sớm,

chúng con tuyên xưng Ngài nhân hậu,

suốt canh khuya, truyền giảng Chúa tín thành.

 

Thú vị thay, được tạ ơn Chúa,

được mừng hát danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao,

 

được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,

và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya, *

hòa điệu sắt cầm gieo trầm bổng,

nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà!

 

Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,

thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên: *

Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,

tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay!

 

Người khờ dại nào đâu có biết,

kẻ ngu si chẳng hiểu điều này. *

Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,

phường gian ác có đua nở khoe tươi,

cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.

 

Còn Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời. *

Kìa những kẻ thù Ngài, lạy Chúa,

kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong,

bọn gian ác đều rã tan hết thảy.

 

Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện,

tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng,

thân con, Ngài xức dầu thơm mát. *

Mắt con nghênh những kẻ địch thù,

tai nghe biết lũ hại con mạt vận.

 

Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,

lớn mạnh như hương bá Li-băng, *

được trồng nơi nhà Chúa,

mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;

 

già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,

tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, *

để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng,

là núi đá cho tôi ẩn náu,

nơi Người chẳng có chút bất công.

 

ÐC: Lạy Chúa, từ buổi sớm,

chúng con tuyên xưng Ngài nhân hậu,

suốt canh khuya, truyền giảng Chúa tín thành.

 

Tc Ðnl 32, 1-12

Những ân huệ Chúa ban cho dân Người

Biết bao lần Ta đã muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh (Mt 23,37).

 

ÐC: Các bạn hãy tung hô:

Chúa ta thờ cao cả lắm thay!

 

Trời hãy lắng tai này tôi sắp kể,

đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi.

 

Giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót,

lời tôi dạy bảo tựa sương móc nhỏ sa, *

khác nào mưa rơi trên nội cỏ,

giống như nước đổ xuống đồng xanh.

 

Này tôi xưng tụng danh thánh Chúa,

trời đất hãy suy tôn Thiên Chúa ta thờ!

 

Người là núi đá: sự nghiệp Người hoàn hảo,

vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay. *

Chúa tín thành không mảy may gian dối,

Người quả là chính trực công minh.

 

Những đứa con mà Chúa đã sinh ra không tỳ ố

lại lỗi đạo với Người, *

ôi nòi giống lưu manh tà vạy!

 

Hỡi dân tộc ngu si khờ dại,

ngươi đáp đền ơn Chúa vậy sao? *

Há chính Người chẳng phải Cha ngươi,

Ðấng dựng nên ngươi, Ðấng tạo thành củng cố?

 

Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ,

và ngắm xem từng thế hệ qua rồi. *

Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy,

thỉnh bậc lão thành, họ sẽ nói cho nghe.

 

Khi Ðấng Tối Cao định phần riêng cho muôn nước,

và khiến loài người khắp ngả chia tay, *

thì Người vạch biên cương cho từng dân tộc

theo số các thần minh.

 

Nhưng sở hữu của Chúa, chính là dân Chúa,

nhà Gia-cóp là sản nghiệp của Người.

 

Gặp thấy nó giữa miền hoang địa,

giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng, *

Chúa ấp ủ, Chúa lo dưỡng dục,

luôn gìn giữ, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa.

 

Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh,

giục bầy con bay nhảy,

xòe cánh ra đỡ lấy,

rồi cõng con trên mình.

 

Duy một mình Ðức Chúa lãnh đạo dân,

chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa.

 

ÐC: Các bạn hãy tung hô:

Chúa ta thờ cao cả lắm thay!

 

Tv 8

Oai phong Thiên Chúa và phẩm giá con người

Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Ðức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh (Ep 1,22).

 

ÐC: Lạy Chúa,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

Uy phong Người vượt quá trời cao. *

Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ

cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,

khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

 

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

muôn trăng sao Chúa đã an bài, *

thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,

phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?

 

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, *

cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,

đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

 

Nào chiên bò đủ loại,

nào thú vật ngoài đồng,

nào chim trời cá biển,

mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

 

Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

ÐC: Lạy Chúa,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

Lời Chúa (Kn 7,26-27)

Ðức Khôn Ngoan là phản ánh của Quang Minh vĩnh cửu, là tấm gương trong chiếu lại uy linh Thiên Chúa, là hình bóng của Thiên Chúa thiện hảo. Ðức Khôn Ngoan đơn thuần, mà làm nên vạn sự; tự mình tuy bất biến, nhưng đổi mới muôn loài. Ðời nọ tới đời kia, đức Khôn Ngoan thâm nhập những linh hồn thánh thiện, khiến họ trở thành bạn hữu Thiên Chúa, và thành bậc ngôn sứ.

 

Xướng đáp

Mọi quân vương

* phủ phục trước bệ rồng,

X muôn dân nước thảy đều phụng sự. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Dấu lạ đầu tiên này,

Chúa Giê-su đã làm tại Ca-na, miền Ga-li-lê,

để thiên hạ thấy vinh quang Người.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,

Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

 

ÐC: Dấu lạ đầu tiên này,

Chúa Giê-su đã làm tại Ca-na, miền Ga-li-lê,

để thiên hạ thấy vinh quang Người.

 

Lời cầu

Ðức Ki-tô là hình ảnh Chúa Cha. Ta hãy tôn vinh và tin tưởng kêu xin rằng:

Lạy Con Thiên Chúa hằng sống,

xin nghe lời chúng con cầu nguyện.

Chúa là Con Thiên Chúa, đã tỏ cho chúng con thấy lòng Chúa Cha hằng thương mến chúng con tận tình, - xin cho chúng con lấy tình bác ái mà đối xử với nhau, để nhờ đó, mọi người biết Chúa Cha vẫn một lòng thương mến họ.

Chúa đã cho chúng con biết Chúa là nguồn sự sống, - xin cho chúng con được dồi dào sức sống Chúa ban.

Xin cho chúng con chấp nhận mọi gian nan thử thách trong cuộc đời, mà thông phần vào mầu nhiệm thập giá, - để sức sống của Chúa tỏ hiện trong con người chúng con.

Xin soi trí mở lòng chúng con, - để ngày càng thông hiểu đường lối rạng ngời của Chúa.

Lạy Con Thiên Chúa hằng sống,

xin nghe lời chúng con cầu nguyện.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một giáng trần để biến đổi chúng con thành thọ tạo mới. Xin cho chúng con được dồi dào ân sủng hầu nên giống Chúa Giê-su là Ðấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thần tính của Chúa trong chính bản thân Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Trưa

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Ðể chúng con, trong lòng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Ðoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Ðấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Ðấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Ca vịnh

 

Tv 118 (119), 81-88

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

XI.

Giờ Ba

ÐC: Mầu nhiệm được giấu kín

từ bao đời, qua bao thế hệ

nay được mặc khải cho chúng ta.

Giờ Sáu

ÐC: Ðức Ki-tô đã đến

loan tin mừng hoà bình cho anh em

là những kẻ còn xa lạ với Chúa

hay đã quen thuộc Người.

Giờ Chín

ÐC: Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân

để ngươi mang ơn cứu độ của Ta

đến tận cùng trái đất.

 

Hồn tiêu hao đợi trông Ngài cứu độ,

con vẫn trông cậy ở lời Ngài. *

Mòn đôi mắt bởi mong điều Chúa hứa,

con tự nhủ: đến bao giờ Ngài mới ủi an?

 

Dù có như bầu da gác bếp,

con cũng chẳng quên thánh chỉ Ngài. *

Tôi tớ Ngài đây còn sống được bao lăm?

kẻ ngược đãi con, khi nào Ngài mới xử?

 

Phường kiêu ngạo đào hố để hại con,

chẳng kể gì luật Chúa. *

Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật,

con bị ngược đãi vô cớ, xin cứu giúp con cùng!

 

Một chút nữa là chúng diệt con trên đất này,

nhưng con chẳng bỏ huấn lệnh Ngài ban. *

Xin lấy lòng nhân hậu mà cho con được sống,

thánh ý của Ngài, con sẽ tuân theo.

 

Tv 60 (61)

Người lưu vong cầu nguyện

Lời cầu nguyện của người công chính đợi trông những của cải muôn đời (thánh Hi-la-ri-ô).

 

Giờ Ba

ÐC: Mầu nhiệm được giấu kín

từ bao đời, qua bao thế hệ

nay được mặc khải cho chúng ta.

Giờ Sáu

ÐC: Ðức Ki-tô đã đến

loan tin mừng hoà bình cho anh em

là những kẻ còn xa lạ với Chúa

hay đã quen thuộc Người.

Giờ Chín

ÐC: Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân

để ngươi mang ơn cứu độ của Ta

đến tận cùng trái đất.

 

Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van,

và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện.

 

Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa,

tâm thần đang mòn mỏi rã rời. *

Trên tảng đá kia cao vòi vọi,

xin Ngài dẫn con lên.

 

Vì Chúa là nơi con vào trú ẩn,

luỹ sắt thành đồng chống lại địch quân. *

Ước gì con được ở mãi trong lều thánh,

được chở che dưới cánh tay Ngài.

 

Vâng chính Ngài, lạy Thiên Chúa,

đã nghe lời khấn nguyện của con, *

lại cho con thừa hưởng

cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài.

 

Lạy Thiên Chúa, xin gia tăng tuổi thọ

cho đức vua sống mãi ngàn năm, *

hiển trị muôn đời trước Nhan Thánh,

được ân tình tín nghĩa chở che.

 

Bấy giờ con mãi mãi đàn ca mừng Danh Thánh,

ngày lại ngày, xin giữ trọn lời nguyền.

 

Tv 63 (64)

Cầu xin Chúa giúp đối phó với kẻ thù

Thánh vịnh này đặc biệt nói về Chúa Ki-tô chịu thương khó (thánh Âu-tinh).

 

Giờ Ba

ÐC: Mầu nhiệm được giấu kín

từ bao đời, qua bao thế hệ

nay được mặc khải cho chúng ta.

Giờ Sáu

ÐC: Ðức Ki-tô đã đến

loan tin mừng hoà bình cho anh em

là những kẻ còn xa lạ với Chúa

hay đã quen thuộc Người.

Giờ Chín

ÐC: Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân

để ngươi mang ơn cứu độ của Ta

đến tận cùng trái đất.

 

Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than,

gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố. *

Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại,

xin giấu kỹ con đi.

 

Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc,

lời thâm độc tựa tên lắp vào cung, *

bắn trộm người vô tội,

bắn thình lình mà chẳng sợ chi.

 

Chúng quyết tâm làm điều độc dữ,

bàn luận xem gài bẫy thế nào, *

rồi nhỏ to: "Ai mà thấy được?"

 

Bày kế lập mưu làm điều ác,

chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan: *

Thâm hiểm biết bao, lòng dạ người đời!

 

Nhưng Thiên Chúa lại bắn tên vào chúng,

thình lình chúng đã bị trúng thương. *

Tấc lưỡi mình hại mình là thế!

Thiên hạ xem, ai cũng lắc đầu.

 

Hết thảy mọi người đều kính sợ, *

họ sẽ loan truyền hành động của Thiên Chúa

và hiểu ngay những việc Người làm.

 

Người công chính sẽ vui mừng trong Chúa

và ẩn náu bên Người. *

Mọi tấm lòng chính trực

đều lấy thế làm vinh.

 

Giờ Ba

ÐC: Mầu nhiệm được giấu kín

từ bao đời, qua bao thế hệ

nay được mặc khải cho chúng ta.

Giờ Sáu

ÐC: Ðức Ki-tô đã đến

loan tin mừng hoà bình cho anh em

là những kẻ còn xa lạ với Chúa

hay đã quen thuộc Người.

Giờ Chín

ÐC: Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân

để ngươi mang ơn cứu độ của Ta

đến tận cùng trái đất.

 

Giờ Ba Lời Chúa (Ed 20,41-42a)

Ta sẽ đón tiếp các ngươi như hương thơm làm Ta ưa thích, khi Ta dẫn các ngươi ra khỏi các dân, và tập hợp các ngươi từ các xứ, nơi Ta đã phân tán các ngươi. Qua các ngươi, Ta sẽ biểu dương sự thánh thiện của Ta trước mắt các dân tộc. Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa.

 

Xướng đáp

X Người đã xuất hiện trên mặt đất

Ð và sống giữa loài người.

 

Giờ Sáu Lời Chúa (Ed 34,11-12)

Ðây chính Ta sẽ chăm sóc đàn chiên của Ta, và thân hành kiểm điểm. Như người mục tử kiểm điểm đàn chiên, khi thấy chúng tản lạc quanh mình, Ta cũng sẽ kiểm điểm đàn chiên Ta như vậy. Chúng có tản mác đến tận đâu, vào một ngày mây mù tăm tối, thì Ta cũng sẽ cứu chúng ra.

 

Xướng đáp

X Này muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng

Ðấng Công Chính của ngươi.

Ð Mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn

Ðấng vinh quang hiển hách.

 

Giờ Chín Lời Chúa (Mk 2,12)

Ta sẽ quy tụ cả nhà Gia-cóp, sẽ tập hợp số còn sót của nhà Ít-ra-en, sẽ gom chúng lại như đàn chiên trong chuồng, như đàn vật giữa đồng cỏ.

 

Xướng đáp

X Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,

Ð trổi vang lên lời tán dương Người.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một giáng trần để biến đổi chúng con thành thọ tạo mới. Xin cho chúng con được dồi dào ân sủng hầu nên giống Chúa Giê-su là Ðấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thần tính của Chúa trong chính bản thân Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Chiều

Lễ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Con Vua Cả từ trời giáng thế,

Sinh vào đời bởi Mẹ Ðồng Trinh,

Nước sông Người đã biến thành

Nước ơn phép rửa tái sinh nhiệm mầu.

 

Huyền diệu quá, Ngôi Cao Thiên Tử

Mặc xác phàm cứu độ thế nhân,

Ðã ngăn lưỡi hái tử thần,

Lại ban ơn nghĩa thông phần sống vui!

 

Lạy Cứu Chúa, bề tôi cầu khẩn,

Xin mời Ngài vào tận tâm can,

Cho hồn thở khí Thánh Thần,

Ngất ngây gội ánh hào quang chói lòa.

 

Nài xin Chúa đừng ra đi vội,

Ở lại đây xua đuổi bong đêm,

Sợ rằng tội lỗi mon men,

Lẻn gây náo loạn hồn thiêng rã rời.

 

Ôi nguồn sống, ôi lời chân thật,

Chúc tụng Ngài thánh đức vinh quang!

Thánh Linh, Thánh Phụ chứng rằng:

Ngài là Thánh Tử Cha hằng yêu thương.

 

Ca vịnh

 

Tv 134 (135), I

 

ÐC: Gio-an xuất hiện trong hoang địa,

vừa thanh tẩy dân chúng, vừa giảng rằng:

"Hãy thay đổi đời sống và chịu phép rửa,

Thiên Chúa sẽ thứ tha tội lỗi anh em."

 

Nào ca tụng danh thánh Chúa đi, *

ca tụng Người, hỡi tôi tớ Chúa,

đang ứng trực trong cung điện Người,

tại khuôn viên đền Thiên Chúa chúng ta!

 

Ca tụng Chúa đi, vì Chúa nhân hậu,

đàn hát mừng danh thánh, vì danh thánh ngọt ngào. *

Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp,

dành Ít-ra-en làm sản nghiệp riêng.

 

Tôi quá rõ: Chúa thật là cao cả,

Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần.

 

Muốn làm gì là Chúa làm nên,

chốn trời cao cùng nơi đất thấp,

lòng biển cả và đáy vực sâu.

 

Từ cùng tận địa cầu xa tắp,

Chúa đẩy lên từng lớp mây trời, *

làm cho chớp giật mây rơi,

mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.

 

Chúa sát hại các con đầu lòng Ai-cập,

của loài vật cũng như loài người.

 

Ngay tại đất ngươi, Ai-cập hỡi,

Người giáng xuống những điềm thiêng dấu lạ,

phạt Pha-ra-ô cùng với bầy tôi.

 

Người đập tan tành nhiều dân nước,

tiêu diệt bao lãnh chúa hùng cường:

 

Cả Xi-khon, vua dân tộc A-mô-ri,

lẫn vua Ốc cầm quyền Ba-san nữa,

cùng mọi vương quốc miền Ca-na-an.

 

Chúa lấy đất họ, ban làm gia sản,

gia sản cho dân người là Ít-ra-en.

 

ÐC: Gio-an xuất hiện trong hoang địa,

vừa thanh tẩy dân chúng, vừa giảng rằng:

"Hãy thay đổi đời sống và chịu phép rửa,

Thiên Chúa sẽ thứ tha tội lỗi anh em."

 

Tv 134 (135), II

 

ÐC: Tôi đây, tôi thanh tẩy anh em bằng nước,

còn Ðức Ki-tô, Người sẽ thanh tẩy anh em

bằng Thánh Linh với lửa hồng.

 

Thánh danh Ngài, lạy Chúa,

sẽ trường tồn vạn kỷ,

trải qua muôn thế hệ,

thiên hạ nhắc nhở Ngài.

 

Chúa sẽ xét xử cho thần dân,

sẽ dủ lòng thương hàng tôi tớ.

 

Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc,

chỉ do tay người thế tạo thành:

 

Có mắt có miệng, không nhìn không nói,

có hai tai, mà chẳng thể nghe chi, *

không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng.

 

Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần,

cũng giống như chúng vậy!

 

Nhà Ít-ra-en, nào chúc tụng Chúa,

nhà A-ha-ron, chúc tụng Chúa đi! *

Nhà Lê-vi, nào chúc tụng Chúa,

ai kính sợ Chúa, chúc tụng Chúa đi!

 

Từ Xi-on, xin chúc tụng Chúa,

Ðấng ngự tại thành Giê-ru-sa-lem.

 

ÐC: Tôi đây, tôi thanh tẩy anh em bằng nước,

còn Ðức Ki-tô, Người sẽ thanh tẩy anh em

bằng Thánh Linh với lửa hồng.

 

Tc 1Tm 3,16

 

ÐC: Chịu thanh tẩy rồi,

Chúa Giê-su liền lên khỏi nước;

ngay lúc đó, Người thấy các tầng trời mở ra.

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

 

Ðức Ki-tô xuất hiện trong thân phận người phàm,

Người được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính.

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

 

Ðức Ki-tô, các thiên thần chiêm ngưỡng,

Người được loan truyền giữa muôn dân.

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

 

Ðức Ki-tô, cả hoàn cầu tin kính,

Người siêu thăng cõi trời vinh hiển.

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

 

ÐC: Chịu thanh tẩy rồi,

Chúa Giê-su liền lên khỏi nước;

ngay lúc đó, Người thấy các tầng trời mở ra.

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

 

Lời Chúa (Cv 10,37-38)

Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. Quý vị biết rõ: Ðức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Ði tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.

 

Xướng đáp

Lạy Chúa là Thiên Chúa,

* tiếng dân kêu cầu, xin Chúa lắng nghe.

X Xin rộng mở nguồn nước trường sinh cho họ. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Ðấng Cứu Tinh đã chịu phép rửa

nhằm đổi mới con người cũ chúng ta,

đã dùng nước chữa trị loài người hư hỏng

để phục hồi bản năng sa ngã,

và mặc cho tấm áo trường sinh.

 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

 

Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

Và cho con cháu đến muôn đời.

 

ÐC: Ðấng Cứu Tinh đã chịu phép rửa

nhằm đổi mới con người cũ chúng ta,

đã dùng nước chữa trị loài người hư hỏng

để phục hồi bản năng sa ngã,

và mặc cho tấm áo trường sinh.

 

Lời cầu

Ðấng cứu chuộc chúng ta đã chẳng nề lãnh nhận phép rửa của Gio-an tại sông Gio-đan. Nào chúng ta hãy nguyện xin Người:

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa ngự xuống trên chúng con.

Lạy Chúa Ki-tô là Vị Tôi Trung được Chúa Cha đón nhận và hết lòng sủng ái, - xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.

Lạy Ðấng được Chúa Trời tuyển chọn, Chúa không nỡ nghiền nát cây lau đã gãy, cũng chẳng đành dập tắt tim đèn đang khói, - xin thương xót những kẻ đang kiếm tìm Chúa trong chân lý với tất cả lòng thành.

Lạy Con Ðức Chúa Trời hằng sống, trong giao ước mới, chính Chúa là ánh sáng muôn dân, - xin ban ánh sáng đức tin cho những người đang tìm Chúa.

Lạy Ðấng cứu chuộc nhân loại, xưa Chúa Cha đã ban Thánh Thần để tấn phong Chúa làm Ðấng Thiên Sai, - xin dẫn dắt mọi người đến cùng Chúa, để khi thấy Chúa và đem lòng tin tưởng, họ được sống muôn đời.

Lạy Chúa Ki-tô là nguồn hy vọng của chúng con, Chúa dẫn đưa những kẻ ngồi trong bóng tối vào chốn rạng ngời ơn cứu độ, - xin thương đến anh chị em chúng con đã qua đời và dẫn đưa họ vào Nước Chúa.

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa ngự xuống trên chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Ðức Ki-tô chịu phép rửa tại sông Gio-đan và Thánh Thần ngự xuống trên Người, Chúa đã long trọng tuyên bố Người là Con chí ái, xin cho chúng con là đoàn nghĩa tử được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng bền vững thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Tối

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

A-men. Ha-lê-lui-a.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).

 

Thánh Thi

 

Ðêm tối xuống dần trên cõi thế,

Ðoàn con chạy đến Chúa càn khôn,

Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống

Giữ gìn chúng con cả xác hồn.

 

Mơ thấy Chúa Trời: lòng nguyện ước

Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,

Vầng Ðông lấp ló chân trời thẳm

Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

 

Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống

Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,

Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,

Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.

 

Ðồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,

Và Thánh Tử Ngài, Ðấng Phục Sinh,

Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,

Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

 

Thánh vịnh

 

Tv 4

Lời tạ ơn

Thiên Chúa biệt đãi Ðức Ki-tô, Ðấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết (thánh Âu-tinh).

 

ÐC: Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,

khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. *

Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ

lòng vẫn còn chai đá *

ưa thích chuyện hư không,

chạy theo điều giả dối?

 

Hãy biết rằng:

Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; *

khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

 

Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,

trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. *

Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền

và tin tưởng vào Chúa.

 

Biết bao kẻ nói rằng:

"Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?" *

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

 

Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc

hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.

 

Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, *

vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,

ban cho con được sống yên hàn.

 

ÐC: Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Tv 133 (134)

Kinh chiều trong đền thánh

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

 

ÐC: Hãy chúc tụng Thiên Chúa,

đêm đêm suốt canh dài.

 

Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa

ứng trực suốt đêm trong thánh điện,

nào chúc tụng Chúa đi!

 

Hãy giơ tay hướng về cung thánh

mà dâng lên lời chúc tụng Người.

 

Cúi xin Ðấng tạo thành trời đất

xuống cho bạn muôn vàn phúc cả

từ núi thánh Xi-on.

 

ÐC: Hãy chúc tụng Thiên Chúa,

đêm đêm suốt canh dài.

 

Lời Chúa (Ðnl 6,4-7)

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.

(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).

 

Xướng đáp

 

XÐ: Trong tay Ngài, lạy Chúa,

* con xin phó thác hồn con.

X: Ngài đã cứu chuộc chúng con,

lạy Chúa Trời thành tín. *

 

Tc Tin Mừng "Muôn lạy Chúa" (Nunc dimittis)

 

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này

được an bình ra đi.

 

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: *

đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

 

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Lời nguyện

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin viếng thăm chúng con đêm nay, để sớm mai, nhờ quyền năng Chúa chúng con được thức dậy và hân hoan mừng ngày Ðức Ki-tô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Kết thúc

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng,

cho ta qua một đêm yên ổn

và giờ sau hết được chết lành.

Cộng đoàn: Amen.

 

Ca vãn kính Ðức Mẹ

Lạy Mẫu Nghi cao cả (Alma Redemptoris)

 

Lạy Mẫu Nghi cao cả,

Sinh dưỡng Chúa cứu đời

Là Cửa Trời rộng mở

Ngôi Sao Biển rạng ngời.

 

Xin Mẹ thương cứu trợ

Kẻ lỡ bước sa chân

Ðang tìm tay nâng đỡ

Mà cải quá tự tân.

 

Mẹ sinh Chúa Thiên Ðình,

Ðấng tạo thành nên Mẹ,

Trước sau vẫn khiết trinh,

Ôi lạ lùng khôn ví!

 

Gáp-ri-en mừng hát,

xin Mẹ nhận lời chào,

Và dủ tình thương xót

Ðoàn tội lỗi quỳ tâu.

đầu trang