Các Giờ Kinh Phụng Vụ

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN năm B.

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ Trọng.


trang chủ

Kinh Sách

Kinh Sáng

Kinh Trưa

Kinh Chiều

Kinh Tối

 

 

Thánh Thi

 

Chân dung của Ðấng Toàn Năng,

Hào quang tự chính hào quang khơi nguồn,

Giê-su, lạy Chúa từ nhân,

Tâu Vua vinh hiển, thần dân kính mừng!

 

Duy Ngài là lẽ cậy trông,

Là trung tâm điểm của dòng thời gian.

Quyền uy thống trị vũ hoàn,

Chúng con tình nguyện làm dân con Ngài.

 

Hoa lòng Thánh Mẫu trinh thai,

Ngài là Thủ Lãnh loài người chúng con.

Phàm nhân một kiếp mỏng dòn,

Mắc mưu ác quỷ nô vong tử thần.

 

Nhờ Ngài, xiềng xích đập tan,

Ðem lòng mộ mến thiên đàng như xưa.

Ngài là Tư Tế, Tôn Sư,

Ban hành luật mới thiên thu vững bền.

 

Cẩm bào Ngài, thấy một bên

Máu tô nét chữ nổi lên huy hoàng:

"Chúa trên các chúa" cao sang,

"Vua muôn vua" thật rõ ràng tôn danh.

 

Ôi Giê-su, Chúa hiển vinh,

Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Linh muôn đời,

Ngày nao đạt tới Nước Trời,

Ngàn thu hưởng phúc Vua tôi chẳng cùng.

 

Ca Vịnh

 

Tv 2

Đức Ki-tô là Vua chiến thắng

Quả thật, họ đã đồng nổi dậy chống tôi trung của Thiên Chúa là Đức Giê-su, Đấng Thiên Chúa đã xức dầu tấn phong (Cv 4,27).

 

ÐC: Theo sắc chỉ Chúa Trời, tôi đã được phong vương

lên trị vì Xi-on núi thánh.

 

Sao chư dân lại ồn ào náo động?

Sao vạn quốc dám bày kế viễn vông?

 

Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,

vương hầu khanh tướng rập mưu đồ *

chống lại Ðức Chúa,

chống lại Ðấng Người đã xức dầu phong vương.

 

Chúng bảo nhau:

"Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy, *

gông cùm họ, ta hãy quẳng đi!"

 

Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười,

Người chế nhạo bọn chúng.

 

Rồi nổi trận lôi đình, Người quát nạt,

trút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng, *

rằng: "Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn

lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta."

 

Tân vương lên tiếng:

Tôi xin đọc sắc phong của Chúa,

Người phán bảo tôi rằng: *

"Con là Con của Cha,

ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.

 

"Con cứ xin rồi Cha ban tặng

muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,

toàn cõi đất làm phần lãnh địa.

 

"Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,

nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm."

 

Vậy giờ đây,

hỡi các vua chúa, hãy biết điều,

thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ!

 

Ðem lòng kính sợ mà phụng thờ Ðức Chúa,

hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người!

 

Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ,

lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên.

 

Còn những ai ẩn náu bên Người,

thật hạnh phúc dường bao!

 

ÐC: Theo sắc chỉ Chúa Trời, tôi đã được phong vương

lên trị vì Xi-on núi thánh.

 

Tv 71 (72), I

Vương quyền của Chúa Ki-tô

Các nhà chiêm tinh mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến Hài Nhi (Mt 2,11).

 

ÐC: Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,

muôn dân nước thảy đều phụng sự.

 

Tâu Thượng Ðế,

xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,

trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, *

để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,

và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

 

Núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ,

đồi rước về nền công lý vạn dân.

 

Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ,

ra tay cứu độ kẻ khó nghèo, *

đập tan lũ cường hào ác bá.

 

Nguyện chúc Người tuổi thọ sánh vầng ô,

như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp! *

Mong Người xuống tựa mưa sa nội cỏ,

ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai.

 

Triều đại Người, đua nở hoa công lý

và thái bình thịnh trị

tới ngay nao tuế nguyệt chẳng còn.

 

Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,

từ Sông Cả đến tận cùng trái đất.

 

Dân vùng sa mạc khúm núm quy hàng,

tất cả đối phương nhục nhằn cắn cỏ. *

Từ Thác-si và hải đảo xa xăm,

hàng vương giả sẽ về triều cống.

 

Cả những vua Ả-rập, Xơ-va,

cũng đều tới tiến dâng lễ vật. *

Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,

muôn dân nước thảy đều phụng sự.

 

ÐC: Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,

muôn dân nước thảy đều phụng sự.

 

Tv 71 (72), II

ÐC: Mọi sắc tộc trần gian

nhờ Người được chúc lành,

và muôn dân thiên hạ

ngợi khen Người có phúc.

 

Người giải thoát bần dân kêu khổ

và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, *

chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo.

 

Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ

giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn, *

từng giọt máu họ, Người đều coi là quý.

 

Tân Vương vạn vạn tuế! *

Thiên hạ sẽ đem vàng Ả-rập tiến dâng lên,

và cầu xin cho Người luôn mãi,

ngày lại ngày chúc phúc cho Người.

 

Mong cho xứ sở đầy dư gạo thóc,

đỉnh non cao sóng lúa rì rào, *

trổ bông vàng đẹp tựa núi Li-băng,

thâu lượm được nhiều như cỏ dại.

 

Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ,

nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời.

 

Ước gì mọi sắc tộc trần gian,

nhờ Người được chúc lành,

và muôn dân thiên hạ

ngợi khen Người có phúc.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu. *

Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh,

ước gì vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu!

A-men. A-men.

 

ÐC: Mọi sắc tộc trần gian

nhờ Người được chúc lành,

và muôn dân thiên hạ

ngợi khen Người có phúc.

 

Xướng đáp

X Này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,

Ð để ngươi đem ơn cứu độ của Ta

đến tận cùng trái đất.

 

Bài đọc 1: Kh 1,4b-6.10.12-18; 2,26.28; 3,5.12.20-21

LỄ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ.

Thánh Gio-an dùng văn thế khải huyền để mô tả vẻ huy hoàng khi Con Người ngự đến. Tất cả mọi hình ảnh được sử dụng để giúp ta hiểu rằng Đấng đã chết trên thập giá là Đấng đang sống.

Có ai giống như Con Người.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

 

Xin Đấng hiện có, đã có và đang đến, xin bảy thần khí hiện diện trước ngai của Người, xin Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người: kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men!

Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn. Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng. Ở giữa các cây đèn, có ai giống như Con Người mình mặc áo chùng và ngang ngực có thắt đai bằng vàng. Đầu Người tóc trắng như len trắng, như tuyết; mắt Người như ngọn lửa hồng; chân Người giống như đồng đỏ được tôi luyện trong lò; và tiếng Người như tiếng nước lũ. Tay hữu Người cầm bảy ngôi sao và từ miệng Người phóng ra một thanh gươm hai lưỡi sắc bén. Mặt Người toả sáng như mặt trời chói lọi.

Lúc thấy Người, tôi ngã vật xuống dưới chân Người, như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói: "Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời; Ta giữ chìa khoá của Tử thần và Âm phủ.

Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc Ta truyền, Ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân: Đó là quyền mà chính Ta đã được Cha Ta trao cho. Ta sẽ ban Sao Mai cho người ấy.

Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng; Ta sẽ không xoá tên người ấy khỏi Sổ Trường Sinh; Ta sẽ nhận người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên thần của Người. Ai thắng, Ta sẽ cho làm cột trụ trong Đền Thờ Thiên Chúa của Ta, người ấy sẽ không hề ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh thánh Thiên Chúa của Ta, và tên thành đô Thiên Chúa của Ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa của Ta mà xuống. Ta cũng sẽ ghi trên người ấy tên mới của Ta.

Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta. Ai thắng, Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai của Ta, cũng như Ta đã thắng và ngự bên Cha Ta trên ngai của Người.

 

Xướng đáp Mc 13,26-27; Tv 97 (98),9
Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi,
* và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.
Đ Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo lẽ công bình. *

Bài đọc 2

Xin làm cho triều đại Cha mau đến.

Trích khảo luận của linh mục O-ri-giê-nê, về cầu nguyện.

 

Theo lời Chúa Giê-su, Đấng cứu độ chúng ta, thì triều đại Thiên Chúa không đến như một điều quan sát được. Và người ta sẽ không nói: Ở đây này! hay ở kia kìa! nhưng triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, vì lời Thiên Chúa thật gần kề, ngay trên miệng, ngay trong lòng chúng ta. Chắc hẳn rằng: ai cầu cho triều đại Thiên Chúa mau đến thì cũng cầu cho vương quyền của Thiên Chúa nơi mình được tăng triển, đem lại hoa trái và đạt tới tột đỉnh. Thiên Chúa hiển trị nơi tất cả mọi vị thánh: vị nào cũng vâng phục lề luật thiêng liêng của Thiên Chúa và được Thiên Chúa cư ngụ nơi mình như nơi một thành đô có tổ chức. Chúa Cha hiện diện nơi vị đó và Đức Ki-tô đồng hiển trị với Chúa Cha trong tâm hồn hoàn thiện ấy như có lời rằng: Chúng ta sẽ đến ở với người ấy và ở lại nơi người ấy. 

Vậy nếu chúng ta tiến bước không ngừng, thì vương quyền của Thiên Chúa nơi chúng ta sẽ đạt tới mức trọn vẹn. Lúc đó, lời thánh Phao-lô sẽ được thực hiện: Sau khi tiêu diệt hết mọi quân thù, Đức Ki-tô sẽ trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha, để Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Vì thế với tâm tình đã được Ngôi Lời thần hóa, chúng ta hãy không ngừng cầu xin với Cha chúng ta trên trời rằng: Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến

Về vương quyền của Thiên Chúa, cũng cần ghi nhận rằng: Sự công chính không liên kết với bất chính, ánh sáng không dung hòa với bóng tối. Đức Ki-tô không hòa hợp với Bê-li-a, thì cũng vậy, vương quyền của Thiên Chúa không đứng chung với quyền thống trị của tội lỗi. 

Vậy nếu chúng ta muốn Thiên Chúa ngự trị nơi chúng ta, thì đừng để cho tội lỗi có cách nào thống trị thân xác phải chết của chúng ta nữa, nhưng hãy giết chết những gì thuộc hạ giới trong con người chúng ta. Hãy nhờ Thánh Thần mà sinh hoa trái. Như thế Thiên Chúa sẽ dạo bước trong chúng ta như trong vườn địa đàng thiêng liêng, và cùng với Đức Ki-tô, một mình Thiên Chúa sẽ ngự trị trong chúng ta. Đức Ki-tô hằng ngự bên hữu Đấng quyền năng thiêng liêng mà chúng ta vẫn ước ao tiếp nhận. Người ngự trị cho đến khi tất cả các địch thù của Người nơi chúng ta trở thành bệ kê chân Người, và cho đến khi mọi quản thần, quyền thần và dũng thần trong chúng ta bị tống khứ ra ngoài. 

Thật vậy, những điều đó có thể xảy ra nơi mỗi người chúng ta, và địch thù cuối cùng có thể bị tiêu diệt là sự chết, để Đức Ki-tô nói được nơi chúng ta rằng: Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Vậy ngay bây giờ, cái thân phải hư nát này đã mặc lấy sự thánh thiện và bất diệt; tới khi tử thần bị tống khứ rồi, thì cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử của Chúa Cha. Thế là Thiên Chúa sẽ ngự trị trong chúng ta, và chúng ta sẽ sống hạnh phúc nhờ ơn tái sinh và phục sinh.

 

Xướng đáp Kh 11,15; Tv 21 (22),28-29
Vương quyền trên thế gian nay đã thuộc về Chúa chúng ta và Đức Ki-tô của Người;
* Người sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời.
Đ Mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước Tôn Nhan. Bởi vì Chúa nắm quyền vương đế. *
 

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)

 

Lạy Thiên Chúa,

Chúng con xin ca ngợi hát mừng,

Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.

 

Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

 

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *

Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

 

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

 

Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

 

Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

 

Và trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

 

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,

Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,

Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.

 

Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,

Ngài là Chúa hiển vinh

 

Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm

Nơi cung lòng Trinh Nữ

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

 

Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

 

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,

Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

 

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi

Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

 

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,

Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Ðức Ki-tô là người Con Chúa hằng ưu ái và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Ðấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Sáng

 

Tv 94

 

ÐC: Chúa Giê-su là Vua Cả trời đất,

nào ta hãy đến bái thờ Người.

 

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ trì ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

còn ta là dân Người lãnh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng

như tại Mê-ri-ba,

như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đã thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

dòng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đã nói:

Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

 

ÐC: Chúa Giê-su là Vua Cả trời đất,

nào ta hãy đến bái thờ Người.

 

Thánh thi

 

Chân dung của Ðấng Toàn Năng,

Hào quang tự chính hào quang khơi nguồn,

Giê-su, lạy Chúa từ nhân,

Tâu Vua vinh hiển, thần dân kính mừng!

 

Duy Ngài là lẽ cậy trông,

Là trung tâm điểm của dòng thời gian.

Quyền uy thống trị vũ hoàn,

Chúng con tình nguyện làm dân con Ngài.

 

Hoa lòng Thánh Mẫu trinh thai,

Ngài là Thủ Lãnh loài người chúng con.

Phàm nhân một kiếp mỏng dòn,

Mắc mưu ác quỷ nô vong tử thần.

 

Nhờ Ngài, xiềng xích đập tan,

Ðem lòng mộ mến thiên đàng như xưa.

Ngài là Tư Tế, Tôn Sư,

Ban hành luật mới thiên thu vững bền.

 

Cẩm bào Ngài, thấy một bên

Máu tô nét chữ nổi lên huy hoàng:

"Chúa trên các chúa" cao sang,

"Vua muôn vua" thật rõ ràng tôn danh.

 

Ôi Giê-su, Chúa hiển vinh,

Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Linh muôn đời,

Ngày nao đạt tới Nước Trời,

Ngàn thu hưởng phúc Vua tôi chẳng cùng.

 

Ca vịnh

 

Tv 62 (63) 2-9

Tâm hồn khao khát Chúa

Kẻ từ bỏ những công việc tối tăm mờ ám, ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.

 

ÐC: Một nhân vật mệnh danh là Vầng Ðông

sẽ lên ngôi cửu trùng,

đem lại hòa bình cho trăm họ.

 

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,

tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

 

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *

Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

 

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *

Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,

môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

 

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *

Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,

nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

 

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

 

ÐC: Một nhân vật mệnh danh là Vầng Ðông

sẽ lên ngôi cửu trùng,

đem lại hòa bình cho trăm họ.

 

Tc Ðn 3,57-88.56

Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi Chúa

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

 

ÐC: Người hiển trị khắp cùng thế giới,

cũng chính Người đem lại hòa bình.

 

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,

chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

 

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,

chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *

Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,

chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,

chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *

chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,

chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,

chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *

Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,

chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

 

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,

chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *

chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,

chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *

chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,

chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

 

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,

chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *

chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,

chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *

chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,

chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,

chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. *

Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,

A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

 

Nào chúc tụng Chúa Cha,

Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *

muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

 

Lạy Chúa,

chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *

muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý: không đọc kinh "Vinh danh" cuối thánh ca này.)

 

ÐC: Người hiển trị khắp cùng thế giới,

cũng chính Người đem lại hòa bình.

 

Tv 149

Các tín hữu khải hoàn vinh hiển

Hỡi con cái của Giáo Hội, tức là những thành phần của dân mới, hãy vui mừng vì được Đức Ki-tô làm Vua hiển trị (Hê-xi-ki-ô).

 

ÐC: Thiên Chúa đã ban cho Ðức Ki-tô

mọi uy thế vinh dự và vương quyền;

mọi dân nước, chi tộc và ngôn ngữ

sẽ một lòng phụng sự kính tôn.

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

 

Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,

vì có Chúa là Ðấng tạo thành ngươi. *

Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,

vì được Chúa làm Vua hiển trị.

 

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,

nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. *

Bởi vì Chúa mến chuộng Dân Người,

ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

 

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,

nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *

miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,

thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

 

Ðể trả thù muôn nước

và trừng trị chư dân,

để xiềng chân vua chúa

và xích cổ vương hầu,

 

để thi hành án phạt

Chúa đã viết từ xưa.

Ðó là niềm vinh dự

cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

 

ÐC: Thiên Chúa đã ban cho Ðức Ki-tô

mọi uy thế vinh dự và vương quyền;

mọi dân nước, chi tộc và ngôn ngữ

sẽ một lòng phụng sự kính tôn.

 

Lời Chúa (Ep 4,15-16)

Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Ðức Ki-tô vì Người là Ðầu. Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái.

 

Xướng đáp

Lạy Chúa, dân thánh Ngài khắp nơi

* ca tụng triều đại Ngài vinh hiển.

X Tán dương quyền lực Ngài. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Chúa Giê-su Ki-tô,

Ðấng đầu tiên từ cõi chết sống lại,

là Vị Thủ Lãnh mọi vua chúa trần gian.

Chính Người làm cho ta trở thành dân nước

của Thiên Chúa là Thân Phụ Người. Ha-lê-lui-a.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,

Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

 

ÐC: Chúa Giê-su Ki-tô,

Ðấng đầu tiên từ cõi chết sống lại,

là Vị Thủ Lãnh mọi vua chúa trần gian.

Chính Người làm cho ta trở thành dân nước

của Thiên Chúa là Thân Phụ Người. Ha-lê-lui-a.

 

Lời cầu

Chúng ta hãy hướng về Chúa Giê-su và tha thiết nguyện cầu:

Chúa là Vua vũ trụ, xin ngự đến lãnh đạo chúng con.

Chúa là Ðấng cứu độ chúng con và là Thiên Chúa chúng con thờ, - xin dẫn đưa dân Chúa về Nước Chúa hiển trị là quê hương dành cho kẻ sống.

Chúa là Vị Mục Tử nhân lành, đã hy sinh tính mạng vì đoàn chiên, - xin quy tụ hết mọi người trong một đoàn chiên duy nhất.

Chúa đã đến trần gian không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người, - xin cho Hội Thánh cũng biết yêu thương và phục vụ mọi người như vậy.

Chúa đã làm chứng cho sự thật, - xin làm chủ lòng trí chúng con.

Chúa là Thầy và là gương mẫu cho chúng con theo đòi bắt chước, - xin giúp chúng con sống thánh thiện tinh tuyền.

Chúa là Vua vũ trụ, xin ngự đến lãnh đạo chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Ðức Ki-tô là người Con Chúa hằng ưu ái và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Ðấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Trưa

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Ðể chúng con, trong lòng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Ðoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Ðấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Ðấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Ca vịnh

 

Tv 117 (118)

Tiếng reo mừng chiến thắng

Ðức Giê-su Ki-tô là viên đá mà quý vị là thợ xây đã loại bỏ, chính viên đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường (Cv 4,11).

 

I.

Giờ Ba

ÐC: Ðức Chúa là vị thẩm phán của chúng ta,

Ðức Chúa là nhà lập pháp của chúng ta,

Ðức Chúa là vua của chúng ta,

chính Người sẽ cứu độ chúng ta.

Giờ Sáu

ÐC: Sẽ có nước trong lành

từ Giê-ru-sa-lem chảy ra,

và Chúa sẽ lên ngôi bá chủ địa cầu.

Giờ Chín

ÐC: Người sẽ mở rộng quyền bính

và lập nên hoà bình vô tận.

 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Ít-ra-en hãy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,

Chúa đáp lời và giải thoát tôi.

 

Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,

hỏi người đời làm chi tôi được?

 

Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,

tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

 

Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,

thì hơn tin cậy ở người trần gian.

 

Cậy vào thần thế vua quan,

chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

 

II.

Giờ Ba

ÐC: Ðức Chúa là vị thẩm phán của chúng ta,

Ðức Chúa là nhà lập pháp của chúng ta,

Ðức Chúa là vua của chúng ta,

chính Người sẽ cứu độ chúng ta.

Giờ Sáu

ÐC: Sẽ có nước trong lành

từ Giê-ru-sa-lem chảy ra,

và Chúa sẽ lên ngôi bá chủ địa cầu.

Giờ Chín

ÐC: Người sẽ mở rộng quyền bính

và lập nên hoà bình vô tận.

 

Chư dân xúm lại bủa vây tôi,

nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,

nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,

chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *

nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

 

Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,

nhưng Chúa đã phù trợ thân này.

 

Chúa là sức mạnh tôi,

là Ðấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng

trong doanh trại chính nhân:

 

"Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,

tay hữu Chúa giơ cao, *

tay hữu Chúa đã ra oai thần lực."

 

Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,

để loan báo những công việc Chúa làm.

 

Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,

nhưng không nỡ để tôi phải chết.

 

III.

Giờ Ba

ÐC: Ðức Chúa là vị thẩm phán của chúng ta,

Ðức Chúa là nhà lập pháp của chúng ta,

Ðức Chúa là vua của chúng ta,

chính Người sẽ cứu độ chúng ta.

Giờ Sáu

ÐC: Sẽ có nước trong lành

từ Giê-ru-sa-lem chảy ra,

và Chúa sẽ lên ngôi bá chủ địa cầu.

Giờ Chín

ÐC: Người sẽ mở rộng quyền bính

và lập nên hoà bình vô tận.

 

Xin mở cửa công chính cho tôi

để tôi vào tạ ơn Ðức Chúa.

 

Ðây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,

chỉ những người công chính mới được qua.

 

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài,

vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

 

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.

 

Ðó chính là công trình của Chúa,

công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

 

Ðây là ngày Chúa đã làm ra,

nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

 

Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,

lạy Chúa, xin thương giúp thành công.

 

Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành

cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *

Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.

 

Ðức Chúa là Thượng Ðế,

Người giãi sáng trên ta, *

tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước

đến bên cạnh bàn thờ.

 

Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ; *

lạy Thiên Chúa con thờ,

xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Giờ Ba

ÐC: Ðức Chúa là vị thẩm phán của chúng ta,

Ðức Chúa là nhà lập pháp của chúng ta,

Ðức Chúa là vua của chúng ta,

chính Người sẽ cứu độ chúng ta.

Giờ Sáu

ÐC: Sẽ có nước trong lành

từ Giê-ru-sa-lem chảy ra,

và Chúa sẽ lên ngôi bá chủ địa cầu.

Giờ Chín

ÐC: Người sẽ mở rộng quyền bính

và lập nên hoà bình vô tận.

 

Giờ Ba Lời Chúa (Cl 1,12-13)

Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái.

 

Xướng đáp

X Chúa là vua ngự trị muôn đời,

Ð xin tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

 

Giờ Sáu Lời Chúa (Cl 1,16b-18)

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.

 

Xướng đáp

X Ðàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta,

Ð vì Người là Vua toàn cõi địa cầu.

 

Giờ Chín Lời Chúa (Cl 1,19-20)

Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Ðức Ki-tô, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.

 

Xướng đáp

X Hãy tung hô mừng Chúa, vị quân vương,

Ð vì Người ngự đến xét xử địa cầu.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Ðức Ki-tô là người Con Chúa hằng ưu ái và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Ðấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Chiều

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Ðức Ki-tô, đoàn tín hữu

Xưng tụng Ngài là Chúa Tể thời gian,

Vua muôn dân trong khắp cả vũ hoàn,

Ngài bá chủ muôn cõi lòng nhân thế.

 

Trên thiên quốc, cả triều thần oai vệ

Bái phục Ngài và ca ngợi tán dương,

Chúng con đây cùng cất tiếng reo mừng,

Hoan hô Chúa là Quân Vương cao cả.

 

Ngài giáng phúc bình an cho thiên hạ,

Xin thay lòng đổi dạ kẻ gian ngoan,

Và dủ thương quy tụ hết về đoàn

Bao chiên lạc đã xa lìa ân sủng.

 

Chính vì thế mà tay Ngài mở rộng

Khi bị treo trên thập tự máu hồng,

Trái tim Ngài, lửa yêu mến nấu nung

Còn để lại vết giáo đâm vĩnh cửu.

 

Chính vì thế mà dưới hình bánh rượu

Ngài ẩn thân làm của lễ âm thầm,

Trên bàn thờ Ngài khơi mạch Thánh Tâm

Tuôn đổ xuống đoàn con dòng cứu độ.

 

Muôn lạy Chúa Giê-su, Ngôi Thánh Tử,

Chúng con dâng lời vinh chúc chân tình

Ðấng hiệp cùng Thánh Phụ với Thánh Linh

Hằng thống trị muôn loài bằng thương mến.

 

Ca vịnh

 

Tv 109 (110),1-5.7

Đức Ki-tô là Vua và Thượng Tế

Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1 Cr 15,25).

 

ÐC: Người sẽ ngự trên ngai vàng Ða-vít,

và hiển trị đến muôn ngàn đời. Ha-lê-lui-a.

 

Sấm ngôn của Ðức Chúa

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: *

"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù,

Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

 

Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng

quyền vương đế của Ngài: *

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

 

Ðức Chúa phán bảo rằng:

"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

 

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

 

Ðức Chúa đã một lần thề ước,

Người sẽ chẳng rút lời, *

rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

 

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài

sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

 

ÐC: Người sẽ ngự trên ngai vàng Ða-vít,

và hiển trị đến muôn ngàn đời. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 144 (145)

Ca ngợi Chúa uy linh

Lạy Chúa, Đấng hiện có và đã có, Chúa thật công minh (Kh 16,5).

 

ÐC: Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu,

vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

 

Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, *

con nguyện tán dương Chúa

và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

 

Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa

và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. *

Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.

Người cao cả khôn dò khôn thấu.

 

Ðời nọ tới đời kia,

thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa

và truyền tụng những chiến công của Ngài, *

tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,

kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công,

 

bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ,

loan truyền rằng: Ngài cao cả lắm thay! *

Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng,

hoan hô Ngài công chính.

 

Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu tình thương, *

Chúa nhân ái đối với mọi người,

tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

 

Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,

kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, *

nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển,

xưng tụng Ngài là Ðấng quyền năng,

 

để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,

và được biết triều đại Người rực rỡ vinh quang. *

Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu,

vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

 

ÐC: Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu,

vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

 

Tc Kh 19, 1-2.5-7

Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

 

ÐC: Trên tà áo cẩm bào Người mang,

có ghi danh hiệu này:

"Vua muôn vua, Chúa các chúa."

 

Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Ðấng Cứu Ðộ,

Ðấng vinh hiển uy quyền. *

Những lời Người phán quyết

đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.

 

Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,

hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *

hỡi những ai lớn nhỏ

hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

 

Ha-lê-lui-a. Ðức Chúa là Thiên Chúa toàn năng

đã lên ngôi hiển trị: *

Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ

dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.

 

Ha-lê-lui-a. Vì nay đã tới ngày

cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *

và Hiền Thê của Người

đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.

 

ÐC: Trên tà áo cẩm bào Người mang,

có ghi danh hiệu này:

"Vua muôn vua, Chúa các chúa."

 

Lời Chúa (1Cr 15,25-28)

Ðức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Ðức Ki-tô. Mà khi nói muôn loài, thì dĩ nhiên không kể Ðấng đặt muôn loài dưới chân Ðức Ki-tô. Lúc muôn loài đã quy phục Ðức Ki-tô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Ðấng bắt muôn loài phải quy phục Người; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.

 

Xướng đáp

Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho Ngài

* sẽ trường tồn vạn kỷ.

X Vương truợng Ngài, vương trượng công minh. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Chúa Giê-su phán bảo các Tông Ðồ:

Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

 

Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

Và cho con cháu đến muôn đời.

 

ÐC: Chúa Giê-su phán bảo các Tông Ðồ:

Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

 

Lời cầu

Ðức Ki-tô Vua là Ðấng hiện hữu trước muôn loài, chính nhờ Người mà tất cả được tồn tại. Chúng ta hãy tha thiết cầu xin:

Xin cho triều đại Chúa mau đến.

Chúa là Vua và là Mục Tử của chúng con, xin quy tụ đoàn chiên Chúa từ khắp cùng trái đất, - và dẫn đưa tới đồng cỏ xanh tươi.

Chúa là Ðấng lãnh đạo và cứu độ chúng con, xin chữa lành những kẻ yếu đau, tìm kiếm những ai xa lạc, gìn giữ những người mạnh khỏe, - xin quy tụ những ai tản mác, củng cố niềm tin cho những kẻ gặp bước đường cùng.

Chúa là Vị Thẩm Phán chí tôn, - xin cho chúng con được thừa hưởng Nước Trời mà Chúa Cha đã dọn sẵn cho chúng con trước khi tạo thành vũ trụ.

Chúa là Vua đem lại hoà bình, xin tiêu diệt mầm mống chiến tranh, - và cho muôn dân được an cư lạc nghiệp.

Chúa là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết sống lại, - xin cho những ai đã lìa thế được cùng Chúa sống lại vinh quang.

Xin cho triều đại Chúa mau đến.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Ðức Ki-tô là người Con Chúa hằng ưu ái và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Ðấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Tối

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

A-men. Ha-lê-lui-a.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).

 

Thánh Thi

 

Ðêm tối xuống dần trên cõi thế,

Ðoàn con chạy đến Chúa càn khôn,

Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống

Giữ gìn chúng con cả xác hồn.

 

Mơ thấy Chúa Trời: lòng nguyện ước

Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,

Vầng Ðông lấp ló chân trời thẳm

Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

 

Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống

Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,

Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,

Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.

 

Ðồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,

Và Thánh Tử Ngài, Ðấng Phục Sinh,

Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,

Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

 

Thánh vịnh

 

Tv 90 (91)

Nương bóng Chúa toàn năng

Thầy đã ban cho anh em quyền năng để chà đạp rắn rết, bọ cạp (Lc 10,19).

 

ÐC: Nương cánh Chúa,

bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng.

 

Hỡi ai nương tựa Ðấng Tối Cao,

và núp bóng Ðấng quyền năng tuyệt đối,

hãy thưa với Chúa rằng: *

"Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,

là đồn lũy chở che,

con tin tưởng vào Ngài."

 

Chính Chúa gìn giữ bạn

khỏi lưới kẻ thù giăng,

khỏi tai ương tàn khốc.

 

Chúa phù trì che chở,

dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân: *

lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.

 

Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng

hay mũi tên bay giữa ban ngày, *

cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,

cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.

 

Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã,

dù hai bên có chết cả vạn người, *

riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn.

 

Mở mắt coi, bạn liền thấy rõ

thế nào là số phận bọn ác nhân. *

Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn,

có Ðấng Tối Cao làm chỗ nương thân.

 

Bạn sẽ không gặp điều ác hại,

và tai ương không bén mảng tới nhà, *

bởi chưng Người truyền cho thiên sứ

giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

 

Và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng

cho bạn khỏi vấp chân vào đá. *

Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc,

đạp nát đầu sư tử khủng long.

 

Chúa phán:

"Kẻ gắn bó cùng Ta

sẽ được ơn giải thoát,

người nhận biết danh Ta

sẽ được sức phù trì;

 

"khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại,

lúc ngặt nghèo, có Ta ở kề bên.

 

"Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,

cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy

và hưởng ơn cứu độ Ta ban."

 

ÐC: Nương cánh Chúa,

bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng.

 

Lời Chúa (Kh 22,4-5)

Các tôi tớ Thiên Chúa sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời.

(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).

 

Xướng đáp

XÐ: Trong tay Ngài, lạy Chúa,

* con xin phó thác hồn con.

X: Ngài đã cứu chuộc chúng con,

lạy Chúa Trời thành tín. *

 

Tc Tin Mừng "Muôn lạy Chúa" (Nunc dimittis)

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này

được an bình ra đi.

 

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: *

đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

 

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Lời nguyện

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn dâng lời khẩn nguyện: hôm nay chúng con đã mừng mầu nhiệm Ðức Ki-tô phục sinh, xin cho chúng con thoát mọi điều tai ác, được Chúa cho nghỉ ngơi bình an, và thức dậy hân hoan ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Kết thúc

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng,

cho ta qua một đêm yên ổn

và giờ sau hết được chết lành.

Cộng đoàn: Amen.

 

Ca vãn kính Ðức Mẹ

Kính chào Ðức Nữ Vương (Salve Regina)

Kính chào Ðức Nữ Vương,

Bà là Mẹ xót thương,

Ngọt ngào cho cuộc sống,

Kính chào Lẽ Cậy Trông!

 

Này con cháu E-và

Thân phận người lưu lạc,

Chúng con ngửa trông Bà,

Kêu Bà mà khóc lóc,

Than thở với rên la

Trong lũng đầy nước mắt.

 

Bà là Nữ Trạng Sư,

Nguyện đưa mắt nhân từ,

Phía đoàn con đoái lại;

 

Và sau đời khổ ải,

Xin Bà khứng tỏ ra

Cho đoàn con được thấy

Quả phúc bởi lòng Bà:

Ðức Giê-su khả ái.

 

Ôi lượng cả khoan hồng,

Ôi tấm lòng xót thương,

Ôi dịu hiền nhân hậu,

Trinh Nữ Ma-ri-a.

đầu trang